အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Friday, December 25, 2009

အပါယ္တံခါး မွားမဖြင္႔ေစခ်င္…..

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းကို ၾကီးမားေသာ မဟာဂရုဏာေတာ္ျမတ္ျဖင့္ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကင္းေဝးေစျခင္း အလုိ႔ငွာ ေလးသေခ်ၤနွင့္ကမာၻတသိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္လ်က္ ဘုရားအျဖစ္ကို ရယူေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိကၡမပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ဝိရိယပါရမီ၊ ခႏၱီပါရမီ၊ သစၥာပါရမီ၊ အဓိ႒ာနပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ နွင့္ ဥေပကၡာပါရမီ ဟူေသာ ပါရမီဆယ္ပါးကို ဘဝအဆက္ဆက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ အလီလီ ျဖည့္က်င့္လ်က္ သတၱဝါမ်ား၏ အက်ိဳးကို အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဥစၥာပစၥည္း၊ သမီးနွင့္သား၊ ဇနီးမယား၊ အဂၤါၾကီးငယ္နွင့္ အသက္ကို စြန္႔ျခင္းတည္းဟူေသာ စြန္႔ျခင္းၾကီး ငါးပါး၊ သတၱဝါအေပါင္း၊ ေဆြမ်ိဳးအေပါင္းနွင့္ ဘုရားအျဖစ္၏ အက်ိဳးငွာ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူေသာ စရိယသုံးပါး၊ ေဒဝပုတၱမာရ္၊ ကိေလသမာရ္၊ ခႏၶမာရ္၊ မစၥဳမာရ္၊ အဘိသခၤါရမာရ္ တည္းဟူေသာ မာရ္ငါးပါး၊ စသည္တုိ႔ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးနွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္ မူခဲ့ေသာ၊ လူ၊နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔၏ ဆရာတဆူ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဤမွ် ၾကီးမားလွေသာ ဂုဏ္နွင္႔ ျပီးျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစစ္တရားမွန္ကို အေျခခံမွစ၍ တဆင့္ျပီး တဆင့္ ေလ႔လာဖတ္ရွဳမွသာလွ်င္ ေနာက္ဆုံးက်င့္ၾကံအားထုတ္မွဳအထိ လမ္းမေခ်ာ္ လမ္းမလြဲေစပဲ ျပီးေျမာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ကိုယ္ေတြ႔သည္သာ အဓိကဟု သတ္မွတ္ကာ အေလာတၾကီး က်င့္ၾကံ အားထုတ္မည္ဆိုပါက အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖင့္ လမ္းမွားေရာက္ေစနုိင္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား..
ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏အေျခခံကိုမွ် နားလည္ျခင္းမရွိေတာ့ပဲ ကိုးကြယ္မွဳအေရာေရာ အေထြးေထြး၊ နားလည္မွဳ ေယာင္ဝါးဝါး၊ ယုံၾကည္မွဳလြဲမွားစြာနွင့္ က်င့္ၾကံမွဳ အမွားမွား အယြင္းယြင္း ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ စာေပဗဟုသုတ အားနည္းျခင္းနွင္႔အတူ၊ ဆရာေကာင္းတုိ႔၏ လမ္းညႊန္မွဳမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ဟုိလူေျပာလဲ ဟုတ္နိုးနုိး သည္လူေျပာလဲ ေကာင္းနုိးနုိးျဖစ္ေနၾကကာ ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္ျဖင္႔ ဆုံးျဖတ္နုိင္စြမ္း အားနည္းေနၾကပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆုိသည္မွာ….

မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတိုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပါဟု သတ္မွတ္သူတုိင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားနွင္႔တကြ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာအဆုံးအမႏွင့္ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာေနေသာ တပည္႔သား သံဃာေတာ္မ်ားကိုပါ ျခြင္းခ်က္မရွိ သံသယကင္းစြာ ယုံၾကည္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ကာလာမသုတ္ႏွင့္ အေယာင္ေဆာင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ဆင္ေျခမ်ား….

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ ကာလာမသုတၱန္ ေဒသနာေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို ယုံၾကည္ေလးစားစြာ ျခြင္းခ်က္မရွိ လုိက္နာေနေသာ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ေဟာၾကားခဲ႔ျခင္း မဟုတ္ေပ။ အယူဝါဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ျဖင္႔ ဝိဝါဒကြဲျပား ျငင္းခုံေနၾကေသာ ကာလာမပုဏၰားမ်ားအား ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ တရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗုဒၶစာေပ အျပည္႔အစုံ မေပၚေပါက္ေသးေသာ ကာလျဖစ္ျပီး တျခားေသာ အယူဝါဒေရးရာ စာေပမ်ား၏ ကြဲျပားမွဳကို ျငင္းခုံေနၾကေသာေၾကာင္႔ လက္ေတြ႔ လုိက္နာၾကည့္ျပီးမွ ယုံၾကည္ၾကဖို႔ ေဟာၾကားေသာ တရားျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ႔ေသာ ပိဋကတ္္သံုးပံု၊ ဓမၼကၡႏၶာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္အျပင္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ား အျပည္႔အစုံရွိေနပါသည္။ ထုိတရားမ်ားတြင္ လူ႔ေလာကအတြင္း ေနထိုင္ေနၾကေသာ လူသားတုိ႔အား ၃၈ျဖာ မဂၤလာတရားအစမွသည္ ေသျခင္းတရားတုိ႔ျပီးဆုံးရာ ျမတ္နိဗၺာန္တုိင္ေအာင္ ေဟာၾကားထားေသာ တရားမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေလာကီေကာင္းက်ိဳး အျဖာျဖာအတြက္သာမက ေလာကုတၱ႐ာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပါ ဒါန၏အက်ိဳး၊ ဒါနမရွိျခင္း၏အျပစ္၊ သီလ၏ေကာင္းျခင္း၊ သီလမရွိျခင္း၏ ဆိုးျခင္း၊ ဘာဝနာမွန္ကန္စြာေဆာက္တည္ျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္း၏အက်င္႔ စသည္တို႔ကို ျပည့္စုံစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဤမွ် ျပည္႔စုံေအာင္ ေဟာၾကားထားေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္လမ္းမွန္ကုိ ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ ျပဳျပင္လိုသူမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ က်င္႔စဥ္နည္းလမ္း စည္းကမ္းႏွင္႔ ေသြဖည္လ်က္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေတြ႔ျဖင္႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဥာဏ္ေတာ္ကို ျမင္နုိင္ပါသည္ဟု ကာလာမသုတ္ကို ကိုးကားလ်က္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကြးေၾကာ္လာၾကပါသည္။ ျမတ္ဘုရား၏ တရားစာေပ ပိဋကတ္မ်ားကို ပစ္ပယ္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာကို မယုံၾကည္ရာ ေရာက္ေလေသာေၾကာင္႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟုပင္ သတ္မွတ္၍ မရနုိင္ေပ။

ဝိနည္းစည္းကမ္းသည္ သာသနာ၏ အသက္ေသြးေၾကာ

သာသနာဟူသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတည္းဟူေသာ သိကၡာသုံးရပ္ျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေလေသာေၾကာင္႔ ရဟန္းဝိနည္း၊ လူ႔သီလသည္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ သာသနာ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ သီလမျမဲ ဝိနည္းစည္းကမ္း မထိန္းသိမ္းနုိင္ပါက သာသနာအေဆာက္အဦး ျပဳိလဲမွဳ လြယ္ကူေစနုိင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို တခ်ိန္တည္း တခါတည္း သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ သာသနာကို ပ်က္စီးညွိဳးႏြမ္းေစမည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ အခါတိုင္းတြင္ လိုအပ္သလို အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ကိေလသာတုိးပြားေစမည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားေစနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။

သစၥာဆုိက္ေအာင္ တရားမ်ားနာယူေသာအခါ...
ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခခံတရားေတာ္မ်ားကို အရင္ဦးဆုံး နာယူျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အရိယာတုိ႔၏ ဥာဏ္ေတာ္ျဖင္႔ ေဟာၾကားအပ္ေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို အႏုမွ အရင့္သုိ႔ အဆင္႔ဆင္႔ နာယူျခင္းျဖင္႔ မိမိတုိ႔၏ အသိဥာဏ္ကို ရင္႔သန္ေစနုိင္ပါသည္။ ထုိ႔႔ျပင္ အျခားေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေသာ ဝိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္မ်ားကိုပါ နာယူၾကေစလုိပါသည္။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးတည္း၏ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူျခင္းထက္ ဆရာေတာ္ေပါင္းစုံ၏ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူျခင္းသည္ ဗဟုသုတ ပိုမုိ ျပည့္စုံနုိင္သည္႔အျပင္ အသိဥာဏ္ ပညာႏွင့္ လိမ္မာယဥ္ေက်းမွဳကိုပါ ပိုမုိ ရရွိေစနုိင္ပါသည္။ အထူးအားျဖင္႔ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤဘဝသည္ ေနာက္ဆုံးဘဝ ဟုတ္မဟုတ္ မေရရာေသးပါသျဖင့္ က်န္ရွိေသာ သံသရာခရီးအတြက္ ဒါနရိကၡာ၊ သီလသိကၡာနွင့္ ဘာဝနာက်င့္စဥ္မ်ားကို တတ္အားသမွ် က်င္႔ယူ အျမတ္ထုတ္ယူဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါသည္။

အဓိက ဥာဏ္အဂၤါငါးပါး..
တရားဓမၼမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမွဳ အမွန္တကယ္ရွိေသာ လူမ်ားအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ဥာဏ္အဂၤါငါးပါးမွာ-
၁) ဘုရား တရား သံဃာ အေပၚ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မွဳရွိျခင္း။
၂) ငါးပါးသီလကို ျမဲျမံေအာင္ ေစာင္႔ထိန္းျခင္း။
၃) ကံ-ကံ၏ အက်ိဴးကို ယုံၾကည္မွဳရွိျခင္း။
၄) နာမ္နွင့္ရုပ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိျမင္ျခင္း။
၅) ငါ-ငါ႔ဟာ-ငါပိုင္မဟုတ္သည္ကို ယုံၾကည္ (စူးစမ္း၊ စီစစ္၊ စမ္းသပ္၊ ေဝဖန္၊ ပြားမ်ား) ဥာဏ္ျဖင္႔သိျမင္ျခင္း။ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ပစၥည္းစြန္႔ရမွာလား၊ စြဲလန္းမွဳ တဏွာ စြန္႔ရမွာလား….
ပစၥည္းစြန္႔လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ ျပဳလုပ္သည္ မွန္ပါေသာ္လည္း ၊ ထုိပစၥည္းအေပၚ စြဲလမ္းတပ္မက္မွဳ ျငိတြယ္မွဳ တဏွာ ျဖစ္ေနေသးပါက ယင္းသည္ အကုသိုလ္ ျဖစ္သြားနုိင္ပါသည္။ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ ဓမၼာရုံလွဴဒါန္းေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ ငါတည္ခဲ႔ေသာ ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ ဓမၼာရုံမ်ားဟု စြဲလမ္းလ်က္ ေသပြဲဝင္ခဲ႔ပါလွ်င္ အပါယ္ဇာတိ လားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကယ္မရွိေသာ ပညတ္ေပၚမူတည္လ်က္ စိတ္၊ေစတသိတ္တြင္ ေပၚေပါက္ေသာ ပရမတ္သေဘာတရားမ်ား၏ မျမဲမွဳကို ပိုင္းျခားသိျပီး ပယ္သတ္နုိင္မွသာလွ်င္ ဘဝဇာတိ ထပ္မံ မရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုသုိလ္နွင့္တရားစခန္း
ကုသုိလ္တရားဟူသည္ မိမိဖက္မွ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမွသာ ရရွိနုိ္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားစခန္းဝင္တုိင္း ကုသုိလ္ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ တရားစခန္းဝင္သည္ေျပာ၍ သီလမလုံျခဳံ၊ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ဇြဲနွင္႔ၾကိတ္မိွတ္ အေညာင္းခံထုိင္လ်က္၊ အခ်ိန္ေစ႔သည္နွင္႔ ဒုကၡခံျခင္း စိတ္မွ လြတ္ေျမာက္ျပီဟု သေဘာထားကာ၊ သူတပါးမွ လွဴဒါန္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို သုံးေဆာင္ေနျခင္းသည္ အဘယ္ကုသုိလ္မွ် ရရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကုသုိလ္တရားဟူသည္ ၾကည္လင္ေသာ စိတ္၊ လုံျခဳံေသာ သီလ၊ မွ်တေသာ ဘာဝနာပြားမွဳ၊ ယုံၾကည္ေသာ သဒၶါတရားတုိ႔မွသာလွ်င္ ရရွိနုိင္ပါသည္။

အပါယ္တံခါး မွားမဖြင္႔ေစခ်င္
အပါယ္ပိတ္တရားမ်ား နားမွ နာေနေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဘုရားတရားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္၊ တရားအမွားမ်ား ျပသေနျခင္း၊ သီလသိကၡာ၊ဝိနည္းေတာ္မ်ားကို ေလးစားမွဳမရွိျခင္း၊ မိမိနွင္႔မတန္ေသးေသာ စကားမ်ား ေျပာဆုိျခင္း၊ သီလ သမာဓိ ပညာနွင္႔ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ အကာအကြယ္ယူျပီး မိမိလိုရာ ဆြဲယူေျပာဆုိျခင္း၊ မိမိ၏ အသိဥာဏ္ျဖင္႔ မွား၏ မွန္၏ မဆုံးျဖတ္နုိ္င္ေသးပဲ တရားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေနျခင္း စေသာ အပါယ္တံခါးဖြင္႔ေစေသာ အျပဳအမူမ်ားကို အျမန္ဆုံးအဆုံးသတ္ေစျခင္းျဖင္႔ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ ကယ္တင္သင္႔ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ။
.

9 comments:

ကိုေဇာ္ said...

ကၽြန္ေတာ္က philosophy ပိုင္းေရာ - ဘာသာေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေရာ ေလ့လာေနဆဲ လူငယ္တစ္ေယာက္ပါ ခင္မ်ာ-
နတ္ျပည္ - ရွိတယ္ ငရဲ ရွိတယ္ ဆိုတာ တခါ တခါ ကိုယ္တိုင္ ျမင္ခ်င္ သိခ်င္တဲ့ စိတ္ျဖစ္မိပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္သိလိုတာက အပါယ္ေလးပါး မက်ေရာက္ခင္ ဖြင့္ ရတဲ့ အပါယ္တံခါးဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိတယ္ဆိုတာပါပဲ။

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ကိုေဇာ္ေရ..

ျမင္ဖူးခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ႔ အရင္ ေသၾကည္႔ရင္ ျမင္ဖူးမယ္ထင္ပါတယ္. ငရဲကေတာ႔ ေျမၾကီးေအာက္မွာ ရွိပါတယ္.. လူသားအားလုံးက အပါယ္ေလးဘုံက လာသူခ်ည္းပါပဲ.. ကိုေဇာ္လဲ ေရာက္ဖူးပါတယ္.. ေမ႔ေနလို႔ပါ... ျပန္သြားျပီးေလ႔လာခ်င္တယ္ဆုိလဲ သေဘာပါပဲ.. ပုိမွတ္မိတာေပါ႔..

ကိုေဇာ္ said...

မစုေရ-

ကၽြန္ေတာ္က အဘိဥာည္နဲ႔ ျမင္သလုိမ်ဳိး ကိုဆိုလိုတာပါခင္မ်ာ- -ကၽြန္ေတာ္ အဓိက ေမးလို -သိလို တာက မစု post ၇ဲ႕ ေခါင္းစဥ္ အပါယ္ တံခါး ဆိုတာ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိသလဲ ဆိုတာပါပဲ ခင္မ်ာ-

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ကိုေဇာ္ေရ.

အဘိညာဥ္နဲ႔ျမင္ခ်င္ရင္ေတာ႔ သူေတာ္ေကာင္းတရား မ်ားမ်ားက်င္႔ေပါ႔. အဲဒါဆုိ ျမင္ရနုိင္ပါတယ္..
အပါယ္တံခါးကေတာ႔ အကုသုိလ္မ်ားရဲ႕ အဆုံးမွာ ရွိပါတယ္.. အဲဒီမွာ ယမမင္းက ေစာင္႔ၾကပ္ေနတယ္..
အဲဒါေတြကို ေသရြာျပန္ေတြ၊ မေသပဲ ခဏတာ ေမ႔ေမ်ာသြားတဲ႔လူေတြ ျပန္ေျပာျပတာပဲ... တိတိက်က် ေရးထားတဲ႔ စာအုပ္ေတြ ရွိပါတယ္ .. ရွာဖတ္ၾကည္႔ပါ..
မ်က္စိနဲ႔ ျမင္မွ ယုံမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ကိုယ္တုိင္ ကြင္းဆင္းေလ႔လာၾကည္႔ေပါ႔. ေနာ္..

ေမာင္ေကာင္း said...

ေစတနာအရင္းခံတဲံ ဓမၼစာေပေတြကို လာေရာက္ဖတ္ပါတယ္..။ တန္ဖိုးရွိတဲ့စာေပမ်ား ဆက္လက္ျဖန့္ေ၀ေပးရင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္ သာဓုေခၚႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္က်င့္ၾကံႏိုင္ပါေစ..။
အမ်ားအက်ဳိး၊ ရြက္သယ္ပုိးက၊ ခႏုိးခနဲ႔ ၊ ဆုိကဲ့ရဲ႕လည္း၊ မဖဲ့စေကာင္း၊ ကုိယ့္လမ္းေၾကာင္းကုိ၊ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ ယွဥ္၊ ေရွး႐ႈႏွင္ေလာ့။ (ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

ကိုေဇာ္ said...

ကိုေဇာ္

မနာလိုမႈ -ေလာဘ - ေဒါသ စတဲ့ကိေလသာမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ အပါယ္တံခါးပိတ္ဖို႕ ႀကိဳးစားၾကသူအခ်င္းခ်င္း
ကၽြန္ေတာ္က ကို္ယ္နားလည္တဲ့ ေလ့လာထားတဲ့ “အပယ္တံခါး”ရွိတဲ့ေနရာ နဲ႔ မစုတို႔ သိထားနားလည္ထားတဲ့ (မစုအေျပာ“အကုသိုလ္မ်ားရဲ႕အဆံုး“) တူသလား မတူသလား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးဖို႔ႀကိဳးစားတာပါ. ဒါေပမယ့္လို႔ကာ အေၾကာင္း အေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္လက္မေဆြးေႏြးေတာ့ပါ။ တစံုတရာ ကၽြန္ေတာ့္စကားမ်ားတြင္ မစုအေပၚ ခႏုိးခနဲ႔ ရိသလို ျဖစ္ခဲ့ရင္ ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ဒီေနရာကပဲ ေလးေလးစားစား ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္မ်ာ -

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ကိုေဇာ္ေရ..

အခုလို စာေတြေရးတာ ေဝဖန္တာ ေထာက္ျပတာက ဘုရားရွင္မ်က္နွာ၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕ သာသနာမ်က္နွာတခုတည္းကိုပဲ ၾကည္႔ျပီး ေျပာေန ေရးေန လုပ္ေနတာပါ...

လူအမ်ားထင္သလို မနာလိုလို႔ ေဒါသၾကီးလို႔ လုံးဝမဟုတ္ရပါဘူး.. မနာလိုျဖစ္စရာ အေၾကာင္းလဲ မရွိသလုိ လူလူခ်င္း မုန္းစရာအေၾကာင္းလဲ လုံးဝ မရွိပါဘူး.. ေစတနာထားျပီး ေျပာေနေရးေနတာ ေစတနာကို တန္ဖိုးမထားရင္ ေနပါ.. မေစာ္ကားရင္ပဲ ေက်နပ္လွပါျပီ.....

ဆရာေတာ္နွင္႔တကြ. သက္ဆိုင္သူအားလုံး .အမွားကို အမွားမွန္းသိျပီး အမွန္ျပဳျပင္ အမွားထပ္မလုပ္ေတာ႔ဘူးဆုိရင္ ေက်နပ္လွပါျပီ. ေရးရက်ိဳးလဲ နပ္ပါျပီ..

လက္ကုန္ေရးထားျပီးျဖစ္လုိ႔ ေနာက္ထပ္လဲ မေရးေတာ႔ပါဘူး...

က်န္ရွိေနတဲ႔ အပိုင္းကေတာ႔ သံဃာေတာ္အခ်င္းခ်င္း ရွင္းလင္းရမယ္႔အပိုင္းျဖစ္သြားလို႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းလဲ မရွိေတာ႔ပါဘူး...

ဆရာေတာ္ မေလးရွားၾကြလာရင္ေတာ႔ အဆင္ေျပရင္ အြန္လုိင္းအေမးအေျဖလုပ္ဖို႔ေတာ႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။

အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္...

Anonymous said...

ပရိယတ္ကုိေတာ့ ဘယ္သူမွ လက္လႊတ္လုိ႔ မရဘူးဆိုတာ က်ေနာ္လဲ လက္ခံပါတယ္။ ဘုရားကုိ ၾကည္ညိဳရင္ ဘုရားေဟာ တရားဓမၼေတြကုိ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ရမွာပါ။ ဒါေတြ မဖတ္ မေလ့လာဘဲ စာေတြ႔ပယ္ျပီး ငါေတြ႔ပဲ ေဟာမယ္ဆုိရင္ မသင့္ေတာ္ဘူး ထင္ပါတယ္။
က်ေနာ့္မွာ တရားအတူထုိင္ဖူးတဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ခင္မင္ပါတယ္။ တရား ပံုမွန္ထုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အာနာပါနပဲ အားထုတ္တယ္။ ရုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္ အနိစၥေတြ စိတ္မဝင္စားဘူး။ ဒုကၡအေၾကာင္း မၾကားခ်င္ဘူး။ ဒီေတာ့ ပရိယတ္ကုိ သူ လံုးဝ စိတ္မဝင္စားဘူး။ ပယ္ထားတယ္။ အဲဒီအခါ ျဖစ္လာတာက သူ ျပန္ေဟာတဲ့ တရားေတြ၊ တစ္နည္း သူ႔ဓမၼအျမင္ေတြ ဘဝအျမင္ေတြက အမွန္လမ္းေၾကာင္းကေန ခၽြတ္ေခ်ာ္လာတယ္။

ငါးပါးသီလကအစ စိတ္မဝင္စားဘူး။ အေရးမၾကီးတဲ့ အလုပ္ေတြလုိ သေဘာထားတယ္။ စိတ္ေကာင္းရွိေပမယ့္ ဒါနကုိ အပင္ပန္းခံျပီး တကူးတက မျပဳဘူး။ ဒီေတာ့ ကမၼဌာန္းနဲ႔အတူ တြဲျပီး ျဖည့္ဆည္းအပ္တဲ့ ဒါနသီလ ပါရမီေတြ မျဖည့္၊ ဘာဝနာမွာလဲ သတိပဌာန္ကုိ လံုးဝနီးပါး ပစ္ပယ္ထားေတာ့ တရား အားထုတ္ေပမယ့္ ထူးျခားမႈ မရွိ ျဖစ္ေနတယ္။ အနိစၥကုိ ျမင္ခ်င္စိတ္ မရွိဘဲ ဝင္ေလထြက္ေလ ရႈရံုက စိတ္တည္ျငိမ္ရံုပဲ အက်ိဳးေပးမွာပဲေလ။

ဒီျပႆနာမ်ိဳးက ဓမၼစာေပေတြ ဖတ္ရႈ၊ ဓမၼေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳရင္ ေျပလည္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေတြ ဘာမွ စိတ္မဝင္စားဘဲ လက္ေတြ႔ အဓိက ဆုိျပီး တရားပဲ ထုိင္ေနရင္ ေညာင္းတာပဲ အဖတ္တင္မွာ စုိးရတယ္။ ပရိယတ္ကုိ ပစ္ပယ္တာ ပစ္ပယ္သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိပါဘူး။

သျှင်သာမိ - မုံရွာ said...

တကယ္ကုိ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ပုိ႔စ္ေလးပါပါပဲ
အေယာင္ေဆာင္ ဗုဒၶဘာသာေတြ
အဓမၼ၀ါဒီ သမားေတြ ေပးတတ္တဲ႔ ဆင္ေျခတခုက
ကာလာမ သုတ္ကုိ ကုိင္ေပါက္ျပီး
ဓမၼကုိ ေဆြးေႏြးေနသူေတြၾကား ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္တာၾကတာပါပဲ
ရတနာ ဘေလာ႔မွာ အဲဒီ ကာလာမသုတ္ကုိပဲ ထပ္တလဲတင္ျပျပီး လာလာေျဖရွင္းတဲ႔ အတုေယာင္ေတြရဲ႕
ဆင္ေျခေတြ ေတြ႔ဘူးမွာေပါ႔
ကာလမသုတ္ကုိ ဘုရားရွင္ ဘယ္အခ်ိန္အခါက
ဘယ္လိုအေၾကာင္းရာေၾကာင္႔ ေဟာသလဲဆုိတာ
ေမးၾကည္႔ရင္ ေကာင္းေကာင္းသိမွာမဟုတ္ဘူး
တခ်ဳိ႔က က်မ္းကုိး က်မ္းကားနဲ႔ ေျဖရွင္းရင္ေတာင္
ကာလာမသုတ္ကုိ ေထာက္ျပျပီး ပိဋကတ္က်မ္းစာ နဲ႔ကုိက္ညီတဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔လည္း မွန္တယ္လုိ႔ မယူနဲ႔ ဆုိတာေတြကုိ ရွိေသးတယ္
ပိဋကတ္ဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာေတာင္ ေရေရရာရာ မသိပဲနဲ႔ အမ်ားေယာင္လုိ႔ေယာင္ ေယာင္ အေမာင္ေတာင္မွန္း မသိဆုိတဲ႔ အတုေယာင္ေတြက
ဒုနဲ႔ေဒး ဘုရားရွင္က သူေဟာတဲ႔တရားကုိ လာလည္႔ ရွဴ႔လည္း စူးစမ္းလွည္႔ ဆုိျပီး ဖိတ္ေခၚျပီးသားပါ
ဘုရားရွင္ ကာလမ သုတ္ကုိ ေဟာစဥ္က ပိဋကတ္ဆုိတာ မရွိေသးဘူး အဲဒီတုံးကုိ ပုဏၰားေတြ
နိဂ႑ေတြရဲ႕ က်မ္းေတြကုိ ပိဋကတ္လုိ႔ ေခၚတာ
ဘုရားရွင္ ရည္ညြန္းတာက အဲဒီ နိဂ႑ဒိဌိေတြရဲ႕ က်မ္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔လည္း မွန္တယ္လုိ႔ မယူဆနဲ႔လုိ႔ ရည္ညြန္းတာ
ဘုရားရွင္တရားေတာ္ေတြဟာ သုတၱန္ ၀ိနည္း အဘိဓမၼာ ဒါေတြပဲ အဲဒါေတြကုိ စုစည္းျပီး
ပထမသဂၤါယနာ တင္တဲ႔ အခ်ိန္ကျပီး ပိဋကတ္လုိ႔ ေခၚတြင္ခဲ႔တာပါ
ဒါကုိပင္ ေကာင္းေကာင္းမသိပဲ အဌကထာကုိ ေ၀ဖန္ခ်င္တဲ႔သူနဲ႔ ပိဋကတ္ကုိ ေ၀ဖန္ခ်င္တဲ႔သူေတြကုိ
ေတြ႔ရတတ္စျမဲပဲ
အဌကထာမ်ားကုိ ေ၀ဖန္မည္ဆုိလွ်င္ မိမိသည္
ယုတၱိေဗဒနည္း၊
သမုိင္းအေထာက္အထား၊
ဘာသာေရးစာေပမ်ားတြင္ ႏွံစပ္မွဳမည္မွ်ရွိသည္ကုိမိမိဘာသာ အရင္ ေလ့လာ
စစ္ေဆးဖုိ႔လုိအပ္တယ္
ထုိမွသာ အမွန္ကုိသိႏုိင္မယ္
သိတာေလး မေတာက္တစ္ေခါက္နဲ႔ တဖက္လူကုိ
၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္တတ္တဲ႔ အေယာင္ဗုဒၶဘာသာမ်ား
ဒီပုိ႔စ္ေလးကုိ ဖတ္ႏုိင္ပါေစဗ်ာ ဆုေတာင္းမိပါရဲ႕