အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Monday, June 8, 2009

သာသနာ႔ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္

သာသနာ႔အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စြာနဲ႔ သာသနာ႔ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႕ၾကီးကို ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးနဲ႔အတူ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေတာ္မူေသာ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည္႔ေျမာက္ခဲ႔ပါျပီ။ အမိျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ မတရားဖိနွိပ္မွဳေၾကာင္႔ သာသနာ႔ဝန္ထမ္း သံဃာေတာ္မ်ားသာမက ျပည္သူျပည္သားအမ်ားစုမွာ ဒုကၡပင္လယ္ေဝခဲ႔ရပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ရတနာသုံးပါးအနက္ တစ္ပါးျဖစ္ေသာ သံဃာရတနာကို တန္ဖိုးမထား ျပင္းထန္စြာနွိပ္ကြပ္မွဳေၾကာင္႔ သာသနာအတြက္ ၾကီးစြာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။

သာသနာဆိုသည္မွာ….

သာသနာဆုိသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာေရရွည္တည္တံ႔ ခုိင္ျမဲေရးမွာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာတည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လက္ဆင္႔ကမ္း တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေဟာေျပာခဲ႔သူမ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည္႔သား သံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေဟာေျပာဆုံးမမွဳမ်ားကို အစဥ္အျမဲ နားေထာင္လိုက္နာခဲ႔သူမ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာဝက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သာသနာတည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား

သာသနာ ေရရွည္တည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ ရဟန္း၊ရွင္၊လူ ဟု ေခၚတြင္အပ္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အစိုးရမင္းနဲ႔ ကိုးကြယ္သူ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

သာသနာနဲ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား

ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ နွဳတ္ခပဋ္္ေတာ္မ်ားကို လက္ဆင္႔ကမ္း ထိန္းသိမ္းလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္႔အတြက္ သာသနာ႔အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ကိုယ္၊စိတ္၊ႏွဳတ္ သုံးပါးလုံး လုံျခဳံေအာင္ တေသြမတိမ္း ထိန္းသိမ္း လိုက္နာျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္စား၊ သားတပည္႔ ပီသစြာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ စံနမူနာထားရာ သာသနာ႔သူေတာ္စင္မ်ားအျဖစ္ ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ ေနထုိင္ျခင္းသည္လည္း သာသနာ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျခင္း မည္ပါတယ္။

ဝိနည္းေတာ္ ပညတ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ သံဃာေတာ္မ်ား

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၄င္း၏ သားတပည္႔မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္လွေသာ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာသင္႔လွပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဆင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို မသိမသာတမ်ိဳး သိသိသာသာတမ်ိဳး ေဖာက္ဖ်က္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က နာရီမေပၚေသးသျဖင္႔ ေနကို ၾကည္႔ျပီး အခ်ိန္ကိုဆုံးျဖတ္ပါတယ္ဆိုျပီး ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေက်ာ္ျပီးမွ ဆြမ္းဘုန္းေပးေသာ စာတတ္ေပတတ္ နံမည္ၾကီး ဓမၼကထိက ရဟန္းဘုန္းၾကီး ရွိသကဲ႔သို႔၊ ၄င္း ရဟန္းပင္ နုိင္ငံျခားသူ မာတုဂါမမ်ားကို လက္ဆြဲနွဳတ္ဆက္သည္အထိ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ႔ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားသကဲ႔သို႔ပင္ မည္သူမဆို မိမိကိုယ္မိမိ ဘာလဲဆိုတာ သေဘာေပါက္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ရဟန္းသည္ ရဟန္းကဲ႔သို႔ က်င္႔ၾကံေနထိုင္သင္႔ျပီး လူကဲ႔သို႔ မျပဳမူသင္႔ပါ။ လူသည္လည္း လူကဲ႔သို႔ က်င္႔ၾကံေနထိုင္သင္႔ျပီး တိရိစာၦန္ကဲ႔သို႔ မျပဳမူသင္႔ေပ။

လာပ္လာဘနွင္႔ သံဃာေတာ္မ်ား

ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ လုိဘနည္းျပီး ေလာကီကို္ စက္ဆုပ္ရြံရွားသျဖင္႔ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္ အိမ္ရာထူေထာင္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ခဲ႔ေသာရဟန္းမ်ားအေနနဲ႔ ပစၥည္းဥစၥာေငြေၾကးကို မက္ေမာတြယ္တာျခင္း၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းမ်ားကို ပူပန္ျခင္းၾကီးစြာနဲ႔ လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမနဲ႔ မကိုက္ညီလွသည္႔အျပင္ ေထြးျပီးထားေသာ တံေတြးကို ျပန္မ်ိဳေနသကဲ႔သို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အမွန္စင္စစ္ ဘုရားေစတီတည္ျခင္း၊ ေက်ာင္း ကန္ အေဆာက္အဦးမ်ား တိုးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သာသနာျပဳျခင္းစစ္စစ္ မဟုတ္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို တေသြမတိမ္းလုိက္နာျခင္း၊ လူအမ်ားအား နားလည္ေအာင္ ေဟာေျပာရွင္းျပျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဗုဒၶအဆုံးအမစာေပမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းသည္သာလွ်င္ သာသနာျပဳျခင္းစစ္စစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပတြင္သာသနာျပဳျခင္း

ျပည္ပတြင္ သာသနာျပဳျခင္းသည္ ျပည္တြင္းထက္ ပိုွ၍ အစစအရာရာ သတိထားေဆာင္ရြက္သင္႔ပါတယ္။ အေတြးအေခၚ၊ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား ျခားနားေသာ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားအလယ္တြင္ မိမိနုိင္ငံႏွင္႔လူမ်ိဳးသာမက ဘာသာ သာသနာ၏ ဂုဏ္သိကၡာ မထိပါးေစေရးအတြက္ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုသာမက လွဳပ္ရွားမွဳတိုင္းကို္ပါ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ ဝိနည္းေတာ္နဲ႔အညီ ကိုယ္၊စိတ္၊ႏွဳတ္ သုံးပါးစလုံးကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္္သင္႔ပါတယ္။

သာသနာနွင္႔ အစိုးရမင္း

သာသနာတရပ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ႔ေစရန္ အစိုးရမင္း၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ႔ အားေပးမွဳသည္လည္း မ်ားစြာ အေရးပါလွပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္သာမက အစိုးရမင္းမ်ား၏ က်င္႔ဝတ္နဲ႔ ဝတၱရားမ်ားကိိုပါ ထည္႔သြင္းေဟာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ မင္းက်င္႔တရားနဲ႔အညီ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ရင္ဝယ္သားကဲ႔သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ လမ္းညြန္ေဟာၾကား ဆုံးမခဲ႔ပါတယ္။

လက္ရွိစစ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ ျမတ္စြာဘုရား ဆုံးမေဟာၾကားခ်က္နဲ႔ ဆန႔္က်င္စြာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ညွင္းပန္းနွိပ္စက္သည္႔အျပင္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားတပည္႔ သံဃာေတာ္မ်ားကိုပါ ရက္ရက္စက္စက္ နွိပ္ကြပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ သာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ တရားေဟာေျပာေနေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္းသာမက လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင္႔ကို ထိပါးသည္အထိ သာသနာ႔အႏၱရာယ္ကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဗုဒၶသာသနာ ေရရွည္တည္တ႔ံေရးအတြက္သာမက အမိျမန္မာျပည္၏ နို္င္ငံေရး၊ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဘက္ေပါင္းစုံမွ ယုိယြင္းပ်က္စီးမွဳမ်ား ရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ တရားမွ်တေသာ၊ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီေသာ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေစရန္ ဝုိင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းေရးမွာ ျမန္မာျပည္သူတုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္ေပသည္။

သာသနာနွင္႔ ကိုးကြယ္သူ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား

သာသနာ ေရရွည္တည္တံ႔ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိေသာ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား၏ အခန္းက႑မွာလည္း အေရးပါလွပါတယ္။ ေထာက္ပံံ႔လွဴဒါန္းသူမ်ားမရွိပါက ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ရန္ မလြယ္ကူလွသကဲ႔သို႔ သာသနာတည္ျမဲေရးအတြက္ကိုပါ ထိခိုက္ေစနုိင္ပါတယ္။

သံဃာဂုဏ္ကို ရည္မွန္းပူေဇာ္

ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအေနနဲ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာတြင္ သံဃာအားလုံး၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ရည္မွန္းပူေဇာ္သင႔္္ပါတယ္။ မိမိ၏ တရားလြန္ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိေၾကာင္႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ နဲ႔ ဝိနည္းစည္းကမ္း ပ်က္ျပားေစျခင္းသည္ လက္ရွိဘဝတြင္ သာမက သံသရာတေလွ်ာက္တြင္ပါ ၾကီးစြာေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို ရရွိနုိင္ပါတယ္။ သဒၵါလြန္က တဏွာကြ်ံတဲ႔ အျဖစ္မ်ိဳး၊ ပညာလြန္က သဒၵါမရွိတဲ႔ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ရေလေအာင္ ပညာနဲ႔ သဒၵါ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ညီမွ်ေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္သင္႔ပါတယ္။

ကိုးကြယ္ရာ အစစ္အမွန္ရွာတတ္ပါေစ…..

ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိိတို႔၏ ဘဝေကာင္းက်ိဳး၊ သံသရာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ကိုးကြယ္ရာ အစစ္အမွန္ ဆရာသခင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေျပာဆုိဆုံးမမွဳမ်ားကို တေသြမတိမ္း လုိက္နာသင္႔ပါတယ္။ မိမိကို လိမ္မာသိတတ္မွဳရွိေစရန္ ဆိုဆုံးမေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္သာလွ်င္ မိမိ၏ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာ အစစ္အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအား ေျမွာက္ပင္႔ေျပာဆုိေသာ၊ ဆုံးမရန္ မဝံ႔မရဲျဖစ္ေနေသာ၊ လာပ္လာဘ အခြင္႔အေရး ေမွ်ာ္ကိုးတတ္ေသာ၊ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အလြယ္တကူ ခ်ိဳးေဖာက္တတ္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ယခုဘဝတြင္သာမက သံသရာအတြက္ပါ ကိုးကြယ္ရာ အစစ္အမွန္ မျဖစ္နုိင္ပါ။

သာသနာျပဳ မွာလား၊ သာသနာဖ်က္မွာလား…

သာသနာျပဳခ်င္ပါတယ္ ဆုိတဲ႔ စိတ္ထားသည္ အင္မတန္မြန္ျမတ္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ သာသနာျပဳတတ္ေအာင္ အရင္ဦးဆုံး တတ္သိနားလည္ေသာ ဆရာသမားမ်ားထံတြင္ ေလ႔လာသင္ယူ ဆည္းပူးဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ နားလည္သလိုလုိနဲ႔၊ တရားသိ တရားရွိသလိုလိုနဲ႔ သာသနာျပဳမည္ဆုိပါက သာသနာျပဳရာ မေရာက္ပဲ သာသနာဖ်က္သကဲ႔သို႔ ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။ တတ္သိနားလည္ေသာ ဆရာသမားမ်ား၏ ဆုိဆုံးမမွဳကို နာယူမွဳမရွိပဲ မိမိထင္ရာစုိင္းမည္ဆုိပါက ဘယ္သူမျပဳ မိမိမွဳ ဆိုသကဲ႔သုိ႔ မိမိျပဳေသာကံ ပဲ႔တင္သံ မိမိထံသာ ျပန္လာမည္ဆုိတာကို သေဘာေပါက္နားလည္သင္႔ပါတယ္။ တခါတရံ သာသနာျပဳေသာသူမ်ားတြင္ မျမင္နိုင္ေသာ မာရ္နတ္၏ ေနွာင္႔ယွက္မွဳမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ ဤသုိ႔ျဖစ္တတ္ပါကလည္း မိမိ၏ အသိဥာဏ္နွင္႔ယွဥ္လ်က္ ကုသုိလ္မရသည္႔တိုင္ အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားက်င္႔ၾကံ ေနထိုင္သင္႔ပါတယ္။

ဆရာေတာ္မ်ား သံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိ၏ သားတပည္႔မ်ားအား သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ကယ္တင္ေပးရမည္႔အစား မိမိ၏ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူ အေနအထိုင္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဝဖန္ေျပာဆုိမိေသာ ဝဇိအကုသိုလ္ကံ သည္ လူအမ်ားအား အပယ္က်ေရာက္ေစရန္ တြန္းေပးသကဲ႔သို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထုိကဲ႔သို႔ မျဖစ္ေစရန္ ေထၾကီးဝါၾကီး ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔၏ သားတပည္႔မ်ားအား ဆုိဆုံးမ ေျပာဆုိျခင္း၊ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း၊ ေနာက္ဆုံး လူထြက္ေစသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင္႔ပါတယ္။

ဟန္ခ်က္ညီညီ ၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔…

သာသနာ႔ဥေသွ်ာင္၏ ဦးစီးနာယက မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆႏၵျဖစ္ေတာ္မူေသာ သာသနာ႔အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေလးေလးစားစား သက္ဝင္ယုံၾကည္ေနသူတုိင္း၏ ၾကီးမားလွေသာ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ကို မိမိတို႔၏ တစ္ဘဝစာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသုံးခ်ေနသူမ်ား၊ တရားစစ္ တရားမွန္မ်ားကို အေရာင္ဆုိးခ်င္ေနသူမ်ား၊ သာသနာပ်က္ေစရန္ ဖ်က္ဆီးေနၾကသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္သည္ တေန႔တျခား ၾကီးမားလာပါတယ္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ မပ်က္စီးေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းျဖင္႔ တတ္အားသမွ် ဟန္ခ်က္ညီညီ ၾကိဳးပမ္းၾကပါစုိ႔………….။

No comments: