အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Monday, May 31, 2010

ဘုရားဌာပနာ နွလုံးသားမွာ...


ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံျပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကုိယ္စား၊ ရတနာသုံးပါးကို ဦးထိပ္ထားလ်က္ ေစတီေတာ္မ်ားတည္ထား ကိုးကြယ္လာၾကပါသည္။ ေစတီ အမ်ိဳးအစားေလးမ်ဳိးရွိပါသည္။ ဓာတုေစတီ၊ ဓမၼေစတီ၊ ဥဒၵိႆေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီ ဟူ၍ ေလးမ်ိဳး သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ဓာတုေစတီ။ ။ ဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္မ်ား၊ ရဟႏာၱမ်ား၏ အရုိးဓာတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာထားလ်က္ တည္ထားေသာေစတီ

ဓမၼေစတီ။ ။ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ဝိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာ စေသာ တရားပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို၊ ေရႊျပား၊ ေငြျပား၊ ေၾကးျပားမ်ားေပၚတြင္ ေရးသားထြင္းထုျပီး ဌာပနာထားလ်က္ တည္ထားေသာ ေစတီ။

ဥဒၵိႆေစတီ။ ။ ဘုရားရွင္၏ ကုိယ္ပြား ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို အုတ္၊ ေက်ာက္၊ ေၾကး၊ သစ္သားတုိ႔ျဖင့္ ထုဆစ္ သြန္းလုပ္ျပီး ဌာပနာထားလ်က္ တည္ထားေသာေစတီ။

ပရိေဘာဂေစတီ။ ။ ဘုရားရွင္နွင့္တကြ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အသုံးအေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ သကၤန္း၊ သပိတ္ေတာ္မ်ားနွင့္ ေဗာဓိပင္၊ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ကိန္းဝပ္စံပယ္ရာ ျပႆဒ္၊တန္ေဆာင္းမ်ား ဌာပနာထားလ်က္ တည္ထားေသာေစတီ။

တခ်ိဳ႕ေသာ ေစတီေတာ္မ်ားသည္ ေစတီေလးမ်ိဳးစလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနတတ္ျပီး၊ တခ်ိဳ႕ေစတီေတာ္မ်ားသည္ တမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ နွစ္မ်ိဳးနွင့္သာ သက္ဆိုင္ေနတတ္ပါသည္။

ေရႊ၊ ေငြ ရတနာမ်ားသည္ ဘုရားဌာပနာ ထုိက္ပါသလား… ေရွးေခတ္အခါက ဘုရားေစတီတည္သူမ်ားသည္ ဘုရားေစတီမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ နွင့္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနုိင္ရန္အတြက္ ေနာင္ကာလတြင္ ထုခြဲေရာင္းခ် သုံးစြဲနုိင္ေစရန္ ေရႊ ေငြ ရတနာမ်ား စုေဆာင္းထားရွိ ခ်န္ရစ္ထားခဲ့ေလ့ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကာလေရြ႕ေလ်ာလာေသာအခါ ေရႊ ေငြ ရတနာမ်ားကိုပါ ဘုရားဌာပနာရာတြင္ ထည့္သြင္းလာၾကေသာ အေလ့အထ ျဖစ္လာၾကပါသည္။

အက်ိဳးနွင့္အျပစ္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္… ေရႊ ေငြ ရတနာမ်ား ဌာပနာျခင္းသည္ ရတနာသုံးပါးျဖစ္ေသာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ စသည္တုိ႔နွင့္ မအပ္စပ္ သင့္ေလ်ာ္မွဳ မရွိျခင္း၊ ေစတီအမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးစလုံးနွင့္ သက္ဆုိင္မွဳမရွိျခင္း၊ လိုခ်င္ေလာဘရွိေသာ လူမ်ားအား အျပစ္ေရာက္ေစျခင္းတုိ႔အျပင္ ဘုရားေစတီမ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းမွဳကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရမည့္အစား၊ ေျမၾကီးထဲ အက်ိဳးမဲ့ ျမဳပ္နွံထားျခင္းသည္ ျဖဳန္းတီးျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိသူတုိင္း သတိထား ဆင္ျခင္သင့္လွပါသည္။ ဘုရားေစတီဟူသည္ လူသားတုိ႔အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ၊ စိတ္ေအးခ်မ္းမွဳႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကုစားမွဳကို ေပးစြမ္းေစနုိင္ေသာ ေနရာ႒ာနျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ အစဥ္အျမဲ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနုိင္ရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ ဤသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ေရွးရုိးစြဲ အယူအဆအတုိင္း အမွားၾကာ အမွန္ျဖစ္ေနေသာ အယူဝါဒမ်ားကို လက္မလႊတ္ဘဲ၊ ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားမည္ဆုိပါက ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား သည္လည္း အမွားကို အမွန္ထင္ျပီး၊ အက်ိဳးမရွိ အျပစ္မ်ားစြာနွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေပလိမ့္မည္။

ဘုရားဌာပနာ နွလုံးသားမွာ….ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာဟူသည္ ယုံၾကည္မွဳသဒၶါတရား သက္သက္ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္နုိင္ေသာ ပညာ ဥာဏ္နွင့္ပါ ယွဥ္တြဲနားလည္ သိထားသင့္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္လည္း အေတြးအေခၚ ပညာဥာဏ္နွင့္ စဥ္းစားနုိင္စြမ္းရွိေသာ သူမ်ားအတြက္သာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ပိုမုိရရွိေစပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို အတိအက် လိုက္နာက်င့္သုံးနုိင္သူသည္သာလွ်င္ ျမတ္ဘုရား၏ သာသနာအျမဳေတကို ဌာပနာနုိင္သူ အစစ္အမွန္ျဖစ္နိုင္ေပမည္။

(ဘုရားေစတီတည္ရာတြင္ ျဂိဳလ္တုိင္မ်ား၊ ေန႔နံမ်ား၊ တိရစာၦန္ရုပ္ထုမ်ား၊ တည္ထားထုလုပ္ျခင္းသည္ ေထရဝါဒ စစ္စစ္မဟုတ္ေၾကာင္းနွင့္ ဟိႏၵဴဝါဒမွ ဆင္းသက္ ပုံကူးယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ပို႔စ္သပ္သပ္တပုဒ္ေရးပါဦးမည္။)
.