အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Saturday, August 29, 2009

သဒၶါနွင္႔ပညာ ညီမွ်ပါ….

သဒၶါပုိျပီး၊ ပညာလုိရင္ေတာ႔…
အေၾကာင္း အက်ိဳးမညွိ
အေကာင္း အဆိုးမသိ
အမွား အမွန္မရွိ..
ေဝဖန္ပိုင္းျခားမွဳ အားနည္း..
ဝါဝါျမင္တုိင္း ေရႊထင္မွတ္..
ေတာက္ေျပာင္တုိင္း စိန္ျမင္တတ္..
မ်က္ကန္းပမာ ဆင္စမ္းေနသလို..
သဒၶါလြန္က တဏွာကြ်ံတတ္တယ္ေနာ္…..။

ပညာဆန္းျပီး၊ သဒၶါကန္းရင္ေတာ႔…
ဘုရားထက္ ပိုတတ္ပိုသိ..
တရားစစ္ကို ဖ်က္စီးမိ…
သံဃာမ်ားကိုေက်ာ္ကာ ရိတိတိိ..
ရတနာသုံးပါး ေစာ္ကားၾကည္႔..
အဝိဇၨာအေမွာင္ဖုံး
သံသရာတေလွ်ာက္လုံး..
တရားအသိဥာဏ္ပါဆုံး.
ပညာလြန္က ေကာက္က်စ္တတ္တယ္ေနာ္……။

သဒၶါပုိရင္ ပညာနဲ႔ညွိ..
ပညာဆန္းရင္ သဒၶါနဲ႔ၾကည္႔..
လုိတိုး ပုိေလွ်ာ႔ ညွိနိုင္မွသာ..
အိေျႏၵဆိုတာေပၚလာနိုင္မယ္..
သဒၶါနွင္႔ပညာ ညီမွ်ပါ………။


Tuesday, August 25, 2009

စစ္မွန္ေသာအလွဴ လွဴတတ္ေစဖို႔……

အလွဴ….
အလွဴဆိုသည္မွာ ကူညီျခင္း စြန္႔လႊတ္ျခင္း ေပးကမ္းျခင္း ေထာက္ပ႔ံျခင္း ခ်ီးျမွင္႔ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ ဗုဒၵဘာသာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အလွဴေရစက္ လက္နွင္႔မကြာ အစဥ္အျမဲ လွဴဒါန္းေနၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ေသာလူမ်ား၏ အက်ိဳးေပးကား အဘယ္႔ေၾကာင္႔ နုံခ်ာေနၾကပါသနည္း။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင္႔ၾကေပ၏။

အလွဴအမ်ိဳးအစားနဲ႔ အက်ိဳးေပးပုံ…
ရုပ္ဝတၳဳအလွဴနွင္႔ လုပ္အားဒါနအလွဴ ဟူ၍ အလွဴနွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာအရာမ်ား လုပ္အားေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို စြန္႔လႊတ္စိတ္ထား စြဲလန္းမွဳကင္းကြာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္းျဖင္႔ သူတပါးေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို လွဴဒါန္းသည္ဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ စြန္႔လႊတ္စိတ္မပါ ငါ႔ပစၥည္း ငါ႔ဥစၥာ အစြဲအလန္း တစုံတရာေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္နွင္႔ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမည္ဆိုပါက အလွဴ ဒါန အထေျမာက္လိမ္႔မည္မွာ မေသခ်ာလွေပ။ ဤကဲ႔သို႔ ကြ်တ္ကြ်တ္လြတ္လြတ္ မလွဴဒါန္းနိုင္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေၾကာင္႔ ေအာင္ျမင္သင္႔သေလာက္ မေအာင္ျမင္ပဲ နုံခ်ာေသးနုပ္ေသာ အက်ိဳးတရားကိုသာ ရရွိေစပါသည္။ အစြဲအလန္းကင္းကင္းျဖင္႔ စိတ္ျပတ္သားစြာ လွဴဒါန္းမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို အျပည္႔အဝ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အလွဴသင္႔ဆုံးေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္
ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက၊ သက္ရွိတိရိစာၦန္မ်ားအပါအဝင္ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး မည္သူမဆို လိုအပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ေနေသာအရာကို လွဴဒါန္းျခင္းသည္ အသင္႔ေတာ္ဆုံးနွင္႔ အမြန္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္႔စုံကုံလုံေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို လွဴဒါန္းၾကမည္႔အစား၊ မျပည္႔မစုံ မလုံေလာက္ေသာ စာသင္သားကိုရင္ ဦးဇင္းေလးမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ပိုမို သင္႔ေတာ္မြန္ျမတ္လွပါသည္။ ထုိ႔အတူ ခ်မ္းသာေသာ လူမ်ားကို ပင္႔ဖိတ္ေကြ်းေမြးၾကမည္႔အစား၊ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားကို စတုဒီသာေကြ်းေမြးျခင္းကား အလွဴရွင္သာမက၊ အလွဴခံလူမ်ားကိုပါ ပိုမို အက်ိဳးရွိေစပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ လွဴဒါန္းသူမ်ားသည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ သီလစင္ၾကယ္မွဳကို အေရးတၾကီး အေရးထားေနျပီး၊ မိမိ၏ အလွဴခံပစၥည္း စင္ၾကယ္မွဳ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ဖုိ႔ ေမ႔ေလ်ာ႔ေနတတ္ၾက၏။ အမွန္စင္စစ္ မိမိ၏ စိတ္ေစတနာသန္႔စင္မွဳနွင္႔ မိမိ၏ အလွဴခံပစၥည္း စင္ၾကယ္မွဳ ရွိဖို႔က ပိုျပီး အေရးၾကီးပါသည္။ လက္တဖက္က ခိုးယူျပီး၊ က်န္လက္တဖက္ျဖင္႔ ျပန္လွဴဒါန္းျခင္းသည္ မလုပ္သင္႔ေသာ အရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အလွဴသင္႔ဆုံးေသာ အလွဴခံပစၥည္း
လွဴဒါန္းရာတြင္ အလွဴခံံပစၥည္းသည္ အပ္စပ္မွဳရွိျပီး အလုိအပ္ဆုံးအရာျဖစ္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္း၊ ေဆး၊ ဆြမ္း၊ သကၤန္းတည္းဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးနွင္႔ အပ္စပ္ေသာ အလွဴျဖစ္ရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ မိမိအလွဴေၾကာင္႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္းအာပတ္သင္႔ေစပါက မိမိ၏အလွဴသည္ စင္ၾကယ္ေသာအလွဴ မျဖစ္နိုင္ေတာ႔ေပ။ အလွဴခံံပစၥည္း၏ တန္ဖိုးအနည္းအမ်ား၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ သီလဂုဏ္ရွိန္ ရာထူး အေဆာင္အေယာင္မ်ားသည္ အဓိက မက်ပဲ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ား အဆင္ေျပအက်ိဳးရွိေစရန္ ရည္သန္လ်က္ မိမိအက်ိဳးကို ထည္႔မတြက္ပဲ စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းနိုင္ျခင္းသည္သာ စစ္မွန္ေသာ အလွဴျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ကုသုိလ္မရ၊ ငရဲက်…
ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ အလွဴလွဴဒါန္းရာတြင္ နံမည္ဂုဏ္ပုဒ္ ကို အလြန္တရာမက္ေမာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားတကာ ဘုရားအမ ေက်ာင္းတကာ ေက်ာင္းအမ ရဟန္းတကာ ရဟန္းအမ စေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ေသလြန္သည္႔အခါ သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ညာရုံအားမရၾက ေသရာေညာင္ေစာင္း သုသာန္အုတ္ဂူ ေရာက္သည္အထိ ဂုဏ္ေဖာ္ ဂုဏ္ယူၾကေလ႔ရွိၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ လွဴဒါန္းျပီးေသာ မည္သည္႔အရာမဆို လွဴဒါန္းသူနွင္႔ လားလားမွ် သက္ဆိုင္မွဳ မရွိေတာ႔ေပ။ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းသာမက လုပ္အားဒါန၏ အသီးအပြင္႔အားလုံးတို႔သည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္္နွင္႔တကြ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လုံးရွိ လူအားလုံးနွင္႔သာ သက္ဆိုင္ေပေတာ႔သည္။

ဥပမာအားျဖင္႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းအား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းမည္ဆိုပါက ၄င္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသည္ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းအလွဴ ျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္နွင္႔ သက္ဆိုင္မွဳမရွိေတာ႔ေပ။ ယင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသည္ အလွဴခံ ရဟန္းသံဃာနွင္႔တကြ ဘုရားသားေတာ္ သမုတိသံဃာေတာ္အားလုံးသာမက လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလုံးနွင္႔သာ သက္ဆုိင္မွဳ ရွိရေပမည္။ ဤသုိ႔မဟုတ္ အလွဴရွင္အေနျဖင္႔ ငါ႔ေက်ာင္း ဟူေသာ အစြဲအလန္းကို မစြန္႔လႊတ္ပဲ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနမည္ ဆိုပါက ကုသိုလ္တစ္ပဲ အကုသိုလ္တစ္ပိသာ ျဖင္႔ အပယ္ငရဲ လားရမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။

အတုယူသင္႔ပါတယ္….
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ အလွဴ လွဴဒါန္းရာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး အခ်ိန္ေနရာမေရြး လွဴဒါန္းမွဳနွင္႔ စိတ္ေနစိတ္ထား စိတ္ျပတ္သားမွဳကို အတုယူသင္႔ပါသည္။ ခရစ္ယာန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လွဴဒါန္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာေနရာတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာသူမ်ားကုိသာ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး၊ မိမိအက်ိဳးတစုံတရာ မေမွ်ာ္ကုိးပဲ၊ စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းေလ႔ရွိပါတယ္။

တူေသာအက်ိဳးေပးမွာပါ…..
ဆုဆိုသည္မွာ ေတာင္း၍ရေသာ အရာမဟုတ္၊ လုပ္ယူရေသာအရာ ျဖစ္ေပသည္။ ဆုေတာင္းတုိင္းသာ ျပည္႔မည္ဆုိပါက မည္သည္႔အလုပ္မွ် လုပ္စရာမလုိ၊ ဆုသာ ထုိင္ေတာင္းရုံသာ ရွိေပေတာ႔မည္။ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ေကာင္းေသာကံ၏ တူေသာေကာင္းက်ိဳးမွန္သမွ်ကို မိမိသာလွ်င္ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္းယူစရာမလုိပဲ အလိုအေလွ်ာက္ ရရွိမည္႔ အက်ိဳးတရားျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ တခါတရံ တခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ား၏ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာမ်ားဆုေတာင္းျခင္း၊ တစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦး ဘဝဆက္တုိင္း ေပါင္းဆုံရပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းမ်ားသည္ ျပည္႔ပါသည္ဟု ေစာဒက တက္မည္ဆိုပါက၊ ၄င္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင္႔ ျပည္႔ဝျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ဘဝတဏွာကို စြဲလန္းျခင္းဟူေသာ ဥပါဒါန္တရားေၾကာင္႔၊ ဘဝတဖန္ထပ္မံရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေကာင္းဆုံးစိတ္ထားနည္း..
မိိမိ၏ အက်ိဳးတစုံတရာကို လက္ရွိဘဝအတြက္သာမက၊ ေနာင္သံသရာအတြက္ပါ ေမွ်ာ္ကိုး တြက္ခ်က္မေနပဲ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အဆင္ေျပအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွဳမ်ားကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စိတ္ေစတနာ သန္႔သန္႔ထားျခင္းျဖင္႔၊ စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္း ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ။