အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Thursday, June 11, 2009

သာသနာျပဳသည္ဆိုရာဝယ္…….

သာသနာဆုိသည္မွာ……..

ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သာသနာျပဳဆိုတဲ႔ စကားလုံးကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေဖာေဖာသီသီ သုံးစြဲေနၾကပါတယ္။ သာသနာျပဳေနတယ္၊ သာသနာျပဳမလို႔၊ သာသနာျပဳရဦးမယ္ စသည္ စသည္ျဖင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင္႔ ေျပာဆုိအသုံးျပဳၾကပါတယ္။

တကယ္တမ္းမွာေတာ႔ သာသနာျပဳဆုိတဲ႔ စကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္မွန္ ရည္ရြယ္ရင္းအမွန္ကို မသိနားမလည္ၾကပါဘူး။ သာသနာျပဳဆုိသည္မွာ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ အလွဴျပဳ၊ ရဟန္းခံ၊ ရဟန္းအမလုပ္ျခင္း၊ ဘုရားထီးေတာ္တင္၊ ဘုရား႒ာပနာတည္ျပီး ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းကို သာသနာျပဳျခင္းရယ္လို႔ ယုံမွတ္ေနၾကျပီး၊ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

သာသနာဆိုသည္မွာ အဆုံးအမပင္ျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင္႔ ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမကို လုိက္နာက်င္႔သုံးျခင္းသည္ သာသနာျပဳျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ အမွွန္စင္စစ္ သာသနာျပဳသည္ဆုိျခင္းမွာ မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ ေနထိုင္ျခင္း၊ မေကာင္းမွဳေရွာင္-ေကာင္းမွဳေဆာင္-စိတ္ကိုျဖဴေအာင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို သာသနာျပဳျခင္း ျပည္႔စုံလုံေလာက္ျပီ၊ အားရေက်နပ္ျပီ ဆုိမွသာလွ်င္ တပါးသူကို သာသနာျပဳခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးပညာေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ ဆိုသည္မွာ…….

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသုိလ္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ကြဲကြဲျပားျပားမသိၾကေသးပါဘူး။ ကုသိုလ္ဆိုသည္ကို အလွဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ ဘုရားတည္ျခင္း၊ စသည္စသည္ျဖင္႔ အယူစြဲျမဲ ေနၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာ ကုသုိလ္ဆုိသည္မွာ အစြဲအလန္းကင္းျပီး၊ မေကာင္းမွဳမွန္သမွ် ျပဳလုပ္ဖုိ႔ မဝ႔ံရဲေသာ၊ မည္သူကိုမွ် စိတ္နဲ႔ေတာင္ မပစ္မွား မၾကံစည္ခ်င္ေလာက္ေအာင္၊ စိတ္စင္ၾကယ္ျခင္းတမ်ိဳးပင္ ျဖစ္တယ္။ တခါတရံ စိတ္နဲ႔ ပစ္မွားၾကံစည္မွဳရွိခဲ႔ရင္ေတာင္ သတိတရား အသိပညာနဲ႔ ဆင္ျခင္ျပီး မိမိစိတ္ကုိ ျပဳျပင္ယူျပီး ေနတတ္ျခင္းကို ကုသုိလ္နဲ႔ ေနတတ္သူရယ္လုိ႔ သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။ ဤကဲ႔သို႔ မေနာကံကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းနုိင္ျပီဆုိပါက၊ ဝဇီကံနဲ႔ ကာယကံလြန္က်ဴးျခင္းကို အလိုအေလ်ာက္ထိန္းသိမ္းျပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကံသုံးပါး လုံျခဳံျပီဆုိပါက အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းသည္ ကုသုိလ္စိတ္နဲ႔သာ ျဖစ္ေနပါေတာ႔တယ္။ ကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ေသာ အလွဴမွန္သမွ် ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ တရားစာေပမ်ား လုိက္စား လုိက္နာျခင္းမွန္သမွ်သည္သာ စစ္မွန္ေသာ ကုသုိလ္တရားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

အကုသိုလ္ဆုိသည္မွာ စိတ္စြဲလန္းျခင္းၾကီးမားစြာျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေသာ အေရးကိစၥမွန္သမွ်ကို ေခၚပါတယ္။ ငါ႔ပစၥည္း ငါ႔ဥစၥာ ငါ႔အလွဴဆုိျပီး၊ မျပတ္ေတာက္ေသာ အစြဲအလန္းနဲ႔ လွဴေသာ အလွဴမ်ားကို ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔မရပါဘူး။ အကုသုိလ္နဲ႔ လွဴေနေသာ အလွဴဟုပင္ သတ္မွတ္လုိ႔ရပါတယ္။ ကုသိုလ္ဆိုသည္မွာ လွဴဒါန္းျခင္း စြန္႔လႊတ္ျခင္းတမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ လွဴသည္ဟု ေၾကာ္ညာေမာင္းခတ္ေနေသာ္လည္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းျဖင္႔ ရရွိလာမည္႔အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုး တြက္ခ်က္ေနတတ္ပါတယ္။ မိမိလွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင္႔ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ ရရွိမည္႔ အဆင္ေျပမွဳ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳမ်ားကို ဝမ္းသာၾကည္နူးရမည္႔အစား၊ မိမိျပန္လည္ရရွိမည္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို လက္ရွိဘဝအတြက္သာမက၊ ေနာင္လာမည္႔ ဘဝမ်ားအတြက္ပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္ကိုး တြက္ခ်က္တတ္ၾကပါတယ္။ ဤကဲ႔သို႔ စိတ္မထားတတ္ျခင္းေၾကာင္႔ပင္ ေညာင္ပင္ေလာက္ လွဴဒါန္းေနၾကေသာ္လည္း ေညာင္ေစ႔ေလာက္ အက်ိဳး မျဖစ္ထြန္းၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္စင္စစ္ ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္ဆိုသည္မွာ အလွဴလုပ္ျခင္း-မလုပ္ျခင္း၊ အလွဴခံပစၥည္းရွိျခင္း-မရွိျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္သြားျခင္း-မသြားျခင္း၊ တရားဓမၼမ်ား လုိက္နာျခင္း-မလုိက္နာျခင္း အေပၚ မမူတည္ပဲ မိမိ၏ စိတ္စင္ၾကယ္မွဳ-မစင္ၾကယ္မွဳ ၊ စိတ္ျပတ္ေတာက္မွဳ-မျပတ္ေတာက္မွဳ၊ စိတ္ထားတတ္မွဳ-မထားတတ္မွဳ အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

လူတိုင္းသာ သာသနာျပဳနုိင္မည္ဆုိပါက…………

ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမ သာသနာကို လူတုိင္း မိမိတို႔အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင္႔ လုိက္နာက်င္႔သုံးျပီး မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတုိ႔ သာသနာျပဳနုိင္မည္ဆုိပါက မည္သည္႔ဥပေဒ စည္းကမ္းမွ် ခ်မွတ္စရာမလုိေလာက္ေအာင္ ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးရျပီး မည္သည္႔လူဆိုး သူခိုးမွ် ၾကာရွည္ မင္းမူနုိင္မည္ မဟုတ္ပဲ အလုိအေလွ်ာက္ က်ဆုံးခန္းသို႔ အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိမည္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။ ။

No comments: