အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Saturday, August 29, 2009

သဒၶါနွင္႔ပညာ ညီမွ်ပါ….

သဒၶါပုိျပီး၊ ပညာလုိရင္ေတာ႔…
အေၾကာင္း အက်ိဳးမညွိ
အေကာင္း အဆိုးမသိ
အမွား အမွန္မရွိ..
ေဝဖန္ပိုင္းျခားမွဳ အားနည္း..
ဝါဝါျမင္တုိင္း ေရႊထင္မွတ္..
ေတာက္ေျပာင္တုိင္း စိန္ျမင္တတ္..
မ်က္ကန္းပမာ ဆင္စမ္းေနသလို..
သဒၶါလြန္က တဏွာကြ်ံတတ္တယ္ေနာ္…..။

ပညာဆန္းျပီး၊ သဒၶါကန္းရင္ေတာ႔…
ဘုရားထက္ ပိုတတ္ပိုသိ..
တရားစစ္ကို ဖ်က္စီးမိ…
သံဃာမ်ားကိုေက်ာ္ကာ ရိတိတိိ..
ရတနာသုံးပါး ေစာ္ကားၾကည္႔..
အဝိဇၨာအေမွာင္ဖုံး
သံသရာတေလွ်ာက္လုံး..
တရားအသိဥာဏ္ပါဆုံး.
ပညာလြန္က ေကာက္က်စ္တတ္တယ္ေနာ္……။

သဒၶါပုိရင္ ပညာနဲ႔ညွိ..
ပညာဆန္းရင္ သဒၶါနဲ႔ၾကည္႔..
လုိတိုး ပုိေလွ်ာ႔ ညွိနိုင္မွသာ..
အိေျႏၵဆိုတာေပၚလာနိုင္မယ္..
သဒၶါနွင္႔ပညာ ညီမွ်ပါ………။


1 comment:

ေမာင္ေကာင္း said...

လာလည္ပါတယ္ အစ္မထက္စုႏွင္းဆီ..
လင့္အသစ္နဲ႕လာလည္ေပးပါဦး..
www.dhammamittar.com
အစ္မလိုခ်င္တဲ့ ဘုရားပံုေတာ္ေလး လိုခ်င္ရင္ ပို ့ေပးပါ့မယ္.. လိပ္စာေလးထားေပးခဲ့ပါအစ္မ..