အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Wednesday, June 24, 2009

ဘုရားပစၥည္းႏွင္႔သံဃာ႔ပစၥည္း

ဘုရားပစၥည္း ငရဲမီး၊ သုံးနည္းအလြန္ခက္။
သံဃာ႔ပစၥည္း အဆိပ္သီး၊ စားနည္းအလြန္ခက္။
စားသုံးမိလွ်င္ တနင္နင္၊ ေသလွ်င္အလြန္ခက္။
ငရဲသုိ႔က် ဝဋ္ဒုကၡ၊ လြတ္ျပန္ရဖုိ႔ခက္။
ငရဲဘဝ လြတ္ျပန္က၊ လူ႔ဘုံေရာက္ဖို႔ခက္။
လူ႔ဘုံေရာက္ခါ သာသနာ၊ ၾကံဳျပန္ရဖို႔ခက္။
သာသနာတြင္ ၾကံဳၾကိဳက္လွ်င္၊ က်င္႔ျခင္းသာလို႔ခက္။
ဘုရားသခင္ ဥာဏ္ေတာ္ရွင္၊ ဖူးျမင္ရဖုိ႔ခက္။
အရိယာသံဃာ ေပၚေသာခါ၊ လွဴဒါန္းရဖို႔ခက္။

(အရွင္ဇဝန-ေမတၱာရွင္၏ ကိုးဆယ္႔ႏွစ္ကမာၻ ငိုခဲ႔ရသူမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္မွ ေကာက္နွဳတ္ခ်က္)

Friday, June 19, 2009

သာသနာကို ဖ်က္ဆီးမည္႔သူမ်ား……

သာသနာစစ္ သာသနာမွန္ဟူသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမမ်ားကို တေသြမတိမ္း လုိက္နာသူမ်ား၏ လက္ဝယ္တြင္း၌သာ ထာဝရ တည္ျမဲနိုင္မည္။

သာသနာကို ဗန္းျပျပီး မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ တရားစစ္တရားမွန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္နားလည္မွဳမရွိပဲ ထင္ရာစိုင္းေနသူမ်ား၊ ကိုးကြယ္မွဳ အေရာေရာအေထြးေထြးနဲ႔ အီေယာင္ဝါး ယုံၾကည္ေနၾကသူမ်ား၊ မ်ားျပားလာသည္နွင္႔အမွ် သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ရန္ အႏၱရာယ္မွာ တေန႔တျခား ၾကီးမားလာပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနာကို ဖ်က္ဆီးမည္႔သူမ်ားမွာ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ား မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမည္ခံ အေယာင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသာ အနီးကပ္ ပူးသတ္ဖ်က္ဆီးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳ နဲ႔ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳ
ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳနဲ႔ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳ ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာ ျခားနားလွပါတယ္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစလုိေသာ ေစတနာေကာင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေနျပီး၊ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳတြင္မူ လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝကို နစ္မြန္းဆုတ္ယုတ္ သြားေစလုိေသာ ေစတနာဆုိးမ်ားစြာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳသည္ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ေနျပီး၊ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳသည္ မွားယြင္းမွဳအေပၚ မူတည္ေလ႔ရွိပါတယ္။

ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆုိမွဳေၾကာင္႔ တဖက္သားက အရွက္ၾကီးစြာနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္မည္ဆိုပါက ေဝဖန္သူသာမက ေဝဖန္ခံရသူအတြက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိေစပါတယ္။ ေဝဖန္ခံရသူအေနျဖင္႔ ေဝဖန္သူ၏ ေထာက္ျပမွဳ မွန္ကန္ေနပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ဖို႔ ဝန္မေလးမွသာလွ်င္ မိမိကုိယ္မိမိ သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ ျပသျပီးသား ျဖစ္သြားမွာပါ။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ေဝဖန္သူကို ရန္လုပ္ျခင္း၊ အရြဲ႕တုိက္ျပီး အမွားမ်ား ဆက္လုပ္ေနပါက၊ မည္သူမျပဳ မိမိမွဳ ဆိုသကဲ႔သို႔ လက္ရွိဘဝတြင္သာမက သံသရာတေလွ်ာက္မွာပါ မိမိျပဳေသာ အမွားကံ၏ ဆုိးက်ိဳးကို ခံစားရမည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္မည္ဆုိပါက….
လူတုိင္း လူတုိင္းသည္ အနည္းနဲဲ႔အမ်ားဆိုသလုိ အမွားမ်ားစြာ လုပ္ဖူး ၾကဳံဖူးၾကပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ အမွားမ်ားနဲ႔ကင္းသူ၊ ျပည္႔စုံမွန္ကန္လြန္းသူ ရွားပါးလွပါတယ္။ ဤေနရာတြင္ လူအမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ျမင္နုိင္ပါတယ္။

၁)အမွားကို အမွားမွန္းမသိျမင္သူ (ဥာဏ္ရည္နိမ္႔ပါးျပီး၊ အသိဥာဏ္အေမွာင္ ဖုံးလႊမ္းမွဳ အားၾကီးသူ)

၂)အမွားကို အမွားမွန္းသိေသာ္လည္း၊ အမွန္ကိုမလုိက္နာခ်င္သူ (ဥာဏ္ရည္ အနည္းငယ္ျမင္႔မားေသာ္လည္း၊ အသိဥာဏ္အေမွာင္ ဖုံးလႊမ္းေနေသးသူ)

၃)အမွားကို အမွားမွန္းသိျမင္ျပီး၊ အမွန္ျပင္ဆင္ရန္ ဝန္မေလးသူ (ဥာဏ္ရည္ျမင္႔မားျပီး၊ အသိဥာဏ္အလင္းရွိသူ)

၄)အမွားကို အမွားမွန္း သိလွ်င္သိျခင္းး၊ အမွန္ျပင္ဆင္ရုံမက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ရည္သန္သူ (ဥာဏ္ရည္ျမင္႔မား၊ အသိဥာဏ္အလင္းရွိရုံမက မာနအလ်ဥ္းမရွိသူ)

အထက္ပါ လူအမ်ိဳးအစား ၄မ်ိဳးအနက္ ေနာက္ဆုံးအမ်ိဳးအစားသာလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္နုိင္ပါတယ္။

သာသနာျပဳေနသူ စစ္မွန္မည္ဆိုပါက……
သာသနာျပဳရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို သာသနာျပဳျခင္းနဲ႔ အမ်ားသူငါကုိ သာသနာျပဳျခင္းဟု နွစ္မ်ိဳးနွစ္စားရွိပါတယ္။

မိမိကုိယ္မိမိ သာသနာျပဳေနသူအေနနဲ႔ ကိုယ္႔အလုပ္ကိုယ္လုပ္၊ ကိုယ္႔္တရားနဲ႔ ကိုယ္ေနျပီး မိမိတစ္ကုိယ္တည္းစား ေကာင္းစားဖုိ႔ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကို မၾကည္႔ပဲ ေနနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အမ်ားသူငါကို သာသနာျပဳေနၾကသူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိအေရးသာမက မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူအမ်ားအတြက္ အက်ိဳးယုတ္ေစမည္႔၊ အယူမွားေစမည္႔ အေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက မည္သူမ်က္နွာမွ် မေထာက္ထား မညွာတာပဲ သာသနာမ်က္နွာတခုတည္းကိုပဲ ၾကည္႔လ်က္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသင္႔ပါတယ္။

အထူးသျဖင္႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိကုိယ္ကို သာသနာျပဳတဲ႔ အဆင္႔ကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ အမ်ားအတြက္ သာသနာျပဳေနသူမ်ား ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ မိမိျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရေသာ အျမင္အၾကားမေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို မည္သူ႔ူကိုမွ် မေထာက္ထားမညွာတာပဲ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပသင္႔ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ မိမိတို႔၏ တပည္႔သား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွဳမ်ား၊ လူမွဳဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ ေက်ာ္လြန္မွဳမ်ား၊ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံျဖင္႔ ေဖာက္ျပားက်ဴးလြန္ေနမွဳမ်ား၊ မတရားမွဳမ်ားကို ဆုံးမ အျပစ္ေပး အေရးယူသင္႔ပါတယ္။ ေရငုံနွဳတ္ပိတ္ မိမိနဲ႔ မသက္ဆိုင္သလုိေနျခင္း၊ အမုန္းခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ေနျခင္း၊ အေၾကာက္တရားနဲ႔ မေျပာရဲမဆုိရဲျခင္း သည္ သာသနာျပဳရာမေရာက္ပဲ၊ သာသနာဖ်က္ေနသည္ကို သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းျဖင္႔ အားေပးရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ သာသနာ႔တာဝန္မေက်ျပြန္ပဲ သာသနာ႔အာဇာနည္ မပီသရာ၊ သံဃာ႔ဂုဏ္ကို မေစာင္႔ထိန္းရာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနပါတယ္။ ထုိ႔အတူ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မင္းက်င္႔တရားနဲ႔ အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ၊ သာသနာပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အစိုးရမင္းနွင္႔တကြ၊သာသနာကို အေရာင္ဆုိးခ်င္ေနေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသာမက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ကေမာက္ကမ အေျခအေနမ်ားကိုပါ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ဆုံးမသင္႔ပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနသူမ်ားမွာ…..
အဓိက သာသနာဖ်က္ေနသူမ်ားမွာ - ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို လက္တလုံးၾကား မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ရွိေသာ၊ သာသနာျပဳအမည္ခံ အစိုးရမင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနေသာ အစိုးရမင္းနဲ႔ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ား

နုိင္ငံအတြင္း တရားပြဲမ်ား ဆိတ္သုဥ္းျပီ ဆိုပါက သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ တရားပြဲမ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ခြင္႔ျပဳျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာမ်ားကို လြတ္လပ္မွန္ကန္စြာ ေဟာေျပာခြင္႔ မရျခင္းမ်ားသည္ သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ ေစနိုင္သည္႔ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမ္ိတို႔၏ အာဏာတည္တံ႔ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ဘုရား၊ေစတီ၊ပုထိုးမ်ားကို အသုံးခ်လ်က္၊ မၾကံစည္သင္႔ မၾကံစည္ေကာင္းေသာ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ လက္ဖြဲ႕၊ အင္းအိုင္ စသည္႔ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ိဳးစုံျဖင္႔ အသိဥာဏ္နိမ္႔ပါးစြာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖင္႔လည္း ျမင္႔ျမတ္လွေသာ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ အယူမွား၊ ကိုးကြယ္မွဳမွား၊ လုပ္ရပ္မွားမ်ားျဖင္႔ ဗုဒၶသာသနာကို စံနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနၾကပါတယ္။ အမွားမ်ားေထာက္ျပ အမွန္ျပလ်က္ ဆုံးမေပးေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကုိ မထီမဲ႔ျမင္ျပဳလ်က္ တရားပြဲမ်ား ပိတ္ပင္ျခင္း၊ လက္မွတ္ထုိး၊ ဝန္ခံခ်က္ထုိးခိုင္းျခင္းျဖင္႔လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာကို ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနေသာ သာသနာျပဳအမည္ခံ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္က ဂိုဏ္းဂဏ၊ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းရယ္လုိ႔ မရွိခဲ႔ပါဘူး။ ေထၾကီးဝါၾကီး ဝါစဥ္အလုိက္ အဆင္႔ဆင္႔ အရုိအေသေပး၊ ရဟန္းတစ္ပါးနွင္႔တစ္ပါး စည္းလုံးညီညြတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဘြဲ႔တံဆိပ္အလုိက္၊ ရာထူးအလုိက္၊ ေနရာေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ ရဟန္းဝါစဥ္အလိုက္ ဝိနည္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေနရာေပးခဲ႔ၾကပါတယ္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာေတာ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔အစည္း ရာထူးအေဆာင္အေယာင္မ်ား အပ္နွင္းျခင္းျဖင္႔ တစ္ပါးနွင္႔တစ္ပါး အျပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္လာေစပါတယ္။ စစ္မွန္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖင္႔ အပ္နွင္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ားမဟုတ္ပဲ၊ လာပ္ေပးလာပ္ယူနည္းျဖင္႔ အပ္နွင္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ စာေပမ်ားကို ေလ႔လာအားထုတ္မွဳမ်ား အားနည္းလာေစခဲ႔ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ မိုးကုတ္၊ မဟာစည္၊ စြန္းလြန္း စသည္႔ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ျပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ားေၾကာင္႔လည္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ဂုိဏ္းခြဲသင္းခြဲေနသကဲ႔သို႔ စည္းလုံးညီညြတ္မွဳ ပ်က္ျပားေစျပီး အားျပိဳင္မွဳမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ပ်ံလြန္ေလျပီးေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအေနျဖင္႔ ယခုကဲ႔သို႔ ဂုိဏ္းဂဏမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းကို နွစ္သက္ေတာ္မူၾကမည္မဟုတ္ေပ။

တရားေတာ္မ်ားအားလုံးမွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ႔ေသာ တရားေတာ္မ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း အာစရိယဝါဒ ဦးစားေပးမွဳေၾကာင္႔ မိုးကုတ္တရား၊ မဟာစည္တရား၊ စြန္းလြန္းတရား စသည္ စသည္ျဖင္႔ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမွဳမ်ား ျဖစ္ေနေစပါတယ္။ သာသနာ၏ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ စာသင္တို္က္မ်ားမွ ရဟန္းသံဃာေတာ္ သာမေဏေလးမ်ား၊ ဦးဇင္းမ်ားအတြက္ ဆြမ္းကြမ္းအေထာက္အပံ႔မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္း စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းၾကမည္႔အစား တရားရိပ္သာအသီးသီးတြင္ တရားဝိဝါဒ၊ ဂုိဏ္းစြဲ ဂဏစြဲဝိဝါဒမ်ားနွင္႔ လုံးလည္ခ်ာလည္လိုက္ေနေသာ အိုးျခမ္းပဲ႔လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုိသာ အျပိဳင္အဆိုင္လွဴဒါန္းေနျခင္းျဖင္႔ မေယာင္ရာဆီလူးေနၾကပါတယ္။

တရားစစ္ တရားမွန္ထြန္းကားရာ နိုင္ငံတြင္ ၃၇နတ္မင္းမ်ား ေပ်ာ္ျမဴးရာ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ၾကီးကို နွစ္စဥ္နွစ္တုိင္း ျခိမ္႔ျခိမ္႔သည္းသည္း က်င္းပျခင္း၊ ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာအကုန္က်ခံျပီး နတ္သဘင္ပြဲ ဆင္ႏႊဲျခင္း၊ ေဗဒင္ ယၾတာ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ားကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္း၊ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို မယုံၾကည္ပဲ အလြယ္လုိက္ အေခ်ာင္နည္းျဖင္႔ ခ်ဲထီ ႏွစ္လုံးထီမ်ားကို စည္းစိမ္ျပဳတ္ထုိးေနၾကျခင္း၊ ေကာင္းရာေကာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳၾကေတာ႔ပဲ အူမေတာင္႔မွ သီလ ေစာင္႔နုိ္င္မယ္ဆုိတဲ႔ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင္႔ သီလမလုံျခဳံ၊ ကံသုံးပါးကို မထိန္းသိမ္းေတာ႔ပဲ ထင္ရာစိုင္းျခင္းျဖင္႔ သာသနာပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

အလွဴအတန္းေပးၾကရာတြင္လည္း အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားနွင္႔ လူမ်ားကို ေပးလွဴျခင္းထက္ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္႔၊ အာဏာ တည္ျမဲေရးကို ျဖစ္ေစမည္႔ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ ထီးတင္ျခင္းျဖင္႔ ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ လက္တဖက္က လွဴဒါန္းေနျပီး၊ က်န္လက္တဖက္က ျပန္ခိုးယူျခင္းသည္ ကုသုိလ္တစ္ပဲ အကုသုိလ္တစ္ပိႆာ ျဖစ္ေနေသာအလွဴ ျဖစ္ေနပါလိမ္႔မည္။ အမွန္တကယ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို ရင္ဝယ္ကိန္းသူျဖစ္မည္ဆိုပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ လမ္းစဥ္ကို က်င္႔သုံးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက နဲ႔ သာမညကို ခြဲျခားနုိင္ျပီး မည္သည္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္နားလည္သင္႔ပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနေသာ အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းေတာ္မ်ား..

ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါကာလသည္ ဝိမုတၱိသာသနာထြန္းကားေနေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္နွင္႔အညီ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အသက္ထက္တန္ဖိုးထား လုိက္နာေစာင္႔ေရွာက္ေသာ ရဟန္းစစ္၊ ရဟန္းမွန္မ်ားစြာ ရွိသကဲ႔သို႔ အေယာင္ေဆာင္ ရဟန္းတု၊ မ်ားစြာလည္း ေရာေနွာပူးကပ္ ေနေသာကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအရေသာ္၄င္း၊ နို္င္ငံေရးအရေသာ္၄င္း၊ လူမွဳေရးအရေသာ္၄င္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ရဟန္းဝတ္ေနေသာ ရဟန္းေယာင္မ်ားစြာလဲ ရွိေနၾကပါတယ္။ သုိ႔ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းသာသနာကို မလိုက္နာေသာ ရဟန္းမ်ား ရွိေနပါက အားနာမွဳ လိုက္ေလ်ာမွဳ မရွိပဲ လူထြက္ေစသည္အထိ ဝုိင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းျခင္းျဖင္႔ သာသနာ႔ဂုဏ္ရွိန္ကို ျမွင္႔တင္ၾကေစလုိပါတယ္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ မာတုကာမမ်ား

ျမတ္စြာဘုရားခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးဆုံးမွာ မာတုကာမမ်ားနွင္႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးမေနဖို႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မာတုကာမဆုိရာတြင္ ေမြးကင္းစ မိန္းကေလးမ်ားမွအစ အသက္အရြယ္ၾကီးရင္႔ေသာ အဘြားအုိမ်ားအထိ ပါဝင္ပါတယ္။ မာတုကာမမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရာတြင္ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ ကံသုံးပါးလုံးနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနဖို႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မာတုကာမမ်ားနဲ႔ အသားခ်င္းထိစပ္ရန္ မဆိုထားနွင္႔ ၄င္းတုိ႔၏ အသုံးအေဆာင္မ်ား ကိုပင္ မထိေတြ႔ရဟု ဝိနည္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဝိနည္းစည္းကမ္းမလိုက္နာသျဖင္႔ အာပတ္ထိပါက၊ အာပတ္ေျဖနုိင္ပါတယ္လုိ႔ တခ်ိဳ႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေစာဒကတက္နုိင္ေသာ္လည္း၊ ခဏခဏေျဖရေသာ အာပတ္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သမာဓိကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစနိုင္ပါတယ္။

ဂီိလာနရဟန္းအား မာတုကာမမ်ား ျပဳစုသင္႔ပါသလား….

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အမွန္တကယ္ လိုက္နာေလးစားေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားအေနနဲ႔ မာတုကာမမ်ား၏ ထိစပ္ျပဳစုမွဳကို မခံယူသင္႔ပါဘူး။ ဂီိလာနရဟန္းအေနျဖင္႔ ေရာဂါအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင္႔ အမွန္အကန္ မဆုံးျဖတ္နိုင္ပါကလည္း၊ မာတုကာမမ်ားအေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို တကယ္ၾကည္ညိဳ ေလးစားမည္ဆုိပါက ရဟန္းမ်ား အာပတ္ထိ အျပစ္ရေစမယ္႔ ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရွားသင္႔ပါတယ္။ အကယ္၍ ျပဳစုနိုင္သည္႔ ရဟန္းသာမေဏငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒကာမ်ား လုံးဝမရွိသျဖင္႔၊ မျဖစ္မေနလုိအပ္မည္ဆိုပါက ျပဳစုနုိင္ေသာ္လည္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ပါက မလုပ္သင္႔မလုပ္အပ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္မီွျခင္းနဲ႔ ေခတ္ေရွ႕ေျပးျခင္း..

ေခတ္နဲ႔ အညီ ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေစရန္၊ တရားဓမၼမ်ားျဖန္႔ျဖဴးရန္၊ ကမာၻ႔သတင္း ျမန္မာ႔သတင္းမ်ားသိရွိေစရန္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကြန္ျပဴတာသုံးစြဲျခင္းသည္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ္လည္း၊ ေခတ္မွီျခင္းကို လြန္ေျမာက္လ်က္ မၾကည္႔သင္႔မၾကည္႔အပ္ေသာ အခ်ိဳ႕ဝက္ဆုိဒ္မ်ားကို ၾကည္႔ရွဳျခင္း၊ ဗီဒီယုိမ်ားၾကည္႔ရွဴျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ ေခတ္ေရွ႕ေျပးလာၾကျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးကိုေက်ာ္ျပီး ဆိုးက်ိဳးကို ေရာက္ေစပါတယ္။ စည္းကမ္းဟူသည္ စည္းကမ္းရွိသူအတြက္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း၊ စည္းကမ္းမရွိသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ထားရမယ္႔အရာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္၏ ဆုိးက်ိဳးေၾကာင္႔ သမာဓိခိုင္ျမဲမွဳမရွိေသာ အခ်ိဳ႕ရဟန္းမ်ား လူထြက္ျပီး အိမ္ရာထူေထာင္ခဲ႔ေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ႔ပါတယ္။ မလုိအပ္ပဲ ကြန္ျပဴတာ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆုိးက်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည္႔အျပင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းနွင္႔လည္း သင္႔ေတာ္မွဳ မရွိပါဘူး။

အမွန္တရားဟူသည္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအတြက္ ပ်ားရည္ကဲ႔သို႔ ခ်ိဳျမိန္လွေသာ္လည္း၊ အသိဥာဏ္နိမ္႔ပါး မိုက္မဲသူမ်ားအတြက္မူ ေဆးခါးၾကီးမ်ိဳခ်ရသကဲ႔သို႔ ခါးသီး ခံရခက္လွပါတယ္။ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိျပီး အမွန္တရားကို သိျမင္နိုင္သူဆိုပါက အမွားကို ျပဳျပင္ရန္ဝန္ေလးၾကမည္မဟုတ္ေပ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ ေရရွည္တည္တ႔ံခိုင္ျမဲေရးအတြက္ သာသနာ႔ေရေသာက္ျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာ စာသင္သားမ်ားအား ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္း ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္း၊ စာသင္တိုက္မ်ား၏ ဆြမ္းကြမ္းခ်ိဳ႕တဲ႔မွဳမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ သာသနာနွင္႔မေလ်ာ္ညီေသာ၊ သာသနာပ်က္စီးမွဳကို ျဖစ္ေစေသာ၊ အေရးမွန္သမွ်ကို အရွိကို အရွိအတိုင္း အမွန္ကုိအမွန္အတိုင္း မေၾကာက္မရြံ႕ ေဟာေျပာျပသ ဆုံးမရန္ တာဝန္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည္႔သား သံဃာေတာ္အားလုံး၏ အေရးၾကီးေသာ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္္။ ဤတာဝန္ကုိ ေက်ေက်ျပြန္ျပြန္ ဦးလည္မတုံ ထမ္းရြက္ နုိင္သူကိုသာလွ်င္ သာသနာျပဳေနေသာ သာသနာ႔အာဇာနည္ဟု သတ္မွတ္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

( ဤေဆာင္းပါးျဖင္႔ ဆရာေတာ္ အရွင္သုမဂၤလ အား ဂုဏ္ျပဳ ပူေဇာ္ကန္ေတာ႔အပ္ပါသည္။)

ထက္စုႏွင္းဆီ
(၁၉-၀၆-၂၀၀၉)

Thursday, June 11, 2009

ကံဆုိသည္မွာ……….

ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ၏ အနွစ္သာရမွာ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို ယုံၾကည္ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ ကံဆိုသည္႔ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ကို တိတိက်က် နားမလည္သူမ်ားကေတာ႔ ကံတရားကို ယုံၾကည္သူမ်ားအား အျပစ္ျမင္ေလ႔ရွိပါတယ္။ ကံကိုယုံျပီး ဆူးပုံမနင္းပါနဲ႔၊ ကံခ်ည္းပဲ မယုံပါနဲ႔၊ ဥာဏ္နဲ႔ ဝိရိယကိုလည္း အားကိုးပါဦး၊ ကံကို အားကိုးလြန္းတာ လူညံလူပ်င္းေတြအလုပ္၊ ကံကိုခ်ည္း လႊဲမခ်ပါနဲ႔ စသည္ စသည္ျဖင္႔ ေျပာေလ႔ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ ဘာမဆုိ သူတို႔အရည္အခ်င္းေၾကာင္႔ သူတုိ႔ေတာ္လုိ႔ေအာင္ျမင္တာ၊ မၾကိဳးစားပဲ မေအာင္ျမင္နုိင္ဘူးရယ္လုိ႔ တျခားေသာကံအေၾကာင္း အေထာက္အပံ႔မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ လက္မေထာင္ ဂုဏ္ေဖာ္ၾကြားဝါေလ႔ရွိၾကပါတယ္။

ကံဆိုသည္မွာ အလုပ္ပင္ျဖစ္တယ္။ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ အလုပ္၊ ျပဳလုပ္ေနဆဲအလုပ္၊ ျပဳလုပ္ေတာ႔မည္႔ အလုပ္မွန္သမွ်သည္ ကံပင္ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းမွဳကံ၊ မေကာင္းမွဳကံတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေပၚ မူတည္ျပီး၊ ကံေကာင္းျခင္းနဲ႔ ကံဆိုးျခင္း ဆိုတဲ႔ အက်ဳိးတရား ရရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကံဟုဆိုရာတြင္ အတိတ္ကံနဲ႔ ပစၥုဳပၸန္ကံ နွစ္မ်ိဳးစလုံးအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ တခိ်ဳ႕က မိမိတို႔ေကာင္းမွဳကုသိုလ္မ်ား လုပ္ေနရက္္သားနဲ႔ အဆင္မေျပမွဳမ်ား၊ စိတ္ညစ္စရာမ်ား ေတြ႕ေသာအခါ ကုသုိ္လ္ေကာင္းမွဳ ကံတရားအေပၚ သံသယဝင္တတ္ၾကပါတယ္။ အတိတ္ကံ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လုိပါတယ္။ တခါတရံ အတိတ္ကံ၏ အားေကာင္းမွဳသည္ ပစၥုဳပၸန္ကံအေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ ရွိတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ.လူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အတိတ္၊ ပစၥုဳပၸန္ကံမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ အားမထုတ္ၾကပဲ ျပသာနာတစုံတရာ ေတြ႔ၾကဳံရေလတိုင္း မိဘေမာင္နွမမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကုိ လက္ညွိဳးထုိးအျပစ္တင္ေလ႔ရွိပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္ မည္သူမဆို မိမိတို႔ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အေကာင္းအဆိုးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ျပဳခဲ႔ေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳးကံမ်ား အေပၚမူတည္ပါတယ္။ ဤအခ်က္ကုိ ယုံၾကည္သက္ဝင္ လက္ခံက်င္႔သုံးမွသာလွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမကို လုိက္နာသူ သာဝကရယ္လို႔ သတ္မွတ္နုိင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ မေကာင္းမွဳမွန္သမွ် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးက်ဴးလြန္ေနၾကေသာ္လည္း အျပစ္တစုံတရာ မခံစားရပဲ ေလာကအလယ္တြင္ ေခါင္းေမာ႔ လည္ဆန္႔ကာ မိုးမျမင္ေလမျမင္ ေပ်ာ္တျပဳံးျပဳံးနဲ႔ ဘဝသံသရာ၏ ေနာက္ဆုံးစည္းစိမ္ကို စံစားေနၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတို႔၏ အတိတ္ကံေကာင္းမွဳ အားၾကီး လႊမ္းမိုးေနေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာကံ အရွိန္ကုန္သြားပါက အကုသုိလ္ကံ တလုံးတခဲကုိစုျပဳံခံစားျပီး ေလာကငရဲကို ဘဝမကူးပဲ အရွင္လတ္လတ္ ခံစားၾကရမွာပါ။ ၄င္းတို႔ ျပစ္မွား က်ဳးလြန္ခဲ႔ေသာ အမွားမ်ားနွင္႔ ထပ္တူညီမွ်ေသာ တူညီေသာအက်ိဳးတရားမ်ားကို ခံစားၾကရမွာပါ။ ေလာကကံတရားဆိုတာ မ်က္နွာမလုိက္သကဲ႔သ႔ို ေစ်းဆစ္လို႔လဲ မရပါဘူး။ ငရဲမွာအပ၊ဝဋ္မွာအျမဲဆုိတဲ႔စကားက အလကားေပၚေပါက္ခဲ႔တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တရားစစ္စစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳသူအသစ္…. ျဖစ္သူအေဟာင္း….

မည္သူမဆို မိမိတို႔ျပဳခဲ႔ေသာ မေကာင္းမွဳကံမ်ား၏ ဝဋ္ေၾကြးကို တေန႔ေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေပးဆပ္ရစျမဲပါ။ မိမိတို႔.ခံစားသမွ် အက်ိဳးတရားမ်ားကို မတရားပါဘူးရယ္လို႔ အယူခံဝင္လို႔မရပါဘူး။ ေလာကနိယာမအရ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းမဟုတ္ အေဟာင္းခ်ည္းပါပဲ။ အေၾကြးေဟာင္းမ်ားကို ေပးဆပ္သူမ်ားအေနနဲ႔ သံသရာဝဋ္ေၾကြးကင္းရွင္းစြာျဖင္႔ ဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္နိုင္ေသာ္လည္း အေၾကြးသစ္ယူသူ၊ အျပစ္က်ဴးလြန္ ရန္စ ေစာ္ကားသူ၊ လူရမ္းကားတုိ႔မွာေတာ႔ လူ႔ေလာကဇာတ္ခုံတြင္ မ်က္နွာမေဖာ္ဝံ႔ လူ႔ခ်ဥ္ဖတ္ျဖစ္ၾကယုံသာမက သံသရာတေလွ်ာက္တြင္လည္း ဘယ္ေတာ႔အခါမွ် မေပၚနုိင္ေသာ ျမွပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖင္႔ စုန္းစုန္းျမွပ္ၾကရေတာ႔မယ္ဆိုတာ၊ သဘာဝကံတရားက မ်က္နွာမလုိက္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မယ္ဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားၾကရမွာပါ။ ကံဆုိသည္႔ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ မွန္သမွ်ကို လူမ်ိဳးမေရြး ၊ဘာသာမေရြး၊ အဆင္႔အတန္းမေရြး၊ အသက္ၾကီးငယ္မေရြး၊ မည္သူမဆို စံစား ခံစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။.....။

သာသနာျပဳသည္ဆိုရာဝယ္…….

သာသနာဆုိသည္မွာ……..

ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သာသနာျပဳဆိုတဲ႔ စကားလုံးကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေဖာေဖာသီသီ သုံးစြဲေနၾကပါတယ္။ သာသနာျပဳေနတယ္၊ သာသနာျပဳမလို႔၊ သာသနာျပဳရဦးမယ္ စသည္ စသည္ျဖင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင္႔ ေျပာဆုိအသုံးျပဳၾကပါတယ္။

တကယ္တမ္းမွာေတာ႔ သာသနာျပဳဆုိတဲ႔ စကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္မွန္ ရည္ရြယ္ရင္းအမွန္ကို မသိနားမလည္ၾကပါဘူး။ သာသနာျပဳဆုိသည္မွာ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ အလွဴျပဳ၊ ရဟန္းခံ၊ ရဟန္းအမလုပ္ျခင္း၊ ဘုရားထီးေတာ္တင္၊ ဘုရား႒ာပနာတည္ျပီး ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းကို သာသနာျပဳျခင္းရယ္လို႔ ယုံမွတ္ေနၾကျပီး၊ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

သာသနာဆိုသည္မွာ အဆုံးအမပင္ျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင္႔ ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမကို လုိက္နာက်င္႔သုံးျခင္းသည္ သာသနာျပဳျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ အမွွန္စင္စစ္ သာသနာျပဳသည္ဆုိျခင္းမွာ မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ ေနထိုင္ျခင္း၊ မေကာင္းမွဳေရွာင္-ေကာင္းမွဳေဆာင္-စိတ္ကိုျဖဴေအာင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို သာသနာျပဳျခင္း ျပည္႔စုံလုံေလာက္ျပီ၊ အားရေက်နပ္ျပီ ဆုိမွသာလွ်င္ တပါးသူကို သာသနာျပဳခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးပညာေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ ဆိုသည္မွာ…….

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသုိလ္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ကြဲကြဲျပားျပားမသိၾကေသးပါဘူး။ ကုသိုလ္ဆိုသည္ကို အလွဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ ဘုရားတည္ျခင္း၊ စသည္စသည္ျဖင္႔ အယူစြဲျမဲ ေနၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာ ကုသုိလ္ဆုိသည္မွာ အစြဲအလန္းကင္းျပီး၊ မေကာင္းမွဳမွန္သမွ် ျပဳလုပ္ဖုိ႔ မဝ႔ံရဲေသာ၊ မည္သူကိုမွ် စိတ္နဲ႔ေတာင္ မပစ္မွား မၾကံစည္ခ်င္ေလာက္ေအာင္၊ စိတ္စင္ၾကယ္ျခင္းတမ်ိဳးပင္ ျဖစ္တယ္။ တခါတရံ စိတ္နဲ႔ ပစ္မွားၾကံစည္မွဳရွိခဲ႔ရင္ေတာင္ သတိတရား အသိပညာနဲ႔ ဆင္ျခင္ျပီး မိမိစိတ္ကုိ ျပဳျပင္ယူျပီး ေနတတ္ျခင္းကို ကုသုိလ္နဲ႔ ေနတတ္သူရယ္လုိ႔ သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။ ဤကဲ႔သို႔ မေနာကံကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းနုိင္ျပီဆုိပါက၊ ဝဇီကံနဲ႔ ကာယကံလြန္က်ဴးျခင္းကို အလိုအေလ်ာက္ထိန္းသိမ္းျပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကံသုံးပါး လုံျခဳံျပီဆုိပါက အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းသည္ ကုသုိလ္စိတ္နဲ႔သာ ျဖစ္ေနပါေတာ႔တယ္။ ကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ေသာ အလွဴမွန္သမွ် ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ တရားစာေပမ်ား လုိက္စား လုိက္နာျခင္းမွန္သမွ်သည္သာ စစ္မွန္ေသာ ကုသုိလ္တရားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

အကုသိုလ္ဆုိသည္မွာ စိတ္စြဲလန္းျခင္းၾကီးမားစြာျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေသာ အေရးကိစၥမွန္သမွ်ကို ေခၚပါတယ္။ ငါ႔ပစၥည္း ငါ႔ဥစၥာ ငါ႔အလွဴဆုိျပီး၊ မျပတ္ေတာက္ေသာ အစြဲအလန္းနဲ႔ လွဴေသာ အလွဴမ်ားကို ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔မရပါဘူး။ အကုသုိလ္နဲ႔ လွဴေနေသာ အလွဴဟုပင္ သတ္မွတ္လုိ႔ရပါတယ္။ ကုသိုလ္ဆိုသည္မွာ လွဴဒါန္းျခင္း စြန္႔လႊတ္ျခင္းတမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ လွဴသည္ဟု ေၾကာ္ညာေမာင္းခတ္ေနေသာ္လည္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းျဖင္႔ ရရွိလာမည္႔အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုး တြက္ခ်က္ေနတတ္ပါတယ္။ မိမိလွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင္႔ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ ရရွိမည္႔ အဆင္ေျပမွဳ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳမ်ားကို ဝမ္းသာၾကည္နူးရမည္႔အစား၊ မိမိျပန္လည္ရရွိမည္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို လက္ရွိဘဝအတြက္သာမက၊ ေနာင္လာမည္႔ ဘဝမ်ားအတြက္ပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္ကိုး တြက္ခ်က္တတ္ၾကပါတယ္။ ဤကဲ႔သို႔ စိတ္မထားတတ္ျခင္းေၾကာင္႔ပင္ ေညာင္ပင္ေလာက္ လွဴဒါန္းေနၾကေသာ္လည္း ေညာင္ေစ႔ေလာက္ အက်ိဳး မျဖစ္ထြန္းၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္စင္စစ္ ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္ဆိုသည္မွာ အလွဴလုပ္ျခင္း-မလုပ္ျခင္း၊ အလွဴခံပစၥည္းရွိျခင္း-မရွိျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္သြားျခင္း-မသြားျခင္း၊ တရားဓမၼမ်ား လုိက္နာျခင္း-မလုိက္နာျခင္း အေပၚ မမူတည္ပဲ မိမိ၏ စိတ္စင္ၾကယ္မွဳ-မစင္ၾကယ္မွဳ ၊ စိတ္ျပတ္ေတာက္မွဳ-မျပတ္ေတာက္မွဳ၊ စိတ္ထားတတ္မွဳ-မထားတတ္မွဳ အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

လူတိုင္းသာ သာသနာျပဳနုိင္မည္ဆုိပါက…………

ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမ သာသနာကို လူတုိင္း မိမိတို႔အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင္႔ လုိက္နာက်င္႔သုံးျပီး မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတုိ႔ သာသနာျပဳနုိင္မည္ဆုိပါက မည္သည္႔ဥပေဒ စည္းကမ္းမွ် ခ်မွတ္စရာမလုိေလာက္ေအာင္ ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးရျပီး မည္သည္႔လူဆိုး သူခိုးမွ် ၾကာရွည္ မင္းမူနုိင္မည္ မဟုတ္ပဲ အလုိအေလွ်ာက္ က်ဆုံးခန္းသို႔ အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိမည္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။ ။

သိထားအပ္ေသာ ၾသဝါဒ

ေလာကၾကီးမွာ ေနရတာ….. မိုက္တာလြယ္လ်က္…… လိမၼာခက္….
ပစၥည္းဥစၥာ ေငြေၾကးမွာ….. ျဖဳန္းတာလြယ္လ်က္….. အရခက္…..
ေရာင္းတာဝယ္တာ အရာရာ….. ဝယ္တာလြယ္လ်က္……အေရာင္းခက္…
ဒါန သီလ ဘာဝနာ….. ေဟာတာလြယ္လ်က္….. အက်င္႔ခက္….
ဘာသာတရား လြန္ေပါမ်ား….. မွားတာလြယ္လ်က္…..အမွန္ခက္…
အခ်င္းခ်င္းဟာ မုန္းဖို႔ရာ….. အလြန္လြယ္လ်က္…… ခ်စ္ဖုိ႔ခက္….
အျမဳိ႕ျမိဳ႕အရြာရြာ နို္င္ငံတကာ….. လူၾကီးလုပ္တာလြယ္လ်က္…… အစီမံခက္….
၉၆ျဖာ ေဘးေရာဂါ…… ရတာလြယ္လ်က္…….ကုဖို႔ခက္…..
ဂုဏ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွာၾကရာ….. ရလာပါလ်က္…… အထိန္းခက္……..။

(မေကြးျမိဳ႕ ေအာင္ေျမရတနာ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ၾသဝါဒ)

Monday, June 8, 2009

သာသနာ႔ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္

သာသနာ႔အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စြာနဲ႔ သာသနာ႔ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႕ၾကီးကို ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးနဲ႔အတူ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေတာ္မူေသာ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည္႔ေျမာက္ခဲ႔ပါျပီ။ အမိျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ မတရားဖိနွိပ္မွဳေၾကာင္႔ သာသနာ႔ဝန္ထမ္း သံဃာေတာ္မ်ားသာမက ျပည္သူျပည္သားအမ်ားစုမွာ ဒုကၡပင္လယ္ေဝခဲ႔ရပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ရတနာသုံးပါးအနက္ တစ္ပါးျဖစ္ေသာ သံဃာရတနာကို တန္ဖိုးမထား ျပင္းထန္စြာနွိပ္ကြပ္မွဳေၾကာင္႔ သာသနာအတြက္ ၾကီးစြာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။

သာသနာဆိုသည္မွာ….

သာသနာဆုိသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာေရရွည္တည္တံ႔ ခုိင္ျမဲေရးမွာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာတည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လက္ဆင္႔ကမ္း တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေဟာေျပာခဲ႔သူမ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည္႔သား သံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေဟာေျပာဆုံးမမွဳမ်ားကို အစဥ္အျမဲ နားေထာင္လိုက္နာခဲ႔သူမ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာဝက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သာသနာတည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား

သာသနာ ေရရွည္တည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ ရဟန္း၊ရွင္၊လူ ဟု ေခၚတြင္အပ္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အစိုးရမင္းနဲ႔ ကိုးကြယ္သူ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

သာသနာနဲ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား

ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ နွဳတ္ခပဋ္္ေတာ္မ်ားကို လက္ဆင္႔ကမ္း ထိန္းသိမ္းလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္႔အတြက္ သာသနာ႔အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ကိုယ္၊စိတ္၊ႏွဳတ္ သုံးပါးလုံး လုံျခဳံေအာင္ တေသြမတိမ္း ထိန္းသိမ္း လိုက္နာျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္စား၊ သားတပည္႔ ပီသစြာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ စံနမူနာထားရာ သာသနာ႔သူေတာ္စင္မ်ားအျဖစ္ ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ ေနထုိင္ျခင္းသည္လည္း သာသနာ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျခင္း မည္ပါတယ္။

ဝိနည္းေတာ္ ပညတ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ သံဃာေတာ္မ်ား

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၄င္း၏ သားတပည္႔မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္လွေသာ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာသင္႔လွပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဆင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို မသိမသာတမ်ိဳး သိသိသာသာတမ်ိဳး ေဖာက္ဖ်က္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က နာရီမေပၚေသးသျဖင္႔ ေနကို ၾကည္႔ျပီး အခ်ိန္ကိုဆုံးျဖတ္ပါတယ္ဆိုျပီး ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေက်ာ္ျပီးမွ ဆြမ္းဘုန္းေပးေသာ စာတတ္ေပတတ္ နံမည္ၾကီး ဓမၼကထိက ရဟန္းဘုန္းၾကီး ရွိသကဲ႔သို႔၊ ၄င္း ရဟန္းပင္ နုိင္ငံျခားသူ မာတုဂါမမ်ားကို လက္ဆြဲနွဳတ္ဆက္သည္အထိ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ႔ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားသကဲ႔သို႔ပင္ မည္သူမဆို မိမိကိုယ္မိမိ ဘာလဲဆိုတာ သေဘာေပါက္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ရဟန္းသည္ ရဟန္းကဲ႔သို႔ က်င္႔ၾကံေနထိုင္သင္႔ျပီး လူကဲ႔သို႔ မျပဳမူသင္႔ပါ။ လူသည္လည္း လူကဲ႔သို႔ က်င္႔ၾကံေနထိုင္သင္႔ျပီး တိရိစာၦန္ကဲ႔သို႔ မျပဳမူသင္႔ေပ။

လာပ္လာဘနွင္႔ သံဃာေတာ္မ်ား

ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ လုိဘနည္းျပီး ေလာကီကို္ စက္ဆုပ္ရြံရွားသျဖင္႔ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္ အိမ္ရာထူေထာင္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ခဲ႔ေသာရဟန္းမ်ားအေနနဲ႔ ပစၥည္းဥစၥာေငြေၾကးကို မက္ေမာတြယ္တာျခင္း၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းမ်ားကို ပူပန္ျခင္းၾကီးစြာနဲ႔ လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမနဲ႔ မကိုက္ညီလွသည္႔အျပင္ ေထြးျပီးထားေသာ တံေတြးကို ျပန္မ်ိဳေနသကဲ႔သို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အမွန္စင္စစ္ ဘုရားေစတီတည္ျခင္း၊ ေက်ာင္း ကန္ အေဆာက္အဦးမ်ား တိုးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သာသနာျပဳျခင္းစစ္စစ္ မဟုတ္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို တေသြမတိမ္းလုိက္နာျခင္း၊ လူအမ်ားအား နားလည္ေအာင္ ေဟာေျပာရွင္းျပျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဗုဒၶအဆုံးအမစာေပမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းသည္သာလွ်င္ သာသနာျပဳျခင္းစစ္စစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပတြင္သာသနာျပဳျခင္း

ျပည္ပတြင္ သာသနာျပဳျခင္းသည္ ျပည္တြင္းထက္ ပိုွ၍ အစစအရာရာ သတိထားေဆာင္ရြက္သင္႔ပါတယ္။ အေတြးအေခၚ၊ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား ျခားနားေသာ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားအလယ္တြင္ မိမိနုိင္ငံႏွင္႔လူမ်ိဳးသာမက ဘာသာ သာသနာ၏ ဂုဏ္သိကၡာ မထိပါးေစေရးအတြက္ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုသာမက လွဳပ္ရွားမွဳတိုင္းကို္ပါ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ ဝိနည္းေတာ္နဲ႔အညီ ကိုယ္၊စိတ္၊ႏွဳတ္ သုံးပါးစလုံးကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္္သင္႔ပါတယ္။

သာသနာနွင္႔ အစိုးရမင္း

သာသနာတရပ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ႔ေစရန္ အစိုးရမင္း၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ႔ အားေပးမွဳသည္လည္း မ်ားစြာ အေရးပါလွပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္သာမက အစိုးရမင္းမ်ား၏ က်င္႔ဝတ္နဲ႔ ဝတၱရားမ်ားကိိုပါ ထည္႔သြင္းေဟာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ မင္းက်င္႔တရားနဲ႔အညီ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ရင္ဝယ္သားကဲ႔သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ လမ္းညြန္ေဟာၾကား ဆုံးမခဲ႔ပါတယ္။

လက္ရွိစစ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ ျမတ္စြာဘုရား ဆုံးမေဟာၾကားခ်က္နဲ႔ ဆန႔္က်င္စြာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ညွင္းပန္းနွိပ္စက္သည္႔အျပင္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားတပည္႔ သံဃာေတာ္မ်ားကိုပါ ရက္ရက္စက္စက္ နွိပ္ကြပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ သာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ တရားေဟာေျပာေနေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္းသာမက လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင္႔ကို ထိပါးသည္အထိ သာသနာ႔အႏၱရာယ္ကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဗုဒၶသာသနာ ေရရွည္တည္တ႔ံေရးအတြက္သာမက အမိျမန္မာျပည္၏ နို္င္ငံေရး၊ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဘက္ေပါင္းစုံမွ ယုိယြင္းပ်က္စီးမွဳမ်ား ရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ တရားမွ်တေသာ၊ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီေသာ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေစရန္ ဝုိင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းေရးမွာ ျမန္မာျပည္သူတုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္ေပသည္။

သာသနာနွင္႔ ကိုးကြယ္သူ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား

သာသနာ ေရရွည္တည္တံ႔ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိေသာ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား၏ အခန္းက႑မွာလည္း အေရးပါလွပါတယ္။ ေထာက္ပံံ႔လွဴဒါန္းသူမ်ားမရွိပါက ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ရန္ မလြယ္ကူလွသကဲ႔သို႔ သာသနာတည္ျမဲေရးအတြက္ကိုပါ ထိခိုက္ေစနုိင္ပါတယ္။

သံဃာဂုဏ္ကို ရည္မွန္းပူေဇာ္

ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအေနနဲ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာတြင္ သံဃာအားလုံး၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ရည္မွန္းပူေဇာ္သင႔္္ပါတယ္။ မိမိ၏ တရားလြန္ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိေၾကာင္႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ နဲ႔ ဝိနည္းစည္းကမ္း ပ်က္ျပားေစျခင္းသည္ လက္ရွိဘဝတြင္ သာမက သံသရာတေလွ်ာက္တြင္ပါ ၾကီးစြာေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို ရရွိနုိင္ပါတယ္။ သဒၵါလြန္က တဏွာကြ်ံတဲ႔ အျဖစ္မ်ိဳး၊ ပညာလြန္က သဒၵါမရွိတဲ႔ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ရေလေအာင္ ပညာနဲ႔ သဒၵါ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ညီမွ်ေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္သင္႔ပါတယ္။

ကိုးကြယ္ရာ အစစ္အမွန္ရွာတတ္ပါေစ…..

ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိိတို႔၏ ဘဝေကာင္းက်ိဳး၊ သံသရာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ကိုးကြယ္ရာ အစစ္အမွန္ ဆရာသခင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေျပာဆုိဆုံးမမွဳမ်ားကို တေသြမတိမ္း လုိက္နာသင္႔ပါတယ္။ မိမိကို လိမ္မာသိတတ္မွဳရွိေစရန္ ဆိုဆုံးမေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္သာလွ်င္ မိမိ၏ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာ အစစ္အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအား ေျမွာက္ပင္႔ေျပာဆုိေသာ၊ ဆုံးမရန္ မဝံ႔မရဲျဖစ္ေနေသာ၊ လာပ္လာဘ အခြင္႔အေရး ေမွ်ာ္ကိုးတတ္ေသာ၊ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အလြယ္တကူ ခ်ိဳးေဖာက္တတ္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ယခုဘဝတြင္သာမက သံသရာအတြက္ပါ ကိုးကြယ္ရာ အစစ္အမွန္ မျဖစ္နုိင္ပါ။

သာသနာျပဳ မွာလား၊ သာသနာဖ်က္မွာလား…

သာသနာျပဳခ်င္ပါတယ္ ဆုိတဲ႔ စိတ္ထားသည္ အင္မတန္မြန္ျမတ္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ သာသနာျပဳတတ္ေအာင္ အရင္ဦးဆုံး တတ္သိနားလည္ေသာ ဆရာသမားမ်ားထံတြင္ ေလ႔လာသင္ယူ ဆည္းပူးဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ နားလည္သလိုလုိနဲ႔၊ တရားသိ တရားရွိသလိုလိုနဲ႔ သာသနာျပဳမည္ဆုိပါက သာသနာျပဳရာ မေရာက္ပဲ သာသနာဖ်က္သကဲ႔သို႔ ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။ တတ္သိနားလည္ေသာ ဆရာသမားမ်ား၏ ဆုိဆုံးမမွဳကို နာယူမွဳမရွိပဲ မိမိထင္ရာစုိင္းမည္ဆုိပါက ဘယ္သူမျပဳ မိမိမွဳ ဆိုသကဲ႔သုိ႔ မိမိျပဳေသာကံ ပဲ႔တင္သံ မိမိထံသာ ျပန္လာမည္ဆုိတာကို သေဘာေပါက္နားလည္သင္႔ပါတယ္။ တခါတရံ သာသနာျပဳေသာသူမ်ားတြင္ မျမင္နိုင္ေသာ မာရ္နတ္၏ ေနွာင္႔ယွက္မွဳမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ ဤသုိ႔ျဖစ္တတ္ပါကလည္း မိမိ၏ အသိဥာဏ္နွင္႔ယွဥ္လ်က္ ကုသုိလ္မရသည္႔တိုင္ အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားက်င္႔ၾကံ ေနထိုင္သင္႔ပါတယ္။

ဆရာေတာ္မ်ား သံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိ၏ သားတပည္႔မ်ားအား သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ကယ္တင္ေပးရမည္႔အစား မိမိ၏ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူ အေနအထိုင္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဝဖန္ေျပာဆုိမိေသာ ဝဇိအကုသိုလ္ကံ သည္ လူအမ်ားအား အပယ္က်ေရာက္ေစရန္ တြန္းေပးသကဲ႔သို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထုိကဲ႔သို႔ မျဖစ္ေစရန္ ေထၾကီးဝါၾကီး ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔၏ သားတပည္႔မ်ားအား ဆုိဆုံးမ ေျပာဆုိျခင္း၊ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း၊ ေနာက္ဆုံး လူထြက္ေစသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင္႔ပါတယ္။

ဟန္ခ်က္ညီညီ ၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔…

သာသနာ႔ဥေသွ်ာင္၏ ဦးစီးနာယက မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆႏၵျဖစ္ေတာ္မူေသာ သာသနာ႔အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေလးေလးစားစား သက္ဝင္ယုံၾကည္ေနသူတုိင္း၏ ၾကီးမားလွေသာ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ကို မိမိတို႔၏ တစ္ဘဝစာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသုံးခ်ေနသူမ်ား၊ တရားစစ္ တရားမွန္မ်ားကို အေရာင္ဆုိးခ်င္ေနသူမ်ား၊ သာသနာပ်က္ေစရန္ ဖ်က္ဆီးေနၾကသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္သည္ တေန႔တျခား ၾကီးမားလာပါတယ္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ မပ်က္စီးေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းျဖင္႔ တတ္အားသမွ် ဟန္ခ်က္ညီညီ ၾကိဳးပမ္းၾကပါစုိ႔………….။

ဟန္ေဆာင္ေနေသာ လူတန္းစားမ်ား

လူေတြ ဘာလို႔မ်ား မရုိးသားၾကတာလဲ။ ဘာလို႔မ်ား ဟန္ေဆာင္ေနၾကတာလဲ။ ဟန္ေဆာင္ရတာ မပင္ပန္းၾကဘူးလား မသိဘူး။ တကယ္ေတာ႔ စိတ္ထဲရွိတာနဲ႔ အျပင္လက္ေတြ႔ တထပ္တည္းက်တာ ဘယ္ေလာက္လြယ္ကူျပီး ဘယ္ေလာက္ သက္ေတာင္႔သက္သာရွိသလဲ။ မုသာဝါဒဆိုတဲ႔ သီလကိုလဲ ထိန္းထားျပီးသားပဲေလ။ အသက္ၾကီးလာေလ ဟန္ေဆာင္ရတာ မ်ားလာေလလားေတာ႔ မသိေတာ႔ဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အသက္ၾကီးတဲ႔သူေတြက ပိုျပီး ဟန္ေဆာင္ေကာင္းၾကတယ္။ အကယ္ဒမီေပးဖို႔ေတာင္ ေကာင္းတယ္။ ကေလးေတြကေတာ႔ ဟန္မေဆာင္တတ္ၾကဘူး။ အရွိကိုအရွိအတိုင္း အရုိးခံအတိုင္း ဆက္ဆံတတ္ၾကတယ္။

ဟန္ေဆာင္လူတန္းစား - ၁

ၾကည္႔လိုက္ရင္ေတာ႔ လူကုံထံအသိုင္းအဝိုင္း၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာျပီး အလွဴအတန္းအလြန္ရက္ေရာတယ္ေပါ႔။ မ်က္နွာက ပ်ားရည္လိုခ်ိဳျပီး သေဘာေကာင္းမေနာေကာင္းတဲ႔ ရုပ္မ်ိဳးေပါ႔။ ဘာသာေရး အလြန္ကိုင္းရွိဳင္းျပီး ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ဘုရားတကာ ေက်ာင္းတကာ ရဟန္းဒါယိကာ ရဟန္းဒါယိကာမေတြေပါ႔။ေျပာလိုက္ရင္လဲ ဒါန သီလ ဘာဝနာ နိဗၺာန္ တျပားသားမွ မေလွ်ာ႔ဘူး။ ဘုန္းၾကီးေဟာတဲ႔ အတိုင္းမေလ်ာ႔တဲ႔ ေလသံနဲ႔ တရားတကယ္ရျပီး တကယ္တရားက်ေနတဲ႔ အေျပာမ်ိဳးေတြနဲ႔ေပါ႔။ ေတြ႔တဲ႔ လူတိုင္းကိုလဲ သူ႔လိုက်င္႔ျပီး သူ႔ကို အတုယူဖို႔ ေျပာလိုက္ရတာ အေမာေပါ႔။ မသိရင္ေတာ႔ မၾကာခင္ေတာထြက္ျပီး စည္းစိမ္စြန္႔ေတာ႔မယ္႔ အထာနဲ႔ေပါ႔။လူေရွ႕ သူေရွ႕မွာလဲ အညိဳေရာင္ထမိန္၊ အျဖဴေရာင္အက်ႌ၊ ေယာဂီသဘက္နဲ႔ လူမမာလိုလမ္းေလွ်ာက္ျပီး နူးညံ႔သိမ္ေမြ႕တဲ႔ အမူအရာနဲ႔ေပါ႔။ အင္မတန္ရုိက်ိဳးတဲ႔ ဟန္ပန္နဲ႔ လူတိုင္းကို ေအာက္က်ိဳးဆက္ဆံတဲ႔ ပုံစံမ်ိဳးေပါ႔။ ေစတနာ အရမ္းေကာင္းတဲ႔ ဂရုဏာရွင္ သဏၭာန္နဲ႔ ျပာယာခတ္ေအာင္လဲ ဆက္ဆံတတ္ေသးရဲ႕ေလ။

ဒါေပမဲ႔လဲေလ လူဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဟန္ေဆာင္နိုင္မွာလဲ။ ၾကာၾကာေပါင္းေလ အေၾကာင္းသိေလ၊ နာနာဝါးေလ ခါးမွန္းသိေလပဲေလ။ စကား စကားေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပတဲ႔။ ေငြ သိန္းေပါင္းသန္းေပါင္းခ်ီျပီး ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ ေနတဲ႔ သူေတြက အိမ္က အိမ္ေဖာ္မေလးကို ေစတနာမရွိဘူးတဲ႔ေလ။ ဒရုိင္ဘာကို ကတ္သီးကတ္ဖဲ႔ လုပ္တယ္တဲ႔ေလ။ လူေတြကို ဟန္ျပေကြ်းေမြးျပီး ေစတနာရက္ေရာျပေနသူေတြက ကြယ္ရာမွာ အလုပ္သမားေတြကို ထမင္းတနပ္ေတာင္ မသထာဘူးတဲ႔ေလ။ လူေရွ႕သူေရွ႕ တရားေဆြးေႏြးျပီး ကန္႔လန္႔ကာေနာက္မွာ သူတပါးရဲ႕ ဘဝကို ပ်က္စီးေအာင္၊ နွစ္ျပားမတန္ေအာင္၊ နစ္မြန္းေစေအာင္ လူေရာ စိတ္ပါ နွဳတ္လဲ မက်န္ ေစာ္ကားေမာ္ကားေျပာေနတာ၊ မျဖစ္နိုင္တဲ႔ ဇာတ္လမ္းကို ဖန္တီးျပီး လူတကာကို သပုတ္ေလလြင္႔ေျပာေနတဲ႔သူေတြက ၊ ဘာသာျခားေတြ အထင္ေသးအျမင္ေသး ျဖစ္ေစနိုင္တဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြတဲ႔ေလ။ ပါးစပ္က ဘုရားဘုရား၊ လက္က ကားယားကားယား လုပ္ေနတဲ႔သူေတြေၾကာင္႔ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ၾကီးျမတ္လွတဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို အားနာမိပါေတာ႔တယ္။ ။

Sunday, June 7, 2009

ဖန္ဆင္းတာလား ဖန္တီးတာလား

လူ႔ေလာကမွာေနရတာ ေနရာတကာ ကေမာက္ကမ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ျပည္႔နွက္ေနသလိုပဲ။ လူေတြက ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔မစဥ္းစားတတ္ၾကေတာ႔ဘူးလား မသိဘူး။ အျမဲတမ္း သူမ်ားေျပာတာ မ်က္စိမွတ္ယုံၾက၊ ဒ႑ာရီေတြ ပုံျပင္ေတြကို အဟုတ္ထင္ေနၾက၊ မွားေနတာေတြက ၾကာလာေတာ႔ အမွန္လုိလုိ ျဖစ္လာၾက၊ ျဖစ္လာတဲ႔ အမွားေတြကို ျပင္ဖို႔ရာ မရြံမရဲ ျဖစ္ေနၾက၊ ေၾကာက္ေနၾက၊ အျပစ္က်ဳးလြန္သလို ခံစားေနၾက နဲ႔ ဘယ္လုိမွ အမွန္တရားဆိုတာ ေပၚမလာေတာ႔ဘဲ ၾကာေလ ၾကာေလ အမွားႏြံထဲ နစ္သထက္ နစ္ေနၾကရတယ္။ တကယ္တမ္းက တကယ္႔အမွန္တရားဆိုတာ ရုိးရုိးေလးမွ တကယ္႔ ရုိးရုိးေလးပါ။ ဘာမဆို ျဖစ္တတ္တဲ႔ ျဖစ္ေလ႔ရွိတဲ႔ သဘာဝတရားအတိုင္း အေျခအေနအတိုင္းကို အမွန္အတိုင္းေလး ၾကည္႔တတ္ရုံ ျမင္တတ္ရုံကေလးပါပဲ။ ဒါေပမဲ႔လူဆိုတဲ႔ သဘာဝကိုက ခက္ခဲတာ ဆန္းျပားတာကိုမွ တန္ဖိုးထားတတ္ အမွန္ယူတတ္ၾကတယ္ေလ။ လြယ္ကူတာ ရုိးစင္းတာ သဘာဝက်တာကို အထင္ေသးၾက ႏွိမ္ခ်င္ၾက လြယ္လင္႔တကူ အမွားလုပ္ပစ္တတ္ၾကတယ္။ တကယ္႔အမွန္တရားကို သိလာၾက နားလည္ၾကသည္႔တုိင္ေအာင္ မိရုိးဖလာအရ အသိုင္းအဝိုင္းအရ လူမွဳေရးအရ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မျပင္ရဲ မကူးေျပာင္းရဲ မပစ္ပယ္ရဲၾကဘဲ ျပင္ဆင္ဖို႔ရန္ သတၱိမရွိၾကဘဲ ေသသည္႔တိုင္ေအာင္ ဆုပ္ကိုင္သြားၾကပါတယ္။

အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္က လူေတြကို ဖန္ဆင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြကသာ ဘုရားသခင္ကို ဖန္တီးေနၾကတာပါ။ လ႔ူျပည္ လ႔ူအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ရွိတဲ႔ သက္မဲ႔အရာအားလုံးကို လူေတြကသာ ဖန္တီးထားၾကတာပါ။ သက္ရွိသတၱဝါ အားလုံးကလဲ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားတာ လားလားမွ် မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ သစ္ပင္နဲ႔ မ်ိဳးေစ႔၊ မ်ိဳးေစ႔နဲ႔ သစ္ပင္လို ဘယ္ဟာက အစ ဘယ္ဟာက အဆုံးမွန္းမသိဘဲ သံသရာလည္ေနတဲ႔ အမွန္တရား နိယာမတစ္ခုရယ္ပါ။ သစ္ပင္ဘယ္ကရ မ်ိဳးေစ႔ကလာ၊ မ်ိဳးေစ႔ဘယ္ကလာ သစ္ပင္ကရ ဆိုသကဲ႔သို႔ သက္ရွိသတၱဝါအားလုံးတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ေကာင္းမွဳကံ မေကာင္းမွဳကံ အက်ိဳးကံ အဆိုးကံေပၚ မူတည္ျပီး ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳး သတၱဝါအမ်ိဳးမ်ိဳးအျဖစ္ သံသရာတေလွ်ာက္ က်င္လည္ေနၾကရတာပါ။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တုိင္ ဘဝထိုထုိ သတၱဝါအစုံစုံအျဖစ္ ေလးသေခ်ၤနဲ႔ ကမာၻတသိန္း ပါရမီသက္တမ္း ျဖည္႔က်င္႔ခဲ႔ရျပီး ေနာက္ဆုံးလူ႔ဘဝတြင္ ကြ်တ္တမ္းဝင္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ႔ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ လူ႔ဘဝတြင္သာ ဘုရားအျဖစ္ရရွိနို္င္ျပီး လူကသာလွ်င္ ဘုရားအျဖစ္ဖန္တီးနို္င္တာပါ။ ေရ ေလ မီး ေန လ နွင္႔တကြ ကမာၻေျမျပင္ အာကာသတခြင္မွာ ရွိတဲ႔ အရာအားလုံးသည္ သဘာဝက သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သူ႔ေနရာနွင္႔သူ အံဝင္ခြင္က် တည္ရွိေနေသာ ျဖစ္တည္မွဳ နိယာမတစ္ခု သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ အေခၚအေဝၚ သတ္မွတ္ခ်က္ ဘာသာစကား အသုံးျပဳမွဳနွင္႔ အသုံးအနွဳန္းေဝါဟာရ အားလုံး၏ ဖန္တီးသခင္မွာ လူသားမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္က အရာအားလုံးကို ဖန္ဆင္းေနတာပါဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ပင္လွ်င္ လူသားမ်ားက ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

လူတစ္ေယာက္မွာ အေတြးအေခၚ အယူအဆက သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ အေတြးအေခၚအမွား အယူအဆအမွားကို အမွန္တရားအျဖစ္ တရားေသဆုပ္ကိုင္ထားတဲ႔သူေတြအဖို႔ အမွန္တရားနဲ႔ အျမဲေဝးေနမွာျဖစ္တယ္။ သဘာဝနိယာမ အမွန္တရားကို လက္မခံ မ်က္စိမွိတ္ျငင္းဆိုေနျခင္းသည္ လူစင္စစ္မဟုတ္ဘူး လူသားအျဖစ္မရပ္တည္ခ်င္ဘူးဟု ျငင္းဆိုေနသည္နွင္႔ အတူတူပင္ ျဖစ္ေပေတာ႔သည္။

လူ႔မေနာ ဆန္းစစ္ခ်က္

လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြက ဘာလို႔မ်ား တသမတ္တည္း မရွိၾကပါလိမ္႔ေနာ္။ တကယ္ဆိုရင္ ဘာအလုပ္ပဲ လုပ္လုပ္ ေကာင္းတဲ႔ စိတ္ဓာတ္ကေလးကို အျမဲထားနိုင္ရင္ ထားတတ္ရင္ ပိုေကာင္းမွာပဲ။ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမွဳေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ဘာအေရးပဲ လုပ္လုပ္ ကုသိုလ္စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေလး အေျခခံျပီးလုပ္ရင္ အစစအရာရာ ေအာင္ျမင္မွာ အေသအခ်ာပဲေလ။ ခက္တာက လူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဘာသာေရးလုပ္မွဘဲ စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ကုသိုလ္စိတ္ကေလးေမြးနိုင္ၾကတယ္။ ဘာသာေရးတခုတည္းကိုပဲ ကုသုိလ္ေရးလို႔ သတ္မွတ္ေနၾကတယ္။ တကယ္ကို ဗုဒၵဘာသာကို သက္ဝင္ယုံၾကည္သူတိုင္းဟာ ကံကံ၏အက်ိဳး ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္သင္႔တယ္။ အေၾကာင္းတရားေကာင္းရင္ အက်ိဳးတရားက ဆုေတာင္းစရာမလို၊ လုပ္ယူစရာမလုိဘဲနဲ႔ကို အလုိလို ျပည္႔ဝနိုင္တယ္ဆိုတာကို အားကိုးယုံစားသင္႔တယ္။ အခုေတာ႔ လူေတြက အေၾကာင္းတရားေကာင္းေအာင္ မလုပ္ခ်င္ၾကဘဲ အက်ိဳးတရားေကာင္းေကာင္းရဖို႔ပဲ ေမွ်ာ္ကိုးေနၾကတယ္။

ဘာသာေရးမွာလဲ လူေတြရဲ႕ လြဲမွားတဲ႔ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ လႊမ္းမိုးေနတယ္။ ဒါန လုပ္ၾကျပဳၾကတာေတာ႔ ဗုဒၵဘာသာဝင္ေတြအတြက္ မထူးဆန္းေတာ႔ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ျပဳပုံျပဳနည္း စိတ္ထားပုံထားနည္း အခုခိ်န္ထိ လြဲေခ်ာ္ေနေသးတယ္။ လိုအပ္တဲ႔အခ်ိန္၊ လိုအပ္တဲ႔ေနရာ နဲ႔ အလိုအပ္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္ကို ေပးလွဴျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေကာင္းထက္ နံမည္ၾကီးတဲ႔၊ ေက်ာ္ၾကားတဲ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလတန္ခိုးျမင္႔မားသည္ဟုထင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းျဖင္႔ မိမိအတြက္ ပိုကုသုိလ္ရနိုင္သည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္အက်ိဳးတရားေကာင္းကိုသာ ပိုမို အာရုံစိုက္ေနၾကတယ္။ လွဴဒါန္းရာတြင္ ထားရွိရမည္႔ စိတ္ေနစိတ္ထား ပီတိၾကည္နူးမွဳထက္ အလွဴခံပစၥည္းနဲ႔ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ကိုသာ ပိုမုိ အေလးထားေနၾကတယ္။ မိမိလွဴဒါန္းမွဳေၾကာင္႔ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ အဆင္ေျပေခ်ာေမာသြားမွဳကို ဝမ္းေျမာက္ၾကည္နူး ရမည္႔အစား မိမိရရွိနိုင္မည္႔ ကုသုိလ္တရားကိုသာ ပိုမို တြက္ခ်က္ေနၾကတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္လဲ စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင္႔ ကုသိုလ္ေရးလုပ္သကဲ႔သုိ႔ လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ မတိုးတက္နုိင္စရာ မၾကီးပြားနိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ မသတ္မျဖတ္၊ မခိုးမဝွက္၊ မလိမ္မညာဘဲနဲ႔ သမၼာအာဇီဝနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမယ္ဆိုရင္ မေအာင္ျမင္နုိင္စရာ မရွိနုိင္ပါဘူး။ အေၾကာင္းတရားေကာင္းေကာင္းသာ ထားနိုင္ပါေစ၊ အက်ိဳးတရားေကာင္းက မလြဲမေသြ ရမွာေသခ်ာပါတယ္။ မသမၼာတဲ႔နည္းနဲ႔ ရတဲ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာဆိုတာလဲ ထာဝရမတည္ျမဲနိုင္ပါဘူး။ ေရေဘး၊ မီးေဘး၊ ေလေဘး၊ သူခိုးဓျမေဘးနဲ႔ မင္းဆိုးေဘးဆိုတဲ႔ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးရဲ႔႕ နိွပ္စက္မွဳဒဏ္ ကို တခိ်န္ခ်ိန္မွာ ခံၾကရေပလိမ္႔မည္။ လွဴဒါန္းရာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြကဲ႔သို႔ စိတ္ထားတတ္ လွဴတတ္မယ္ဆိုရင္ျဖင္႔ ဒါန၏အက်ိဳးကို ျပည္႔ျပည္႔ဝဝ ခံစား နားလည္နိုင္လိမ္႔မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ။

ဗုဒၶဆုံးမ ေထရဝါဒ

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုသည္ အမ်ားအားျဖင္႔ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ၏ အနွစ္သာရကို နားမလည္ၾကေပ။ ေထရဝါဒ၏ တကယ္႔အနွစ္သာရမွာ သရဏဂုံေဆာက္တည္မွဳပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ တည္းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးသည္သာလွ်င္ မိမိတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာ ဆည္းကပ္ရာ ဟု အသက္ထက္ဆုံး ယုံၾကည္မွဳပင္ ျဖစ္သည္။ သရဏဂုံေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟု သတ္မွတ္၍ မရနိုင္ေပ။ ရတနာသုံးပါးအျပင္ တျခားေသာ နတ္မ်ား၊ ဘုိးေတာ္မ်ား၊ မနွဲေလးႏွင္႔တကြ အထက္ဂုိဏ္း ေအာက္ဂိုဏ္းဆရာမ်ားကို ယုံၾကည္၊ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ သရဏဂုံေဖာက္ဖ်က္သူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ယခုေခတ္ဗုုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုသည္ ေရွးရုိးစြဲအစဥ္အလာမ်ားကိုသာ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ စြဲလန္းေနဆဲ ရွိၾကသည္။ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနစဥ္တြင္ သရဏဂုံ တည္ျမဲေစရန္ ေဆာက္တည္ရန္ မၾကိဳးစားၾကဘဲ ေသလြန္သည္႔အခါမွ သရဏဂုံတင္ရန္ ၾကိဳးစားေလ႔ရွိၾကပါသည္။ မမွန္ကန္ေသာ အယူဝါဒမ်ားကို ပစ္ပယ္္ရန္မၾကိဳးစားရဲၾကဘဲ တနည္းအားျဖင္႔ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ မေဖ်ာက္ဝံံ႔ၾကဘဲ ရြံေၾကာက္ေသာစိတ္ျဖင္႔ ေရွးထုံးမပယ္ မွားျမဲလမ္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ေနဆဲ ရွိေနၾကတယ္။ မွားတာၾကာရင္ အမွားက အမွန္ျဖစ္တတ္ျပီး တကယ္႔အမွန္တရားက ေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ မည္သည္႔အမွားကို မဆို မွားမွန္းသိရင္ ရဲရဲဝ႔ံဝ႔ံ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္႔ပါတယ္။ သို႔မွသာလွ်င္ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ အမွန္တရား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားနုိင္ပါလိမ္႔မယ္။

ဒုတိယအေရးၾကီးေသာ ေထရဝါဒ၏အနွစ္သာရမွာ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို ယုံၾကည္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းတဲ႔အလုပ္ လုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ႔ကံကုိ စံစားနိုင္ျပီး ဆုိးတဲ႔အလုပ္လုပ္ရင္ ဆုိးတဲ႔ကံကို ခံစားရပါလိမ္႔မယ္။ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို မယုံၾကည္ဘဲ တန္ခိုးရွင္က ဖန္တီးေပးတာတို႔၊ နတ္ကေတာ္က မ စ တာတို႔၊ ဘုိးေတာ္က ကယ္မတာပါလို႔၊ ဘုရားသခင္က ေကာင္းခ်ီးေပးတာတို႔ စသည္တို႔သည္ ဗုဒၶ၏ အယူဝါဒမ်ားမဟုတ္ေပ။ မိမိတို႔ ရရွိေနေသာ ဘဝကံ အက်ိဳးေပးအားလုံးသည္ မိမိျပဳခဲ႔ေသာ အလုပ္ကံေၾကာင္႔သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟုေသာ ယုံၾကည္ခ်က္တခုသာလွ်င္ ဗုဒၶ၏ အယူဝါဒ ျဖစ္ေပသည္။ ရတနာသုံးပါးကို အမွန္တကယ္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ားသာလွ်င္ ဗုဒၵ၏ အဆုံးအမ အယူဝါဒမ်ားကို လက္ခံ နာယူနုိင္ၾကေပမည္။ မိမိတို႔ ျပဳခဲ႔ေသာ ကံမ်ား၏ သတၲိေပၚ မူတည္၍ ဘဝမ်ားစြာတြင္ အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးမ်ားကို ခံစား စံစားၾကရပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤကံမ်ားသာလွ်င္ အရာရာကို ဖန္တီးေပးေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ခႏၺာတည္းဟူေသာ လူ႔ူဘဝ နတ္ဘဝ တိရိစာၦန္ဘဝ စသည္႔ ဘုံဘဝမ်ားသည္ ဤကံသတိၲမ်ားေပၚမူတည္၍ ဝင္ကစြတ္ေကာင္မ်ားကဲ႔သုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲေနရေပသည္။ ဤကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကုိ အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္သက္ဝင္သူမ်ားသည္ မေကာင္းမွဳမွန္သမွ်ကို တတ္နိုင္သမွ် ေရွာင္က်ဥ္၍ ေကာင္းမွဳမ်ားကိုသာ တတ္အားသ၍ လုပ္ကိုင္ၾကေပမည္။

ကာယကံ ဝဇီကံ မေနာကံ တည္းဟူေသာ ကံသုံးပါးကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္မွဳနွင္႔အတူ အေရးပါေသာ ေထရဝါဒ၏ အနွစ္သာရမွာ ငါးပါးသီလကို လုံျခဳံစြာ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတပါးအသက္ကို သတ္ျခင္း၊သူ႔ဥစၥာပစၥည္း ခိုးယူျခင္း၊ သူမ်ားသားမယားျပစ္မွားျခင္း၊ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း၊ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ေသာက္စားျခင္း စသည္တို႔ကို အသက္ထက္ဆုံး ေရွာင္က်ဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ငါးပါးသီလကို အခါၾကီးရက္ၾကီးမ်ားတြင္သာ ဟန္ျပေစာင္႔ထိန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစဥ္အျမဲ ေနရာတုိင္းအခ်ိန္တိုင္း ေစာင္႔ထိန္းနို္င္မည္ဆိုပါက ကံသုံးပါးကိုပါ ေစာင္႔ထိန္းျပီးသား ျဖစ္သြားေပမည္။ အမွန္စင္စစ္ ဗုဒၵဝါဒ၏အနွစ္သာရ ေကာင္းမြန္မွဳကို နားလည္ခံစားနုိင္သူသည္ မည္သည္႔အခါ မည္သည္႔အေၾကာင္းေၾကာင္႔မွ် ယုံၾကည္မွဳကုိ စြန္႔လႊတ္နို္င္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။-------------။
.

ရွင္သန္ျခင္း နွင္႔ ေသျခင္းတရား

ရွင္ဗုဒၵက မိန္႔မွာခဲ႔တယ္။ လူ႔ဘဝဆိုတာ ရခဲတယ္တဲ႔။ မိုးေပၚကက်တဲ႔ အပ္တစင္းနဲ႔ ေျမေပၚက ပစ္လိုက္တဲ႔ အပ္တစင္းထိေတြ႔ဖို႔ လြယ္ေကာင္းလြယ္မယ္။ လူ႔အျဖစ္ရဖို႔ လူျပန္ျဖစ္ဖို႔က မလြယ္ေတာ႔ဘူးတဲ႔ေလ။ လူျပန္ျဖစ္ဖို႔ အခြင္႔အေရးက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ နည္းသလဲ ဆိုရင္ ကမာၻေပၚမွာ ရွိတဲ႔ ေျမထုနဲ႔ နွိဳင္းစာရင္ လက္သည္းခြံေပၚမွာ ရွိတဲ႔ ေျမမွဳန္ေလာက္ပဲ လူျပန္ျဖစ္ဖို႔ အခြင္႔အလမ္း ရွိတယ္တဲ႔။ အဲဒီလိုဆိုေတာ႔ တခ်ိဳ႕လူကပ္ေတြက ေစာဒကတက္ၾကတယ္။ လူျပန္ျဖစ္တာ လြယ္လြန္းလို႔ တခ်ိဳ႕ နိုင္ငံေတြမွာ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ႔ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေနရပါတယ္လို႔ေလ။ တကယ္တမ္းအေသအခ်ာ စဥ္းစားၾကည္႔ၾကပါ။ အေသးငယ္ဆုံး ပုရြက္ဆိတ္ကေန အၾကီးမားဆုံး ဆင္အထိ ရွိတဲ႔ တိရိစာၦန္ဦးေရနဲ႔ နွိဳင္းယွဥ္ရင္ လူဦးေရက အဆေပါင္းမ်ားစြာ နည္းပါးလွပါတယ္။ ဒါက မ်က္စိနဲ႔ ျမင္လို႔ရတဲ႔ အပယ္ဘုံသားအေရအတြက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္နိုင္တဲ႔ အပယ္ဘုံသားေတြနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မ်ားလိုက္မလဲမသိဘူး။

ရွင္သန္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ႔အထဲမွာ လူအျဖစ္နဲ႔ ရွင္သန္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အျမင္႔ျမတ္ဆုံးပါဘဲ။ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ေတာ႔ လူ႔တန္ဖိုးတခုခုကို အရယူမွသာ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ပါလိမ္႔မယ္။ အဲဒီလိုုမဟုတ္ဘဲ အိပ္လိုက္ စားလိုက္ ကာမဂုဏ္ခံစားလိုက္နဲ႔ ဘာတန္ဖိုးမွ မရွိဘဲ လူ႔ဘဝကို ျပန္လည္စြန္႔ခြာ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဘဝမွာ အရွံဳးၾကီး ရွံဳးမွာေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လူျဖစ္ဖို႔ မေသခ်ာတဲ႔ အေျခအေနမို႔ လူျဖစ္တုန္းခဏတာမွာ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ဘဝကို ရင္ဆိုင္သင္႔ပါတယ္။ လူအျဖစ္နဲ႔သာ ျမင္႔ျမတ္တဲ႔ မည္သည္႔ဘဝကို မဆို ရယူနုိင္တာပါ။ ခ်မ္းသာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ႔အနက္ အၾကီးက်ယ္ဆုံး အျမင္႔ျမတ္ဆုံးျဖစ္တဲ႔ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လူ႔ဘဝမွာသာ ရယူနိုင္တာပါ။

အသက္ရွင္ေနတုန္းကာလမွာ ရွင္သန္ျခင္းကို တန္ဖိုးမထားတတ္ဘဲ ေနခ်င္သလိုေန လုပ္ခ်င္တာလုပ္ျပီး ဘဝကို အက်ိဳးမဲ႔ ျဖဳန္းတီးတတ္သူမ်ားသည္ ေသရာေညာင္ေစာင္းေရာက္ေတာ႔မွသာ အၾကီးအက်ယ္ေနာင္တ ရတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ေလာကဓံကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ မရင္ဆိုင္နုိင္ေသာအခါ ရခဲလွတဲ႔ လူ႔ဘဝကို အလြယ္တကူ အဆုံးသတ္ေလ႔ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္မွားယြင္းတဲ႔ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္သန္ျခင္းကို ခပ္ေပါ႔ေပါ႔ သေဘာထားျပီး ေသျခင္းတရားကို အလြယ္တကူလက္လြယ္သူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ႔ညံ႔ေသာသူမ်ား၊ ဘဝကို အလြယ္တကူအရွံဳးေပးေသာသူမ်ား နွင္႔ လူ႔ဘဝတန္ဖိုးကို မသိနားမလည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ လူ႔ဘဝတန္ဖိုးကို နားလည္သူမ်ားသာလွ်င္ ရွင္သန္ျခင္း၏ တန္ဖိုးနွင္႔ ေသဆုံးျခင္း၏ဆုံးရွဳံးမွဳမ်ားကို သေဘာေပါက္လက္ခံေပလိမ္႔မည္။ဘယ္ေတာ႔မွ ျပန္လည္မရနို္င္ေသာ၊ ျပန္လည္ရရွိရန္ခက္ခဲေသာ၊ ျမင္႔ျမတ္လွတဲ႔ တန္ဖိုးျဖတ္လို႔မရတဲ႔ လူ႔ဘဝကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်မွသာလွ်င္ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ေပလိမ္႔မည္။--------------။
.