အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Friday, December 25, 2009

အပါယ္တံခါး မွားမဖြင္႔ေစခ်င္…..

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းကို ၾကီးမားေသာ မဟာဂရုဏာေတာ္ျမတ္ျဖင့္ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကင္းေဝးေစျခင္း အလုိ႔ငွာ ေလးသေခ်ၤနွင့္ကမာၻတသိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္လ်က္ ဘုရားအျဖစ္ကို ရယူေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိကၡမပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ဝိရိယပါရမီ၊ ခႏၱီပါရမီ၊ သစၥာပါရမီ၊ အဓိ႒ာနပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ နွင့္ ဥေပကၡာပါရမီ ဟူေသာ ပါရမီဆယ္ပါးကို ဘဝအဆက္ဆက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ အလီလီ ျဖည့္က်င့္လ်က္ သတၱဝါမ်ား၏ အက်ိဳးကို အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဥစၥာပစၥည္း၊ သမီးနွင့္သား၊ ဇနီးမယား၊ အဂၤါၾကီးငယ္နွင့္ အသက္ကို စြန္႔ျခင္းတည္းဟူေသာ စြန္႔ျခင္းၾကီး ငါးပါး၊ သတၱဝါအေပါင္း၊ ေဆြမ်ိဳးအေပါင္းနွင့္ ဘုရားအျဖစ္၏ အက်ိဳးငွာ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူေသာ စရိယသုံးပါး၊ ေဒဝပုတၱမာရ္၊ ကိေလသမာရ္၊ ခႏၶမာရ္၊ မစၥဳမာရ္၊ အဘိသခၤါရမာရ္ တည္းဟူေသာ မာရ္ငါးပါး၊ စသည္တုိ႔ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးနွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္ မူခဲ့ေသာ၊ လူ၊နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔၏ ဆရာတဆူ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဤမွ် ၾကီးမားလွေသာ ဂုဏ္နွင္႔ ျပီးျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစစ္တရားမွန္ကို အေျခခံမွစ၍ တဆင့္ျပီး တဆင့္ ေလ႔လာဖတ္ရွဳမွသာလွ်င္ ေနာက္ဆုံးက်င့္ၾကံအားထုတ္မွဳအထိ လမ္းမေခ်ာ္ လမ္းမလြဲေစပဲ ျပီးေျမာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ကိုယ္ေတြ႔သည္သာ အဓိကဟု သတ္မွတ္ကာ အေလာတၾကီး က်င့္ၾကံ အားထုတ္မည္ဆိုပါက အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖင့္ လမ္းမွားေရာက္ေစနုိင္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား..
ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏အေျခခံကိုမွ် နားလည္ျခင္းမရွိေတာ့ပဲ ကိုးကြယ္မွဳအေရာေရာ အေထြးေထြး၊ နားလည္မွဳ ေယာင္ဝါးဝါး၊ ယုံၾကည္မွဳလြဲမွားစြာနွင့္ က်င့္ၾကံမွဳ အမွားမွား အယြင္းယြင္း ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ စာေပဗဟုသုတ အားနည္းျခင္းနွင္႔အတူ၊ ဆရာေကာင္းတုိ႔၏ လမ္းညႊန္မွဳမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ဟုိလူေျပာလဲ ဟုတ္နိုးနုိး သည္လူေျပာလဲ ေကာင္းနုိးနုိးျဖစ္ေနၾကကာ ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္ျဖင္႔ ဆုံးျဖတ္နုိင္စြမ္း အားနည္းေနၾကပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆုိသည္မွာ….

မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတိုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပါဟု သတ္မွတ္သူတုိင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားနွင္႔တကြ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာအဆုံးအမႏွင့္ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာေနေသာ တပည္႔သား သံဃာေတာ္မ်ားကိုပါ ျခြင္းခ်က္မရွိ သံသယကင္းစြာ ယုံၾကည္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ကာလာမသုတ္ႏွင့္ အေယာင္ေဆာင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ဆင္ေျခမ်ား….

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ ကာလာမသုတၱန္ ေဒသနာေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို ယုံၾကည္ေလးစားစြာ ျခြင္းခ်က္မရွိ လုိက္နာေနေသာ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ေဟာၾကားခဲ႔ျခင္း မဟုတ္ေပ။ အယူဝါဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ျဖင္႔ ဝိဝါဒကြဲျပား ျငင္းခုံေနၾကေသာ ကာလာမပုဏၰားမ်ားအား ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ တရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗုဒၶစာေပ အျပည္႔အစုံ မေပၚေပါက္ေသးေသာ ကာလျဖစ္ျပီး တျခားေသာ အယူဝါဒေရးရာ စာေပမ်ား၏ ကြဲျပားမွဳကို ျငင္းခုံေနၾကေသာေၾကာင္႔ လက္ေတြ႔ လုိက္နာၾကည့္ျပီးမွ ယုံၾကည္ၾကဖို႔ ေဟာၾကားေသာ တရားျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ႔ေသာ ပိဋကတ္္သံုးပံု၊ ဓမၼကၡႏၶာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္အျပင္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ား အျပည္႔အစုံရွိေနပါသည္။ ထုိတရားမ်ားတြင္ လူ႔ေလာကအတြင္း ေနထိုင္ေနၾကေသာ လူသားတုိ႔အား ၃၈ျဖာ မဂၤလာတရားအစမွသည္ ေသျခင္းတရားတုိ႔ျပီးဆုံးရာ ျမတ္နိဗၺာန္တုိင္ေအာင္ ေဟာၾကားထားေသာ တရားမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေလာကီေကာင္းက်ိဳး အျဖာျဖာအတြက္သာမက ေလာကုတၱ႐ာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပါ ဒါန၏အက်ိဳး၊ ဒါနမရွိျခင္း၏အျပစ္၊ သီလ၏ေကာင္းျခင္း၊ သီလမရွိျခင္း၏ ဆိုးျခင္း၊ ဘာဝနာမွန္ကန္စြာေဆာက္တည္ျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္း၏အက်င္႔ စသည္တို႔ကို ျပည့္စုံစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဤမွ် ျပည္႔စုံေအာင္ ေဟာၾကားထားေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္လမ္းမွန္ကုိ ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ ျပဳျပင္လိုသူမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ က်င္႔စဥ္နည္းလမ္း စည္းကမ္းႏွင္႔ ေသြဖည္လ်က္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေတြ႔ျဖင္႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဥာဏ္ေတာ္ကို ျမင္နုိင္ပါသည္ဟု ကာလာမသုတ္ကို ကိုးကားလ်က္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကြးေၾကာ္လာၾကပါသည္။ ျမတ္ဘုရား၏ တရားစာေပ ပိဋကတ္မ်ားကို ပစ္ပယ္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာကို မယုံၾကည္ရာ ေရာက္ေလေသာေၾကာင္႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟုပင္ သတ္မွတ္၍ မရနုိင္ေပ။

ဝိနည္းစည္းကမ္းသည္ သာသနာ၏ အသက္ေသြးေၾကာ

သာသနာဟူသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတည္းဟူေသာ သိကၡာသုံးရပ္ျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေလေသာေၾကာင္႔ ရဟန္းဝိနည္း၊ လူ႔သီလသည္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ သာသနာ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ သီလမျမဲ ဝိနည္းစည္းကမ္း မထိန္းသိမ္းနုိင္ပါက သာသနာအေဆာက္အဦး ျပဳိလဲမွဳ လြယ္ကူေစနုိင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို တခ်ိန္တည္း တခါတည္း သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ သာသနာကို ပ်က္စီးညွိဳးႏြမ္းေစမည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ အခါတိုင္းတြင္ လိုအပ္သလို အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ကိေလသာတုိးပြားေစမည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားေစနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။

သစၥာဆုိက္ေအာင္ တရားမ်ားနာယူေသာအခါ...
ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခခံတရားေတာ္မ်ားကို အရင္ဦးဆုံး နာယူျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အရိယာတုိ႔၏ ဥာဏ္ေတာ္ျဖင္႔ ေဟာၾကားအပ္ေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို အႏုမွ အရင့္သုိ႔ အဆင္႔ဆင္႔ နာယူျခင္းျဖင္႔ မိမိတုိ႔၏ အသိဥာဏ္ကို ရင္႔သန္ေစနုိင္ပါသည္။ ထုိ႔႔ျပင္ အျခားေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေသာ ဝိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္မ်ားကိုပါ နာယူၾကေစလုိပါသည္။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးတည္း၏ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူျခင္းထက္ ဆရာေတာ္ေပါင္းစုံ၏ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူျခင္းသည္ ဗဟုသုတ ပိုမုိ ျပည့္စုံနုိင္သည္႔အျပင္ အသိဥာဏ္ ပညာႏွင့္ လိမ္မာယဥ္ေက်းမွဳကိုပါ ပိုမုိ ရရွိေစနုိင္ပါသည္။ အထူးအားျဖင္႔ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤဘဝသည္ ေနာက္ဆုံးဘဝ ဟုတ္မဟုတ္ မေရရာေသးပါသျဖင့္ က်န္ရွိေသာ သံသရာခရီးအတြက္ ဒါနရိကၡာ၊ သီလသိကၡာနွင့္ ဘာဝနာက်င့္စဥ္မ်ားကို တတ္အားသမွ် က်င္႔ယူ အျမတ္ထုတ္ယူဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါသည္။

အဓိက ဥာဏ္အဂၤါငါးပါး..
တရားဓမၼမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမွဳ အမွန္တကယ္ရွိေသာ လူမ်ားအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ဥာဏ္အဂၤါငါးပါးမွာ-
၁) ဘုရား တရား သံဃာ အေပၚ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မွဳရွိျခင္း။
၂) ငါးပါးသီလကို ျမဲျမံေအာင္ ေစာင္႔ထိန္းျခင္း။
၃) ကံ-ကံ၏ အက်ိဴးကို ယုံၾကည္မွဳရွိျခင္း။
၄) နာမ္နွင့္ရုပ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိျမင္ျခင္း။
၅) ငါ-ငါ႔ဟာ-ငါပိုင္မဟုတ္သည္ကို ယုံၾကည္ (စူးစမ္း၊ စီစစ္၊ စမ္းသပ္၊ ေဝဖန္၊ ပြားမ်ား) ဥာဏ္ျဖင္႔သိျမင္ျခင္း။ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ပစၥည္းစြန္႔ရမွာလား၊ စြဲလန္းမွဳ တဏွာ စြန္႔ရမွာလား….
ပစၥည္းစြန္႔လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ ျပဳလုပ္သည္ မွန္ပါေသာ္လည္း ၊ ထုိပစၥည္းအေပၚ စြဲလမ္းတပ္မက္မွဳ ျငိတြယ္မွဳ တဏွာ ျဖစ္ေနေသးပါက ယင္းသည္ အကုသိုလ္ ျဖစ္သြားနုိင္ပါသည္။ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ ဓမၼာရုံလွဴဒါန္းေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ ငါတည္ခဲ႔ေသာ ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ ဓမၼာရုံမ်ားဟု စြဲလမ္းလ်က္ ေသပြဲဝင္ခဲ႔ပါလွ်င္ အပါယ္ဇာတိ လားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကယ္မရွိေသာ ပညတ္ေပၚမူတည္လ်က္ စိတ္၊ေစတသိတ္တြင္ ေပၚေပါက္ေသာ ပရမတ္သေဘာတရားမ်ား၏ မျမဲမွဳကို ပိုင္းျခားသိျပီး ပယ္သတ္နုိင္မွသာလွ်င္ ဘဝဇာတိ ထပ္မံ မရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုသုိလ္နွင့္တရားစခန္း
ကုသုိလ္တရားဟူသည္ မိမိဖက္မွ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမွသာ ရရွိနုိ္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားစခန္းဝင္တုိင္း ကုသုိလ္ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ တရားစခန္းဝင္သည္ေျပာ၍ သီလမလုံျခဳံ၊ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ဇြဲနွင္႔ၾကိတ္မိွတ္ အေညာင္းခံထုိင္လ်က္၊ အခ်ိန္ေစ႔သည္နွင္႔ ဒုကၡခံျခင္း စိတ္မွ လြတ္ေျမာက္ျပီဟု သေဘာထားကာ၊ သူတပါးမွ လွဴဒါန္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို သုံးေဆာင္ေနျခင္းသည္ အဘယ္ကုသုိလ္မွ် ရရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကုသုိလ္တရားဟူသည္ ၾကည္လင္ေသာ စိတ္၊ လုံျခဳံေသာ သီလ၊ မွ်တေသာ ဘာဝနာပြားမွဳ၊ ယုံၾကည္ေသာ သဒၶါတရားတုိ႔မွသာလွ်င္ ရရွိနုိင္ပါသည္။

အပါယ္တံခါး မွားမဖြင္႔ေစခ်င္
အပါယ္ပိတ္တရားမ်ား နားမွ နာေနေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဘုရားတရားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္၊ တရားအမွားမ်ား ျပသေနျခင္း၊ သီလသိကၡာ၊ဝိနည္းေတာ္မ်ားကို ေလးစားမွဳမရွိျခင္း၊ မိမိနွင္႔မတန္ေသးေသာ စကားမ်ား ေျပာဆုိျခင္း၊ သီလ သမာဓိ ပညာနွင္႔ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ အကာအကြယ္ယူျပီး မိမိလိုရာ ဆြဲယူေျပာဆုိျခင္း၊ မိမိ၏ အသိဥာဏ္ျဖင္႔ မွား၏ မွန္၏ မဆုံးျဖတ္နုိ္င္ေသးပဲ တရားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေနျခင္း စေသာ အပါယ္တံခါးဖြင္႔ေစေသာ အျပဳအမူမ်ားကို အျမန္ဆုံးအဆုံးသတ္ေစျခင္းျဖင္႔ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ ကယ္တင္သင္႔ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ။
.

Thursday, December 24, 2009

လူ႔အလုိ..

လူ႔ဘဝဟူသည္
တုိတိုေလးဟု
ထင္မွတ္ေသာ္ျငား
ရွည္လ်ားသံသရာ
ၾကာေညာင္းမွဳေၾကာင့္၊
ေျခကုန္လက္ပန္း
ေမာႏြမ္းနယ္၏
ငါ၏ အလုိ
ျပန္ျပင္မွသာ
ျဖစ္ေတာ႔မည္။
.

Saturday, December 19, 2009

သီလ၊ သတိ၊ ဥာဏ္ယွဥ္တြဲပါ..

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္အား ၂၅၅၃ ခုနွစ္သို႔တုိင္ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေဝဓ သာသနာသုံးရပ္ျဖင္႔ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္လာၾကသူမ်ားမွာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယေန႔ကာလသည္ ဝိမုတၱိကာလ ျဖစ္ေလေသာေၾကာင္႔ လူအမ်ားသည္ ဝိပႆနာတရားကို ပိုမုိစိတ္ဝင္စားလာၾကပါသည္။

ဝိပႆနာတရားစစ္ တရားမွန္၏ အဂၤါရပ္..
တရားစစ္ တရားမွန္၏ အဂၤါရပ္မွာ ႏွစ္ခ်က္တည္းသာ ရွိပါသည္။ ရွဳပြားဆဲအခ်ိန္တြင္ ကိေလသာမ်ား ျငိ္မ္းေနေသာေၾကာင္႔ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ျငိမ္းခ်မ္းေနျပီး၊ တရားရသြားေသာအခါတြင္လည္း ပယ္သတ္သင္႔ေသာ ကိေလသာမ်ားကို ပယ္သတ္ျပီးေသာေၾကာင္႔ ကိုယ္ စိတ္ နွလုံး သုံးပါးစလုံး ျငိမ္းခ်မ္းေနတတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ကို္ယ္ေရာ စိတ္ပါ ပင္ပန္းေနမည္ဆုိပါက တရားမွားေနေၾကာင္း သိထားသင္႔ပါသည္။

တရားဟူသည္ ထိုင္မွ ရမည္ေလာ…
တရားဟူသည္ ထုိင္မွသာ ရမည္ဟု လူအမ်ားက ထင္မွတ္မွားေနၾကပါသည္။ တရားထုိင္က်င္႔ရွိသူမ်ားကို အျပစ္မေျပာလိုေသာ္လည္း တရားထုိင္ရန္ အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္မူ စိတ္အားငယ္စရာ ျဖစ္လုိ႔ ေနပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဝိပႆနာတရားဟူသည္ ကာယအလုပ္မဟုတ္၊ ဥာဏအလုပ္သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ေသာ အမူအရာလွဳပ္ရွားမွဳမ်ိဳးမဆုိ သတိတရားနွင္႔ အသိကပ္ျပီး ဥာဏ္နွင္႔ရွဳပြားနုိင္မည္ဆုိပါက ယင္းသည္ တရားထုိင္သည္ႏွင္႔ သေဘာတရားအတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥာဏ္ပညာမပါပဲ တရားထုိင္မည္ ဆုိပါက မည္မွ်ပင္ ၾကာၾကာထုိင္ေစကာမူ တရားစစ္ကို သိရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ပဠာသ - မတူဘဲ တုျပိဳင္ေျပာဆုိျခင္း
မိမိတုိ႔ထက္ အက်င္႔သီလ၊ စာေပဗဟုသုတ၊ သမာဓိ၊ ပညာတုိ႔နွင္႔ ျပည္႔စုံ သာလြန္ ျမင္႔ျမတ္ေတာ္မူၾကေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားနွင္႔ မရုိမေသ ဖက္ျပိဳင္ ေျပာဆုိ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပဠာသ ဟု ေခၚပါသည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ မနွိဳင္းေကာင္းဘဲ ႏွိဳင္းယွဥ္ ဂုဏ္ျပိဳင္ျခင္း၊ မရုိမေသ တန္းတူထားေျပာဆုိျခင္းသည္ အျပစ္ အလြန္ၾကီးပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ လူမ်ား၏ နွဳတ္သြက္ လွ်ာသြက္ အာေကာင္းေကာင္းနွင္႔ ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာဆုိေနျခင္းကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ဥာဏ္နွင္႔ အသိလိမၼာ ဥာဏ္ပညာ နည္းပါးေသာ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ဟုတ္ေလနုိးနုိး ယုံလြယ္တတ္ၾကပါသည္။ ထုိျပင္ ကိုယ္ေတြ႕ဥာဏ္ပါဟု ေျပာပါက သာ၍ အထင္ၾကီးတတ္ျပီး ေရွ႕က သြားသူမ်ားေနာက္ လုိက္ပါရန္ ဝန္မေလးတတ္ၾကေပ။

အရိယာသူေတာ္ေကာင္း ဟူသည္ သီလစင္ၾကယ္မွဳ ရာခိုင္နွဳန္းျပည္႔ရွိရပါမည္…
ပုထုဇဥ္၏ သီလဝိသုဒၶိသည္ အခ်ိန္မေရြး ေဖာက္ဖ်က္နုိင္ေသာ္လည္း အရိယာသူေတာ္ေကာင္း၏ သီလဝိသုဒၶိသည္ မည္သည္႔အေၾကာင္းျပခ်က္နွင္႔မွ် မပ်က္စီးနုိင္ေတာ႔ေပ။ ကိုယ္၊ စိတ္၊ နွလုံးသုံးပါး စင္ၾကယ္ယုံသာမက ရတနာသုံးပါးနွင္႔တကြ ၾကီးျမတ္သူမ်ားအားလုံးကို ျပစ္မွား အျပစ္တင္ျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ႔ေပ။ ရဟန္းျဖစ္မည္ ဆုိပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို ရိုရိုေသေသ လုိက္နာသည္႔အျပင္ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အသက္ထက္ တန္ဖိုးထား ရုိေသတတ္ၾကပါသည္။

သစၥာသုံးခုိင္ နိဗၺာန္တုိင္..
သမၼဳတိသစၥာ၊ ပရမတၱသစၥာ၊ အရိယသစၥာဟူ၍ နယ္ပယ္သုံးရပ္ရွိပါသည္။ သမၼဳတိသစၥာနယ္ပယ္တြင္ အမွန္မရွိေသာ နံမည္ ပညတ္အေခၚအေဝၚမ်ားသာ ရွိေသာ္လညး္၊ ပရမတၱသစၥာ နယ္ပယ္တြင္မူ အဟုတ္ရွိ အမွန္တကယ္ရွိေသာ စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္၊ နိဗၺာန္ ေလးမ်ိဳးသာလွ်င္ ရွိေနပါသည္။ အရိယသစၥာနယ္ပယ္ဆုိသည္မွာ- ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ ဟူေသာ သစၥာေလးပါးကို ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပညတ္နွင္႔ ပရမတ္္္္္္္္္္
ပညတ္ဟူသည္ သမုတ္ရွိျဖစ္၍ ပရမတ္ဟူသည္ အဟုတ္ရွိျဖစ္ေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ပညတ္တည္းဟူေသာ သမၼဳတိသစၥာနယ္ကို ပစ္ပယ္၍မရနုိင္ေပ။ ေလာက အေခၚရွိနွင္႔ တကယ္ရွိကို ပိုင္းျခားသိျမင္ျခင္းျဖင္႔ ပရမတ္တည္းဟူေသာ ပရမတၱသစၥာ၏ မျမဲေသာသေဘာ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲေနေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ဥာဏ္နွင္႔ သိျမင္လာနုိင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပဲ ပညတ္ကို ပယ္မည္ဆုိပါက မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားေၾကာင္႔ အပါယ္ငရဲသုိ႔ လားရတတ္ပါသည္။

ထိုေၾကာင္႔ တခ်ိဳ႕ေသာ တရားျပေနသူမ်ားသည္ ပညတ္ကို တကယ္မရွိ၊ အမွန္ရွိတာ ပရမတ္ဟု ဆိုကာ ဘုန္းၾကီးနွင္႔လူ ဟူ၍ ခြဲျခားျခင္းမျပဳေတာ႔ပဲ ၾကမ္းတေျပးတည္း အတူထုိင္ျခင္း၊ ဘုန္းၾကီးနွင္႔ သီလရွင္ တဝုိင္းတည္း ဆြမ္းဘုန္းေပးျခင္း၊ ဝိကာလေဘာဇနာဟူသည္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္သာျဖစ္၍ တကယ္မရွိေသာ ပညတ္ခ်က္ဟုဆုိကာ မြန္းလြဲခ်ိန္ေက်ာ္သည္အထိ ဆြမ္းဘုန္းေပးျခင္း စေသာ ရဟန္းဝိနည္း၊ လူ႔စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လာၾကပါသည္။ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အတၱစြမ္းအားကို အေျခခံလ်က္ အနတၱစြမ္းအား အနတၱဥာဏ္ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္႔အစား အတၱကို ပစ္ပယ္ေနျခင္းေၾကာင္႔ အနတၱျမင္မျမင္မွာ မေသခ်ာလွေပ။

အမွန္တကယ္ ပယ္ရမည္႔အရာမ်ား….
စြဲလမ္းမွဳတဏွာ၊ ငါစြဲ ဒိ႒ိနွင္႔ ေထာင္လႊားေသာ မာနမ်ားကို ပယ္သတ္ရမည္႔အစား ပညတ္ကို တကယ္မရွိဟုယူဆကာ ပယ္သတ္ေနျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ပယ္သတ္ရမည္႔ ငါေတာ္ ငါတတ္ ငါသိ ဟူေသာ တဏွာ၊မာန၊ ဒိ႒ိမ်ားနွင္႔အတူ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ အရိယာပါဟု လည္းေကာင္း၊ ဥာဏ္စဥ္မ်ား ဘယ္နွစ္ဆင္႔ တက္ေနပါျပီဟုလည္းေကာင္း ၊ ရဟန္း၏ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္၊ လူ႔စည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ တုိင္းသိျပည္သိ ကမာၻသိေအာင္ ေၾကာ္ညာ ေမာင္းခတ္လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။

သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား
ဒုကၡသစၥာဟူသည္ ပိုင္းျခားသိရမည္၊ သမုဒယသစၥာဟူသည္ ပယ္သတ္ရမည္၊ နိေရာဓသစၥာဟူသည္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည္၊မဂၢသစၥာဟူသည္ ပြားမ်ားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ မဂၢသစၥာျဖင္႔ ဒုကၡသစၥာကို ပိုင္းျခားျပီး သိမည္ဆုိပါက သမုဒယသစၥာကို ပယ္သတ္ျခင္းနွင္႔ နိေရာဓသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ တျပိဳက္တည္း ျပီးေျမာက္နုိင္ပါသည္။

သတိပ႒ာန္နည္းျဖင္႔ ဝိပႆနာရွဳပြားနည္း ေလးမ်ိဳး…
ကာယာနုပႆနာ၊ ေဝဒနာႏုပႆနာ၊ စိတၱာႏုပႆနာ၊ ဓမၼာႏုပႆနာ ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးရွိပါသည္။ လူတုိ႔၏ ပင္ကုိယ္ စရိုက္ေပၚမူတည္လ်က္ ရွဳနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားနုိင္ေသာ္လည္း မည္သည္႔ရွဳနည္းကို က်င္႔သုံးေစကာမူ က်န္သုံးနည္းသည္လဲ အလိုအေလ်ာက္ အသုံးျပဳေနရပါသည္။

ခႏၶာနွစ္မ်ိဳး၏ မတူညီပုံ…
မည္သည႔္္ သက္ရွိသတၱဝါမဆို မ်က္စိျဖင္႔ ျမင္နိုင္ေသာ ဝင္ကစြတ္ အထည္ခႏၶာႏွင္႔ ပကတိဥာဏ္ျဖင္႔သာ သိနုိင္ေသာ သေဘာခႏၶာငါးပါး ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳး ရွိေပသည္။ အထည္ခႏၶာအား ပညတ္ဟုဆိုကာ ပယ္လုိက္ပါက အထည္ခႏၶာအား အမွီျပဳကာ ေပၚေပါက္လာမည္႔ သေဘာခႏၶာငါးပါး၏ မတည္ျမဲမွဳသေဘာ၊ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမွဳသေဘာကိို သိရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ေတာ႔ေပ။ ထုိေၾကာင္႔ ဝိပႆနာရွဳပြားျခင္းဆုိသည္မွာ အမွန္တကယ္ မရွိေသာ ပညတ္အထည္္ခႏၶာကို အသုံးျပဳကာ သိတတ္ေသာ သေဘာတရား ပရမတ္ခႏၶာ ငါးပါး၏ မတည္ျမဲမွဳသေဘာကို ဥာဏ္ျဖင္႔ပိုင္းျခားသိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆုိလုိပါသည္။

အာရုံသိ ခႏၶာငါးပါးသည္သာ ဘဝတစ္ခုလုံး၏ ဖြားေသ
သက္ရွိသတၱဝါမ်ား၏ သိတတ္ေသာ သေဘာတရားေလးသည္သာ ဘဝ၏ ဖြားေသ ျဖစ္ေပသည္။ သိတတ္ေသာ သေဘာတရား မရွိေတာ႔ျခင္းကို ေသဆုံးျခင္းဟု ေခၚဆုိပါသည္။ အာရုံနွင္႔ ဒြါရတုိက္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သိတတ္မွဳ သေဘာေလး၏ မျမဲျခင္းတရားကို ဒုကၡသစၥာဟု ျမတ္စြာဘုရားက သတ္မွတ္ခဲ႔ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (အနတၱလကၡဏာသုတ္)
“ေနတံမမ ေနေသာ ဟမသိၼ နေမေတာ အတၱာ”
ငါ၊ င႔ါဥစၥာ၊ ငါ႔အတၱ သည္ အမွန္မရွိ၊ အနတၱပါသည္သကား။ ဟူသည္႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုပ္ေပးတရားေတာ္သည္ အာရုံသိ သေဘာတရားေလး၏ မျမဲျခင္း ဆင္းရဲအမွန္ကို ဆင္ျခင္နွလုံးသြင္း ပိုင္းျခားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆူနာမီဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ၏ တရားေကာက္နွဳတ္ခ်က္…
<<စိတ္နဲ႔သိတဲ့ ျဖစ္တာမွန္သမွ် ခႏၶာငါးပါးအတုပဲ၊ ျဖစ္႐ံုသက္သက္၊ ျဖစ္ကာမတၱ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈကမွ ခႏၶာငါးပါး ဒုကၡသစၥာအစစ္။ ျဖစ္တာပ်က္တာမဟုတ္၊ ပ်က္တာျဖစ္တာ။ ျပဳလုပ္ကာမတၱ ျပဳလုပ္မူေတြ ပ်က္ေနတာ။ ဘာလုပ္လုပ္ လက္ခံ သိမ္းပိုက္ၿပီးမလုပ္နဲ႔၊ စြန္႔လုပ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္႐ံုသက္သက္လုပ္၊

အတၱ(တစ္ခုခု၊တစ္ေယာက္ေယာက္၊တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၊တစ္ေနရာရာရဲ႕အား) မပါေစနဲ႔။ တစ္ခု၊ တစ္ေယာက္၊ တစ္ခ်ိန္၊ တစ္ေနရာဆိုတဲ့ အထင္မွားကင္းကင္း၊ အစြဲကင္းကင္း လုပ္႐ံုသက္သက္လုပ္မွ ကိေလသာျဖစ္ေနမႈက လြတ္လပ္ေရးရမယ္။ မကန္႔သတ္ဖို႔၊ မပညတ္ဖို႔၊ မဆုပ္ကိုင္ဖို႔၊ မသိမ္းပိုက္ဖို႔ အဓိကထားမွ တရားအလုပ္စစ္။>><<ရွင္းလင္းျခင္း>> <<ေမ့ေလ်ာ့မႈ ( အ၀ိဇၨာ ) ေၾကာင့္>>

အထက္ပါ ဆူနာမီဆရာေတာ္၏ တရားယူဆခ်က္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ျမတ္တရားနွင္႔ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ စိတ္ျဖင္႔သိေသာ အရာမွန္သမွ် ခႏၶာငါးပါးအတု ဟု၊ သတ္မွတ္လ်က္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမွဳသည္သာ ဒုကၡသစၥာ အစစ္ဟု ဆုိလုိထားပါသည္။

ေဝဒနာသည္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းတတ္ပါသလား…..
ေဝဒနာဟူသည္ နာက်င္ ကိုက္ခဲ ေညာင္းညာျခင္းမ်ားကို သာ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ခ်မ္းသာျခင္း သုခေဝဒနာ၊ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡေဝဒနာနွင္႔ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာ ဟူ၍ ေဝဒနာသုံးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ေဖာက္ျပန္မွဳ၊ ခံစားမွဳ၊ မွတ္သားမွဳ၊ ေစ႔ေဆာ္မွဳ၊ ျပဳလုပ္မွဳသေဘာတည္းဟူေသာ သေဘာခႏၶာရွိေနသ၍ ေဝဒနာသည္ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဝဒနာခ်ဳပ္ျငိမ္းခ်ိန္သည္ ေသဆုံးသြားေသာအခ်ိန္သာ ျဖစ္နုိင္ေပသည္။

အထည္ပညတ္္ခႏၶာ၏ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမွဳ…
အထည္ပညတ္ခႏၶာ၏ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမွဳသည္ ထိန္းခ်ဳပ္၍မရသလို၊ တားဆီးနုိင္ျခင္းလည္းမရွိနုိင္ပါ။ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္လ်က္ သူ႔သဘာဝအတုိင္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား၏ ေမြးရာပါ အသိဥာဏ္ျဖင္႔ ကံ၊ စိ္တ္၊ ဥတု၊ အာဟာရမ်ားျဖင္႔ မတင္႔တယ္မွဳ အသုဘ မွ တင္႔တယ္မွဳ သုဘသို႔ အခ်ိန္နွင္႔အမွ် ျပဳျပင္ေနၾကရပါသည္။ ထုိေၾကာင္႔ ထိုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမွဳကို သိရုံသက္သက္မွ်ျဖင္႔ ဒုကၡသစၥာ၏ သေဘာကို ျပည္႔စုံေအာင္ သိနုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ တြယ္တာစရာမရွိ၊ ကပ္ျငိစရာမရွိ၊ ျငီးေငြ႔စရာ ဒုကၡခံစားမွဳ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သံေဝဂတရားကို အေျခခံေသာ အသိတရားကိုသာ နားလည္ႏုုိင္ပါသည္။ ေဖာက္ျပန္မွဳကို ျငီးေငြ႔ျပီး စြဲလမ္းမွဳ တဏွာ၊ ငါစြဲ ဒိ႒ိ နွင္႔ ေထာင္လႊားေသာ မာနကို အျပီးတုိင္ ပယ္သတ္နုိင္မွသာလွ်င္ အသခၤတတည္းဟူေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာအေရြး မမွားေစနဲ႔….
ျမတ္စြာဘုရား၏ လမ္းညႊန္ျပသမွဳ ကို အေျခခံလ်က္ က်င္႔ၾကံအားထုတ္ေတာ္မူေသာ ဆရာသမားမ်ား၏ ကိုယ္ေတြ႔သည္သာ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းက်င္႔စဥ္ ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ သိျပီးမွ က်င္႔ၾကံအားထုတ္မွဳသည္ မသိပဲ က်င္႔ၾကံအားထုတ္မွဳထက္ ပိုမိုထိေရာက္ မွန္ကန္ ျမန္ဆန္နိုင္ပါသည္။ ထုိေၾကာင္႔ စစ္မွန္ေသာ ဆရာသမား၏ လမ္းညႊန္မွဳ တာဝန္ (ညာတပရိညာ) ျပီးဆုံးပါလွ်င္ မိမိ၏ က်င္႔ၾကံအားထုတ္မွဳ တာဝန္ (တိရဏပရိညာ) ကို ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါလွ်င္ ဓမၼ၏တာဝန္ (ပဟာနပရိညာ) သည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ျပသမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေရွ႕ထားလ်က္ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ။

(ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ တားဆီးျခင္း ျပဳလုပ္၍ မရေသာ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္၊ သူ႔အလုပ္ သူလုပ္ေနေသာ ရုပ္၊ နာမ္၊ ဓမၼ၊ သခၤၤါရတုိ႔၏ မျမဲမွဳ၊ အခ်ိန္နွင္႔အမွ် ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲ ပ်က္စီးေနမွဳမ်ားကို ျမဲျမံေသာ သတိတရားနွင္႔ အသိကပ္ျပီး ဥာဏ္ျဖင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ ရွဳပြားျခင္းျဖင္႔ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတည္း ဟူေသာ ကိေလသာမ်ားကို အျပီးတုိင္ ပယ္သတ္နုိင္ျခင္းသည္ အသခၤတ၏ ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ ျဖစ္ပါသည္။)

(သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာနွင္႔ ဖတ္ဆရာမ်ား၏ သြန္သင္ဆုံးမမွဳ ျမတ္တရားမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မွားယြင္းမွဳ ရွိပါက စာေရးသူ၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။)


Monday, December 14, 2009

အလွဴ၏ ၾကီးက်ယ္ျမင္႔ျမတ္ပုံ..

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေဝလာမပုဏၰားၾကီးအလွဴနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အလွဴတစ္ခုထက္ တစ္ခု ၾကီးက်ယ္ျမင္႔ျမတ္ပုံကို ေအာက္ပါအတိုင္း နွိဳင္းယွဥ္ခဲ႔ပါသည္။

-ဆင္၊ ျမင္း၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ စားဖြယ္ပစၥည္း ၈၄၀၀၀ စီ လွဴေသာ အလွဴထက္
-ေသာတာပန္တစ္ဦးကို လွဴပါက ၾကီးျမတ္ေၾကာင္း။

-ေသာတာပန္ ၁၀၀ ကို လွဴသည္ထက္
-သကဒါဂါမ္တစ္ဦးကို လွဴပါက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-သကဒါဂါမ္ ၁၀၀ ကို လွဴသည္ထက္
-အနာဂါမ္တစ္ဦးကို လွဴပါက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-အနာဂါမ္ ၁၀၀ ကို လွဴသည္ထက္
-ရဟႏာၱတစ္ပါးကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ရဟႏာၱ ၁၀၀ ကို လွဴသည္ထက္
-ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါးကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ပေစၥကဗုဒၶါ ၁၀၀ကို လွဴသည္ထက္
-သမၼာသံဗုဒၶ ဘုရားရွင္ကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ဘုရားတစ္ဆူကို လွဴသည္ထက္
-ဘုရားအမွဴးထားသည္႔ သံဃာကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ဘုရားအမွဴးျပဳျပီး သံဃာကို လွဴသူထက္
-ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ လွဴသူထက္
-ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ (သရဏဂုံ ၃-ပါး) ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူက သာလြန္ျမင္႔ျမတ္ေၾကာင္း။

-ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူထက္
-ငါးပါးသီလကုိ ေစာင္႔ထိန္းသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ငါးပါးသီလကို ေစာင္႔ထိန္းသူထက္
-ပန္းတစ္ရွဳပ္ နမ္းခို္က္မွ် ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားပါက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ေမတၱာ
ပို႔သ ပြားမ်ားသူထက္
-လက္ဖ်စ္တတြတ္မွ် အနိစၥသညာကို ပြားမ်ားသူက အျမတ္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္။

(ဓမၼမိတ္ေဆြ ေရးသားေသာ လူ႔ျပည္မွအျပန္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)

-

Wednesday, December 9, 2009

ပန္းတုိင္

အခ်စ္ပဲျမင္ အျပစ္မတင္
ခ်စ္ျခင္းနွင္႔ အျပစ္ကင္း
အသစ္မလုိ..
အေဟာင္းကို ဆုပ္ကိုင္လို႔..
ဘယ္မွာလဲ ေကာင္းက်ိဳးလိုလား…..။

အမုန္းလွ်ံ မီးလိုေတာက္
အမုန္းတရားနွင္႔ စစ္ကိုခင္း
အသစ္ကို လိုခ်င္.
အေဟာင္းကို ဆုပ္ေျခလို႔….
ဘယ္မွာလဲ ေကာင္းက်ိဳးလိုလား…..။

အျပစ္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည္႔မွ.
အမွားကို အမွန္ျပင္တတ္မယ္..
ခ်စ္ျခင္းနွင္႔အျပစ္မကင္းေစနဲ႔..
အမုန္းတရားနဲ႔ စစ္ကို ေရွာင္ကာ..
တရားေသာနည္း က်င္႔ကာသုံးလ်က္…
ေကာင္းက်ိဳးလိုလား ေမတၱာပြားမ်ား..
ဒါ..အမွန္ဆုံးလမ္းပဲ……..။

ဘာဘာညာညာ မစဥ္းစားနဲ႔..
မွန္တယ္ထင္ရင္ ဆက္ေလွ်ာက္စမ္းပါ..
ပန္းတုိင္ဆိုတာ မေဝးပါဘူး…
တေခၚေလာက္ပဲ…..။

ေဝးတယ္ဆုိျပီး စိတ္မပန္းနဲ႔..
နီးတယ္ထင္ျပီး မာန္မတက္နဲ႔..
အခ်ိန္တန္ရင္ ရနုိင္ပါတယ္...
အားတင္းထားကြဲ႕………..။
.

Saturday, November 14, 2009

အို.. တရားရွင္တို႔ရယ္..

တရား တရား..
လုိက္စားၾက လူအမ်ား..

သာသနာ ျပဳေနတာလား.
သာသနာ ဖ်က္ဆီးမိေနသလား..
မသိၾက လူအမ်ား...

မသိလို႔ လုပ္ေနၾကတာလား..
သိရက္နဲ႔ တမင္ လုပ္ေနသလား..
ေျပာရခက္ လူအမ်ား..

အရုိးစြဲေနတဲ႔ အယူမွား..
ျပန္ျပင္ဆိုေတာ႔ ပိုေဖာက္ျပား.
ငရဲမေၾကာက္တဲ႔ လူအမ်ား...

ေျပာလုိက္ရင္ ဘုရား တရား..
လုပ္လိုက္ရင္ သံဃာေစာ္ကား..
ဆုံးမခက္ လူအမ်ား...

အရူးအိမ္မက္ တကယ္မွတ္လို႔..
အေၾကာက္တရား စိတ္ေဖာက္ျပားကာ..
ဘုန္းၾကီးသပိတ္ဆြမ္းသြတ္တယ္တဲ႔..
ေကာင္းၾကေသးလား တရားရွင္တို႔ရယ္..

မလုပ္ေကာင္းတာ အလုပ္ထူး
မေၾကာက္သင္႔တာ တကယ္ေၾကာက္ရင္ျဖင္႔
ေက်းဇူးဆိုတာေပ်ာက္လုိ႔.
သံသရာတေလွ်ာက္
ကံေမွာက္မွားပါလိမ္႔မယ္..

ျပဳသမွ်ကံ ပဲ႔တင္သံတဲ႔..
နာလိုက္တဲ႔ တရား..
ဘယ္ဆီေရာက္လို႔ ေပ်ာက္သြားသလဲ.
ေျဖၾကပါဦး တရားရွင္တို႔ရယ္...

သာသနာတည္တံ႔ေရးထက္
အခုအခ်ိန္မွာ အေရးၾကီးတာ.
သာသနာ သန္႔ရွင္းေရးပဲ......

အရည္အတြက္ မလုိဘူး
အရည္အခ်င္း အဓိက..
နိဗၺာန္ျမင္ဖုိ႔ထက္
အပါယ္ငရဲ မေရာက္ေရးက
ပို အေရးၾကီးတယ္ေလး .......။
.

Tuesday, November 10, 2009

လိုက္နာခံယူသင္႔ေသာ အေမးအေျဖမ်ား-(၃)

8 Nov 09, 16:44

ကလ်ာ: အရွင္ဘုရား သံဃာသင္းခြဲတာကို သံဃာေတြပဲ လုပ္လုိ႔ ရတယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပါသလားဘုရား ရဟန္းေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းကို မသင္႔ျမတ္ေအာင္ လုပ္တဲ႔ လူကို သံဃာသင္းခြဲတယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရပါသလား ဘုရား

ဦးေလာကနာထ: ဒကာမႀကီး ကလ်ာ ေရ... သံဃာသင္း ခြဲတဲ့ကံအဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ဘုန္းႀကီးကပဲ လုပ္မွျဖစ္ပါတယ္... လူေတြလုပ္႐ံုနဲ႔ သံဃာသင္းခြဲတဲ့ကံ အဆင့္ထိ မေရာက္ပါဘူး... ရဟန္းေတာ္မ်ား သံဃာသင္းခြဲရင္ေတာ့ သံဃေဘဒက သိကၡာပုဒ္အရ သံဃဒိသိသ္ အာပတ္လည္းသင့္ပါတယ္... ေနာက္လိုက္ရဟန္းမွာလည္း ေဘဒါႏုဝတၱက သိကၡာပုဒ္အရ သူလည္း သံဃဒိသိသ္ အာပတ္သင့္ပါတယ္... ေတာ္႐ံုနဲ႔ေတာ့ သံဃာသင္းခြဲတဲ့ကံ မျဖစ္ပါ... သံဃာသင္းခြဲေနေသာ ရဟန္းကိုေတြ႔လွ်င္ ပထမ ႏႈတ္ျဖင့္ တားျမစ္ရမည္... ႏႈတ္ျဖင့္တားျမစ္၍ မရလွ်င္ သိမ္ထဲတြင္ ဉတ္ကမၼဝါစာျဖင့္ ဆံုးမရမည္... သံဃာက ဉတ္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ဆံုးမ၍ အယူမစြန္႔လွ်င္ ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္ပါတယ္... ႏွစ္ႀကိမ္ဆံုးမ၍ အယူမစြန္႔လွ်င္ ထုလႅစၥဥ္းအာပတ္သင့္ပါတယ္... (အျပစ္ႀကီးလာၿပီ)... သံုးႀကိမ္ဆံုးမ၍ အယူမစြန္႔သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သံဃာဒိသိသ္အာပတ္ သင့္ပါတယ္... သိမ္ထဲမွာ ျဖစ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ လူမ်ားက သံဃာသင္းခြဲ၍ မရပါ...သို႔ေသာ္...

လူမ်ားက ေစတနာဆိုးျဖင့္ သံဃာေတြ ကြဲျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္... သံဃာသင္းခြဲေသာကံထိ အမည္တပ္၍ မရေပမဲ့ သူေလာက္နီးနီး အျပစ္ႀကီးပါတယ္... သို႔အတြက္ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ ေစတနာဆိုးတဲ့ သံဃာကြဲေအာင္ မခြဲမိၾကေစလို... ေၾကာက္တယ္ဆိုၿပီးလည္း ဗုဒၶသာသနာကို မ်က္ႏွာလြဲ၍ မေနေစလိုပါ... တတ္သိနားလည္ေအာင္ ေလ့လာ၍... သာသနာကို ကိုယ္တိုင္က်င့္သံုး အမ်ားကိုလည္း က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ လမ္းညႊန္ျပေစလိုပါတယ္... ယခုအခ်ိန္မ်က္ႏွာ လႊဲေနၾကလွ်င္ေတာ့ မၾကာမွီ အရည္းႀကီးမ်ား ေခါင္းေထာင္လာေပေတာ့မည္... ဒကာဒကာမမ်ား ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမမ်ားကို ခံစားစံစား ႏိုင္ၾကပါေစ...

ပဥၥာနႏၲရိယကံငါးပါႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ က်မ္းညႊန္း...


7 Nov 09, 20:58

ေခ်ာစုငယ္: အရွင္ဘုရား လူေတြက ပစၥည္းေလးပါး သာသနာအတြက္လွဴတဲ႔ေငြကို ဘုန္းၾကီးက အေမအတြက္ စိန္နားကပ္ဝယ္ေပးတယ္ဆုိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးေတြကို ေထာက္ပံ႔တယ္ဆုိရင္ အဲဒီရဟန္းအေနနဲ႔ လုပ္သင္႔ပါသလား အပ္စပ္ပါသလား ဘုရား။

ဦးေလာကနာထ: ဒကာမႀကီး ေခ်ာစုငယ္ ေရ... ပထမေျဖရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လံုးဝမလုပ္သင့္ပါ... ဝိနည္းေၾကာင္းအရဆိုရင္ေတာ့ အာပတ္မသင့္တာလည္း ရွိပါတယ္... အာပတ္သင့္ အျပစ္ျဖစ္ႏိုင္တာလည္း ရွိပါတယ္... ရဟန္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းကို မိဘအရင္းနဲ႔ သီတင္းသံုးေဖၚ... ကပၸိယကို ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါတယ္... အာပတ္မသင့္ပါ... ေထာက္ပံ့တယ္ ဆိုရာမွာလည္း... ေနစရာမရွိလို႔ စားစရာမရွိလို႔ က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ ရွိရင္သာ သင့္ေတာ္ပါတယ္... သူတစ္ပါး ေခြ်းနည္းစာနဲ႔ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားတဲ့ေငြ မစားရက္မေသာက္ရက္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား လွဴဒါန္းထားတဲ့ ပစၥည္း ေငြေၾကးေတြကို မိမိရဲ႕အေမ့အတြက္ စိန္နားကပ္ ဝယ္ေပးမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကေတာ့ လံုးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး... ေဆြမ်ဳိးေတြကေတာ့ ဝိနည္းေတာ္အရ ေထာက္ပံ့ခြင့္မရွိပါဘူး... ပရိယာယ္အေနနဲ႔ေတာ့ ရႏိုင္ပါေသးတယ္... ဥပမာ ေဆြမ်ဳိးေတြ ေနစရာမရွိ စားစရာမရွိ ေဆးကုဖို႔ မရွိခဲ့ေသာ္... ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မင္းတို႔အဆင္ေျပရင္ ျပန္ဆပ္ၾက ဆိုၿပီး ေထာက္ပံ့မယ္ဆို ရႏိုင္ပါတယ္... အတိုးမပါ ေခတၱေခ်းတဲ့ သေဘာမ်ဳိးပါ... ျပန္ဆပ္တာ မဆပ္တာကေတာ့ သူ႔ေဆြမ်ဳိး ေခ်းငွားသူမ်ားရဲ႕ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္... ဒါေတြအားလံုးဟာလည္း ဝိနည္းေတာ္အရ အစကတည္းက အပ္စပ္စြာ အလွဴခံထားေသာ ေငြ(နဝကမၼ) ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ဆိုလိုပါတယ္...။ မအပ္မစပ္ အလွဴခံထားေသာ ေငြ(နဝကမၼ) ပစၥည္းမ်ား အေနနဲ႔ကေတာ့... စကထဲက အျပစ္ေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့... အျပစ္ေပၚအျပစ္ဆင့္လို႔ ဘုန္းႀကီးစိတ္ထဲမွာ အညစ္အေၾကးေတြ စုပံုေနတဲ့ အမႈိက္ပံုႀကီး တစ္ခုလို ျမင္ေနမိပါတယ္... ျမတ္ဗုဒၶသာသနာနဲ႔ မေလ်ာ္ပါဘူး... မေရွာင္လိုတဲ့ သူမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနမွာပါပဲ... အျပစ္မ်ားလွပါတယ္ မလုပ္ေစလိုပါ... ဒီစာကိုဖတ္ၿပီး သိရွိသြားတဲ့ ဒကာ ဒကာမေတြက သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္လိုတဲ့စိတ္နဲ႔ နီးစပ္ရာသူမ်ားကို ေျပာျပ စည္း႐ံုးႏိုင္ရင္ေတာ့ သာသနာမွာ သူေတာ္ေကာင္းေတြ တိုးပြားလာႏိုင္လို႔သာ ေရးျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္... တခ်ဳိ႔က ေျပာၾကျပန္တယ္... ခုေခတ္က ေငြမကိုင္လို႔ေတာ့ မျဖစ္ဖူး အရွင္ဘုရားတဲ့... ျမတ္ဗုဒၶတရားတစ္ပုဒ္ ေထာက္ၿပီး ေျပာရမယ္သာဆို... အေဖၚေလးတစ္ေယာက္ပါ ရွာေပးလိုက္ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္... ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆို ေရႊေငြကိုအပ္ရင္ သားမယားလည္း သံုးစြဲေကာင္းေတာ့မွာေပါ့တဲ့... ၀၀၀ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ ေလ်ာ့ေစ်းေတြ ေပးခဲ့တာ မ်ားလွပါၿပီေလ... အားလံုး ျမတ္ဗုဒၶ အဆံုးအမေအာက္မွာ ေနထိုင္ၾကပါစို႔...

2 Nov 09, 14:15
kohtike: အရွင္ဘုရား... တပည္႕ေတာ္ရဲ႕ျပႆနာေလးကို ေျဖၾကားညႊန္ၾကားေပးပါဘုရား.. တပည္႕ေတာ္ အသက္၂၀ႏွစ္မွာ ရဟန္း၀တ္ဖူးပါတယ္.. ၀တ္တဲ႕အခ်ိန္မွာေတာ႕ တပည္႕ေတာ္ကို ရဟန္း၀တ္ေပးတဲ႕ ဆရာေတာ္က က်က်နန ရဟန္းျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္.. ၇ပတ္ျပည္႕ျပီးေတာ႕ တပည္႕ေတာ္လူ၀တ္လဲပါတယ္.. ဒါေပမယ္႕ တပည္႕ေတာ္ကို လူထြက္ခြင္႕ေပးတဲ႕ အျခားဘုန္းၾကီးတစ္ပါးက ဘာမွမရြတ္မဆိုရဘဲ လူထြက္ေစခဲ႕ပါတယ္.. ခုဆို၃ႏွစ္ေက်ာ္ပါျပီ.. တပည္႕ေတာ္က ခုခ်ိန္မွာ ဒီတိုင္းလူထြက္ခဲ႕တဲ႕အတြက္ မွားခဲ႔ျပီလို႕ သိလိုက္ရပါျပီ.. တပည္႕ေတာ္က ခုခ်ိန္မွာလူလား ရဟန္းထြက္တဲ႕ခ်ိန္မွာ က်က်နန လူ၀တ္မလဲခဲ႕တဲ႕အတြက္ ရဟန္းျဖစ္ေနတုန္းပဲလား.. ရဟန္းျဖစ္ေနတုန္းဆို တပည္႕ေတာ္ လူ၀တ္ျဖင္႕ ရဟန္းျဖစ္ေနတုန္းဆို ငရဲသြားရဖို႕မ်ားေနပါျပီ.. တပည္႕ေတာ္အား ေျဖရွင္းလမ္းညႊန ္ေပးပါဘုရား. ေရးတာမွားသြားပါတယ္ ၇ပတ္မဟုတ္ပါဘူး.. ၇ရက္ပါဘုရား။

ဦးေလာကနာထ: ဒကာေလး kohtike ေရ... ဒီျပႆနာမ်ဳိးက လူ႔ဘဝတြင္းေနထိုင္ရင္း အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး ေထာက္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈေတြရွိႏိုင္ပါတယ္... ဒကာေလး ေရးထားတဲ့ စာေပၚမူတည္ၿပီး ေျဖေပးလိုက္ပါ့မယ္ ရဟန္းျဖစ္ဖို႔ရာ အဂၤါေတြလိုအပ္သလို လူဝတ္လဲတဲ့အခါမွာလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္... ရဟန္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ လူဝတ္လဲတဲ့အခါ အဂၤါမစံုလို႔ရွိရင္ လူ႔အသြင္ေျပာင္းေပမဲ့ ရဟန္းသိကၡာနဲ႔ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္... (၁) ဒီေတာ့ ရဟန္းသိကၡာ(လူဝတ္)နဲ႔ ပါရာဇိကက်ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္မိရင္ေတာ့ သိကၡာခ်ခ် မခ်ခ် ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး... ေနာက္ကိုလည္း ဒီဘ၀ ဘယ္ေသာအခါမွ ရဟန္းျပန္ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး... သိမ္၀င္ရဟန္းခံလည္း ရဟန္းဘဝ မရေတာ့ဘူးေပါ့... (၂) ေနာက္တမ်ဳိး ပါရာဇိက က်စရာအလုပ္ေတြေတာ့ မလုပ္မိဘူး သံဃာ့ဒိသိသ္သိကၡာပုဒ္ ၁၃-ပါးကို ရဟန္းသိကၡာ(လူဝတ္)နဲ႔ က်ဴးလြန္မိမယ္ဆိုရင္ ခုခ်ိန္ထိ ရဟန္းေတာ့ ျဖစ္ေနေသးတယ္... ဒီအတိုင္းဆက္ေနရင္ ပါရာဇိကအျပစ္ေတြ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္... ဒီအတိုင္းအတာထဲမွာလို႔ ယံုၾကည္ရင္ နီးစပ္ရာ သံဃာေတာ္မ်ားထံမွာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္... (၃) ပါရာဇိက၊ သံဃာ့ဒိသိသ္အျပစ္ေတြ မျဖစ္ေသးဘူးလို႔ မိမိယံုၾကည္ရင္ နီးစပ္ရာ ဘုန္းႀကီးထံမွာ ေဒသနာၾကားၿပီး ျပန္၍ လူထြက္သင့္ပါတယ္...

အျပစ္ေတြမ်ားႏိုင္တာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ...

နီးစပ္ရာ တတ္သိနားလည္ေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါးထံမွာ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မျဖစ္ရေအာင္ လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ေျပရာေျပေၾကာင္း တရားစကားမ်ား ေျပာသင့္ပါတယ္...

ရဟန္းသိကၡာခ်ျခင္း အဂၤါ ၆-မ်ဳိး စံုခဲ့ရင္ေတာ့ သိကၡာက်ပါမယ္...

၁... အမွန္တကယ္ ရဟန္းအျဖစ္ မေနလိုျခင္း...

၂... သိကၡာခ် စကားလံုး မွန္ကန္ရျခင္း.. (၂၆-မ်ဳိးရွိသည္)

၃... ပစၥဳပၸန္ ကာလျဖင့္ ေျပာဆိုရျခင္း...

၄... ႏႈတ္ျဖင့္ ပီသစြာ ဆိုရျခင္း...

၅... နားေထာင္သူက လူသားစင္စစ္ ျဖစ္ရျခင္း...

၆... နားေထာင္သူက ခ်က္ျခင္း နားလည္ျခင္း...

ရဟန္းဝိနည္း ဒီေနရာမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္...

ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္မ်ားထံမွာ ေလ့လာေစလိုပါတယ္...

ကိုယ္ေရာစိတ္ပါၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ...

(အရွင္ေလာကနာထ-၂ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

.

လိုက္နာခံယူသင္႔ေသာ အေမးအေျဖမ်ား-(၂)

27 Oct 09, 09:37
၀ိမုတၱိသုခ: ဘုန္းဘုန္းဘုရား။ တကယ္လို ့မ်ား ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးဟာ လူသူမနီး ေတာထဲမွာဘဲ မိမိတစ္ပါးတည္း အသက္ထက္ဆံုး သီတင္းသံုးရင္း တရားႏွင့္ေမြ ့ေလ်ာ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီရဟန္းကို (၁) ေလာကလူသားတို ့ရဲ ့ေကာင္းက်ိဳးကို မသယ္ပိုး မေဆာင္ရြက္ သူလို ့ေျပာနိဳင္ပါသလားဘုရား (၂) သာသနာေတာ္ကို မကာကြယ္ မေစာင့္ေရွာက္သူလို ့ ေျပာနိဳင္ပါသလားဘုရား (၃) တကယ္လို႔မ်ား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိခဲ့ရင္ ဒီရဟန္းမ်ိဳးကို ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူမွာလား ကဲ့ရဲ ့ေတာ္မူမွာပါလားဘုရား။

ဦးေလာကနာထ: ဒကာေလး ဝိမုတၱိသုခ ေရ... ေမးခြန္းက ေကာင္းတယ္ ၁-၂-၃-ဆိုၿပီးေတာ့... ဘုန္းႀကီးကေတာ့ လံုးခ်မွာ... ညာခ်မွာေတာ့ မဟုတ္ဖူးေနာ္... ရွင္းရွင္း လြယ္လြယ္ ေျဖရရင္ေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶက သာဓုေခၚေတာ္မူပါတယ္.... ကိေလသာခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ လုပ္ေနသူကို သာဓု ေခၚပါတယ္... ေလာကမွာ စတင္ၿပီး ကိေလသာခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလို႔ ျမတ္ဗုဒၶ ပြင့္ေပၚတယ္ ေခၚရတာ... ဒီေတာ့ကာ မိမိ ကိေလသာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔...၊ သတၱဝါအမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔...၊ ဒီႏွစ္မ်ဳိးမွာ... မိမိ ကိေလသာခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ က်င့္တာကို ပဋိပတၱိ အမည္တတ္ၾကည့္မယ္... သူတစ္ပါးေတြ ေကာင္းက်ဳိး (ေကာင္းက်ဳိးဆိုတာထက္ ဆင္းရဲဒုကၡ (ကိေလသာခပ္သိမ္း) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ အသံုးကို ပိုႀကိဳက္တယ္) အတြက္ ေဟာေျပာေပး လုပ္ကိုင္ေပး သင္ၾကားေပးတာကို ပရိယတၱိ အမည္တတ္မယ္... ဒီလို အမည္တတ္လို႔ ရၿပီဆိုရင္ ျမတ္ဗုဒၶက ဘယ္အလုပ္ လုပ္တာကို ႏွစ္သက္သလဲ မႏွစ္သက္သလဲ ဆိုခဲ့ေသာ္... သာသနာႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အထူးေျပာဖြယ္ မရွိလို႔ ျမင္ပါတယ္... ဒီေတာ့ ပဋိပတၱိ ပရိယတၱိ လုပ္ေနသူမ်ားအား အျပစ္ေျပာသူကိုသာ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက်္ားဆိုၿပီးေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶက ကဲ့ရဲ႕လိမ့္မယ္ ထင္မိပါတယ္... ရဟန္းမွန္ရင္ ျမတ္ဗုဒၶႏွစ္သက္တဲ့ သာသနာႏွစ္ရပ္ တစ္ရပ္ရပ္ေတာ့ လုပ္သင့္ပါတယ္... လုပ္ၾကရမယ္... စြမ္းရည္ ျပည့္စံုသူမ်ားကေတာ့ သာသနာႏွစ္ရပ္လံုး ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္... ဒကာဒကာမအားလံုးပဲ ဆင္းရဲဒုကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၾကပါေစ...

ဝက္-ေလာ့ ေတြမွာ သာသနာသံုးရပ္ ေရးၾကရင္...

(ပဋိယတၱိ၊ ပရိပတၱိ၊ ပရိေဝဓ၊ ဒီလို ေရးမဲ့အစား)

(ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေဝဓ၊ ဒီလို ေရးသင့္ပါတယ္)

26 Oct 09, 16:27
ထက္စုႏွင္းဆီ: အရွင္ဘုရား မိန္႔တာ တပည္႔ေတာ္ အလြန္အားရပါတယ္ဘုရားး အဲဒီလုိ ျမင္တတ္တဲ႔သူ ဒီေခတ္မွာ သိပ္ရွားသြားျပီဘုရား တပည္႔ေတာ္ အရွင္ဘုရား ရွင္းထားတာေတြကို ကူးယူခြင္႔ျပဳပါဘုရားး တပည္႔ေတာ္ ပို႔စ္ေရးရင္ ထည္႔ေရးခြင္႔ျပဳပါ တပည္႔ေတာ္ ေျပာခ်င္ ေရးခ်င္တာ အဲဒီအတုိင္းပါပဲဘုရားး တပည္႔ေတာ္ အရွင္ဘုရားနံမည္နဲ႔ အီးေမးပုိ႔ခ်င္လို႔.. ခြင္႔ျပဳ မျပဳ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား

ဦးေလာကနာထ: ဒကာမႀကီး ထက္စုႏွင္းဆီ ေရ... သိေစလိုလို႔ ေရးထားတာဆိုေတာ့ ဒကာမႀကီးဆႏၵ သင့္ေတာ္ပါတယ္... အဆင္ေျပသလို သံုးခြင့္ျပဳပါတယ္... ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ သာသနာ့အက်ဳိး သည္ပိုးႏိုင္ပါေစ...

26 Oct 09, 07:44
ေအာင္ျမင့္: အရွင္ဘုရား.. တပည့္ေတာ္ ရွိခိုးကန္ေတာ့လိုက္ပါတယ္ ဘုရား။ ဆရာေတာ္ဥဴးသုမဂၤလ (ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) ရဲ႕site ကိုေတြ႕ရလို႕ ေ၀မွ်ျဖန္႕ေ၀လိုက္ရပါတယ္ ဘုရား။ http://www.thumingala-deou.com/

ဦးေလာကနာထ: ဒကာေလး ေအာင္ျမင့္ ေရ... ေကာင္းပါတယ္ ဆရာေတာ္ဆိုက္ကို တခ်ဳိ႔က ေမးေနၾကတာ... အဆင္ေျပသြားတာေပါ့... စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ... ဒုကၡဆင္းရဲကင္းေဝးပါေစ...

25 Oct 09, 12:28
ထက္စုႏွင္းဆီ: အရွင္ဘုရား တပည္႔ေတာ္လဲ ေငြလွဴတာ မနွစ္သက္ပါဘူးဘုရား.. ဒါေပမဲ႔ ျပည္ပမွာ အဲဒါမရွိေတာ႔ မျဖစ္ျပန္ဘူးဘုရား ကပိၸယ မရွိေတာ႔လဲ လုပ္ေနၾကရတာပါပဲ.. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား

ဦးေလာကနာထ: ဒကာမႀကီး ထက္စုႏွင္းဆီ ေရ... မအပ္မစပ္ ေငြ လွဴဒါန္းျခင္းကို မႏွစ္သက္ဘူးလို႔ သိရလို႔ ဝမ္းသာမိပါတယ္... ႏိုင္ငံျခားဆိုတာ...?... ျမန္မာျပည့္မွ အပကို ႏိုင္ငံျခား သတ္မွတ္မွာလား... ဣၿႏၵိယမွ အပကို ႏိုင္ငံျခား သတ္မွတ္မွာလား... ဒါကလည္း ေမးသာေမးရတာပါ... ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ဝိနည္းစည္းကမ္းမွာ ဒီကိစၥနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ ခြ်င္းခ်က္မရွိပါ... ဓမၼဆိုတာ ျပည္တြင္းရယ္ ျပည္ပရယ္ ခြဲျခားမႈမရွိပါ... ေထရဝါဒ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္မွာဆိုရင္ ေရွးေရွး သူေတာ္ေကာင္း မေထရ္မ်ားရဲ႕ မူဝါဒအတိုင္းေပါ့... ရဟန္း ဘာ့ေၾကာင့္ဝတ္ရတယ္ ဆိုခဲ့ေသာ္... ကုသိုလ္မ်ားမ်ား လိုခ်င္လို႔ ဝတ္ပါတယ္ ဆိုတဲ့အေျဖကို ႏွစ္သက္မိပါတယ္... တရားေတြကို သိပ္ၿပီး မေလ့လာ နားမလည္ခင္ကေတာ့ အမ်ားသူငါလို ေနခဲ့ပါတယ္... သံဃာစင္မွာထိုင္ ဘုရားေက်ာေပး ဘုရားေရွ့ကေန ဘုရားသားေတာ္အမည္ခံ ၿပီးေတာ့ ဘုရားမၾကိဳက္တာႀကီး လုပ္ရတာကို ရွက္လာတယ္... တကယ္ကို ရွက္လာတာ... ေျပာရင္းနဲ႔ကို အရင္က လက္ဝါးႀကီးျဖန္႔ၿပီး ယူခဲ့တာေတြ ျမင္ၿပီး ရွက္ေသးတယ္... သူမ်ားမေျပာပါဘူး ကိုယ့္ဟာကိုေျပာတာပါ... ဒီလို နဝကမၼ လွဴတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ စဥ္းစားမိတာ တစ္ခုကေတာ့... အရွင္ဘုရား ဘုရားစကား နားမေထာင္ပါနဲ႔ တပည့္ေတာ္စကား နားေထာင္ၿပီး ဒီစာအိပ္ကေလး ယူပါဘုရားလို႔ မေျပာေသာ္လည္း ေျပာေနသလိုပဲ ခံစားရတယ္... အလွဴရွင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ မအပ္မစပ္ လွဴတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားသားေတာ္မ်ား အျပစ္ျဖစ္သြားပါလားလို႔ ဆင္ျခင္သင့္တယ္ ထင္ပါတယ္... တစ္ေန႔က ကထိန္ပြဲမွာ ေက်ာင္းလာတဲ့ ဒကာတစ္ေယာက္က ဒါဟာ ေခတ္အေျခအေနအရ မလုပ္ရင္ မျဖစ္လို႔ပါလို႔ ေျပာပါတယ္... မိမိတို႔ေျပာလိုက္တဲ့ စကားကို စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမတ္ဗုဒၶဟာ ခုေခတ္အေျခအေနမ်ဳိးကို မသိပါဘူးဆိုတဲ့ သေဘာဘက္ကို ေရာက္သြားပါတယ္... ဒီလိုအေျပာဟာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေစတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္... ေခတ္အေျခအေနေၾကာင့္ပါဆိုတာမ်ဳိး ရဟန္းေကာ လူမ်ားေကာ မေျပာသင့္ၾကပါဘူး ေသးတယ္ထင္ရေပမဲ့ မငယ္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္... ဘုန္းႀကီးအေနနဲ႔ ေငြကိုင္ၿပီး လုပ္လို႔ရလာမဲ့ ကုသိုလ္နဲ႔ ဘုရားစကား နားမေထာင္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ အကုသိုလ္ ယွဥ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ အကုသိုလ္ကို ေရွာင္ေတာ့မယ္... အပ္စပ္စြာနဲ႔ အလွဴခံလို႔ရတဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး ကုသိုလ္ေတြ ရေအာင္ယူသြားမယ္... လုပ္ငန္းစဥ္ေသးေပမဲ့ ရမဲ့ကုသိုလ္ကေတာ့ သန္႔ရွင္းတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္... ဒီစာေတြကို ဖတ္ၿပီး တစ္ပါး-တစ္ေယာက္ေလာက္ တကယ္ သေဘာေပါက္ လက္ခံက်င့္ရင္ကို မိမိကိုယ္မိမိ သာသနာျပဳပါလို႔ အမည္ခံရဲသြားပါၿပီ... ဒကာဒကာမအားလံုး ဆင္းရဲဒုကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၾကပါေစ...

25 Oct 09, 06:26
ထက္စုႏွင္းဆီ: အရွင္ဘုရား.. ရဟန္းေတြ ေဆးလိပ္နဲ႔ ကြမ္းယာဝါးမယ္ဆုိရင္ ဝိနည္းနဲ႔ ညီပါသလား အျပစ္ျဖစ္ပါသလား ဘုရားး တပည္႔ေတာ္ေရးမယ္႔ ပို႔စ္နဲ႔ သက္ဆုိင္ေနလုိ႔ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ ဘုရား။

ဦးေလာကနာထ: ဒကာမႀကီး ထက္ဆုႏွင္းဆီ ေရ... ေဆးေသာက္ကြမ္းဝါးကို ဘုန္းႀကီးေတြ ဝိနည္းေတာ္ကို အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေကာက္ၾကပါတယ္... ေခတ္အဆက္ဆက္လည္း ေမးမဆံုး ေျဖမဆံုးပါပဲ... တကယ္လည္း မၿပီးႏိုင္ၾကပါဘူး... ဝိနည္းနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေလးေတြ တင္ေပးသြားပါ့မယ္... ဒီထဲမွာလည္း ပါေသးတယ္... ေလ့လာပါ ေကာင္းပါတယ္... သူေတာ္ေကာင္းဓါတ္ ကိန္းတဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကေတာ့ မြန္းလြဲပိုင္း အျပင္းေျပ ကြမ္းစားျခင္းတို႔ကို မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး... ကဲ့ရဲ႕ၾကပါတယ္ အျပစ္ျပၾကပါတယ္... ဘုန္းႀကီး သေဘာေပါက္ပံုေလးပါ... ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ကိေလသာ တိုးပြားမဲ့အလုပ္ေတြ မလုပ္နဲ႔... ဒီလိုသေဘာေပါက္မိပါတယ္... ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ ေရွ့ပိုင္းမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကိေလသာ တိုးပြားမဲ့အလုပ္ေတြ မလုပ္ၾကေသးလို႔ သာသနာေရွ့ပိုင္း ဝိနည္းလို႔ေခၚဆိုတဲ့ စည္းကမ္းေတြ မထုတ္ေသးပါဘူး... ေနာက္ေတာ့ သကၤန္းဝတ္ႀကီးနဲ႔ ကိေလသာ တိုးပြါးေၾကာင္းေတြ ရဟန္းနဲ႔မသင့္တာေတြ အားရပါးရ လုပ္လာၾကလို႔ ဝိနည္းစည္းကမ္းေတြ ထုတ္လာရပါတယ္... (တခ်ဳိ႔ဟာက အရပ္ေဒသေၾကာင့္) ခု ဝိနည္းထုတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဟိုကလွည့္ ဒီကလွည့္နဲ႔ လက္တစ္လံုးျခား လွည့္ပတ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ မသင့္ဘူးလို႔ ထင္မိတာပါပဲ... ဝိနည္းမထုတ္ခင္ စင္ၾကယ္ေအာင္ေနခဲ့ၾကသူ သူေတာ္ေကာင္းေတြကို ၾကည့္ညိဳမိပါတယ္... ဝိနည္းထုတ္ၿပီးေနာက္ (တခ်ဳိ႔ အာပတ္သင့္ၾကေပမဲ့) စည္းကမ္းအတိုင္း ႐ို႐ိုေသေသ လိုက္နာေနၾကတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြကိုလည္း ၾကည့္ညိဳမိပါတယ္... ဝိနည္းထုတ္ၿပီးေနာက္ ဝိနည္းကို အေရးမလုပ္ တရားဓမၼေတြ ဖ်က္ဆီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနၾကတဲ့သူမ်ားကိုေတာ့... ဒကာဒကာမတို႔ ႀကိဳက္သလို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ အေျဖထည့္... ဘုန္းႀကီးကေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး... ေဆးလိပ္နဲ႔ကြမ္းယာကို ဝိနည္းေတာ္အရ ျငင္းေနၾကေပမဲ့... တျဖည္းျဖည္း ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရကေတာ့ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ပို႔ေနပါၿပီ... သာမာန္လူေတြရဲ႕ ဥပေဒကေတာင္ လူ႔ေဘာင္အျပင္ဘက္ကို တြန္းပို႔ေနၿပီဆိုရင္... သူေတာ္ေကာင္းအမည္ခံၾကမဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား-လူမ်ားဟာ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္မွ ေရွာင္ရွားသင့္တယ္လို႔ ဘုန္းႀကီးလက္ခံမိပါတယ္... မိမိကိုယ္တိုင္က လူ႔စည္းကမ္း ရဟန္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာပါမွ မိမိဆံုးမမႈကို ခံယူမဲ့သူမ်ားဟာလည္း လိုက္နာၾကပါလိမ့္မယ္... ဘုန္းႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း ျပည့္စံုတယ္မေျပာပါဘူး... ၾကိဳးစားေနစဲပါပဲ... မိမိၾကိဳးစားသလို အမ်ားကိုလည္း ႀကိဳးစားေစလိုတဲ့ ေစတနာနဲ႔ေျပာျခင္းမွ်ပါ... (အမုန္းေတာ့ခံရပါတယ္) ဆက္လက္၍ ၾကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ... ကိုယ္ျပဳတဲ့ကံ အက်ဳိးတရားမ်ားကေတာ့ ကိုယ္ေနာက္ကေန လိုက္လို႔ေနပါၿပီ... ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ...

ဒါကေတာ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အျမဲ စိန္ေခၚခံေနရတာပါ...


အျမဲလည္း႐ႈံးပါတယ္...

(အရွင္ေလာကနာထ-၂ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

.

Monday, November 9, 2009

လိုက္နာခံယူသင္႔ေသာ အေမးအေျဖမ်ား-(၁)

23 Oct 09, 20:26
thandar: ဦးဇင္းဘုရား... လာေရာက္ဖတ္ရႈသြားပါတယ္ဘုရား.... ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာပါေစ... ဦးဇင္းဘုရား... တပည့္ေတာ္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတက္တုန္းက စာအုပ္နဲ႔ အခု အသိတစ္ေယာက္ကို စာသင္ေပးေနပါတယ္ဘုရား အဲဒီစာအုပ္ကို သံုးၿပီး သင္တဲ့အတြက္ သီလပ်က္ပါသလားဘုရား... စင္ၾကယ္ေသာ ေငြရွာျခင္းေရာ ျဖစ္ပါသလားဘုရား.... တစ္ဘ၀စာအတြက္နဲ႔ အေၾကြးမရွိခ်င္လို႔ပါဘုရား..... သိခြင့္ျပဳပါဘုရား....

ဦးေလာကနာထ: ဒကာမႀကီး thandar ေရ... သင္တန္းတက္တုန္းက ရထားတဲ့စာအုပ္က သင္ေပး႐ံုမွ်သာ သူတစ္ပါးကို ျပန္သင္မေပးရလို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ မပါရွိခဲ့လွ်င္ သီလပ်က္ဖြယ္မရွိပါ... ဒီစာအုပ္နဲ႔ ျပန္သင္ေပးေနလို႔ သူ႔အတြက္ ပညာေရး ကုသိုလ္တစ္ခုေတာင္ ျဖစ္ေစပါတယ္... သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ခံ ျပည့္ဝေနသူမ်ားဟာ သူတို႔အတြက္ စာဝတ္ေနေရး ျပည့္စံုရင္ ပိုတာမွန္သမွ် သတၱဝါအမ်ားအတြက္လို သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေနတတ္္ပါတယ္... ခြင့္ျပဳၾကပါတယ္... အသိပညာ အတတ္ပညာေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးေနျခင္းက သံသရာတစ္ေလွ်ာက္မွာ အသိဉာဏ္ေတြ ႀကီးမားေစပါတယ္... သာဓုေခၚပါတယ္... မေမွ်ာ္လင့္ မေတာင့္တေပမဲ့လည္း ရရွိေနမွာပါ... ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ျဖန္႔ေဝပါ... သတၱဝါေတြကို ကယ္ဆယ္ဖို႔ ပညာရွင္ သူေတာ္ေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး အျမဲလိုအပ္ေနပါတယ္... သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ၾကဖို႔ သာသနာေရးသမားေတြ ႀကိဳးစားၾကရမယ္... ပညာရွင္ေတြ တိုးပြြါးဖို႔ ပညာတတ္ေတြ ၾကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္... သတၱဝါေတြအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၾကပါေစ... ကိုယ္ေရာစိတ္ပါၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ...

21 Oct 09, 18:21
ထက္စုႏွင္းဆီ: http://universaltruthplace.blogspot.com/2009/10/blog-post.html အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းပါဘုရား..

ဦးေလာကနာထ: ဒကာမႀကီး ထက္စုႏွင္းဆီ ေရ... စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္... သာသနာအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မဲ့သူတစ္ဦး ေလွ်ာ့သြားတာေပါ့... ခႏၶာရွိၿပီဆိုေတာ့ ၿပိဳကြဲတဲ့ဒဏ္ ခံၾကရပါတယ္... ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက ခႏၶာကုန္ရာကုန္ေၾကာင့္ က်င့္ေစခ်င္တာပါ... ဘုန္းႀကီးတို႔ လက္က်န္အခ်ိန္ေလးမွာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြ မေမ့မေလ်ာ့ လုပ္ၾကရမွာပါ... မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္ ထင္ေနတတ္ၾကပါတယ္... တကယ္ေတာ့ လက္က်န္အခ်ိန္ဆိုတာ တိုေတာင္းလြန္းလွပါတယ္... ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ...

20 Oct 09, 04:52
ထက္စုႏွင္းဆီ: ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား. တပည့္ေတာ္ အသိတခု တိုးသြားပါတယ္ဘုရား.. ေနာက္ေနာင္ စာေရးရင္ သံဃာေတာ္အစား ဘုန္းၾကီး(သို႔) ရဟန္းလုိ႔ သုံးစြဲေရးသားပါ႔မယ္ဘုရား. တပည္႔ေတာ္ ရတနာသုံးပါးကို ေစာ္ကားလိုစိတ္အလ်ဥ္း မရွိပါဘုရားးးး အျပစ္ျဖစ္မွာ ေၾကာက္လွပါတယ္ဘုရား. တပည္႔ေတာ္ အမွားလုပ္မိရင္ ဆုံးမေတာ္မူပါဘုရား.

ဦးေလာကနာထ: ေကာင္းပါၿပီ ဒကာမႀကီး ထက္စုႏွင္းဆီ ေရ... အသိဉာဏ္ေတြ တိုးပြားေအာင္ ရွာေဖြေနတာ သိရလို႔ ဝမ္းသာပါတယ္... ဆိုဆံုးလြယ္တဲ့သူဟာ တိုးတက္ႏိုင္ဆံုးသူပါပဲ... ေနရာတကာမွာေမး မ်ားမ်ားေလ့လာ အသိဉာဏ္ေတြနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္... ျမတ္ဗုဒၶအာေဘာ္နဲ႔ အနည္းစပ္ဆံုးရေအာင္ယူ... အျပစ္ျဖစ္မွာ ေၾကာက္တာထက္ အျပစ္လုပ္ရမွာကိုေၾကာက္... ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို အျပစ္ျဖစ္မွာေၾကာက္လို႔ဆိုၿပီး ဘာမွမလုပ္ေတာ့တဲ့သူေတြ ေဘးထြက္ေနတဲ့သူေတြ မ်ားလာတယ္... ၾကာေတာ့ အဲလိုလူေတြကို ဆံုးမစကားေျပာၾကည့္တဲ့အခါ အေပါက္မပါတဲ့ အံုးသီးထဲ ေရထည့္ေနရသလိုပဲ... ဝင္ေပါက္ေတြ ပိတ္ေနတယ္... ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ ဘာမွကို မဘာေတာ့ဘူး... ဒီေတာ့ မသိတာေတြေမး ေလ့လာ မွတ္သား ျပင္စရာရွိရင္ ျပင္သြားပါ... မၾကာမွီ... သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ သစၥာတရားမ်ားစုေဝးရာျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္... မိသားစု စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ...

19 Oct 09, 17:45
ထက္စုႏွင္းဆီ: ဘုန္းဘုန္းေရ တပည့္ေတာ္ သိခ်င္တာတခုက သံဃာေတာ္ေတြ လိမ္ေျပာရင္ ဘယ္လုိ အျပစ္ရနိုင္ပါသလဲ.. သူတပါးကို မထိခိုက္ေပမဲ႔ မလုပ္တာကို လုပ္တယ္ မရွိတာကို ရွိတယ္ လိမ္ေျပာမယ္ဆိုရင္ အျပစ္ရွိပါသလားဘုရား တပည္႔ေတာ္ ေမးမိတာ အျပစ္ရွိရင္ ခြင္႔လႊတ္ပါဘုရား.. တပည္႔ေတာ္ သိခ်င္လို႔ပါ..

ဦးေလာကနာထ: ဒကာမႀကီး ထက္စုႏွင္းဆီ ေရ... ဒီလိုေမးတာ အျပစ္မျဖစ္ပါဘူး... ေမးတဲ့အတြက္ အသိဉာဏ္တိုးပါတယ္... မိမိအသိဉာဏ္တိုးသလို လာေရာက္ဖတ္ၾကတဲ့သူေတြလည္း အသိဉာဏ္တိုးေစပါတယ္... သံဃာဆိုတာ ဘုန္းႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး စုေပါင္းထားတာကို ေခၚတာေလ... ဒါ့ေၾကာင့္ သံဃာဆိုတာကေတာ့ မလိမ္ပါဘူး... ဘုန္းႀကီး(သို႔)ရဟန္း ဒီလိုသံုးမယ္ေလ... လိမ္ေျပာတဲ့အခါ လူကအျပစ္တစ္ခုဆိုရင္ ရဟန္းကအျပစ္ႏွစ္ခုျဖစ္မယ္... လူကအကုသိုလ္အျပစ္... ရဟန္းကေတာ့ အကုသိုလ္အျပစ္ရယ္ ဘုရားစည္းကမ္း မလိုက္နာတဲ့အျပစ္ရယ္ေပါ့... အကုသိုလ္အျပစ္ရဲ႕ အက်ဳိးေပးက လူနဲ႔ရဟန္းအတူတူပါပဲ... ဘုရားစည္းကမ္း မလိုက္နာတဲ့ အျပစ္ကေတာ့ ျပဳတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး အႀကီးအေသး ကြာသြားပါလိမ့္မယ္... အျပစ္အႀကီးဆံုးကေတာ့ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး(ပါရာဇိက) ဆိုတဲ့ထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္... အေသးဆံုးကေတာ့ လူအမ်ားကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ေပါ့ေလ... လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစေပါ့ မလိမ္မညာ အမွန္အတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းကေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ... တခါတရံ အမွန္အတိုင္းေျပာလို႔ အဆင္မေျပတာေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္... ဒီအခါမ်ဳိးမွာ လိမ္လည္မႈမပါတဲ့ ပရိယာယ္ကို သံုးပါ... ဘယ္ေတာ့မွ မလိမ္မညာသင့္ပါ... မိသားစုစိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ...

19 Oct 09, 06:48
၀ိမုတၱိသုခ: ဘုန္းဘုန္းဘုရား။ သံဃာေတာ္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲရာတြင္ တရား၀င္ လိုင္စင္ျဖင့္၀ယ္ထားတာမဟုတ္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား (Pirate Softwares) ကို အသံုးျပဳပါက ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္ ညီ၊ မညီ သိလိုပါတယ္ဘုရား။

ဦးေလာကနာထ: ဒကာေလး ဝိမုတၱိေရ... ဘုန္းႀကီးတို႔ စည္း႐ိုးနားေတာ့ ေရာက္လာၿပီ... ပိုင္ရွင္က ေရာင္းစားတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို တရားမဝင္ အသံုးျပဳရင္ ဘုရားဝိနည္းေတာ္အရ အျပစ္ရွိပါတယ္... အျပစ္ အႀကီး အေသးကေတာ့ အေျခအေနအားလံုးအေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္... ေလးနက္ သိမ္ေမြ႔မႈေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္... ေရွာင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ...

ဒုတိယပါရာဇိက ခိုးမႈကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ အခ်က္ ၅-ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ျပထားပါတယ္...

၁... ပိုင္ရွင္၏ သေဘာထား...

၂... ခိုးယူသည့္ အခ်ိန္ကာလ...

၃... ခိုးယူရာ အရပ္ေဒသ...

၄... ခိုရာပါပစၥည္း တန္ဖိုး...

၅... ခိုရာပါပစၥည္း သံုးစြဲမႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္...

အက်ယ္ကိုေတာ့ ဒုတိယပါရာဇိကအခန္းမွာ အေတာ္စံုပါတယ္... ဆက္လက္ေလ့လာပါ... စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ...

17 Oct 09, 02:03
thandarsoe: ဦးဇင္းဘုရား....ငါးပါးသီလကို လံုး၀အျပစ္ကင္းစင္ လံုၿခံဳေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းရမလဲဆိုတာ သိခြင့္ျပဳပါ ဘုရား.. စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ....ကိုယ္က်န္းမာပါေစ...

ဦးေလာကနာထ: ဒကာမႀကီး thandarsoe ေရ... ငါးပါးသီလကို လံုးဝ အျပစ္ကင္းစင္ လံုၿခံဳေအာင္ ျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေသာတာပန္ လုပ္လိုက္ၾကရေအာင္... ဒီထိသြားမွ လံုးဝဆိုတာႀကီး ျဖစ္မွာ... သြားရမဲ႔လမ္းက ဝိပႆနာလမ္းေပါ့... ဒါေတြကေတာ့ သိသင့္သေလာက္ သိၿပီးသား... မေရာက္ေသးခင္ လမ္းခရီးေပၚမွာ အေနအထား ေမးတာေနမွာပါ... ဒီေတာ့... ေတြ႔သေလာက္ ေလ့လာလို႔ ရသလာက္ေလးေပါ့ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္... ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ေလ့လာပါ... စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ...

သိကၡာရွိလို သီလကို...

ေစာင့္ေရွာက္ၾကေစလို...

သူ႔အေပၚမွာ ခ်စ္ၾကင္နာ...

ကိုယ္ခ်င္းစာကာ ဆက္ဆံပါ...

သီလမစင္ ေတြ႔လာလွ်င္...

ရြံရွာစက္ဆုပ္ မ်ားမ်ားလုပ္...

မိမိသိကၡာ ေလးစားပါ...

ရွက္ေၾကာက္တရား မ်ားမ်ားထား...

သီလပ်က္လာ ဝန္ခံပါ...

ကိုယ္အမူအရာ ဆင္ျခင္ပါ...

ႏႈတ္မႈေရးရာ ေျပျပစ္စြာ...

စိတ္ထဲကေတာ့ ျပစ္မွားမယ္...

သီလကေတာ့ မပ်က္တယ္...

ဒါေပမဲ့လည္း မတင့္တယ္...

စိတ္ကိုျဖဴေအာင္ ထားသင့္တယ္...

ေနာက္ဆံုးခ်ဳပ္မယ္ သတိကြယ္...

သမၼာသတိေတာ့ ျဖစ္ရမယ္...

14 Oct 09, 21:48
ခြန္ေနာင္: ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅက ေဟာတဲ့တရားေတြ အကုန္မွားတာ မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ ဘာတစ္ခုမွကုိ မမွန္တာလုိ႔ ေျပာရလိမ့္မယ္ ဘုရား။ သကၤန္းၾကီးျခံဳျပီး အညွီအေဟာက္ေတြ ေဟာေနတာ ရြံဖုိ႔ေတာင္ ေကာင္းတယ္။ ကာမတဏွာ ဒီေလာက္ ဟုန္းဟုန္းထ ေနလဲ လူထြက္ေပါ့။ သကၤန္းဝတ္နဲ႔ ညစ္တီးညစ္ပတ္ေတြေဟာ မိန္းကေလးေတြပါ စင္ေပၚကေန ရိသဲ့သဲ့ေျပာနဲ႔ ဘုန္းၾကီးျဖစ္ျပီး တဏွာတရား ဒီေလာက္ေဟာခ်င္တာ ဘယ္လုိသြား ဦးခ်ႏုိင္မလဲဘုရား။ ဇိမ္ေခါင္းဦးခ်ရတာနဲ႔ တန္းတူေနမွာ။

ဦးေလာကနာထ: ဒကာေလးခြန္ေနာင္ အေတြးေကာင္း... ဘုရားအစစ္ကိုျမင္ တရားအစစ္ကိုျမင္ သံဃာအစစ္ကို ျမင္ႏိုင္ၾကရင္ တို႔သာသနာႀကီး အဓြန္႔ရွည္ဦးမွာေပါ့... ဒကာဒကာမအေပါင္း ဉာဏ္ေတြရင့္လို႔ အမွန္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ...

(အရွင္ေလာကနာထ-၂ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

.

Thursday, November 5, 2009

လူ႔အဆင္႔အတန္းႏွင္႔ လူ႔တန္ဖိုး…

လူ႔အဆင္႔အတန္းကို မည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း၊ မည္သည္႔႔ပုံစံခြက္နဲ႔ ခြဲျခားႏုိင္မည္နည္း။ လူ႔အဆင္႔အတန္းကို လူေတြက သတ္မွတ္ျခင္းလား သို႔တည္းမဟုတ္ လူအဆင္႔အတန္းကပဲ လူေတြကို ခြဲျခားေနျခင္းလား ဆန္းစစ္ရန္လုိအပ္ေပသည္။

မ်ားေသာအားျဖင္႔ လူအမ်ားစုသည္ ေငြေၾကး ဥစၥာပစၥည္းၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမွဳ၊ ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ တန္ခိုးအာဏာ၊ ေဆြမ်ိဳးအင္အား စသည္တုိ႔နွင္႔ လူ႔အဆင္႔အတန္းကို တုိင္းတာေလ႔ရွိၾကပါသည္။ ပညာတတ္ လူတန္းစားမ်ားသည္ ပညာအရည္အခ်င္း ဘြဲ႔ရာထူး တုိ႔ႏွင္႔ တိုင္းတာေလ႔ရွိၾကပါသည္။

သတ္မွတ္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္….
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမွဳနဲ႔ မိ္မိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ အဆင္႔အတန္းျမင္႔သည္ဟု သတ္မွတ္ေလ႔ရွိေသာ လူခ်မ္းသာ လူ႔ဘူဇြာ အမ်ားစုသည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အလွဴအတန္း ရက္ရက္ေရာေရာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ လူအမ်ားသိျမင္ေအာင္ ၾကြားလုံးထုတ္ေလ႔ရွိပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ လူအမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လက္တဖက္က ေပးလွဴျပီး တျခားလက္တဖက္က ျပန္လည္ ခုိးယူ နွိဳက္ယူ ေနၾကသည္မွာ ထိုသူတို႔သတ္မွတ္ထားေသာ လူ႔အဆင္႔အတန္း ျဖစ္နိုင္ေပသည္။

ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ တန္ခိုးအာဏာ အရွိန္အဝါ ၾကီးမားမွဳနဲ႔ အစဥ္အျမဲ ဂုဏ္ယူေလ႔ရွိေသာ လူကုံထံ လူေပၚလူေဇာ္ တို႔သည္ အျမဲတေစ ပြဲလမ္းသဘင္ ပါတီ အခန္းအနားတို႔တြင္ ေခါင္းေပါင္းစ တလူလူ ပုဝါနွစ္စ စုံခ်၍ မိန္႔မိန္႔ၾကီး ျပဳံးကာ ဂုဏ္ယူဝ႔႔ံၾကြားေလ႔ ရွိၾကပါသည္။ တကယ္တမ္း လူမသိသူမသိ မိဘအရွိန္အဝါမရွိ ဝမ္းေရးအတြက္ မလုပ္မျဖစ္ သူတပါးအိမ္တြင္ ကြ်န္ခံေနရေသာ မ်က္နွာမြဲ မိန္းမငယ္မ်ားကို အနို္င္က်င္႔ ေစာ္ကားေမာ္ကား လက္ရဲဇက္ရဲ လုပ္ေနၾကသည္မွာလည္း သူတို႔ မွတ္ယူေနေသာ လူ႔အဆင္႔အတန္းထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္နိုင္ေပသည္။

ပညာအရည္အခ်င္း ဘြ႔ဲရာထူးနဲ႔ ေခါင္းေမာ႔ ေျခဖ်ားေထာက္ေလ႔ရွိေသာ ပညာတတ္လူတန္းစားတို႔သည္ မိမိတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာတိုင္း ႒ာနတိုင္းတြင္ မာနမ်က္နွာ မခ်ဳိျမေသာမ်က္နွာတို႔ျဖင္႔ လူအမ်ားကို ဆက္ဆံေလ႔ရွိျပီး ၄င္းတို႔အက်ိဳးရွိမည္႔ မည္သည္႔ကိစၥ အတြက္မဆို လူမွဳေရး ေဖာက္ျပန္မွဳျပဳလုပ္ရန္ ဝန္မေလးၾကေပ။ ဤသည္မွာလည္း ထိုသူတို႔၏ လူ႔အဆင္႔အတန္းတခု ျဖစ္ေပသည္။

ျမင္႔ျမတ္ေသာ လူ႔အဆင္႔အတန္း
ေသခ်ာသည္မွာ လူတေယာက္၏ အဆင္႔အတန္းကို ထုိလူကိုယ္တိုင္ ျပသေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ အျပဳအမူ အေျပာအဆို အေနအထိုင္သာမက အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား ျမင္႔ျမတ္မွဳ၊ စိတ္ထားတတ္မွဳ စိတ္ေကာင္းရွိမွဳ၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမွဳ၊ မည္သို႔ေသာ အေျခအေန အခိ်န္အခါတြင္မဆို မေျပာင္းမလဲ မေဖာက္မျပန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားရွိမွဳ တို႔သည္ ျမင္႔ျမတ္ေသာ လူ႔အဆင္႔အတန္းကို ျပသေနေသာ အဓိက အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္ရွိမွသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နွင္႔ ရပ္တည္ခ်က္တို႔သည္ မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္တိုင္ကဲ႔သို႔ အျမဲ တည္တံ႔ေနေပမည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက သူတပါး၏ ေသြးထိုးမွဳ ေျမွာက္ပင္႔ေပးမွဳ ေသြးေဆာင္မွဳ ျဖားေယာင္းမွဳ ေၾကာင္႔ ေလယူရာ ယိမ္းတတ္ေသာ အေရာင္ေျပာင္းတတ္ေသာသူအျဖစ္ အလြယ္တကူ အေရခြံ လဲတတ္ေပသည္။ မည္သည္႔လုပ္ငန္းကို မဆို ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစမွ အဆုံးတိုင္ေအာင္ မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ ယုံၾကည္ခ်က္ကို မျပိဳလဲေအာင္ထိန္းသိမ္းနိုင္ျပီး ပန္းတုိင္ကို ရယူရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္မူ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေျပာင္းလဲမွဳ နွင္႔ ျဖစ္နို္င္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ သင္႔ေတာ္သလို လုိအပ္သလို ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သင္႔ေပသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ လူတို႔၏ ေနာက္ဆုံးခရီး ေနဝင္ခ်ိန္သည္ကား လွပ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။

မိမိတို႔ အားသန္ရာကို မိမိတို႔ိသေဘာက်သလို မည္သုိ႔ပင္ သတ္မွတ္ေစကာမူ ပတ္ဝန္းက်င္၏ခ်စ္ခင္မွဳ တန္ဖိုးထားမွဳ ေလးစားမွဳ ယုံၾကည္မွဳ အားကိုးမွဳ သာမက စံျပလူသားအျဖစ္ သေဘာထား မွတ္ယူမွဳမ်ားကို မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင္႔သာ ရယူနုိင္ေပမည္။

လူ႔စရုိက္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္
လူ႔စရုိက္ဆုိသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔သက္ဆုိင္သည္ဟု အေပၚယံအားျဖင္႔ ထင္ျမင္စရာရွိေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ထက္ အေရးၾကီးသည္မွာ လူ၏ ေမြးရာပါ ပင္ကိုယ္စရုိက္ျဖစ္ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္္ မည္မွ်ပင္ေကာင္းေစကာမူ ပင္ကုိယ္စရုိက္ မေကာင္းမွဳကို ဆုံးမပဲ႔ျပင္ လမ္းညႊန္ျပသ ထိန္းေက်ာင္းမည္႔႔သူ မရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွိေသာ္ျငားလည္း ဆုိဆုံးမလြယ္သူ မဟုတ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမြးရာပါ ပင္ကုိယ္စရုိက္တြင္ ဝါသနာပါ ပူးတြဲေနပါက မည္သို႔ဆုံးမေစကာမူ တသက္လုံး မျပင္ေတာ႔ဘဲ ေသသည္အထိ မိုက္တြင္းနက္ၾကေပလိမ္႔မည္။

ပင္ကုိယ္စရုိက္ေကာင္းမြန္ေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ မည္သည္႔ဘဝ၊ မည္သည္႔္ေနရာမဆို၊ မည္သည္႔္အခိ်န္ျဖစ္ျဖစ္ မည္သုိ႔ေသာအေပါင္းအသင္းနဲ႔ ေတြ႔ေစကာမူ ပတ္ဝန္းက်င္ မေကာင္းသည္႔တိုင္ေအာင္ လမ္းမွားေပၚေရာက္ရန္ အင္မတန္ခက္ခဲလွပါသည္။ ထိုသူ၏ ပင္ကိုယ္စရုိက္ေကာင္းသည္ မိမိကုိယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းနိုင္သည္သာမက ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ တည္႔မတ္ ေကာင္းမြန္ေစတတ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းသည္ ထိုသူအေပၚ မလႊမ္းမိုးနိုင္ဘဲ ထိုသူ၏ ေကာင္းျမတ္တဲ႔ ပင္ကိုယ္စရုိက္ အက်င္႔သီလ နွင္႔တကြ သင္႔ျမတ္မွန္ကန္တဲ႔ အေနအထိုင္သည္သာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳ ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္္ အေရးၾကီးဆုံးမွာ ပင္ကိုယ္စရုိက္နွင္႔ အသိဥာဏ္ေပၚ မူတည္ျပိး ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျပဳအမူ အေျပာအဆို အေနအထိုင္သာမက အက်င္႔သီလ သိကၡာ သမာဓိသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေပသည္။

အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးဘဝက ဆိုးဝါးလွတဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ႔ကာ စိတ္ဒဏ္ရာ နာက်ည္းမွဳ စိတ္မလုံျခံဳမွဳ ရခဲ႔သည္႔တိုင္ ၄င္း၏ ပင္ကုိယ္စရုိက္နွင္႔ အသိဥာဏ္သာ ေကာင္းမြန္ျမင္႔ျမတ္မည္ ဆုိပါက ၾကီးျပင္းလာေသာအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ကာ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ေအးခ်မ္းေသာ ျမင္႔ျမတ္သာလြန္ေသာ ကိုယ္ စိတ္ နွလုံး သုံးပါးလံုးကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ေသာသူျဖစ္ေပမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အျပစ္တင္ ေဝဖန္ လက္ညွိဳးထိုး ေနမည္႔အစား မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ေဝဖန္သုံးသပ္ျပီး ျပဳျပင္ယူသင္႔ေပသည္။

လ႔ူတန္ဖိုးကို ၾကည္႔တတ္ပါေစ
လူဆိုသည္မွာ အစစအရာရာ မျပည္႔စုံနုိင္ေပ။ ေကာင္းေသာအားသာခ်က္ရွွိိနုိင္သကဲ႔သုိ႔ု မေကာင္းေသာ အားနည္းခ်က္လဲ ရွိနိုင္ပါသည္။ ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုသာ ၾကည္႔ျပီး လူေကာင္းဟု မသတ္မွတ္နိုင္သလုိ ဆိုးေသာအခ်က္မ်ားသာ ကြက္ၾကည္႔ျပီး လူဆိုးဟုလဲ မေခၚဆုိနုိင္ေပ။ ေကာင္းေသာ အခ်က္မ်ားသည္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ဳိးျပဳေနျပီး လူ႔အက်ိဴးေဆာင္ေနမည္ဆုိပါက လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတခုလံုးက လူေကာင္းဟုသတ္မွတ္ေပလိမ္႔မည္။ ထို႔အတူ မိမိ၏မေကာင္း ေသာလုပ္ရပ္မ်ားက မိမိေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွ အစျပဳျပီး လူသားအားလုံးကို အႏၱရာယ္ေပးနိုင္မည္ဆုိပါက လူဆိုးဟု ေခၚေဝၚေပလိမ္႔မည္။

လူ႔တန္ဖိုးဆုိသည္မွာ ၾကည္႔တတ္ေသာသူမွသာလွ်င္ ျမင္နိုင္ပါသည္။ လူ႔တန္ဖုိးသည္ ၾကည္႔တတ္္ေသာသူအေပၚမူတည္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ လူမ်ားကုိ အေပၚစီးမွ ၾကည္႔တတ္သူ တနည္းအားျဖင္႔ မိမိကိုယ္သာလွ်င္အေတာ္ဆုံး အတတ္ဆုံးလို႔ ထင္ေနေသာသူမ်ားသည္ လူအခ်င္းခ်င္း အထင္ေသးလြယ္ျပီး လူ႔တန္ဖိုးကို အလြယ္တကူမသိနိုင္ေပ။ လူမ်ားကို ေအာက္မွ ေမာ႔ၾကည္႔တတ္သူ (သို႔) မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မွဳမရွိသူမ်ားသည္ မည္သူ႔ကို မဆို အထင္ၾကီးလြယ္ျပီး ယုံလြယ္တတ္ၾကပါသည္။ လူမ်ားကို တန္းတူရည္တူသေဘာထားျပီး လူ႔အရည္အခ်င္းကို အထင္မေသးလြန္း အထင္မၾကီးလြယ္သူမ်ားသာလွ်င္ လူ႔တန္ဖိုးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမင္နိုင္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ အသုံးခ်နိုင္ေပလိမ္႔မည္။ ေနရာတုိင္းတြင္ အယုံအၾကည္မလြယ္သင္႔သလို အယုံအၾကည္မဲ႔တာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင္႔ေပ။ အစဥ္အျမဲ သံသယစိတ္နွင္႔ အထင္ေသးမည္ဆိုပါကလည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ မိမိအရိပ္ကိုပင္ မိမိမယုံၾကည္ေတာ႔ဘဲ အထီးက်န္စိတ္ႏွင္႔ အရာရာက်ဆုံးသြားနိုင္ေပလိမ္႔မည္။

လူတစ္ေယာက္၏ကံၾကမၼာကို မည္သည္႔နတ္သိၾကား နတ္ဘုရားမွဖန္ဆင္းယူ၍ မရနိုင္သကဲ႔သုိ႔ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွလည္း ျပဳျပင္ယူ၍ မရနို္င္ေပ။ မိမိ၏ ကိုယ္ စိတ္ နွလုံး သုံးပါးနွင္႔တကြ ကာယကံ ဝဇီကံ မေနာကံတည္းဟူေသာ ကံသုံးပါးသာလွ်င္ မိမိ၏ဘဝတစ္ခုလံုးကိုသာမက သံသရာတေလွ်ာက္လုံးတြင္ပါ တန္ဖုိးရွိသူအျဖစ္ လမ္းျပၾကယ္သဖြယ္ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ။


Saturday, October 31, 2009

သာသနာ႔သစ္ပင္ အျမဲရွင္သန္ေစရန္……

သာသနာျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ အလြန္ျမင္႔ျမတ္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သာသနာျပဳျခင္းကို လူတိုင္းအလြယ္တကူ မျပဳလုပ္နုိင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ယခုေခတ္တြင္ သာသနာျပဳျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သာသနာဖ်က္ျခင္းကိုပါ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ သာသနာျပဳျခင္းဟူေသာ လုပ္ရပ္ကို မဆုိထားနွင္႔၊ စကားရပ္ကိုပင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ နားလည္မွဳမရွိၾကဘဲ၊ သာသနာျပဳ ဆုိင္းဘုတ္ကို အလြယ္တကူ ထူေထာင္ေနၾကပါသည္။

သာသနာျပဳသူတြင္ ထားရွိရမည္႔အရည္အခ်င္းမ်ား..
၁) ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးအေပၚ ယုံၾကည္မွဳသဒၶါတရား အၾကြင္းမဲ႔ထားရွိရပါမည္။
၂) ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာရပါမည္။
၃) ရုိးသားမွဳ၊ ကိုယ္က်င္႔သီလ၊ ကံသုံးပါးစလုံးတြင္ အထူးလုံျခဳံရပါမည္။
၄) သူတပါးမွ သာသနာ႔ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ညြန္ျပေျပာဆုိသမွ်ကို လုိက္နာသူ၊ ဆုိဆုံးမလြယ္သူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၅) လူတုိင္းအေပၚ ေမတၱာတရားျဖင္႔ ေကာင္းက်ိဳးလုိလားသူ ျဖစ္ရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။
၆) ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမဖက္၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္သက္သက္သာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
၇) စစ္မွန္ေသာ စိတ္ရင္းေစတနာျဖင္႔သာ သာသနာ႔ေကာင္းက်ိဳးကို သယ္ပိုးရပါမည္။

သာသနာ႔ေကာင္းက်ိဳးဆိုသည္မွာ….
ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမတရားမ်ားကို………
၁) ေျမဝယ္မက်လုိ္က္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၂) ဘုရားသားေတာ္ တပည္႔သံဃာေတာ္မ်ားအား သင္ၾကားေစျခင္း။
၃) မေပ်ာက္မပ်က္ လက္ဆင္႔ကမ္းသယ္ေဆာင္ျခင္း။
၄) မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးသူငယ္မ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း။
၅) လူအမ်ားအား ေလာကီငရဲ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း။
၆) ေလာကီေကာင္းက်ိဳးသာမက ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို တတ္နုိင္သမွ် ျပဳလုပ္ျခင္း။
၇) သာသနာတည္ျမဲေစရန္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအျပင္ ျပန္႔ပြားစည္ပင္ေစရန္ အားထုတ္ျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

ဆရာ၊ဒကာ ညီညြတ္ေစရန္…
သာသနာအက်ိဳးသယ္ပိုးရာတြင္ ဆရာ၊ဒကာ ညီညြတ္မွဳသည္ အထူးအေရးပါလွပါသည္။

ဆရာတည္းဟူေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနနွင္႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမမ်ားကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔၏ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား ကိုးကြယ္ရာ စံျပအျဖစ္ ေျပာဆုိျပဳမူ ေနထိုင္သင္႔ပါသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မိမိတို႔၏ အေျပာအဆုိ အေနအထိုင္ေၾကာင္႔ ဒကာ ဒကာမမ်ားကို အပယ္လမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဒကာ ဒကာမမ်ားအေနနွင္႔လည္း မိမိတို႔၏ အေျပာအဆုိ အေနအထုိင္ေၾကာင္႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္း သိကၡာ အက်င္႔သီလကို ထိခို္က္ေစပါလွ်င္ လက္ရွိဘဝအတြက္သာမက သံသရာတေလွ်ာက္လုံးတြင္ပါ အျပစ္မ်ားစြာ ရရွိနုိ္င္ပါသည္။

ဝိနည္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားေနမွဳမ်ား..
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ သာသနာေရွ႕ပိုင္းတြင္ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားစြာ မရွိေသးေသာ္လည္း ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ကိေလသာတုိးပြားေစမည္႔ အေရးမွန္သမွ် မျပဳလုပ္ၾကေပ။ အမွန္စင္စစ္ စည္းကမ္းဟူသည္ စည္းကမ္းရွိသူမ်ားအတြက္ မလုိအပ္ေသာ္လည္း စည္းကမ္းမရွိသူမ်ားအတြက္ အေရးတၾကီး လုိအပ္လွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သာသနာေနာက္ပိုင္းတြင္ စည္းကမ္းမရွိေသာ ရဟန္းမ်ားသည္ ကိေလသာတုိးပြားေစမည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို တစတစ ပိုမုိလုပ္ကိုင္လာျခင္းေၾကာင္႔ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို တုိးျမွင္႔ခ်မွတ္လာၾကပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို လက္တလုံးၾကား ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ခ်င္ၾကေသာ တခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းမ်ားသည္ စီးကရက္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေနလြဲမြန္းတည္႔အခ်ိန္တြင္ လက္ဖက္ရည္၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ေကာ္ဖီ ေသာက္သုံးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ဒကာ ဒကာမ်ားသည္ မသိလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ သိလ်က္နွင္႔ျဖစ္ေစ ဆက္ကပ္ေလ႔ရွိေသာအခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနနွင္႔ဆိုဆုံးမသင္႔္၊ အေၾကာင္းျပ ျငင္းဆုိသင္႔ပါေသာ္လည္း အစဥ္ လက္ခံေလ႔ ရွိေနၾကပါသည္။ ေရာဂါအေျခအေနတစုံတရာေၾကာင္႔ ညစာ သုံးေဆာင္ျခင္းသည္ ဂီလာနရဟန္းမ်ားအတြက္ သင္႔ေတာ္ေသာ္လည္း၊ မည္သည္႔ေရာဂါမွ် မရွိပါက ညစာသုံးေဆာင္ျခင္းသည္ ဝိနည္းအာပတ္သင္႔ေစပါသည္။

သီလအုတ္ျမစ္ ခိုင္ျမဲပါေစ..
ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ တရားနာသူအမ်ားစုသည္ အေျခခံ ဒါန၊ သီလ အုတ္ျမစ္မခိုင္မာေသးဘဲဲ၊ မနားလည္ေသးဘဲ ဓာတ္၊ ပရမတ္၊ ရုပ္နာမ္ စေသာ အဆင္႔ျမင္႔တရားမ်ားကို ေလာဘတၾကီး နာယူေနၾကပါသည္။ အေျခခံ ကိုယ္က်င္႔သီလခိုင္ျမဲမွဳ မရွိေသာေၾကာင္႔ နာယူသမွ်ေသာ အဆင္႔ျမင္႔တရားမ်ားသည္ နားတဖက္မွဝင္ျပီး ထုိနားမွပင္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ထြက္ေလေသာေၾကာင္႔ အကုသုိလ္ဟူသမွ် ဝန္ေလး တုန္႔ဆုိင္းျခင္းမရွိပဲ ျပဳလုပ္ေနတတ္ၾကပါသည္။ နိဗၺာန္သို႔ ဦးတည္ခ်က္ ထားေသာ္လည္း၊ အပယ္ငရဲသို႔ ေျခလွမ္းမိေနမွန္း မသိ လွမ္းေနၾကပါသည္။ တနည္းအားျဖင္႔ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းထားေသာ္လည္း၊ ခါးဝတ္ပုဆုိး မပါသကဲ႔သို႔ တင္႔တယ္မွဳမရွိ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။

အေနတတ္မွ အေသျမတ္မယ္…
အေသတတ္ဖုိ႔ သံေဝဂတရားမ်ားကို အဆက္မျပတ္ နားေထာင္ေနေသာ္လည္း၊ အေနတတ္ေစေသာ သီလခိုင္ျမဲမွဳ မရွိေလေသာေၾကာင္႔ အေသျမတ္ရန္ မေသခ်ာလွေပ။ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္မည္ မေရာက္မည္ မေသခ်ာလွေသာ္လည္း အပယ္ငရဲသို႔ ေရာက္ရန္ ရာခိုင္ႏွဳန္းအျပည္႔ ေသခ်ာလွပါသည္။ အေသတတ္ျခင္းသည္ တဘဝစာသာ ေကာင္းစားနုိင္ျပီး၊ အေနတတ္မွသာ သံသရာတေလွ်ာက္ ေကာင္းစားနုိင္ပါမည္။

သာသနာ႔ပစၥည္း ဆုိသည္မွာ….
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးနွင္႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး၊ လူအမ်ား လွဴဒါန္းေသာ ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ ကန္၊ သိမ္ ဇရပ္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ပစၥည္းေလးပါးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း၊ ေဆး၊ ဆြမ္း၊ သကၤန္းနွင္႔စပ္လ်ဥ္းသည္႔ အရာအားလုံးကို သာသနာ႔ပစၥည္းဟု ေခၚဆိုပါသည္။

သာသနာ႔ပစၥည္းမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း၊ ျပဳလုပ္ပါက အပယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္မည္႔ဝဋ္ဒုကၡကို ခံစားၾကရပါမည္။ ငရဲဘဝက လြတ္ေျမာက္လာပါကလည္း လူျပန္ျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းလွပါသည္္။ လူဘုံေရာက္ျပန္ေသာ္လည္း သာသနာနွင္႔ ၾကဳံဆုံရန္ ခက္ခဲပါသည္။ သာသနာနွင္႔ ၾကံဳျပန္ေတာ႔လည္း က်င္႔ၾကံနားလည္မွဳ ၾကန္႔ၾကာနုိင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ ဥာဏ္ေတာ္ကို ဖူးျမင္ရန္ ခက္ခဲသည္႔အျပင္ အရိယာသံဃာမ်ားကို လွဴဒါန္းရန္လည္း မလြယ္ကူနုိင္ေခ်။ သာဓကအားျဖင္႔ ဘုရားရွင္နွင္႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဆြမ္းဟင္းမ်ားကို ခုိးစားသူမ်ားသည္ ၉၂ ကမာၻတိတိ အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ျဖင္႔ ၿပိတၱာဘဝသို႔ က်ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

သာသနာျပဳအမည္ခံ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရုပ္ဆုိးက်ည္းတန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား..
ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ သာသနာျပဳအမည္ခံ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သာသနာျပဳျခင္းနွင္႔ မဆီေလ်ာ္ မအပ္စပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေၾကာက္တရားမရွိ ရွက္ရြံ႕မွဳကင္းစြာ လက္ရဲဇက္ရဲ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို သိရိွေသာ အခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဆုံးမျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း မရွိသည္႔အျပင္ မသိမသာတမ်ိဳး သိသိသာသာတမ်ိဳး အေရးတယူ ေထာက္ပံ႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ျဖစ္သင္႔သည္မွာ ဆိုဆုံးမ၍မရပါက လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမွ ဖယ္ထုတ္ျခင္းျဖင္႔ အေရးယူသင္႔ပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ မိမိနွင္႔မသက္ဆုိင္သလို သာသနာမ်က္နွာမၾကည္႔ပဲ ေထာက္ခံ အားေပးျခင္းသည္ သာသနာဖ်က္ျခင္းကို သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေနသည္နွင္႔ တူလွပါသည္။

သာသနာပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ငါပိုင္ငါဆုိင္ျပဳလုပ္ၾကျခင္း…
လူအမ်ားလွဴဒါန္းေသာ သာသနာပိုင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ားကို မိမိပိုင္ သေဘာထားျခင္း၊ သီီတင္းသုံးေနထုိင္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား မိမိၾသဇာ တည္ျမဲေရးအတြက္ မသမာေသာနည္းမ်ိဳးစုံျဖင္႔ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း၊ မိမိစိတ္တုိင္းက် မေနနုိင္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေက်ာင္းမွ နွင္ထုတ္ျခင္းအျပင္၊ တုိင္းျပည္မွ နွင္ထုတ္နို္င္ရန္ပါ ၾကိဳးစားလုပ္ကို္င္ျခင္း၊ အေၾကြးျဖင္႔ ဝယ္ယူထားေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဖုိး ေၾကေစရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားထံမွ လစဥ္ အလွဴေငြ ေတာင္းခံျခင္းအျပင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြမ်ားကိုပါ သိမ္းယူျခင္း စေသာ အကုသုိလ္အလုပ္မ်ားကို မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။

ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ မည္သူနွင္႔မွ် မသက္ဆုိင္ပါ..
ရဟန္းေတာ္မ်ားဟူသည္ သာသနာ႔ေကာင္းက်ိဳးကို သယ္ပိုးေနေသာေၾကာင္႔ သာသနာႏွင္႔သာ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ရဟန္းခံေသာ ရဟန္းဒကာ ရဟန္းအမမ်ားမဆုိထားနွင္႔၊ ေမြးမိခင္ ေကြ်းဖခင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ နံမည္ခံသာ သက္ဆုိင္နုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းအမမ်ားသည္ ရဟန္းအမမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင္႔ထက္ ေက်ာ္လြန္လ်က္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ သူတပါးမွ ဆြမ္းဆက္ကပ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း၊ ရဟန္းေတာ္၏ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ကို ေလးစားမွဳမရွိျခင္း၊ ရဟန္းေတာ္အတြက္ လွဴဒါန္းေသာ ဆြမ္းဟင္းမ်ားကို ရဟန္းေတာ္နွင္႔ တဝို္င္းတည္း အတူ စားေသာက္ျခင္း၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ရုိေသမွဳမရွိ တန္းတူထား ဆက္ဆံျခင္း စေသာ သာသနာေတာ္နွင္႔ မေလ်ာ္ညီစြာ စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အသုံးခ်ခံ ျဖစ္ေနျပီေလာ..
အခ်ိဳ႕ေသာ သာသနာအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းရံပုံေငြ ရရွိေရးအတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ပင္႔ဖိတ္လ်က္ တရားပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔ပင္႔ဖိတ္ေသာ ရဟန္းမ်ားအေပၚ သဒၶါတရားမရွိ၊ ဝိနည္းစည္းကမ္းနွင္႔အညီ ဆြမ္းဆက္ကပ္ျခင္းမျပဳပဲ၊ တာဝန္မဲ႔ ျပဳမူၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဝိနည္းအာပတ္ ကင္းလြတ္ေစရန္ စိတ္ေစတနာထက္သန္စြာနွင္႔ ဆြမ္းဆက္ကပ္ေသာ ဒကာမမ်ားကို မဟုတ္တမ္းတရား စြပ္စြဲေျပာဆုိျခင္းျဖင္႔ သာသနာေတာ္ ညစ္ႏြမ္းေစမည္႔ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူမ်ားကို စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဂုဏ္သေရကိုမွ် မေထာက္ထား၊ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ မည္သည္႔တရားေတာ္ကိုမွ် ႏွလုံးမသြင္းဘဲ တရားလာေရာက္ ခ်ီးျမွင္႔ေဟာၾကားေပးေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ မေကာင္းသတင္းမ်ားလႊင္႔ျခင္းျဖင္႔ သာသနာျပဳေနၾကပါသည္။ လိမ္မာေစရန္ ဆုံးမ လမ္းညႊန္မွဳ ျပဳခဲ႔ ေဟာၾကားေပးခဲ႔ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ေစတနာ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို သိတတ္မွဳမရွိဘဲ ေက်းဇူးကန္းေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင္႔သာ တုန္႔ျပန္လ်က္ရွိေနပါသည္။

ယေန႔ ျပည္ပသာသနာ အေျခအေန
ဤသို႔ေသာ သာသနာျပဳအမည္ခံ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သာသနာနွင္႔မေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိမ်ားေၾကာင္႔ မူလကတည္းက ဘာသာ၊သာသနာကို စိတ္ဝင္စားမွဳမရွိ၊ ယုံၾကည္မွဳ မရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံသက္သက္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တရားေတာ္မ်ား နာယူေစရန္ စည္းရုံးဆြဲေဆာင္မွဳ မျပဳနုိင္ေတာ႔ေပ။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ လာၾကေသာ္လည္း၊ ေကြ်းေမြးထားသည္မ်ားကို စားေသာက္ျပီးသည္နွင္႔ တရား မနာယူေတာ႔ဘဲ အိမ္ျပန္သြားသူမ်ားမွာ ၈၀% အထိ တိုးျမွင္႔လာခဲ႔ပါသည္။ အသက္အရြယ္မ်ား ၾကီးျမင္႔လာၾကေသာ္လည္း ဘုရားရိပ္၊တရားရိပ္တြင္ မေမြ႕ေလ်ာ္ဘဲ အျငိမ္႔ပြဲ စတိတ္ရွိဳး ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားတြင္ အားတက္တေရာ ဆင္ႏႊဲေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

သာသနာမျပဳလွ်င္ေနပါ၊ သာသနာကို မဖ်က္ဆီးၾကပါနဲ႔….
ရဟန္းေတာ္မ်ား သာမက လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနနွင္႔ သာသနာမျပဳဘဲ ေနပါက ကုသိုလ္မရသကဲ႔သို႔၊ ငရဲလဲ မက်နိုင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ သာသနာ ျပဳသလိုလိုနွင္႔ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးမိပါက၊ ကုသိုလ္မရသည္႔အျပင္ အပယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္နုိင္သည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။ အထူးအားျဖင္႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနနွင္႔ ရဟန္းဘဝတြင္ ရဟန္းက်င္႔ဝတ္ ဝိနည္းစည္းကမ္းနွင္႔အညီ မေနထိုင္နိုင္ပါက လူထြက္ျခင္းအားျဖင္႔ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သင္႔ပါသည္။

မိမိကိုယ္ကို ၾကည္ညိဳေအာင္ ေနထိုင္သင္႔ပါသည္…
ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနနွင္႔ ဒကာ ဒကာမမ်ား ၾကည္ညိဳေအာင္ ကံသုံးပါးစလုံး ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ရမည္႔အျပင္ မိမိကိုယ္ကို ၾကည္ညိဳေအာင္လဲ အျမဲတမ္း သတိမလြတ္ေစဘဲ ေနထိုင္သင္႔ပါသည္။ မိမိ၏ စိတ္ကုိ တပါးသူမ်ား အလြယ္တကူ မသိနိုင္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္တိုင္ သိေနပါသည္။ မိမိ၏ ရဟန္းဘဝကို မေမ႔မေလ်ာ႔ပဲ လူမ်ားကဲ႔သို႔ ေနထိုင္ျခင္းမျပဳေစရန္္ အစဥ္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။

ျပဳသမွ်ကံ ပဲ႔တင္သံ
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔ ျပဳသမွ်ကံ မွန္သမွ်သည္ ပဲ႔တင္သံအေနျဖင္႔ မိမိထံ ျပန္လာမည္ဆိုျခင္းကို သာသနာျပဳသူမ်ားအားလုံး နားလည္သင္႔ပါသည္။ မေကာင္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္သူျခင္း တူေသာ္လည္း သာသနာနွင္႔စပ္လ်ဥ္းျပီး မေကာင္းမွဳ ျပဳလုပ္သူသည္ အျပစ္သင္႔ျခင္း ပိုမုိ ၾကီးမားနုိင္သည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္ေစလိုပါသည္။

ျပဳျပင္ရန္အခ်ိန္ မေနာက္က်ေသးပါ….
အေမသတ္တဲ႔ကံ၊ အေဖသတ္တဲ႔ကံ၊ ရဟႏၱာသတ္တဲ႔ကံ၊ ဘုရားရွင္ကို ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္ လုပ္တဲ႔ကံ၊ သံဃာသင္းခြဲတဲ႔ကံ တည္းဟူေသာ ပဥၥာနႏၱရိယကံငါးပါးကို မက်ဴးလြန္ေသးသူ မွန္သမွ် သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားမ်ားကို က်င္႔ၾကံရန္ မေနာက္က်ေသးေပ။ မိမိတို႔၏ အမွားမ်ားကို အခ်ိန္မွီ ျပဳျပင္ျခင္းျဖင္႔ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ လူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳးစားအားထုတ္မည္ဆုိပါက လူသာဓုေခၚ နတ္သာဓုေခၚမည္႔အျပင္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ မိမိတို႔ အလိုရွိရာ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းနုိ္င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာတည္းဟူေသာသစ္ပင္
ယုံၾကည္မွဳသဒၶါတရားတည္းဟူေသာ မ်ိဳးေစ႔၊ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာတည္းဟူေသာေရေသာက္ျမစ္၊ ေမတၱာတည္းဟူေသာ ေရစင္၊ ေကာင္းက်ိဳးလုိလား ဂရုဏာတည္းဟူေသာ ေျမၾသဇာ၊ မုဒိတာဟူေသာ ေနေရာင္ျခည္ စသည္တုိ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္းစပ္မွသာလွ်င္ သာသနာတည္းဟူေသာ အကိုင္းအလက္မ်ားနွင္႔ ျပီးျပည္႔စုံေသာ ေကာင္းက်ိဳးသစ္ပင္ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။


Wednesday, October 21, 2009

အရွင္ျမတ္သုိ႔....

ကဲ႔ရဲ႕တင္းဆို
ရန္ျငိဳးသိုလ်က္
အျပစ္ျမင္လဲ
ဆရာ မလုပ္၊ ဆရာဟုတ္တာ
တပည္႔ေတာ္တို႔ သိပါတယ္..
အရွင္ဘုရား….။

အတိတ္ဝဋ္ေၾကြး
ဝိပါတ္ ကံၾကမၼာ
ဘယ္ေရွာင္မရ
အေဟာင္းေပးသူ ဆရာရွင္နွင္႔
အသစ္ယူသူ ထုိလူမိုက္တုိ႔
လားရာမတူ ဆန္႔က်င္မူကုိ…
သူေတာ္ေကာင္းတုိင္း သိပါတယ္….
အရွင္ဘုရား….။

ဆရာေလွ်ာက္လွမ္း မဂၢင္လမ္း
သူတုိ႔လားရာ အပယ္လမ္းပါ
ခႏၶာနဲ႔ရင္း ေပးဆပ္္ရတာ...
ပါးစပ္ကတရား လက္က ကားရား
အျမဲလုပ္သူ ထုိလူမိုက္တုိ႔..
ဘုရားရွင္ခြ်တ္ေတာင္ မကြ်တ္နုိင္တာ..
လူတုိင္းနီးပါး သိပါတယ္..
အရွင္ဘုရား…။

တပည္႔ေတာ္တို႔
ကံသုံးပါးနွင္႔ ျပစ္မွားမိသည္
ရွိခဲ႔ပါေသာ္…
သည္းခံခြင္႔လႊတ္ ေပးေတာ္မူပါ..
အရွင္ဘုရား…။

အရွင္ျပဳခဲ႔ ဓမၶကုသုိလ္
ျမတ္ဘာဝနာေၾကာင္႔
ျမင္႔ျမတ္ဘုံဘဝ စံစားရမွာ
ခံစားသိနွင္႔ သိေနပါသည္…
အရွင္ဘုရား…..။

(၁၀.၂၁.၂၀၀၉ တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ အရွင္ပုညနႏၵသိုိ႔ ရည္စူးလ်က္….)

ေရးသားသူ
ထက္စုႏွင္းဆီ (၁၀.၂၁.၂၀၀၉)


Tuesday, September 29, 2009

ဆရာေကာင္း၏ အဂၤါလကၡဏာမ်ား...

ဆည္းကပ္သင္႔ေသာ ဆရာေကာင္း၏ အဂၤါလကၡဏာမ်ားမွာ..
ရုိေသ ခ်စ္ထိုက္၊ ခ်ီးမြမ္းထိုက္နွင္႔
လြဲမိုက္ဆုံးမ၊ ေမးသမွ်ခံ
ဓမၼံနက္နဲ၊ ေဟာနိုင္ျမဲ
က်ိဳးနည္းမတန္း၊ ခုနွစ္ခန္းနွင္႔
ျပည္႔လွ်မ္းညီညာ၊ ဤဆရာ
ေဖြရွာတပည္႔ခံ။
(မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရား ဖြဲ႔ဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

၁) ရုိေသထိုက္ေသာ ဂုဏ္ေလးပါးနွင္႔ျပည္႔စုံျခင္း
၂) ခ်စ္ခင္ထိုက္ေသာ ဂုဏ္ေလးပါးနွင္႔ျပည္႔စုံျခင္း
၃) ခ်ီးမြမ္းထုိက္ေသာ ဂုဏ္ေလးပါးနွင္႔ျပည္႔စုံျခင္း
၄) မိမိ၏လြဲမွားမွဳ၊ မိုက္မဲမွဳကို ဆုံးမျခင္း
၅) မိမိေမးသမွ်ကို ေျဖဆိုနုိင္ျခင္း
၆) နက္နဲေသာ ဓာတ္၊ ပရမတ္၊ သစၥာတရားမ်ားကို ေဟာၾကားနုိင္ျခင္း
၇) အက်ိဳးနည္းေသာ အလုပ္မ်ားကို တားျမစ္၍ အက်ိဳးရွိေသာအလုပ္မ်ားကုိ ညႊန္ျပနုိင္ျခင္း

ဂုဏ္ေလးပါး -
၁) ဒါန - ေလာဘမၾကီးဘဲ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲသူ ျဖစ္ရမည္။
၂) ေပယ်ဝိဇၨ - ေဒါသမၾကီးဘဲ ေမတၱာနွင္႔ ယွဥ္သည္႔ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာစကားရွိရမည္။
၃) အတၱစရိယာ - တပည္႔တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးကို က်င္႔ေဆာင္ရမည္။
၄) သမာ
နတၱတာ - မနွိမ္႔ခ်ဘဲ ပုံမွန္တန္းတူ ဆက္ဆံရမည္။

(အရွင္ဇဝန - ေမတၱာရွင္၏ ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြျခင္းစာအုပ္မွ ေကာက္နွဳတ္ခ်က္)

.

Sunday, September 27, 2009

ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔…..

လူဆုိသည္မွာ ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔တည္းသာ ရွိပါသည္။ ေမြးေန႔ဆုိသည္မွာ ေမြးေသာေန႔ တစ္ေန႔တည္းကိုသာ ဆုိလိုျပီး ေသေန႔ဆိုသည္မွာလည္း ေသေသာေန႔ တစ္ေန႔တည္းကိုသာ ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုေသာ လူတို႔သည္ နွစ္စဥ္နွစ္တုိင္း ေမြးေန႔ပြဲဆိုျပီး က်င္းပေလ႔ အသိအမွတ္ျပဳေလ႔ ရွိေနၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေမြးေန႔ဟု ေခၚဆိုမည္႔အစား ေသရမည္႔ေန႔ နီးလာျခင္းေၾကာင္႔ ေသေန႔ဟု သတ္မွတ္သင္႔ပါသည္။

ေသျခင္းတရားဟူသည္ အသက္ၾကီးငယ္ ရာထူးအၾကီးအေသး ခ်မ္းသာဆင္းရဲ အဆင္႔အတန္း မခြဲျခား မည္သူမဆို အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတုိင္းမွာ လူတုိင္း ၾကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ မိမိျပဳခဲ႔ေသာ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ အလုိက္ ေသျခင္းတရားကို ရင္ဆုိင္ရေလ႔ရွိပါသည္။ ေသျခင္းတရားကို ေရွာင္လႊဲနိုင္ေသာ သက္ရွိဟူ၍ ဤေလာကတြင္ မရွိေပ။

တရားအရွိနွင္႔ တရားအသိ…
တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ တရားဟူသည္ ရွာမွ ရမည္ဟု ယုံမွတ္မွားေနၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ တရားဟူသည္ ေဝးေဝးလံလံရွာေနစရာ မလုိအပ္ေပ။ မိမိ၏ မေနာစိတ္အတြင္း၌ တည္ရွိေနေပသည္။

ပင္ကုိယ္ စိတ္အရင္းခံ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ရွိသူမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ တရားမ်ားကို နာယူလုိက္သည္နွင္႔ အသိဥာဏ္ အလင္းေပါက္ကာ ပိုမိုျမင္႔ျမတ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားျဖင္႔ ေလာကီေကာင္းက်ိဳးသာမက သံသရာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပါ ျဖည္႔ဆည္းက်င္႔ၾကံၾကပါသည္။ ရုိးသားမွဳအရင္းခံေသာ စိတ္ထားရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အသိဥာဏ္မျပည္႔စုံ၍ ၾကန္႔ၾကာမွဳ ရွိေသာ္ျငားလည္း ယုံၾကည္မွဳအရင္းခံကာ အရွိမွ အသိ၊ အသိမွ အက်င္႔သုိ႔ အလြယ္တကူ ကူးေျပာင္းနုိင္ၾကပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ မရွိသူမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာတရားမ်ားကို အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း ယုံၾကည္မွဳမရွိ ေကာက္က်စ္ေသာ စိတ္ထားမ်ားျဖင္႔ သံသယဝင္ ယုံမွတ္မွား အယူမွားမ်ားျဖင္႔ အသိမွ အရွိသို႔ပင္ မတက္လွမ္းနိုင္ၾကေပ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားဓမၼစာေပမ်ားကို ျဖည္႔စြက္ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင္႔ သံသရာေခ်ာက္အတြင္း ဆင္းသက္သည္အထိ အသိဥာဏ္အေမွာင္ဖုံး အဆုံးမရွိ မိုက္မဲလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

သိျပီးမွက်င္႔…
တရားေသာစိတ္ဓာတ္၊ တနည္းအားျဖင္႔ကုိယ္ခ်င္းစာတရားရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအေနနွင္႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ အရင္ဆုံး ၾကိဳးစားသင္႔ပါသည္။ သို႔မွသာ က်င္႔ၾကံမွဳ လြယ္ကူျပီး ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာမွဳမွ ကင္္းေဝးကာ သံသရာစက္ဝုိင္းမွ အျမန္ဆုံး ထြက္ေျမာက္နို္င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရွိေအာင္လုပ္ျပီးမွ က်င္႔သင္႔ပါတယ္…..
အသိဥာဏ္နွင္႔ ျပည္႔စုံေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္အရင္းခံမရွိေသာ ေကာက္က်စ္မွဳ မတရားမွဳ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိေသာလူမ်ား တရားက်င္႔မည္ ဆိုပါက မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္ကို အရင္ဦးဆုံး သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေအာင္ သီလ သမာဓိနွင္႔ ျပည္႔စုံေစရန္ အေလ႔အက်င္႔ ဦးစြာ ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္၊ သူေတာ္ေကာင္းအမူအက်င္႔မ်ားနွင္႔ တရားက်င္႔ၾကံအားထုတ္မွသာလွ်င္ သုံးဆယ္႔တစ္ဘုံမွ လြတ္ေျမာက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ တရားအရွိနွင္႔ တရားအသိ တစ္ထပ္တည္းက်ျပီး သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ စသည္႔ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င္႔တရားမ်ားနွင္႔ ျပည္႔စုံျပီဆုိပါက မိမိအလိုရွိရာ ပန္းတိုင္သုိ႔ မပင္မပန္း လြယ္လင္႔တကူ သြားေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္နွစ္မ်ိဳး၊ စိတ္နွစ္မ်ိဳး
ေလာကတြင္ တရားအလုပ္နွင္႔ မတရားအလုပ္ တနည္းအားျဖင္႔ ကုသိုလ္အလုပ္နွင္႔ အကုသိုလ္အလုပ္ဟု နွစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ရွိပါသည္။ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံဟူ၍ ကံသုံးပါး ရွိေသာ္ျငားလည္း၊ မေနာကံတည္းဟူေသာ စိတ္အလုပ္သည္သာလွ်င္ အဓိက က်ပါသည္။ စိတ္တြင္လည္း ကုသုိလ္စိတ္နွင္႔ အကုသိုလ္စိတ္ နွစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ရွိပါသည္။

မည္သည္႔အလုပ္မဆို ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ စိတ္က အရင္ၾကံစည္စိတ္ကူးျပီးမွသာလွ်င္ လက္ေတြ႕ေျပာဆုိ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။ မိမိစိတ္ကမပါပဲ ခိုင္း၍ လုပ္ရပါသည္၊ ေၾကာက္၍လုပ္ရပါသည္ဟု ဆင္ေျခေပး ကာကြယ္တတ္ၾကေသာ္လည္း၊ ယင္း ေၾကာက္စိတ္သည္ပင္လွ်င္ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ေနပါသည္။ အမွန္တရားကို ကိုးကြယ္တတ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ရွိသူ ျဖစ္မည္ဆုိပါက၊ မိမိ္အသက္သာလွ်င္ အေသခံမည္၊ မည္သည္႔ အကုသုိလ္အလုပ္ကိုမွ် ၾကံစည္စိတ္ကူးေတာ႔မည္ မဟုတ္ေပ။

စစ္မွန္ေသာသူေတာ္ေကာင္း ဟူသည္ ေလာကေကာင္းက်ိဳးကို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ကာကြယ္ခဲ႔ေသာ ဘုရားေလာင္း၏ ပါရမီျဖည္႔ က်င္႔စဥ္ကို မလြဲမေသြ လိုက္နာေလ႔ရွိၾကပါသည္။

ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳဆိုသည္မွာ….
ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳဆိုသည္မွာ သီးျခား အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အလုပ္မဟုတ္ေပ။ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး မည္သည္႔အလုပ္မဆို ကုသုိလ္စိတ္နွင္႔လုပ္မည္ဆုိပါက ယင္းသည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳပင္ျဖစ္ပါသည္။ တရားသျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္မွဳ မွန္သမွ်သည္ တရားအလုပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေမြးေန႔ဟု ေခၚဆုိေသာ ေသေန႔တြင္….
လြဲမွားစြာ အေပ်ာ္ရွာက်င္းပေနၾကေသာ ေမြးေန႔တြင္ အမွန္တကယ္လုပ္သင္႔သည္မွာ ဒါနေကာင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီလ စင္ၾကယ္စြာ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ သံေဝဂတရားမ်ားနာယူျခင္း၊ ဘာဝနာပြားမ်ားျခင္းမ်ားကို ခါတိုင္းနွင္႔မတူ ပိုမုိ၍ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္စြာ ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ လူမ်ားကို မဆိုထားနွင္႔ တခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေမြးေန႔ပြဲကို ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံလ်က္ အျငိမ္႔ပြဲ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျဖင္႔ လြဲမွားစြာ က်င္းပၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔သည္ ေသရမည္႔ေန႔နွင္႔ ပိုမုိနီးကပ္လာေနသည္ကုိ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လ်က္ ေမြးေန႔ပြဲမ်ားကို လူမ်ားနွင္႔အျပိဳင္ က်င္းပၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ရခဲလွေသာ လူ႔ဘုံဘဝတြင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳမ်ားကို တေန႔တရက္တည္းျပဳလုပ္ၾကမည္႔အစား ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတုိင္း ကုသုိလ္စိတ္နွင္႔ ကုသုိလ္တရားမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းနိုင္မည္ဆိုပါက လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္မည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ ။

.

Saturday, August 29, 2009

သဒၶါနွင္႔ပညာ ညီမွ်ပါ….

သဒၶါပုိျပီး၊ ပညာလုိရင္ေတာ႔…
အေၾကာင္း အက်ိဳးမညွိ
အေကာင္း အဆိုးမသိ
အမွား အမွန္မရွိ..
ေဝဖန္ပိုင္းျခားမွဳ အားနည္း..
ဝါဝါျမင္တုိင္း ေရႊထင္မွတ္..
ေတာက္ေျပာင္တုိင္း စိန္ျမင္တတ္..
မ်က္ကန္းပမာ ဆင္စမ္းေနသလို..
သဒၶါလြန္က တဏွာကြ်ံတတ္တယ္ေနာ္…..။

ပညာဆန္းျပီး၊ သဒၶါကန္းရင္ေတာ႔…
ဘုရားထက္ ပိုတတ္ပိုသိ..
တရားစစ္ကို ဖ်က္စီးမိ…
သံဃာမ်ားကိုေက်ာ္ကာ ရိတိတိိ..
ရတနာသုံးပါး ေစာ္ကားၾကည္႔..
အဝိဇၨာအေမွာင္ဖုံး
သံသရာတေလွ်ာက္လုံး..
တရားအသိဥာဏ္ပါဆုံး.
ပညာလြန္က ေကာက္က်စ္တတ္တယ္ေနာ္……။

သဒၶါပုိရင္ ပညာနဲ႔ညွိ..
ပညာဆန္းရင္ သဒၶါနဲ႔ၾကည္႔..
လုိတိုး ပုိေလွ်ာ႔ ညွိနိုင္မွသာ..
အိေျႏၵဆိုတာေပၚလာနိုင္မယ္..
သဒၶါနွင္႔ပညာ ညီမွ်ပါ………။


Tuesday, August 25, 2009

စစ္မွန္ေသာအလွဴ လွဴတတ္ေစဖို႔……

အလွဴ….
အလွဴဆိုသည္မွာ ကူညီျခင္း စြန္႔လႊတ္ျခင္း ေပးကမ္းျခင္း ေထာက္ပ႔ံျခင္း ခ်ီးျမွင္႔ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ ဗုဒၵဘာသာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အလွဴေရစက္ လက္နွင္႔မကြာ အစဥ္အျမဲ လွဴဒါန္းေနၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ေသာလူမ်ား၏ အက်ိဳးေပးကား အဘယ္႔ေၾကာင္႔ နုံခ်ာေနၾကပါသနည္း။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင္႔ၾကေပ၏။

အလွဴအမ်ိဳးအစားနဲ႔ အက်ိဳးေပးပုံ…
ရုပ္ဝတၳဳအလွဴနွင္႔ လုပ္အားဒါနအလွဴ ဟူ၍ အလွဴနွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာအရာမ်ား လုပ္အားေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို စြန္႔လႊတ္စိတ္ထား စြဲလန္းမွဳကင္းကြာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္းျဖင္႔ သူတပါးေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို လွဴဒါန္းသည္ဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ စြန္႔လႊတ္စိတ္မပါ ငါ႔ပစၥည္း ငါ႔ဥစၥာ အစြဲအလန္း တစုံတရာေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္နွင္႔ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမည္ဆိုပါက အလွဴ ဒါန အထေျမာက္လိမ္႔မည္မွာ မေသခ်ာလွေပ။ ဤကဲ႔သို႔ ကြ်တ္ကြ်တ္လြတ္လြတ္ မလွဴဒါန္းနိုင္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေၾကာင္႔ ေအာင္ျမင္သင္႔သေလာက္ မေအာင္ျမင္ပဲ နုံခ်ာေသးနုပ္ေသာ အက်ိဳးတရားကိုသာ ရရွိေစပါသည္။ အစြဲအလန္းကင္းကင္းျဖင္႔ စိတ္ျပတ္သားစြာ လွဴဒါန္းမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို အျပည္႔အဝ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အလွဴသင္႔ဆုံးေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္
ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက၊ သက္ရွိတိရိစာၦန္မ်ားအပါအဝင္ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး မည္သူမဆို လိုအပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ေနေသာအရာကို လွဴဒါန္းျခင္းသည္ အသင္႔ေတာ္ဆုံးနွင္႔ အမြန္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္႔စုံကုံလုံေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို လွဴဒါန္းၾကမည္႔အစား၊ မျပည္႔မစုံ မလုံေလာက္ေသာ စာသင္သားကိုရင္ ဦးဇင္းေလးမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ပိုမို သင္႔ေတာ္မြန္ျမတ္လွပါသည္။ ထုိ႔အတူ ခ်မ္းသာေသာ လူမ်ားကို ပင္႔ဖိတ္ေကြ်းေမြးၾကမည္႔အစား၊ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားကို စတုဒီသာေကြ်းေမြးျခင္းကား အလွဴရွင္သာမက၊ အလွဴခံလူမ်ားကိုပါ ပိုမို အက်ိဳးရွိေစပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ လွဴဒါန္းသူမ်ားသည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ သီလစင္ၾကယ္မွဳကို အေရးတၾကီး အေရးထားေနျပီး၊ မိမိ၏ အလွဴခံပစၥည္း စင္ၾကယ္မွဳ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ဖုိ႔ ေမ႔ေလ်ာ႔ေနတတ္ၾက၏။ အမွန္စင္စစ္ မိမိ၏ စိတ္ေစတနာသန္႔စင္မွဳနွင္႔ မိမိ၏ အလွဴခံပစၥည္း စင္ၾကယ္မွဳ ရွိဖို႔က ပိုျပီး အေရးၾကီးပါသည္။ လက္တဖက္က ခိုးယူျပီး၊ က်န္လက္တဖက္ျဖင္႔ ျပန္လွဴဒါန္းျခင္းသည္ မလုပ္သင္႔ေသာ အရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အလွဴသင္႔ဆုံးေသာ အလွဴခံပစၥည္း
လွဴဒါန္းရာတြင္ အလွဴခံံပစၥည္းသည္ အပ္စပ္မွဳရွိျပီး အလုိအပ္ဆုံးအရာျဖစ္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္း၊ ေဆး၊ ဆြမ္း၊ သကၤန္းတည္းဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးနွင္႔ အပ္စပ္ေသာ အလွဴျဖစ္ရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ မိမိအလွဴေၾကာင္႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္းအာပတ္သင္႔ေစပါက မိမိ၏အလွဴသည္ စင္ၾကယ္ေသာအလွဴ မျဖစ္နိုင္ေတာ႔ေပ။ အလွဴခံံပစၥည္း၏ တန္ဖိုးအနည္းအမ်ား၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ သီလဂုဏ္ရွိန္ ရာထူး အေဆာင္အေယာင္မ်ားသည္ အဓိက မက်ပဲ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ား အဆင္ေျပအက်ိဳးရွိေစရန္ ရည္သန္လ်က္ မိမိအက်ိဳးကို ထည္႔မတြက္ပဲ စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းနိုင္ျခင္းသည္သာ စစ္မွန္ေသာ အလွဴျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ကုသုိလ္မရ၊ ငရဲက်…
ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ အလွဴလွဴဒါန္းရာတြင္ နံမည္ဂုဏ္ပုဒ္ ကို အလြန္တရာမက္ေမာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားတကာ ဘုရားအမ ေက်ာင္းတကာ ေက်ာင္းအမ ရဟန္းတကာ ရဟန္းအမ စေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ေသလြန္သည္႔အခါ သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ညာရုံအားမရၾက ေသရာေညာင္ေစာင္း သုသာန္အုတ္ဂူ ေရာက္သည္အထိ ဂုဏ္ေဖာ္ ဂုဏ္ယူၾကေလ႔ရွိၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ လွဴဒါန္းျပီးေသာ မည္သည္႔အရာမဆို လွဴဒါန္းသူနွင္႔ လားလားမွ် သက္ဆိုင္မွဳ မရွိေတာ႔ေပ။ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းသာမက လုပ္အားဒါန၏ အသီးအပြင္႔အားလုံးတို႔သည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္္နွင္႔တကြ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လုံးရွိ လူအားလုံးနွင္႔သာ သက္ဆိုင္ေပေတာ႔သည္။

ဥပမာအားျဖင္႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းအား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းမည္ဆိုပါက ၄င္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသည္ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းအလွဴ ျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္နွင္႔ သက္ဆိုင္မွဳမရွိေတာ႔ေပ။ ယင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသည္ အလွဴခံ ရဟန္းသံဃာနွင္႔တကြ ဘုရားသားေတာ္ သမုတိသံဃာေတာ္အားလုံးသာမက လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလုံးနွင္႔သာ သက္ဆုိင္မွဳ ရွိရေပမည္။ ဤသုိ႔မဟုတ္ အလွဴရွင္အေနျဖင္႔ ငါ႔ေက်ာင္း ဟူေသာ အစြဲအလန္းကို မစြန္႔လႊတ္ပဲ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနမည္ ဆိုပါက ကုသိုလ္တစ္ပဲ အကုသိုလ္တစ္ပိသာ ျဖင္႔ အပယ္ငရဲ လားရမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။

အတုယူသင္႔ပါတယ္….
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ အလွဴ လွဴဒါန္းရာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး အခ်ိန္ေနရာမေရြး လွဴဒါန္းမွဳနွင္႔ စိတ္ေနစိတ္ထား စိတ္ျပတ္သားမွဳကို အတုယူသင္႔ပါသည္။ ခရစ္ယာန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လွဴဒါန္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာေနရာတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာသူမ်ားကုိသာ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး၊ မိမိအက်ိဳးတစုံတရာ မေမွ်ာ္ကုိးပဲ၊ စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းေလ႔ရွိပါတယ္။

တူေသာအက်ိဳးေပးမွာပါ…..
ဆုဆိုသည္မွာ ေတာင္း၍ရေသာ အရာမဟုတ္၊ လုပ္ယူရေသာအရာ ျဖစ္ေပသည္။ ဆုေတာင္းတုိင္းသာ ျပည္႔မည္ဆုိပါက မည္သည္႔အလုပ္မွ် လုပ္စရာမလုိ၊ ဆုသာ ထုိင္ေတာင္းရုံသာ ရွိေပေတာ႔မည္။ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ေကာင္းေသာကံ၏ တူေသာေကာင္းက်ိဳးမွန္သမွ်ကို မိမိသာလွ်င္ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္းယူစရာမလုိပဲ အလိုအေလွ်ာက္ ရရွိမည္႔ အက်ိဳးတရားျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ တခါတရံ တခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ား၏ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာမ်ားဆုေတာင္းျခင္း၊ တစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦး ဘဝဆက္တုိင္း ေပါင္းဆုံရပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းမ်ားသည္ ျပည္႔ပါသည္ဟု ေစာဒက တက္မည္ဆိုပါက၊ ၄င္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင္႔ ျပည္႔ဝျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ဘဝတဏွာကို စြဲလန္းျခင္းဟူေသာ ဥပါဒါန္တရားေၾကာင္႔၊ ဘဝတဖန္ထပ္မံရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေကာင္းဆုံးစိတ္ထားနည္း..
မိိမိ၏ အက်ိဳးတစုံတရာကို လက္ရွိဘဝအတြက္သာမက၊ ေနာင္သံသရာအတြက္ပါ ေမွ်ာ္ကိုး တြက္ခ်က္မေနပဲ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အဆင္ေျပအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွဳမ်ားကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စိတ္ေစတနာ သန္႔သန္႔ထားျခင္းျဖင္႔၊ စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္း ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ။


Sunday, July 19, 2009

စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆိုသည္မွာ…..

မိမိကိုယ္မိမိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟု သတ္မွတ္ရုံမွ်ျဖင္႔ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာတရားဟူသည္ ခိုင္မာေသာယုံၾကည္မွဳေပၚ အေျခခံလ်က္ အေျပာနွင္႔မဟုတ္၊ လက္ေတြ႕ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။

ခိုင္မာေသာယုံၾကည္မွဳ..
စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကြယ္ရာ၊ အားထားရာ၊ ယုံၾကည္ရာအျဖစ္ ရုိရုိေသေသ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္သင္႔ပါတယ္။ ရတနာသုံးပါးမွ အပ၊ အျခားေသာ ၃၇မင္း နတ္မ်ား၊ ဘုိးေတာ္မ်ား၊ မယ္ေတာ္မ်ားကို ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္မည္ဆိုပါက၊ သရဏဂုံပ်က္စီးလ်က္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရနိုင္ေတာ႔ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ အင္း၊လက္ဖြဲ႕၊ဂါထာ၊မႏၱန္ စသည္မ်ားကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါကလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟု မေခၚဆိုနိုင္ေတာ႔ေပ။

အေျပာနွင္႔မဟုတ္၊ လက္ေတြ႕လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွဳ…
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ပါဟု သတ္မွတ္္ေနေသာ္လည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမမ်ားကို လက္ေတြ႕တြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွဳမရွိၾကေပ။

ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ဦးခ်စရာမလုိ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို လုိက္နာဖုိ႔သာ အဓိကဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕တြင္မူ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို လုိက္နာရန္မဆိုထားနွင္႔၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုေတာင္ ယုံၾကည္မွဳမရွိ၊ သံသယနွင္႔ ဆည္းကပ္ၾကသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ထုိသို႔ေသာ လူမ်ားနွင္႔ နွိဳင္းစာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို သံသယမရွိ၊ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ ဦးခ်ေနသူကသာလွ်င္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို အခ်ိန္ျပည္႔မလုိက္နာနုိင္ေသာ္လည္း၊ ရွိခိုးပူေဇာ္ေနေသာ အခုိက္အတန္႔တြင္ ငါးပါးသီလလုံျခဳံလ်က္၊ ကုသိုလ္မ်ားစြာနဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္း စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစရန္……..
၁) ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာစေသာ ရတနာသုံးပါးကို သံသယမရွိ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ အားထားသူ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၂) မိမိျပဳေသာ အေၾကာင္းတရား - အေကာင္းအဆိုး မွန္သမွ်ေၾကာင္႔ အက်ိဳးတရား - ေကာင္းက်ိဳး၊ဆုိးက်ိဳးကို ရရွိစံစား၊ ခံစားေစနိုင္သည္ဟူေသာ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို အၾကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္ဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။

၃) ကာယကံ၊ ဝဇီီကံ၊ မေနာကံတည္းဟူေသာ ကံသုံးပါးကို စင္ၾကယ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္တတ္ဖို႔နွင္႔ ငါးပါးသီလကို တတ္နိုင္သမွ် အစဥ္အျမဲ လုံျခဳံေအာင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

အထက္ပါ အခ်က္သုံးခ်က္စလုံးနွင္႔ ျပည္႔စုံမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္နုိင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက အေယာင္ေဆာင္ အမည္ခံသာလွ်င္ ျဖစ္နုိင္ေပမည္။

Wednesday, June 24, 2009

ဘုရားပစၥည္းႏွင္႔သံဃာ႔ပစၥည္း

ဘုရားပစၥည္း ငရဲမီး၊ သုံးနည္းအလြန္ခက္။
သံဃာ႔ပစၥည္း အဆိပ္သီး၊ စားနည္းအလြန္ခက္။
စားသုံးမိလွ်င္ တနင္နင္၊ ေသလွ်င္အလြန္ခက္။
ငရဲသုိ႔က် ဝဋ္ဒုကၡ၊ လြတ္ျပန္ရဖုိ႔ခက္။
ငရဲဘဝ လြတ္ျပန္က၊ လူ႔ဘုံေရာက္ဖို႔ခက္။
လူ႔ဘုံေရာက္ခါ သာသနာ၊ ၾကံဳျပန္ရဖို႔ခက္။
သာသနာတြင္ ၾကံဳၾကိဳက္လွ်င္၊ က်င္႔ျခင္းသာလို႔ခက္။
ဘုရားသခင္ ဥာဏ္ေတာ္ရွင္၊ ဖူးျမင္ရဖုိ႔ခက္။
အရိယာသံဃာ ေပၚေသာခါ၊ လွဴဒါန္းရဖို႔ခက္။

(အရွင္ဇဝန-ေမတၱာရွင္၏ ကိုးဆယ္႔ႏွစ္ကမာၻ ငိုခဲ႔ရသူမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္မွ ေကာက္နွဳတ္ခ်က္)

Friday, June 19, 2009

သာသနာကို ဖ်က္ဆီးမည္႔သူမ်ား……

သာသနာစစ္ သာသနာမွန္ဟူသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမမ်ားကို တေသြမတိမ္း လုိက္နာသူမ်ား၏ လက္ဝယ္တြင္း၌သာ ထာဝရ တည္ျမဲနိုင္မည္။

သာသနာကို ဗန္းျပျပီး မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ တရားစစ္တရားမွန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္နားလည္မွဳမရွိပဲ ထင္ရာစိုင္းေနသူမ်ား၊ ကိုးကြယ္မွဳ အေရာေရာအေထြးေထြးနဲ႔ အီေယာင္ဝါး ယုံၾကည္ေနၾကသူမ်ား၊ မ်ားျပားလာသည္နွင္႔အမွ် သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ရန္ အႏၱရာယ္မွာ တေန႔တျခား ၾကီးမားလာပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနာကို ဖ်က္ဆီးမည္႔သူမ်ားမွာ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ား မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမည္ခံ အေယာင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသာ အနီးကပ္ ပူးသတ္ဖ်က္ဆီးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳ နဲ႔ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳ
ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳနဲ႔ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳ ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာ ျခားနားလွပါတယ္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစလုိေသာ ေစတနာေကာင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေနျပီး၊ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳတြင္မူ လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝကို နစ္မြန္းဆုတ္ယုတ္ သြားေစလုိေသာ ေစတနာဆုိးမ်ားစြာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳသည္ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ေနျပီး၊ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳသည္ မွားယြင္းမွဳအေပၚ မူတည္ေလ႔ရွိပါတယ္။

ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆုိမွဳေၾကာင္႔ တဖက္သားက အရွက္ၾကီးစြာနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္မည္ဆိုပါက ေဝဖန္သူသာမက ေဝဖန္ခံရသူအတြက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိေစပါတယ္။ ေဝဖန္ခံရသူအေနျဖင္႔ ေဝဖန္သူ၏ ေထာက္ျပမွဳ မွန္ကန္ေနပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ဖို႔ ဝန္မေလးမွသာလွ်င္ မိမိကုိယ္မိမိ သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ ျပသျပီးသား ျဖစ္သြားမွာပါ။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ေဝဖန္သူကို ရန္လုပ္ျခင္း၊ အရြဲ႕တုိက္ျပီး အမွားမ်ား ဆက္လုပ္ေနပါက၊ မည္သူမျပဳ မိမိမွဳ ဆိုသကဲ႔သို႔ လက္ရွိဘဝတြင္သာမက သံသရာတေလွ်ာက္မွာပါ မိမိျပဳေသာ အမွားကံ၏ ဆုိးက်ိဳးကို ခံစားရမည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္မည္ဆုိပါက….
လူတုိင္း လူတုိင္းသည္ အနည္းနဲဲ႔အမ်ားဆိုသလုိ အမွားမ်ားစြာ လုပ္ဖူး ၾကဳံဖူးၾကပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ အမွားမ်ားနဲ႔ကင္းသူ၊ ျပည္႔စုံမွန္ကန္လြန္းသူ ရွားပါးလွပါတယ္။ ဤေနရာတြင္ လူအမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ျမင္နုိင္ပါတယ္။

၁)အမွားကို အမွားမွန္းမသိျမင္သူ (ဥာဏ္ရည္နိမ္႔ပါးျပီး၊ အသိဥာဏ္အေမွာင္ ဖုံးလႊမ္းမွဳ အားၾကီးသူ)

၂)အမွားကို အမွားမွန္းသိေသာ္လည္း၊ အမွန္ကိုမလုိက္နာခ်င္သူ (ဥာဏ္ရည္ အနည္းငယ္ျမင္႔မားေသာ္လည္း၊ အသိဥာဏ္အေမွာင္ ဖုံးလႊမ္းေနေသးသူ)

၃)အမွားကို အမွားမွန္းသိျမင္ျပီး၊ အမွန္ျပင္ဆင္ရန္ ဝန္မေလးသူ (ဥာဏ္ရည္ျမင္႔မားျပီး၊ အသိဥာဏ္အလင္းရွိသူ)

၄)အမွားကို အမွားမွန္း သိလွ်င္သိျခင္းး၊ အမွန္ျပင္ဆင္ရုံမက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ရည္သန္သူ (ဥာဏ္ရည္ျမင္႔မား၊ အသိဥာဏ္အလင္းရွိရုံမက မာနအလ်ဥ္းမရွိသူ)

အထက္ပါ လူအမ်ိဳးအစား ၄မ်ိဳးအနက္ ေနာက္ဆုံးအမ်ိဳးအစားသာလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္နုိင္ပါတယ္။

သာသနာျပဳေနသူ စစ္မွန္မည္ဆိုပါက……
သာသနာျပဳရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို သာသနာျပဳျခင္းနဲ႔ အမ်ားသူငါကုိ သာသနာျပဳျခင္းဟု နွစ္မ်ိဳးနွစ္စားရွိပါတယ္။

မိမိကုိယ္မိမိ သာသနာျပဳေနသူအေနနဲ႔ ကိုယ္႔အလုပ္ကိုယ္လုပ္၊ ကိုယ္႔္တရားနဲ႔ ကိုယ္ေနျပီး မိမိတစ္ကုိယ္တည္းစား ေကာင္းစားဖုိ႔ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကို မၾကည္႔ပဲ ေနနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အမ်ားသူငါကို သာသနာျပဳေနၾကသူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိအေရးသာမက မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူအမ်ားအတြက္ အက်ိဳးယုတ္ေစမည္႔၊ အယူမွားေစမည္႔ အေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက မည္သူမ်က္နွာမွ် မေထာက္ထား မညွာတာပဲ သာသနာမ်က္နွာတခုတည္းကိုပဲ ၾကည္႔လ်က္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသင္႔ပါတယ္။

အထူးသျဖင္႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိကုိယ္ကို သာသနာျပဳတဲ႔ အဆင္႔ကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ အမ်ားအတြက္ သာသနာျပဳေနသူမ်ား ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ မိမိျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရေသာ အျမင္အၾကားမေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို မည္သူ႔ူကိုမွ် မေထာက္ထားမညွာတာပဲ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပသင္႔ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ မိမိတို႔၏ တပည္႔သား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွဳမ်ား၊ လူမွဳဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ ေက်ာ္လြန္မွဳမ်ား၊ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံျဖင္႔ ေဖာက္ျပားက်ဴးလြန္ေနမွဳမ်ား၊ မတရားမွဳမ်ားကို ဆုံးမ အျပစ္ေပး အေရးယူသင္႔ပါတယ္။ ေရငုံနွဳတ္ပိတ္ မိမိနဲ႔ မသက္ဆိုင္သလုိေနျခင္း၊ အမုန္းခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ေနျခင္း၊ အေၾကာက္တရားနဲ႔ မေျပာရဲမဆုိရဲျခင္း သည္ သာသနာျပဳရာမေရာက္ပဲ၊ သာသနာဖ်က္ေနသည္ကို သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းျဖင္႔ အားေပးရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ သာသနာ႔တာဝန္မေက်ျပြန္ပဲ သာသနာ႔အာဇာနည္ မပီသရာ၊ သံဃာ႔ဂုဏ္ကို မေစာင္႔ထိန္းရာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနပါတယ္။ ထုိ႔အတူ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မင္းက်င္႔တရားနဲ႔ အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ၊ သာသနာပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အစိုးရမင္းနွင္႔တကြ၊သာသနာကို အေရာင္ဆုိးခ်င္ေနေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသာမက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ကေမာက္ကမ အေျခအေနမ်ားကိုပါ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ဆုံးမသင္႔ပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနသူမ်ားမွာ…..
အဓိက သာသနာဖ်က္ေနသူမ်ားမွာ - ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို လက္တလုံးၾကား မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ရွိေသာ၊ သာသနာျပဳအမည္ခံ အစိုးရမင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနေသာ အစိုးရမင္းနဲ႔ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ား

နုိင္ငံအတြင္း တရားပြဲမ်ား ဆိတ္သုဥ္းျပီ ဆိုပါက သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ တရားပြဲမ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ခြင္႔ျပဳျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာမ်ားကို လြတ္လပ္မွန္ကန္စြာ ေဟာေျပာခြင္႔ မရျခင္းမ်ားသည္ သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ ေစနိုင္သည္႔ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမ္ိတို႔၏ အာဏာတည္တံ႔ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ဘုရား၊ေစတီ၊ပုထိုးမ်ားကို အသုံးခ်လ်က္၊ မၾကံစည္သင္႔ မၾကံစည္ေကာင္းေသာ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ လက္ဖြဲ႕၊ အင္းအိုင္ စသည္႔ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ိဳးစုံျဖင္႔ အသိဥာဏ္နိမ္႔ပါးစြာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖင္႔လည္း ျမင္႔ျမတ္လွေသာ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ အယူမွား၊ ကိုးကြယ္မွဳမွား၊ လုပ္ရပ္မွားမ်ားျဖင္႔ ဗုဒၶသာသနာကို စံနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနၾကပါတယ္။ အမွားမ်ားေထာက္ျပ အမွန္ျပလ်က္ ဆုံးမေပးေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကုိ မထီမဲ႔ျမင္ျပဳလ်က္ တရားပြဲမ်ား ပိတ္ပင္ျခင္း၊ လက္မွတ္ထုိး၊ ဝန္ခံခ်က္ထုိးခိုင္းျခင္းျဖင္႔လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာကို ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနေသာ သာသနာျပဳအမည္ခံ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္က ဂိုဏ္းဂဏ၊ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းရယ္လုိ႔ မရွိခဲ႔ပါဘူး။ ေထၾကီးဝါၾကီး ဝါစဥ္အလုိက္ အဆင္႔ဆင္႔ အရုိအေသေပး၊ ရဟန္းတစ္ပါးနွင္႔တစ္ပါး စည္းလုံးညီညြတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဘြဲ႔တံဆိပ္အလုိက္၊ ရာထူးအလုိက္၊ ေနရာေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ ရဟန္းဝါစဥ္အလိုက္ ဝိနည္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေနရာေပးခဲ႔ၾကပါတယ္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာေတာ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔အစည္း ရာထူးအေဆာင္အေယာင္မ်ား အပ္နွင္းျခင္းျဖင္႔ တစ္ပါးနွင္႔တစ္ပါး အျပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္လာေစပါတယ္။ စစ္မွန္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖင္႔ အပ္နွင္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ားမဟုတ္ပဲ၊ လာပ္ေပးလာပ္ယူနည္းျဖင္႔ အပ္နွင္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ စာေပမ်ားကို ေလ႔လာအားထုတ္မွဳမ်ား အားနည္းလာေစခဲ႔ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ မိုးကုတ္၊ မဟာစည္၊ စြန္းလြန္း စသည္႔ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ျပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ားေၾကာင္႔လည္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ဂုိဏ္းခြဲသင္းခြဲေနသကဲ႔သို႔ စည္းလုံးညီညြတ္မွဳ ပ်က္ျပားေစျပီး အားျပိဳင္မွဳမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ပ်ံလြန္ေလျပီးေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအေနျဖင္႔ ယခုကဲ႔သို႔ ဂုိဏ္းဂဏမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းကို နွစ္သက္ေတာ္မူၾကမည္မဟုတ္ေပ။

တရားေတာ္မ်ားအားလုံးမွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ႔ေသာ တရားေတာ္မ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း အာစရိယဝါဒ ဦးစားေပးမွဳေၾကာင္႔ မိုးကုတ္တရား၊ မဟာစည္တရား၊ စြန္းလြန္းတရား စသည္ စသည္ျဖင္႔ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမွဳမ်ား ျဖစ္ေနေစပါတယ္။ သာသနာ၏ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ စာသင္တို္က္မ်ားမွ ရဟန္းသံဃာေတာ္ သာမေဏေလးမ်ား၊ ဦးဇင္းမ်ားအတြက္ ဆြမ္းကြမ္းအေထာက္အပံ႔မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္း စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းၾကမည္႔အစား တရားရိပ္သာအသီးသီးတြင္ တရားဝိဝါဒ၊ ဂုိဏ္းစြဲ ဂဏစြဲဝိဝါဒမ်ားနွင္႔ လုံးလည္ခ်ာလည္လိုက္ေနေသာ အိုးျခမ္းပဲ႔လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုိသာ အျပိဳင္အဆိုင္လွဴဒါန္းေနျခင္းျဖင္႔ မေယာင္ရာဆီလူးေနၾကပါတယ္။

တရားစစ္ တရားမွန္ထြန္းကားရာ နိုင္ငံတြင္ ၃၇နတ္မင္းမ်ား ေပ်ာ္ျမဴးရာ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ၾကီးကို နွစ္စဥ္နွစ္တုိင္း ျခိမ္႔ျခိမ္႔သည္းသည္း က်င္းပျခင္း၊ ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာအကုန္က်ခံျပီး နတ္သဘင္ပြဲ ဆင္ႏႊဲျခင္း၊ ေဗဒင္ ယၾတာ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ားကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္း၊ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို မယုံၾကည္ပဲ အလြယ္လုိက္ အေခ်ာင္နည္းျဖင္႔ ခ်ဲထီ ႏွစ္လုံးထီမ်ားကို စည္းစိမ္ျပဳတ္ထုိးေနၾကျခင္း၊ ေကာင္းရာေကာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳၾကေတာ႔ပဲ အူမေတာင္႔မွ သီလ ေစာင္႔နုိ္င္မယ္ဆုိတဲ႔ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင္႔ သီလမလုံျခဳံ၊ ကံသုံးပါးကို မထိန္းသိမ္းေတာ႔ပဲ ထင္ရာစိုင္းျခင္းျဖင္႔ သာသနာပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

အလွဴအတန္းေပးၾကရာတြင္လည္း အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားနွင္႔ လူမ်ားကို ေပးလွဴျခင္းထက္ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္႔၊ အာဏာ တည္ျမဲေရးကို ျဖစ္ေစမည္႔ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ ထီးတင္ျခင္းျဖင္႔ ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ လက္တဖက္က လွဴဒါန္းေနျပီး၊ က်န္လက္တဖက္က ျပန္ခိုးယူျခင္းသည္ ကုသုိလ္တစ္ပဲ အကုသုိလ္တစ္ပိႆာ ျဖစ္ေနေသာအလွဴ ျဖစ္ေနပါလိမ္႔မည္။ အမွန္တကယ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို ရင္ဝယ္ကိန္းသူျဖစ္မည္ဆိုပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ လမ္းစဥ္ကို က်င္႔သုံးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက နဲ႔ သာမညကို ခြဲျခားနုိင္ျပီး မည္သည္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္နားလည္သင္႔ပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနေသာ အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းေတာ္မ်ား..

ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါကာလသည္ ဝိမုတၱိသာသနာထြန္းကားေနေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္နွင္႔အညီ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အသက္ထက္တန္ဖိုးထား လုိက္နာေစာင္႔ေရွာက္ေသာ ရဟန္းစစ္၊ ရဟန္းမွန္မ်ားစြာ ရွိသကဲ႔သို႔ အေယာင္ေဆာင္ ရဟန္းတု၊ မ်ားစြာလည္း ေရာေနွာပူးကပ္ ေနေသာကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအရေသာ္၄င္း၊ နို္င္ငံေရးအရေသာ္၄င္း၊ လူမွဳေရးအရေသာ္၄င္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ရဟန္းဝတ္ေနေသာ ရဟန္းေယာင္မ်ားစြာလဲ ရွိေနၾကပါတယ္။ သုိ႔ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းသာသနာကို မလိုက္နာေသာ ရဟန္းမ်ား ရွိေနပါက အားနာမွဳ လိုက္ေလ်ာမွဳ မရွိပဲ လူထြက္ေစသည္အထိ ဝုိင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းျခင္းျဖင္႔ သာသနာ႔ဂုဏ္ရွိန္ကို ျမွင္႔တင္ၾကေစလုိပါတယ္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ မာတုကာမမ်ား

ျမတ္စြာဘုရားခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးဆုံးမွာ မာတုကာမမ်ားနွင္႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးမေနဖို႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မာတုကာမဆုိရာတြင္ ေမြးကင္းစ မိန္းကေလးမ်ားမွအစ အသက္အရြယ္ၾကီးရင္႔ေသာ အဘြားအုိမ်ားအထိ ပါဝင္ပါတယ္။ မာတုကာမမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရာတြင္ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ ကံသုံးပါးလုံးနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနဖို႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မာတုကာမမ်ားနဲ႔ အသားခ်င္းထိစပ္ရန္ မဆိုထားနွင္႔ ၄င္းတုိ႔၏ အသုံးအေဆာင္မ်ား ကိုပင္ မထိေတြ႔ရဟု ဝိနည္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဝိနည္းစည္းကမ္းမလိုက္နာသျဖင္႔ အာပတ္ထိပါက၊ အာပတ္ေျဖနုိင္ပါတယ္လုိ႔ တခ်ိဳ႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေစာဒကတက္နုိင္ေသာ္လည္း၊ ခဏခဏေျဖရေသာ အာပတ္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သမာဓိကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစနိုင္ပါတယ္။

ဂီိလာနရဟန္းအား မာတုကာမမ်ား ျပဳစုသင္႔ပါသလား….

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အမွန္တကယ္ လိုက္နာေလးစားေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားအေနနဲ႔ မာတုကာမမ်ား၏ ထိစပ္ျပဳစုမွဳကို မခံယူသင္႔ပါဘူး။ ဂီိလာနရဟန္းအေနျဖင္႔ ေရာဂါအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင္႔ အမွန္အကန္ မဆုံးျဖတ္နိုင္ပါကလည္း၊ မာတုကာမမ်ားအေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို တကယ္ၾကည္ညိဳ ေလးစားမည္ဆုိပါက ရဟန္းမ်ား အာပတ္ထိ အျပစ္ရေစမယ္႔ ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရွားသင္႔ပါတယ္။ အကယ္၍ ျပဳစုနိုင္သည္႔ ရဟန္းသာမေဏငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒကာမ်ား လုံးဝမရွိသျဖင္႔၊ မျဖစ္မေနလုိအပ္မည္ဆိုပါက ျပဳစုနုိင္ေသာ္လည္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ပါက မလုပ္သင္႔မလုပ္အပ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္မီွျခင္းနဲ႔ ေခတ္ေရွ႕ေျပးျခင္း..

ေခတ္နဲ႔ အညီ ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေစရန္၊ တရားဓမၼမ်ားျဖန္႔ျဖဴးရန္၊ ကမာၻ႔သတင္း ျမန္မာ႔သတင္းမ်ားသိရွိေစရန္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကြန္ျပဴတာသုံးစြဲျခင္းသည္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ္လည္း၊ ေခတ္မွီျခင္းကို လြန္ေျမာက္လ်က္ မၾကည္႔သင္႔မၾကည္႔အပ္ေသာ အခ်ိဳ႕ဝက္ဆုိဒ္မ်ားကို ၾကည္႔ရွဳျခင္း၊ ဗီဒီယုိမ်ားၾကည္႔ရွဴျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ ေခတ္ေရွ႕ေျပးလာၾကျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးကိုေက်ာ္ျပီး ဆိုးက်ိဳးကို ေရာက္ေစပါတယ္။ စည္းကမ္းဟူသည္ စည္းကမ္းရွိသူအတြက္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း၊ စည္းကမ္းမရွိသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ထားရမယ္႔အရာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္၏ ဆုိးက်ိဳးေၾကာင္႔ သမာဓိခိုင္ျမဲမွဳမရွိေသာ အခ်ိဳ႕ရဟန္းမ်ား လူထြက္ျပီး အိမ္ရာထူေထာင္ခဲ႔ေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ႔ပါတယ္။ မလုိအပ္ပဲ ကြန္ျပဴတာ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆုိးက်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည္႔အျပင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းနွင္႔လည္း သင္႔ေတာ္မွဳ မရွိပါဘူး။

အမွန္တရားဟူသည္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအတြက္ ပ်ားရည္ကဲ႔သို႔ ခ်ိဳျမိန္လွေသာ္လည္း၊ အသိဥာဏ္နိမ္႔ပါး မိုက္မဲသူမ်ားအတြက္မူ ေဆးခါးၾကီးမ်ိဳခ်ရသကဲ႔သို႔ ခါးသီး ခံရခက္လွပါတယ္။ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိျပီး အမွန္တရားကို သိျမင္နိုင္သူဆိုပါက အမွားကို ျပဳျပင္ရန္ဝန္ေလးၾကမည္မဟုတ္ေပ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ ေရရွည္တည္တ႔ံခိုင္ျမဲေရးအတြက္ သာသနာ႔ေရေသာက္ျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာ စာသင္သားမ်ားအား ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္း ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္း၊ စာသင္တိုက္မ်ား၏ ဆြမ္းကြမ္းခ်ိဳ႕တဲ႔မွဳမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ သာသနာနွင္႔မေလ်ာ္ညီေသာ၊ သာသနာပ်က္စီးမွဳကို ျဖစ္ေစေသာ၊ အေရးမွန္သမွ်ကို အရွိကို အရွိအတိုင္း အမွန္ကုိအမွန္အတိုင္း မေၾကာက္မရြံ႕ ေဟာေျပာျပသ ဆုံးမရန္ တာဝန္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည္႔သား သံဃာေတာ္အားလုံး၏ အေရးၾကီးေသာ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္္။ ဤတာဝန္ကုိ ေက်ေက်ျပြန္ျပြန္ ဦးလည္မတုံ ထမ္းရြက္ နုိင္သူကိုသာလွ်င္ သာသနာျပဳေနေသာ သာသနာ႔အာဇာနည္ဟု သတ္မွတ္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

( ဤေဆာင္းပါးျဖင္႔ ဆရာေတာ္ အရွင္သုမဂၤလ အား ဂုဏ္ျပဳ ပူေဇာ္ကန္ေတာ႔အပ္ပါသည္။)

ထက္စုႏွင္းဆီ
(၁၉-၀၆-၂၀၀၉)