အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Friday, June 19, 2009

သာသနာကို ဖ်က္ဆီးမည္႔သူမ်ား……

သာသနာစစ္ သာသနာမွန္ဟူသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမမ်ားကို တေသြမတိမ္း လုိက္နာသူမ်ား၏ လက္ဝယ္တြင္း၌သာ ထာဝရ တည္ျမဲနိုင္မည္။

သာသနာကို ဗန္းျပျပီး မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ တရားစစ္တရားမွန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္နားလည္မွဳမရွိပဲ ထင္ရာစိုင္းေနသူမ်ား၊ ကိုးကြယ္မွဳ အေရာေရာအေထြးေထြးနဲ႔ အီေယာင္ဝါး ယုံၾကည္ေနၾကသူမ်ား၊ မ်ားျပားလာသည္နွင္႔အမွ် သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ရန္ အႏၱရာယ္မွာ တေန႔တျခား ၾကီးမားလာပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနာကို ဖ်က္ဆီးမည္႔သူမ်ားမွာ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ား မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမည္ခံ အေယာင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသာ အနီးကပ္ ပူးသတ္ဖ်က္ဆီးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳ နဲ႔ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳ
ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳနဲ႔ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳ ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာ ျခားနားလွပါတယ္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစလုိေသာ ေစတနာေကာင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေနျပီး၊ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳတြင္မူ လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝကို နစ္မြန္းဆုတ္ယုတ္ သြားေစလုိေသာ ေစတနာဆုိးမ်ားစြာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳသည္ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ေနျပီး၊ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲမွဳသည္ မွားယြင္းမွဳအေပၚ မူတည္ေလ႔ရွိပါတယ္။

ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆုိမွဳေၾကာင္႔ တဖက္သားက အရွက္ၾကီးစြာနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္မည္ဆိုပါက ေဝဖန္သူသာမက ေဝဖန္ခံရသူအတြက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိေစပါတယ္။ ေဝဖန္ခံရသူအေနျဖင္႔ ေဝဖန္သူ၏ ေထာက္ျပမွဳ မွန္ကန္ေနပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ဖို႔ ဝန္မေလးမွသာလွ်င္ မိမိကုိယ္မိမိ သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ ျပသျပီးသား ျဖစ္သြားမွာပါ။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ေဝဖန္သူကို ရန္လုပ္ျခင္း၊ အရြဲ႕တုိက္ျပီး အမွားမ်ား ဆက္လုပ္ေနပါက၊ မည္သူမျပဳ မိမိမွဳ ဆိုသကဲ႔သို႔ လက္ရွိဘဝတြင္သာမက သံသရာတေလွ်ာက္မွာပါ မိမိျပဳေသာ အမွားကံ၏ ဆုိးက်ိဳးကို ခံစားရမည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္မည္ဆုိပါက….
လူတုိင္း လူတုိင္းသည္ အနည္းနဲဲ႔အမ်ားဆိုသလုိ အမွားမ်ားစြာ လုပ္ဖူး ၾကဳံဖူးၾကပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ အမွားမ်ားနဲ႔ကင္းသူ၊ ျပည္႔စုံမွန္ကန္လြန္းသူ ရွားပါးလွပါတယ္။ ဤေနရာတြင္ လူအမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ျမင္နုိင္ပါတယ္။

၁)အမွားကို အမွားမွန္းမသိျမင္သူ (ဥာဏ္ရည္နိမ္႔ပါးျပီး၊ အသိဥာဏ္အေမွာင္ ဖုံးလႊမ္းမွဳ အားၾကီးသူ)

၂)အမွားကို အမွားမွန္းသိေသာ္လည္း၊ အမွန္ကိုမလုိက္နာခ်င္သူ (ဥာဏ္ရည္ အနည္းငယ္ျမင္႔မားေသာ္လည္း၊ အသိဥာဏ္အေမွာင္ ဖုံးလႊမ္းေနေသးသူ)

၃)အမွားကို အမွားမွန္းသိျမင္ျပီး၊ အမွန္ျပင္ဆင္ရန္ ဝန္မေလးသူ (ဥာဏ္ရည္ျမင္႔မားျပီး၊ အသိဥာဏ္အလင္းရွိသူ)

၄)အမွားကို အမွားမွန္း သိလွ်င္သိျခင္းး၊ အမွန္ျပင္ဆင္ရုံမက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ရည္သန္သူ (ဥာဏ္ရည္ျမင္႔မား၊ အသိဥာဏ္အလင္းရွိရုံမက မာနအလ်ဥ္းမရွိသူ)

အထက္ပါ လူအမ်ိဳးအစား ၄မ်ိဳးအနက္ ေနာက္ဆုံးအမ်ိဳးအစားသာလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္နုိင္ပါတယ္။

သာသနာျပဳေနသူ စစ္မွန္မည္ဆိုပါက……
သာသနာျပဳရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို သာသနာျပဳျခင္းနဲ႔ အမ်ားသူငါကုိ သာသနာျပဳျခင္းဟု နွစ္မ်ိဳးနွစ္စားရွိပါတယ္။

မိမိကုိယ္မိမိ သာသနာျပဳေနသူအေနနဲ႔ ကိုယ္႔အလုပ္ကိုယ္လုပ္၊ ကိုယ္႔္တရားနဲ႔ ကိုယ္ေနျပီး မိမိတစ္ကုိယ္တည္းစား ေကာင္းစားဖုိ႔ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကို မၾကည္႔ပဲ ေနနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အမ်ားသူငါကို သာသနာျပဳေနၾကသူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိအေရးသာမက မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူအမ်ားအတြက္ အက်ိဳးယုတ္ေစမည္႔၊ အယူမွားေစမည္႔ အေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက မည္သူမ်က္နွာမွ် မေထာက္ထား မညွာတာပဲ သာသနာမ်က္နွာတခုတည္းကိုပဲ ၾကည္႔လ်က္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသင္႔ပါတယ္။

အထူးသျဖင္႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိကုိယ္ကို သာသနာျပဳတဲ႔ အဆင္႔ကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ အမ်ားအတြက္ သာသနာျပဳေနသူမ်ား ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ မိမိျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရေသာ အျမင္အၾကားမေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို မည္သူ႔ူကိုမွ် မေထာက္ထားမညွာတာပဲ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပသင္႔ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ မိမိတို႔၏ တပည္႔သား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွဳမ်ား၊ လူမွဳဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ ေက်ာ္လြန္မွဳမ်ား၊ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံျဖင္႔ ေဖာက္ျပားက်ဴးလြန္ေနမွဳမ်ား၊ မတရားမွဳမ်ားကို ဆုံးမ အျပစ္ေပး အေရးယူသင္႔ပါတယ္။ ေရငုံနွဳတ္ပိတ္ မိမိနဲ႔ မသက္ဆိုင္သလုိေနျခင္း၊ အမုန္းခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ေနျခင္း၊ အေၾကာက္တရားနဲ႔ မေျပာရဲမဆုိရဲျခင္း သည္ သာသနာျပဳရာမေရာက္ပဲ၊ သာသနာဖ်က္ေနသည္ကို သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းျဖင္႔ အားေပးရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ သာသနာ႔တာဝန္မေက်ျပြန္ပဲ သာသနာ႔အာဇာနည္ မပီသရာ၊ သံဃာ႔ဂုဏ္ကို မေစာင္႔ထိန္းရာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနပါတယ္။ ထုိ႔အတူ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မင္းက်င္႔တရားနဲ႔ အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ၊ သာသနာပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အစိုးရမင္းနွင္႔တကြ၊သာသနာကို အေရာင္ဆုိးခ်င္ေနေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသာမက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ကေမာက္ကမ အေျခအေနမ်ားကိုပါ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ဆုံးမသင္႔ပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနသူမ်ားမွာ…..
အဓိက သာသနာဖ်က္ေနသူမ်ားမွာ - ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို လက္တလုံးၾကား မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ရွိေသာ၊ သာသနာျပဳအမည္ခံ အစိုးရမင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနေသာ အစိုးရမင္းနဲ႔ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ား

နုိင္ငံအတြင္း တရားပြဲမ်ား ဆိတ္သုဥ္းျပီ ဆိုပါက သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ တရားပြဲမ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ခြင္႔ျပဳျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာမ်ားကို လြတ္လပ္မွန္ကန္စြာ ေဟာေျပာခြင္႔ မရျခင္းမ်ားသည္ သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ ေစနိုင္သည္႔ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမ္ိတို႔၏ အာဏာတည္တံ႔ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ဘုရား၊ေစတီ၊ပုထိုးမ်ားကို အသုံးခ်လ်က္၊ မၾကံစည္သင္႔ မၾကံစည္ေကာင္းေသာ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ လက္ဖြဲ႕၊ အင္းအိုင္ စသည္႔ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ိဳးစုံျဖင္႔ အသိဥာဏ္နိမ္႔ပါးစြာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖင္႔လည္း ျမင္႔ျမတ္လွေသာ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ အယူမွား၊ ကိုးကြယ္မွဳမွား၊ လုပ္ရပ္မွားမ်ားျဖင္႔ ဗုဒၶသာသနာကို စံနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနၾကပါတယ္။ အမွားမ်ားေထာက္ျပ အမွန္ျပလ်က္ ဆုံးမေပးေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကုိ မထီမဲ႔ျမင္ျပဳလ်က္ တရားပြဲမ်ား ပိတ္ပင္ျခင္း၊ လက္မွတ္ထုိး၊ ဝန္ခံခ်က္ထုိးခိုင္းျခင္းျဖင္႔လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာကို ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနေသာ သာသနာျပဳအမည္ခံ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္က ဂိုဏ္းဂဏ၊ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းရယ္လုိ႔ မရွိခဲ႔ပါဘူး။ ေထၾကီးဝါၾကီး ဝါစဥ္အလုိက္ အဆင္႔ဆင္႔ အရုိအေသေပး၊ ရဟန္းတစ္ပါးနွင္႔တစ္ပါး စည္းလုံးညီညြတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဘြဲ႔တံဆိပ္အလုိက္၊ ရာထူးအလုိက္၊ ေနရာေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ ရဟန္းဝါစဥ္အလိုက္ ဝိနည္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေနရာေပးခဲ႔ၾကပါတယ္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာေတာ႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔အစည္း ရာထူးအေဆာင္အေယာင္မ်ား အပ္နွင္းျခင္းျဖင္႔ တစ္ပါးနွင္႔တစ္ပါး အျပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္လာေစပါတယ္။ စစ္မွန္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖင္႔ အပ္နွင္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ားမဟုတ္ပဲ၊ လာပ္ေပးလာပ္ယူနည္းျဖင္႔ အပ္နွင္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ စာေပမ်ားကို ေလ႔လာအားထုတ္မွဳမ်ား အားနည္းလာေစခဲ႔ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ မိုးကုတ္၊ မဟာစည္၊ စြန္းလြန္း စသည္႔ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ျပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ားေၾကာင္႔လည္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ဂုိဏ္းခြဲသင္းခြဲေနသကဲ႔သို႔ စည္းလုံးညီညြတ္မွဳ ပ်က္ျပားေစျပီး အားျပိဳင္မွဳမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ပ်ံလြန္ေလျပီးေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအေနျဖင္႔ ယခုကဲ႔သို႔ ဂုိဏ္းဂဏမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းကို နွစ္သက္ေတာ္မူၾကမည္မဟုတ္ေပ။

တရားေတာ္မ်ားအားလုံးမွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ႔ေသာ တရားေတာ္မ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း အာစရိယဝါဒ ဦးစားေပးမွဳေၾကာင္႔ မိုးကုတ္တရား၊ မဟာစည္တရား၊ စြန္းလြန္းတရား စသည္ စသည္ျဖင္႔ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမွဳမ်ား ျဖစ္ေနေစပါတယ္။ သာသနာ၏ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ စာသင္တို္က္မ်ားမွ ရဟန္းသံဃာေတာ္ သာမေဏေလးမ်ား၊ ဦးဇင္းမ်ားအတြက္ ဆြမ္းကြမ္းအေထာက္အပံ႔မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္း စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းၾကမည္႔အစား တရားရိပ္သာအသီးသီးတြင္ တရားဝိဝါဒ၊ ဂုိဏ္းစြဲ ဂဏစြဲဝိဝါဒမ်ားနွင္႔ လုံးလည္ခ်ာလည္လိုက္ေနေသာ အိုးျခမ္းပဲ႔လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုိသာ အျပိဳင္အဆိုင္လွဴဒါန္းေနျခင္းျဖင္႔ မေယာင္ရာဆီလူးေနၾကပါတယ္။

တရားစစ္ တရားမွန္ထြန္းကားရာ နိုင္ငံတြင္ ၃၇နတ္မင္းမ်ား ေပ်ာ္ျမဴးရာ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ၾကီးကို နွစ္စဥ္နွစ္တုိင္း ျခိမ္႔ျခိမ္႔သည္းသည္း က်င္းပျခင္း၊ ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာအကုန္က်ခံျပီး နတ္သဘင္ပြဲ ဆင္ႏႊဲျခင္း၊ ေဗဒင္ ယၾတာ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ားကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္း၊ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို မယုံၾကည္ပဲ အလြယ္လုိက္ အေခ်ာင္နည္းျဖင္႔ ခ်ဲထီ ႏွစ္လုံးထီမ်ားကို စည္းစိမ္ျပဳတ္ထုိးေနၾကျခင္း၊ ေကာင္းရာေကာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳၾကေတာ႔ပဲ အူမေတာင္႔မွ သီလ ေစာင္႔နုိ္င္မယ္ဆုိတဲ႔ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင္႔ သီလမလုံျခဳံ၊ ကံသုံးပါးကို မထိန္းသိမ္းေတာ႔ပဲ ထင္ရာစိုင္းျခင္းျဖင္႔ သာသနာပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

အလွဴအတန္းေပးၾကရာတြင္လည္း အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားနွင္႔ လူမ်ားကို ေပးလွဴျခင္းထက္ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္႔၊ အာဏာ တည္ျမဲေရးကို ျဖစ္ေစမည္႔ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ ထီးတင္ျခင္းျဖင္႔ ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ လက္တဖက္က လွဴဒါန္းေနျပီး၊ က်န္လက္တဖက္က ျပန္ခိုးယူျခင္းသည္ ကုသုိလ္တစ္ပဲ အကုသုိလ္တစ္ပိႆာ ျဖစ္ေနေသာအလွဴ ျဖစ္ေနပါလိမ္႔မည္။ အမွန္တကယ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို ရင္ဝယ္ကိန္းသူျဖစ္မည္ဆိုပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ လမ္းစဥ္ကို က်င္႔သုံးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက နဲ႔ သာမညကို ခြဲျခားနုိင္ျပီး မည္သည္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္နားလည္သင္႔ပါတယ္။

သာသနာဖ်က္ေနေသာ အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းေတာ္မ်ား..

ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါကာလသည္ ဝိမုတၱိသာသနာထြန္းကားေနေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္နွင္႔အညီ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အသက္ထက္တန္ဖိုးထား လုိက္နာေစာင္႔ေရွာက္ေသာ ရဟန္းစစ္၊ ရဟန္းမွန္မ်ားစြာ ရွိသကဲ႔သို႔ အေယာင္ေဆာင္ ရဟန္းတု၊ မ်ားစြာလည္း ေရာေနွာပူးကပ္ ေနေသာကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအရေသာ္၄င္း၊ နို္င္ငံေရးအရေသာ္၄င္း၊ လူမွဳေရးအရေသာ္၄င္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ရဟန္းဝတ္ေနေသာ ရဟန္းေယာင္မ်ားစြာလဲ ရွိေနၾကပါတယ္။ သုိ႔ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းသာသနာကို မလိုက္နာေသာ ရဟန္းမ်ား ရွိေနပါက အားနာမွဳ လိုက္ေလ်ာမွဳ မရွိပဲ လူထြက္ေစသည္အထိ ဝုိင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းျခင္းျဖင္႔ သာသနာ႔ဂုဏ္ရွိန္ကို ျမွင္႔တင္ၾကေစလုိပါတယ္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ မာတုကာမမ်ား

ျမတ္စြာဘုရားခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးဆုံးမွာ မာတုကာမမ်ားနွင္႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးမေနဖို႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မာတုကာမဆုိရာတြင္ ေမြးကင္းစ မိန္းကေလးမ်ားမွအစ အသက္အရြယ္ၾကီးရင္႔ေသာ အဘြားအုိမ်ားအထိ ပါဝင္ပါတယ္။ မာတုကာမမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရာတြင္ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ ကံသုံးပါးလုံးနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနဖို႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မာတုကာမမ်ားနဲ႔ အသားခ်င္းထိစပ္ရန္ မဆိုထားနွင္႔ ၄င္းတုိ႔၏ အသုံးအေဆာင္မ်ား ကိုပင္ မထိေတြ႔ရဟု ဝိနည္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဝိနည္းစည္းကမ္းမလိုက္နာသျဖင္႔ အာပတ္ထိပါက၊ အာပတ္ေျဖနုိင္ပါတယ္လုိ႔ တခ်ိဳ႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေစာဒကတက္နုိင္ေသာ္လည္း၊ ခဏခဏေျဖရေသာ အာပတ္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သမာဓိကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစနိုင္ပါတယ္။

ဂီိလာနရဟန္းအား မာတုကာမမ်ား ျပဳစုသင္႔ပါသလား….

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အမွန္တကယ္ လိုက္နာေလးစားေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားအေနနဲ႔ မာတုကာမမ်ား၏ ထိစပ္ျပဳစုမွဳကို မခံယူသင္႔ပါဘူး။ ဂီိလာနရဟန္းအေနျဖင္႔ ေရာဂါအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင္႔ အမွန္အကန္ မဆုံးျဖတ္နိုင္ပါကလည္း၊ မာတုကာမမ်ားအေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို တကယ္ၾကည္ညိဳ ေလးစားမည္ဆုိပါက ရဟန္းမ်ား အာပတ္ထိ အျပစ္ရေစမယ္႔ ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရွားသင္႔ပါတယ္။ အကယ္၍ ျပဳစုနိုင္သည္႔ ရဟန္းသာမေဏငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒကာမ်ား လုံးဝမရွိသျဖင္႔၊ မျဖစ္မေနလုိအပ္မည္ဆိုပါက ျပဳစုနုိင္ေသာ္လည္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ပါက မလုပ္သင္႔မလုပ္အပ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္မီွျခင္းနဲ႔ ေခတ္ေရွ႕ေျပးျခင္း..

ေခတ္နဲ႔ အညီ ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေစရန္၊ တရားဓမၼမ်ားျဖန္႔ျဖဴးရန္၊ ကမာၻ႔သတင္း ျမန္မာ႔သတင္းမ်ားသိရွိေစရန္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကြန္ျပဴတာသုံးစြဲျခင္းသည္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ္လည္း၊ ေခတ္မွီျခင္းကို လြန္ေျမာက္လ်က္ မၾကည္႔သင္႔မၾကည္႔အပ္ေသာ အခ်ိဳ႕ဝက္ဆုိဒ္မ်ားကို ၾကည္႔ရွဳျခင္း၊ ဗီဒီယုိမ်ားၾကည္႔ရွဴျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ ေခတ္ေရွ႕ေျပးလာၾကျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးကိုေက်ာ္ျပီး ဆိုးက်ိဳးကို ေရာက္ေစပါတယ္။ စည္းကမ္းဟူသည္ စည္းကမ္းရွိသူအတြက္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း၊ စည္းကမ္းမရွိသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ထားရမယ္႔အရာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္၏ ဆုိးက်ိဳးေၾကာင္႔ သမာဓိခိုင္ျမဲမွဳမရွိေသာ အခ်ိဳ႕ရဟန္းမ်ား လူထြက္ျပီး အိမ္ရာထူေထာင္ခဲ႔ေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ႔ပါတယ္။ မလုိအပ္ပဲ ကြန္ျပဴတာ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆုိးက်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည္႔အျပင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္းစည္းကမ္းနွင္႔လည္း သင္႔ေတာ္မွဳ မရွိပါဘူး။

အမွန္တရားဟူသည္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအတြက္ ပ်ားရည္ကဲ႔သို႔ ခ်ိဳျမိန္လွေသာ္လည္း၊ အသိဥာဏ္နိမ္႔ပါး မိုက္မဲသူမ်ားအတြက္မူ ေဆးခါးၾကီးမ်ိဳခ်ရသကဲ႔သို႔ ခါးသီး ခံရခက္လွပါတယ္။ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိျပီး အမွန္တရားကို သိျမင္နိုင္သူဆိုပါက အမွားကို ျပဳျပင္ရန္ဝန္ေလးၾကမည္မဟုတ္ေပ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ ေရရွည္တည္တ႔ံခိုင္ျမဲေရးအတြက္ သာသနာ႔ေရေသာက္ျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာ စာသင္သားမ်ားအား ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္း ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္း၊ စာသင္တိုက္မ်ား၏ ဆြမ္းကြမ္းခ်ိဳ႕တဲ႔မွဳမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ သာသနာနွင္႔မေလ်ာ္ညီေသာ၊ သာသနာပ်က္စီးမွဳကို ျဖစ္ေစေသာ၊ အေရးမွန္သမွ်ကို အရွိကို အရွိအတိုင္း အမွန္ကုိအမွန္အတိုင္း မေၾကာက္မရြံ႕ ေဟာေျပာျပသ ဆုံးမရန္ တာဝန္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည္႔သား သံဃာေတာ္အားလုံး၏ အေရးၾကီးေသာ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္္။ ဤတာဝန္ကုိ ေက်ေက်ျပြန္ျပြန္ ဦးလည္မတုံ ထမ္းရြက္ နုိင္သူကိုသာလွ်င္ သာသနာျပဳေနေသာ သာသနာ႔အာဇာနည္ဟု သတ္မွတ္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

( ဤေဆာင္းပါးျဖင္႔ ဆရာေတာ္ အရွင္သုမဂၤလ အား ဂုဏ္ျပဳ ပူေဇာ္ကန္ေတာ႔အပ္ပါသည္။)

ထက္စုႏွင္းဆီ
(၁၉-၀၆-၂၀၀၉)

2 comments:

Unknown said...

It is so true.
Zaganar said every mirror is not good.(mean saying truth is dangerous)

ေမာင္ေကာင္း said...

စည္းကမ္းဟူသည္ စည္းကမ္းရွိသူအတြက္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း၊ စည္းကမ္းမရွိသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ထားရမယ္႔အရာျဖစ္ပါတယ္။
အစ္မေဖာ္ျပတာေလးေတြ မွတ္သားသြားပါတယ္...။