အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Wednesday, June 24, 2009

ဘုရားပစၥည္းႏွင္႔သံဃာ႔ပစၥည္း

ဘုရားပစၥည္း ငရဲမီး၊ သုံးနည္းအလြန္ခက္။
သံဃာ႔ပစၥည္း အဆိပ္သီး၊ စားနည္းအလြန္ခက္။
စားသုံးမိလွ်င္ တနင္နင္၊ ေသလွ်င္အလြန္ခက္။
ငရဲသုိ႔က် ဝဋ္ဒုကၡ၊ လြတ္ျပန္ရဖုိ႔ခက္။
ငရဲဘဝ လြတ္ျပန္က၊ လူ႔ဘုံေရာက္ဖို႔ခက္။
လူ႔ဘုံေရာက္ခါ သာသနာ၊ ၾကံဳျပန္ရဖို႔ခက္။
သာသနာတြင္ ၾကံဳၾကိဳက္လွ်င္၊ က်င္႔ျခင္းသာလို႔ခက္။
ဘုရားသခင္ ဥာဏ္ေတာ္ရွင္၊ ဖူးျမင္ရဖုိ႔ခက္။
အရိယာသံဃာ ေပၚေသာခါ၊ လွဴဒါန္းရဖို႔ခက္။

(အရွင္ဇဝန-ေမတၱာရွင္၏ ကိုးဆယ္႔ႏွစ္ကမာၻ ငိုခဲ႔ရသူမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္မွ ေကာက္နွဳတ္ခ်က္)

No comments: