အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Sunday, June 7, 2009

ဗုဒၶဆုံးမ ေထရဝါဒ

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုသည္ အမ်ားအားျဖင္႔ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ၏ အနွစ္သာရကို နားမလည္ၾကေပ။ ေထရဝါဒ၏ တကယ္႔အနွစ္သာရမွာ သရဏဂုံေဆာက္တည္မွဳပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ တည္းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးသည္သာလွ်င္ မိမိတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာ ဆည္းကပ္ရာ ဟု အသက္ထက္ဆုံး ယုံၾကည္မွဳပင္ ျဖစ္သည္။ သရဏဂုံေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟု သတ္မွတ္၍ မရနိုင္ေပ။ ရတနာသုံးပါးအျပင္ တျခားေသာ နတ္မ်ား၊ ဘုိးေတာ္မ်ား၊ မနွဲေလးႏွင္႔တကြ အထက္ဂုိဏ္း ေအာက္ဂိုဏ္းဆရာမ်ားကို ယုံၾကည္၊ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ သရဏဂုံေဖာက္ဖ်က္သူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ယခုေခတ္ဗုုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုသည္ ေရွးရုိးစြဲအစဥ္အလာမ်ားကိုသာ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ စြဲလန္းေနဆဲ ရွိၾကသည္။ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနစဥ္တြင္ သရဏဂုံ တည္ျမဲေစရန္ ေဆာက္တည္ရန္ မၾကိဳးစားၾကဘဲ ေသလြန္သည္႔အခါမွ သရဏဂုံတင္ရန္ ၾကိဳးစားေလ႔ရွိၾကပါသည္။ မမွန္ကန္ေသာ အယူဝါဒမ်ားကို ပစ္ပယ္္ရန္မၾကိဳးစားရဲၾကဘဲ တနည္းအားျဖင္႔ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ မေဖ်ာက္ဝံံ႔ၾကဘဲ ရြံေၾကာက္ေသာစိတ္ျဖင္႔ ေရွးထုံးမပယ္ မွားျမဲလမ္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ေနဆဲ ရွိေနၾကတယ္။ မွားတာၾကာရင္ အမွားက အမွန္ျဖစ္တတ္ျပီး တကယ္႔အမွန္တရားက ေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ မည္သည္႔အမွားကို မဆို မွားမွန္းသိရင္ ရဲရဲဝ႔ံဝ႔ံ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္႔ပါတယ္။ သို႔မွသာလွ်င္ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ အမွန္တရား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားနုိင္ပါလိမ္႔မယ္။

ဒုတိယအေရးၾကီးေသာ ေထရဝါဒ၏အနွစ္သာရမွာ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို ယုံၾကည္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းတဲ႔အလုပ္ လုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ႔ကံကုိ စံစားနိုင္ျပီး ဆုိးတဲ႔အလုပ္လုပ္ရင္ ဆုိးတဲ႔ကံကို ခံစားရပါလိမ္႔မယ္။ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို မယုံၾကည္ဘဲ တန္ခိုးရွင္က ဖန္တီးေပးတာတို႔၊ နတ္ကေတာ္က မ စ တာတို႔၊ ဘုိးေတာ္က ကယ္မတာပါလို႔၊ ဘုရားသခင္က ေကာင္းခ်ီးေပးတာတို႔ စသည္တို႔သည္ ဗုဒၶ၏ အယူဝါဒမ်ားမဟုတ္ေပ။ မိမိတို႔ ရရွိေနေသာ ဘဝကံ အက်ိဳးေပးအားလုံးသည္ မိမိျပဳခဲ႔ေသာ အလုပ္ကံေၾကာင္႔သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟုေသာ ယုံၾကည္ခ်က္တခုသာလွ်င္ ဗုဒၶ၏ အယူဝါဒ ျဖစ္ေပသည္။ ရတနာသုံးပါးကို အမွန္တကယ္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ားသာလွ်င္ ဗုဒၵ၏ အဆုံးအမ အယူဝါဒမ်ားကို လက္ခံ နာယူနုိင္ၾကေပမည္။ မိမိတို႔ ျပဳခဲ႔ေသာ ကံမ်ား၏ သတၲိေပၚ မူတည္၍ ဘဝမ်ားစြာတြင္ အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးမ်ားကို ခံစား စံစားၾကရပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤကံမ်ားသာလွ်င္ အရာရာကို ဖန္တီးေပးေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ခႏၺာတည္းဟူေသာ လူ႔ူဘဝ နတ္ဘဝ တိရိစာၦန္ဘဝ စသည္႔ ဘုံဘဝမ်ားသည္ ဤကံသတိၲမ်ားေပၚမူတည္၍ ဝင္ကစြတ္ေကာင္မ်ားကဲ႔သုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲေနရေပသည္။ ဤကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကုိ အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္သက္ဝင္သူမ်ားသည္ မေကာင္းမွဳမွန္သမွ်ကို တတ္နိုင္သမွ် ေရွာင္က်ဥ္၍ ေကာင္းမွဳမ်ားကိုသာ တတ္အားသ၍ လုပ္ကိုင္ၾကေပမည္။

ကာယကံ ဝဇီကံ မေနာကံ တည္းဟူေသာ ကံသုံးပါးကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္မွဳနွင္႔အတူ အေရးပါေသာ ေထရဝါဒ၏ အနွစ္သာရမွာ ငါးပါးသီလကို လုံျခဳံစြာ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတပါးအသက္ကို သတ္ျခင္း၊သူ႔ဥစၥာပစၥည္း ခိုးယူျခင္း၊ သူမ်ားသားမယားျပစ္မွားျခင္း၊ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း၊ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ေသာက္စားျခင္း စသည္တို႔ကို အသက္ထက္ဆုံး ေရွာင္က်ဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ငါးပါးသီလကို အခါၾကီးရက္ၾကီးမ်ားတြင္သာ ဟန္ျပေစာင္႔ထိန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစဥ္အျမဲ ေနရာတုိင္းအခ်ိန္တိုင္း ေစာင္႔ထိန္းနို္င္မည္ဆိုပါက ကံသုံးပါးကိုပါ ေစာင္႔ထိန္းျပီးသား ျဖစ္သြားေပမည္။ အမွန္စင္စစ္ ဗုဒၵဝါဒ၏အနွစ္သာရ ေကာင္းမြန္မွဳကို နားလည္ခံစားနုိင္သူသည္ မည္သည္႔အခါ မည္သည္႔အေၾကာင္းေၾကာင္႔မွ် ယုံၾကည္မွဳကုိ စြန္႔လႊတ္နို္င္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။-------------။
.

1 comment:

Kyaw Thura said...

Good for people