အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Saturday, December 19, 2009

သီလ၊ သတိ၊ ဥာဏ္ယွဥ္တြဲပါ..

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္အား ၂၅၅၃ ခုနွစ္သို႔တုိင္ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေဝဓ သာသနာသုံးရပ္ျဖင္႔ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္လာၾကသူမ်ားမွာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယေန႔ကာလသည္ ဝိမုတၱိကာလ ျဖစ္ေလေသာေၾကာင္႔ လူအမ်ားသည္ ဝိပႆနာတရားကို ပိုမုိစိတ္ဝင္စားလာၾကပါသည္။

ဝိပႆနာတရားစစ္ တရားမွန္၏ အဂၤါရပ္..
တရားစစ္ တရားမွန္၏ အဂၤါရပ္မွာ ႏွစ္ခ်က္တည္းသာ ရွိပါသည္။ ရွဳပြားဆဲအခ်ိန္တြင္ ကိေလသာမ်ား ျငိ္မ္းေနေသာေၾကာင္႔ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ျငိမ္းခ်မ္းေနျပီး၊ တရားရသြားေသာအခါတြင္လည္း ပယ္သတ္သင္႔ေသာ ကိေလသာမ်ားကို ပယ္သတ္ျပီးေသာေၾကာင္႔ ကိုယ္ စိတ္ နွလုံး သုံးပါးစလုံး ျငိမ္းခ်မ္းေနတတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ကို္ယ္ေရာ စိတ္ပါ ပင္ပန္းေနမည္ဆုိပါက တရားမွားေနေၾကာင္း သိထားသင္႔ပါသည္။

တရားဟူသည္ ထိုင္မွ ရမည္ေလာ…
တရားဟူသည္ ထုိင္မွသာ ရမည္ဟု လူအမ်ားက ထင္မွတ္မွားေနၾကပါသည္။ တရားထုိင္က်င္႔ရွိသူမ်ားကို အျပစ္မေျပာလိုေသာ္လည္း တရားထုိင္ရန္ အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္မူ စိတ္အားငယ္စရာ ျဖစ္လုိ႔ ေနပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဝိပႆနာတရားဟူသည္ ကာယအလုပ္မဟုတ္၊ ဥာဏအလုပ္သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ေသာ အမူအရာလွဳပ္ရွားမွဳမ်ိဳးမဆုိ သတိတရားနွင္႔ အသိကပ္ျပီး ဥာဏ္နွင္႔ရွဳပြားနုိင္မည္ဆုိပါက ယင္းသည္ တရားထုိင္သည္ႏွင္႔ သေဘာတရားအတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥာဏ္ပညာမပါပဲ တရားထုိင္မည္ ဆုိပါက မည္မွ်ပင္ ၾကာၾကာထုိင္ေစကာမူ တရားစစ္ကို သိရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ပဠာသ - မတူဘဲ တုျပိဳင္ေျပာဆုိျခင္း
မိမိတုိ႔ထက္ အက်င္႔သီလ၊ စာေပဗဟုသုတ၊ သမာဓိ၊ ပညာတုိ႔နွင္႔ ျပည္႔စုံ သာလြန္ ျမင္႔ျမတ္ေတာ္မူၾကေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားနွင္႔ မရုိမေသ ဖက္ျပိဳင္ ေျပာဆုိ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပဠာသ ဟု ေခၚပါသည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ မနွိဳင္းေကာင္းဘဲ ႏွိဳင္းယွဥ္ ဂုဏ္ျပိဳင္ျခင္း၊ မရုိမေသ တန္းတူထားေျပာဆုိျခင္းသည္ အျပစ္ အလြန္ၾကီးပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ လူမ်ား၏ နွဳတ္သြက္ လွ်ာသြက္ အာေကာင္းေကာင္းနွင္႔ ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာဆုိေနျခင္းကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ဥာဏ္နွင္႔ အသိလိမၼာ ဥာဏ္ပညာ နည္းပါးေသာ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ဟုတ္ေလနုိးနုိး ယုံလြယ္တတ္ၾကပါသည္။ ထုိျပင္ ကိုယ္ေတြ႕ဥာဏ္ပါဟု ေျပာပါက သာ၍ အထင္ၾကီးတတ္ျပီး ေရွ႕က သြားသူမ်ားေနာက္ လုိက္ပါရန္ ဝန္မေလးတတ္ၾကေပ။

အရိယာသူေတာ္ေကာင္း ဟူသည္ သီလစင္ၾကယ္မွဳ ရာခိုင္နွဳန္းျပည္႔ရွိရပါမည္…
ပုထုဇဥ္၏ သီလဝိသုဒၶိသည္ အခ်ိန္မေရြး ေဖာက္ဖ်က္နုိင္ေသာ္လည္း အရိယာသူေတာ္ေကာင္း၏ သီလဝိသုဒၶိသည္ မည္သည္႔အေၾကာင္းျပခ်က္နွင္႔မွ် မပ်က္စီးနုိင္ေတာ႔ေပ။ ကိုယ္၊ စိတ္၊ နွလုံးသုံးပါး စင္ၾကယ္ယုံသာမက ရတနာသုံးပါးနွင္႔တကြ ၾကီးျမတ္သူမ်ားအားလုံးကို ျပစ္မွား အျပစ္တင္ျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ႔ေပ။ ရဟန္းျဖစ္မည္ ဆုိပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို ရိုရိုေသေသ လုိက္နာသည္႔အျပင္ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို အသက္ထက္ တန္ဖိုးထား ရုိေသတတ္ၾကပါသည္။

သစၥာသုံးခုိင္ နိဗၺာန္တုိင္..
သမၼဳတိသစၥာ၊ ပရမတၱသစၥာ၊ အရိယသစၥာဟူ၍ နယ္ပယ္သုံးရပ္ရွိပါသည္။ သမၼဳတိသစၥာနယ္ပယ္တြင္ အမွန္မရွိေသာ နံမည္ ပညတ္အေခၚအေဝၚမ်ားသာ ရွိေသာ္လညး္၊ ပရမတၱသစၥာ နယ္ပယ္တြင္မူ အဟုတ္ရွိ အမွန္တကယ္ရွိေသာ စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္၊ နိဗၺာန္ ေလးမ်ိဳးသာလွ်င္ ရွိေနပါသည္။ အရိယသစၥာနယ္ပယ္ဆုိသည္မွာ- ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ ဟူေသာ သစၥာေလးပါးကို ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပညတ္နွင္႔ ပရမတ္္္္္္္္္္
ပညတ္ဟူသည္ သမုတ္ရွိျဖစ္၍ ပရမတ္ဟူသည္ အဟုတ္ရွိျဖစ္ေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ပညတ္တည္းဟူေသာ သမၼဳတိသစၥာနယ္ကို ပစ္ပယ္၍မရနုိင္ေပ။ ေလာက အေခၚရွိနွင္႔ တကယ္ရွိကို ပိုင္းျခားသိျမင္ျခင္းျဖင္႔ ပရမတ္တည္းဟူေသာ ပရမတၱသစၥာ၏ မျမဲေသာသေဘာ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲေနေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ဥာဏ္နွင္႔ သိျမင္လာနုိင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပဲ ပညတ္ကို ပယ္မည္ဆုိပါက မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားေၾကာင္႔ အပါယ္ငရဲသုိ႔ လားရတတ္ပါသည္။

ထိုေၾကာင္႔ တခ်ိဳ႕ေသာ တရားျပေနသူမ်ားသည္ ပညတ္ကို တကယ္မရွိ၊ အမွန္ရွိတာ ပရမတ္ဟု ဆိုကာ ဘုန္းၾကီးနွင္႔လူ ဟူ၍ ခြဲျခားျခင္းမျပဳေတာ႔ပဲ ၾကမ္းတေျပးတည္း အတူထုိင္ျခင္း၊ ဘုန္းၾကီးနွင္႔ သီလရွင္ တဝုိင္းတည္း ဆြမ္းဘုန္းေပးျခင္း၊ ဝိကာလေဘာဇနာဟူသည္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္သာျဖစ္၍ တကယ္မရွိေသာ ပညတ္ခ်က္ဟုဆုိကာ မြန္းလြဲခ်ိန္ေက်ာ္သည္အထိ ဆြမ္းဘုန္းေပးျခင္း စေသာ ရဟန္းဝိနည္း၊ လူ႔စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လာၾကပါသည္။ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အတၱစြမ္းအားကို အေျခခံလ်က္ အနတၱစြမ္းအား အနတၱဥာဏ္ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္႔အစား အတၱကို ပစ္ပယ္ေနျခင္းေၾကာင္႔ အနတၱျမင္မျမင္မွာ မေသခ်ာလွေပ။

အမွန္တကယ္ ပယ္ရမည္႔အရာမ်ား….
စြဲလမ္းမွဳတဏွာ၊ ငါစြဲ ဒိ႒ိနွင္႔ ေထာင္လႊားေသာ မာနမ်ားကို ပယ္သတ္ရမည္႔အစား ပညတ္ကို တကယ္မရွိဟုယူဆကာ ပယ္သတ္ေနျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ပယ္သတ္ရမည္႔ ငါေတာ္ ငါတတ္ ငါသိ ဟူေသာ တဏွာ၊မာန၊ ဒိ႒ိမ်ားနွင္႔အတူ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ အရိယာပါဟု လည္းေကာင္း၊ ဥာဏ္စဥ္မ်ား ဘယ္နွစ္ဆင္႔ တက္ေနပါျပီဟုလည္းေကာင္း ၊ ရဟန္း၏ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္၊ လူ႔စည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ တုိင္းသိျပည္သိ ကမာၻသိေအာင္ ေၾကာ္ညာ ေမာင္းခတ္လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။

သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား
ဒုကၡသစၥာဟူသည္ ပိုင္းျခားသိရမည္၊ သမုဒယသစၥာဟူသည္ ပယ္သတ္ရမည္၊ နိေရာဓသစၥာဟူသည္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည္၊မဂၢသစၥာဟူသည္ ပြားမ်ားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ မဂၢသစၥာျဖင္႔ ဒုကၡသစၥာကို ပိုင္းျခားျပီး သိမည္ဆုိပါက သမုဒယသစၥာကို ပယ္သတ္ျခင္းနွင္႔ နိေရာဓသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ တျပိဳက္တည္း ျပီးေျမာက္နုိင္ပါသည္။

သတိပ႒ာန္နည္းျဖင္႔ ဝိပႆနာရွဳပြားနည္း ေလးမ်ိဳး…
ကာယာနုပႆနာ၊ ေဝဒနာႏုပႆနာ၊ စိတၱာႏုပႆနာ၊ ဓမၼာႏုပႆနာ ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးရွိပါသည္။ လူတုိ႔၏ ပင္ကုိယ္ စရိုက္ေပၚမူတည္လ်က္ ရွဳနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားနုိင္ေသာ္လည္း မည္သည္႔ရွဳနည္းကို က်င္႔သုံးေစကာမူ က်န္သုံးနည္းသည္လဲ အလိုအေလ်ာက္ အသုံးျပဳေနရပါသည္။

ခႏၶာနွစ္မ်ိဳး၏ မတူညီပုံ…
မည္သည႔္္ သက္ရွိသတၱဝါမဆို မ်က္စိျဖင္႔ ျမင္နိုင္ေသာ ဝင္ကစြတ္ အထည္ခႏၶာႏွင္႔ ပကတိဥာဏ္ျဖင္႔သာ သိနုိင္ေသာ သေဘာခႏၶာငါးပါး ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳး ရွိေပသည္။ အထည္ခႏၶာအား ပညတ္ဟုဆိုကာ ပယ္လုိက္ပါက အထည္ခႏၶာအား အမွီျပဳကာ ေပၚေပါက္လာမည္႔ သေဘာခႏၶာငါးပါး၏ မတည္ျမဲမွဳသေဘာ၊ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမွဳသေဘာကိို သိရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ေတာ႔ေပ။ ထုိေၾကာင္႔ ဝိပႆနာရွဳပြားျခင္းဆုိသည္မွာ အမွန္တကယ္ မရွိေသာ ပညတ္အထည္္ခႏၶာကို အသုံးျပဳကာ သိတတ္ေသာ သေဘာတရား ပရမတ္ခႏၶာ ငါးပါး၏ မတည္ျမဲမွဳသေဘာကို ဥာဏ္ျဖင္႔ပိုင္းျခားသိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆုိလုိပါသည္။

အာရုံသိ ခႏၶာငါးပါးသည္သာ ဘဝတစ္ခုလုံး၏ ဖြားေသ
သက္ရွိသတၱဝါမ်ား၏ သိတတ္ေသာ သေဘာတရားေလးသည္သာ ဘဝ၏ ဖြားေသ ျဖစ္ေပသည္။ သိတတ္ေသာ သေဘာတရား မရွိေတာ႔ျခင္းကို ေသဆုံးျခင္းဟု ေခၚဆုိပါသည္။ အာရုံနွင္႔ ဒြါရတုိက္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သိတတ္မွဳ သေဘာေလး၏ မျမဲျခင္းတရားကို ဒုကၡသစၥာဟု ျမတ္စြာဘုရားက သတ္မွတ္ခဲ႔ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (အနတၱလကၡဏာသုတ္)
“ေနတံမမ ေနေသာ ဟမသိၼ နေမေတာ အတၱာ”
ငါ၊ င႔ါဥစၥာ၊ ငါ႔အတၱ သည္ အမွန္မရွိ၊ အနတၱပါသည္သကား။ ဟူသည္႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုပ္ေပးတရားေတာ္သည္ အာရုံသိ သေဘာတရားေလး၏ မျမဲျခင္း ဆင္းရဲအမွန္ကို ဆင္ျခင္နွလုံးသြင္း ပိုင္းျခားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆူနာမီဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ၏ တရားေကာက္နွဳတ္ခ်က္…
<<စိတ္နဲ႔သိတဲ့ ျဖစ္တာမွန္သမွ် ခႏၶာငါးပါးအတုပဲ၊ ျဖစ္႐ံုသက္သက္၊ ျဖစ္ကာမတၱ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈကမွ ခႏၶာငါးပါး ဒုကၡသစၥာအစစ္။ ျဖစ္တာပ်က္တာမဟုတ္၊ ပ်က္တာျဖစ္တာ။ ျပဳလုပ္ကာမတၱ ျပဳလုပ္မူေတြ ပ်က္ေနတာ။ ဘာလုပ္လုပ္ လက္ခံ သိမ္းပိုက္ၿပီးမလုပ္နဲ႔၊ စြန္႔လုပ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္႐ံုသက္သက္လုပ္၊

အတၱ(တစ္ခုခု၊တစ္ေယာက္ေယာက္၊တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၊တစ္ေနရာရာရဲ႕အား) မပါေစနဲ႔။ တစ္ခု၊ တစ္ေယာက္၊ တစ္ခ်ိန္၊ တစ္ေနရာဆိုတဲ့ အထင္မွားကင္းကင္း၊ အစြဲကင္းကင္း လုပ္႐ံုသက္သက္လုပ္မွ ကိေလသာျဖစ္ေနမႈက လြတ္လပ္ေရးရမယ္။ မကန္႔သတ္ဖို႔၊ မပညတ္ဖို႔၊ မဆုပ္ကိုင္ဖို႔၊ မသိမ္းပိုက္ဖို႔ အဓိကထားမွ တရားအလုပ္စစ္။>><<ရွင္းလင္းျခင္း>> <<ေမ့ေလ်ာ့မႈ ( အ၀ိဇၨာ ) ေၾကာင့္>>

အထက္ပါ ဆူနာမီဆရာေတာ္၏ တရားယူဆခ်က္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ျမတ္တရားနွင္႔ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ စိတ္ျဖင္႔သိေသာ အရာမွန္သမွ် ခႏၶာငါးပါးအတု ဟု၊ သတ္မွတ္လ်က္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမွဳသည္သာ ဒုကၡသစၥာ အစစ္ဟု ဆုိလုိထားပါသည္။

ေဝဒနာသည္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းတတ္ပါသလား…..
ေဝဒနာဟူသည္ နာက်င္ ကိုက္ခဲ ေညာင္းညာျခင္းမ်ားကို သာ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ခ်မ္းသာျခင္း သုခေဝဒနာ၊ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡေဝဒနာနွင္႔ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာ ဟူ၍ ေဝဒနာသုံးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ေဖာက္ျပန္မွဳ၊ ခံစားမွဳ၊ မွတ္သားမွဳ၊ ေစ႔ေဆာ္မွဳ၊ ျပဳလုပ္မွဳသေဘာတည္းဟူေသာ သေဘာခႏၶာရွိေနသ၍ ေဝဒနာသည္ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဝဒနာခ်ဳပ္ျငိမ္းခ်ိန္သည္ ေသဆုံးသြားေသာအခ်ိန္သာ ျဖစ္နုိင္ေပသည္။

အထည္ပညတ္္ခႏၶာ၏ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမွဳ…
အထည္ပညတ္ခႏၶာ၏ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမွဳသည္ ထိန္းခ်ဳပ္၍မရသလို၊ တားဆီးနုိင္ျခင္းလည္းမရွိနုိင္ပါ။ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္လ်က္ သူ႔သဘာဝအတုိင္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား၏ ေမြးရာပါ အသိဥာဏ္ျဖင္႔ ကံ၊ စိ္တ္၊ ဥတု၊ အာဟာရမ်ားျဖင္႔ မတင္႔တယ္မွဳ အသုဘ မွ တင္႔တယ္မွဳ သုဘသို႔ အခ်ိန္နွင္႔အမွ် ျပဳျပင္ေနၾကရပါသည္။ ထုိေၾကာင္႔ ထိုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမွဳကို သိရုံသက္သက္မွ်ျဖင္႔ ဒုကၡသစၥာ၏ သေဘာကို ျပည္႔စုံေအာင္ သိနုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ တြယ္တာစရာမရွိ၊ ကပ္ျငိစရာမရွိ၊ ျငီးေငြ႔စရာ ဒုကၡခံစားမွဳ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သံေဝဂတရားကို အေျခခံေသာ အသိတရားကိုသာ နားလည္ႏုုိင္ပါသည္။ ေဖာက္ျပန္မွဳကို ျငီးေငြ႔ျပီး စြဲလမ္းမွဳ တဏွာ၊ ငါစြဲ ဒိ႒ိ နွင္႔ ေထာင္လႊားေသာ မာနကို အျပီးတုိင္ ပယ္သတ္နုိင္မွသာလွ်င္ အသခၤတတည္းဟူေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာအေရြး မမွားေစနဲ႔….
ျမတ္စြာဘုရား၏ လမ္းညႊန္ျပသမွဳ ကို အေျခခံလ်က္ က်င္႔ၾကံအားထုတ္ေတာ္မူေသာ ဆရာသမားမ်ား၏ ကိုယ္ေတြ႔သည္သာ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းက်င္႔စဥ္ ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ သိျပီးမွ က်င္႔ၾကံအားထုတ္မွဳသည္ မသိပဲ က်င္႔ၾကံအားထုတ္မွဳထက္ ပိုမိုထိေရာက္ မွန္ကန္ ျမန္ဆန္နိုင္ပါသည္။ ထုိေၾကာင္႔ စစ္မွန္ေသာ ဆရာသမား၏ လမ္းညႊန္မွဳ တာဝန္ (ညာတပရိညာ) ျပီးဆုံးပါလွ်င္ မိမိ၏ က်င္႔ၾကံအားထုတ္မွဳ တာဝန္ (တိရဏပရိညာ) ကို ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါလွ်င္ ဓမၼ၏တာဝန္ (ပဟာနပရိညာ) သည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ျပသမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေရွ႕ထားလ်က္ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ။

(ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ တားဆီးျခင္း ျပဳလုပ္၍ မရေသာ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္၊ သူ႔အလုပ္ သူလုပ္ေနေသာ ရုပ္၊ နာမ္၊ ဓမၼ၊ သခၤၤါရတုိ႔၏ မျမဲမွဳ၊ အခ်ိန္နွင္႔အမွ် ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲ ပ်က္စီးေနမွဳမ်ားကို ျမဲျမံေသာ သတိတရားနွင္႔ အသိကပ္ျပီး ဥာဏ္ျဖင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ ရွဳပြားျခင္းျဖင္႔ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတည္း ဟူေသာ ကိေလသာမ်ားကို အျပီးတုိင္ ပယ္သတ္နုိင္ျခင္းသည္ အသခၤတ၏ ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ ျဖစ္ပါသည္။)

(သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာနွင္႔ ဖတ္ဆရာမ်ား၏ သြန္သင္ဆုံးမမွဳ ျမတ္တရားမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မွားယြင္းမွဳ ရွိပါက စာေရးသူ၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။)


40 comments:

tint said...

ေၾသာ္

ေျပာရင္ေတာ့ ဒါေလာက္ဘယ္ကမလဲဗ်ာ၁၀၀ါမျပည့္မီ တပည့္ေမြးေသာ္

မိိမိအမွန္တကယ္ရေသာ စ်ာန္နဲ ့ မဂ္ကို လူ သာမေဏတို ့ကို ေဟာခဲ ့ေသာ္( ရဟန္းခ်င္းမူ တရာအားထုတ္ရန္တိုက္တြန္းလိုက ေျပာခြင့္ရွိသည္ )

ေဆးကု ေဗဒင္ နတ္ေဟာေသာ္

ပါစိတ္အာပတ္သင့္ေစတဲ ့ ။

အရိယာထဲ အငယ္ဆံုးေသာတာပန္ေတာင္ အဲလို အာပတ္အသင့္မခံဘူးေလ ။ အရိယာမဟုတ္လို ့ အာပါတ္မေၾကာက္တာေပါ့ ။
တရားေဟာလြဲေနတာေတာ့ ပြေနတာဘဲ

တခါ အေမးခရစ္ယန္ အေျဖအမွန္တရားဆိုတဲ ့တရားမွာ

လူျဖစ္ ေခြးျဖစ္ နတ္ျဖစ္တာ ျဖစ္ခ်င္တဲ ့ စိတ္ေၾကာင့္လို ့ေဟာတာ

စဥ္းစားေလ ။ အပါယ္ ၄ပါး ျဖစ္ပရေစလို ့ ဆုေတာင္းတဲ ့ သူ ဘယ္သူရွိလဲ ။

ဘုရားရွင္ေဟာတဲ ့ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံတို ့ေၾကာင့္ ဘ၀ေတြ မတူရတာကို ျပက္ရယ္ျပဳသလိုဘဲ ။

တခါ သူ ့လက္သံုး ၃၁ဘံု ဘာမွမဟုတ္ဘူးဆိုတာလဲ ။ အနတ္တ ဆိုတာ လိပ္ျပာေကာင္မရွိ အထည္ျဒပ္မရွိ ရုပ္နာမ္တို ့ ဒရစပ္ျဖစ္ပ်က္ဆိုတဲ ့ ျမတ္စြာဘုရား တရားနဲ ့ တျခားစီ ။

ပဌာန္းတရားေတာ္ၾကီးနဲ ့လဲ ဆန္ ့က်င္ေနျပန္ေရာ.။

တခါ ျမတ္စြာဘုရားက စလို ့ ခုေခတ္ထိ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ တရားကိုသေဘာေပါက္ေအာင္နာ ျပီးတာနဲ ့ဆိပ္ျငိမ္ရာမွာ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ရပါတယ္ ။

ခု သူ ့ရိပ္သာမွာ ေယာဂီ (ထားပါေတာ့ေလ ) ေတြ ေရွ ့ကထိုင္ ေနာက္က သူ ့အသံၾကီးနဲ ့ တတြတ္တြတ္ တေနကုန္ေအာ္ေပးေနတာ ဘယ္လာ သမာဒိရမလဲေလ ။

တခါ ဘုန္းၾကီးကကူေပးလို ့တရားရလြယ္တာ ဆိုျပီး ေဟာေနတာ အေခြတိုင္းလိုလိုပါေနတာ ျမတ္စြာဘုရားေတာင္ တရားကုူထိုင္ေပးမရတာကြယ္ ။

tint said...

နတ္ျပည္ေရာက္တယ္ဆိုတာ ဘာနဲ ့ေထာက္ကူလဲဆိုေတာ့ နတ္၀င္ေျပာလို ့ နဲ ့ ပူးေျပာလို ့တဲ ့

အဲလိုသာေျပာတိုင္းယံုရ အင္း ေလာကၾကီးခက္မွာေပါ့

အဲဒါေတြ သိထားေတြ ့ထားတာ ၾကာလွေပါ့ဗ်ာ

ဒါေပမဲ ့ စစ္တာေဆးတာေတြက အခ်ိန္ယူေနရလို ့ အသာေလးလႊတ္ထားတာပါ ။

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Dr Phyo Wai Kyaw said...

အေၾကာင္းအက်ိဳးနဲ႔ တည့္တည့္လင္းလင္း ေထာက္ျပထားတာ သိသာျမင္သာျပီး အမ်ားၾကီး ေကာင္းပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ရင္ဖြင့္ရဦးမယ္။ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဘယ္ဆရာရယ္ လုိ႔ေတာ့ တည့္တည့္လင္းလင္း မေဖာ္ထုတ္လုိေသးပါဘူး။ သတိထား ႏုိင္ေအာင္ သတိေပးလုိတာပါ။ တေလာက လူနာမည္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟာ သူေရးသားတဲ့ တရားဆုိင္ရာ ေမလ္းေတြ မၾကာခဏ ပုိ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ သုိးေဆာင္းဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက "ေရွးတုန္းက ဆရာေတာ္ၾကီးေတြရဲ႔ တရားေတြဟာ မျပည့္စုံဘူး၊ ပရမတၱအျမင္ ခ်ိဳ႔ယြင္းေနတယ္"လုိ႔ စြပ္စြဲထားတဲ့ အခ်က္ကုိ ေထာက္ျပေတာ့ သူက ၀န္မခံတဲ့အျပင္ သူဆုိလုိတာ ဒီလုိမဟုတ္ပါဘူး ဆုိတဲ့အေၾကာင္း၊ သူဟာလည္း ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာဆုိတယ္။ သူတုိ႔တရားကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ဖုိ႔ စည္းရုံးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ပတ္၀န္းက်င္မွာ သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာေတြ ရွိပါတယ္။ သေဘာက် ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ တရား အားထုတ္နည္းေတြကုိ လက္လွမ္းမီတဲ့ ေနရာေတြမွာ ရႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ အရိပ္အျမြက္ျပျပီး တားျမစ္ အေၾကာင္းျပန္ ေတာ့လည္း သေဘာေပါက္ဟန္ မတူဘူး။ ဆရာစြဲတယ္၊ နည္းစြဲတယ္ လုိ႔ ဂုိဏ္းဂဏစြဲတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲျပန္တယ္။

သူ( အဲဒီအရွင္)ငယ္ငယ္ကလည္း ဒီလုိပဲ ဆရာစြဲ နည္းစြဲခဲ့ဖူးတယ္၊ ခုေတာ့ ဒီတရားေတြသိရေတာ့ ဒီလုိ မစြဲလန္းေတာ့ဘူးလုိ႔ စကားကပ္ျပီး ေ၀ဖန္ စည္းရုံးျပန္တယ္။ ဘယ္လုိတရားျပ ဆရာပါလိမ့္၊ ဘယ္လုိ သေဘာပါလိမ့္လုိ႔ ေအာက္ေမ့တယ္။ သူငယ္ႏွပ္စားေလး ေလာက္နည္းနည္း သေဘာထားျပီး ဆုံးမထားခ်က္ေတြ၊ တလြဲ အကုိးအကားနဲ႔ ေ၀့လည္လည္ ေဟာျပန္ခ်က္ေတြ ေရာက္လာျပီး၊ တစ္၀က္မွန္ တစ္၀က္မွားတဲ့ စာအုပ္ေတြကုိ ျဖန္႔ျဖဴးျပန္တယ္။ (ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ေရးသားရာမွာ ေနာက္ပုိင္း မေခ်ာ္မခၽြတ္ေအာင္၊ ေတာ့ သူေတာ္ေတာ္ သတိထားလာတယ္။ တျခားေနရာေတြမွာေတာ့ သူထင္ရာ သူေရးေနတာပါပဲ)

ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကုိ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဟာေျပာေနတဲ့ သံဃာ တစ္ပါးပါး ရဲ႔ အဆုံးအမအတုိင္း ၾကိဳးစားေနရင္ သာမန္သူေတြအတြက္ ေတာ္ေရာေပါ့။ ဒီပုဂၢိဳလ္ (အရွင္) အေနႏွင့္လည္း သူစည္းရုံးေနတဲ့ သူမွာ ပရိယတၱိ ပဋိပတၱိျပည့္စုံတဲ့ ဆရာသမားေတြ ရွိေနျပီလုိ႔ သိရရင္ အပါယ္မဆင္းေအာင္ စည္းရုံးမႈ အဆုံးသတ္ သင့္ေရာေပါ့။ ဘယ္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္ စည္းရုံးေနပါလိမ့္။ ဘာေၾကာင့္ သူတုိ႔ဆရာရဲ႔ သံသယ၀င္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ တရားကုိမွ အားမထုတ္ရင္ အပါယ္ေလးပါးမွာ နစ္ျမဳပ္ရလတၱံ႔လို႔ အတိမာနကုိ ကရုဏာသဖြယ္ ထင္ျမင္ စိတ္ၾကီး၀င္ေနပါလိမ့္ လုိ႔ စဥ္းစားမိတယ္။ ခပ္ရုိးရုိးလူဆုိရင္ ပါခ်င္လည္း ပါသြားမွာပဲ အစ္မ။

မွန္မွန္ကန္ကန္လူေတြ ရွိသလုိ တရားကုိဗန္းျပျပီး celebrity လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြလည္း ရွိမွာပဲလုိ႔ပဲေတာ့ စဥ္းစားမိတယ္ အစ္မ။ အရွင္မဟာရ႒သာရ ကေတာ့ "ဆုိေရးရွိက ဆုိအပ္လွ၏ ဆုိစမ်ားလ်ား ထားပေခ်မိ ငါ့၀န္ရွိခဲ့" လုိ႔ စာသမားေတြကုိ သတိေပးခဲ့တယ္။ ဟုတ္တယ္။ ဆုိေရးရွိရက္နဲ႔ မဆုိမေျပာပဲေနရင္ မေျပာမဆုိဘဲ ေနသူေတြမွာလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ဧကန္မုခ် တာ၀န္ရွိမွာပဲ။ ေရတုိအေနနဲ႔ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိသူကုိ ျပႆနာရွာသူလုိ႔ ျမင္ခ်င္လည္း ျမင္ၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိ မေ၀ဖန္ဘူးဆုိရင္ သာသနာေတာ္ဟာ ဒီလုိ ရွည္ရွည္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ မတည္ရွိေနႏုိင္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေျပာဆုိေ၀ဖန္တဲ့ ေ၀ဖန္ေရးဆရာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အလြန္အမင္း တန္ဖုိးထားပါတယ္။ ဆုိေရးရွိရင္ ဆုိပါ ေျပာပါ အစ္မေရ။

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

အလွတရားေရ...

အလွတရားတို႔လို က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္နုိင္တဲ႔ ဥာဏ္ရွိရင္ေတာ႔ ဘယ္လိုအရွင္ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးမွ ဆြဲေဆာင္ စည္းရုံးလို႔ မရေတာ႔ပါဘူး။

ခုေတာ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျဖာင္႔ျဖ ေျပာဆုိလို႔မွ မရေလာက္ေအာင္ ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းမွဳမရွိ၊ တင္းမာေနတဲ႔ ေကာက္ေတးတု႔ိ၊ မိုးေသာက္တုိ႔လို တေဇာက္ကန္းေတြေၾကာင္႔ အနာဂတ္သာသနာအတြက္ ရင္မေအးစရာ ျဖစ္ေနပါျပီ။

ျမတ္စြာေဟာၾကားခဲ႔တဲ႔ တရားေတာ္ေတြကို နွစ္ေပါင္း ၂၅၅၃ တုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္လာတဲ႔ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္ေတြရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမွဳ၊ သဂၤါယနာကို ၆ၾကိမ္တုိင္တုိင္ တင္ျပီး စီစစ္ထားမွဳ၊ စသည္တို႔ကို မွ မေထာက္ထား၊ သာသနာရဲ႕ အ႒ကထာ စာေပေတြ မွားနုိင္ပါတယ္လို႔ ေျပာေနတဲ႔ ခ်စ္ျမတ္နုိးတုိ႔ကို အရိယာလို႔ ထင္ေနေတာ႔ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ....

အမွားကို အမွားမွန္းသိရင္ အမွန္ျပန္ျပင္ဖုိ႔ ဝန္မေလးမွ သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ ျပသရာ ေရာက္မွာေပါ႔...

ေမာင္ေကာင္း said...

မွတ္သားစရာပိုစ့္ေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ပါပဲအစ္မေရ..။ တရားဘာ၀နာ အားထုတ္ေနတဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ ေျပာခ်င္သလိုေျပာၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕တရားေတြပါလို႔ ေျပာေနတာဟာ အင္မတန္ ဆိုး၀ါးလြန္းပါတယ္။ အင္မတန္ ဆိုး၀ါးတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ သာသနာေတာ္ကို ထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးေနသူမွန္သမွ် မည္သူမဆို တာ၀န္သိသိ ေျပာဆိုေျဖရွင္းေပးရမယ့္ အသိတရားဟာ လူတုိင္းမွာ ရွိသင့္ပါတယ္။ တာ၀န္သိသိနဲ႔ ေရးသားေပးတဲ့အတြက္လည္း ဘုရားရွင္ သာဓုေခၚမွာပါအစ္မ။ ဘယ္သူကဲ့ရဲ႕ကဲ့ရဲ႕ ဘုရားမကဲ့ရဲ႕ေအာင္ေနပါဆိုတဲ့ စကားေလး လက္ေဆာင္ေပးလိုပါတယ္အစ္မ။ သာသနာေတာ္အတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ မိမိရည္မွန္းရာပန္းတုိင္ကို အေျပးခ်ီတက္ေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲအစ္မေရ။ ရည္မွန္းရာ ပန္းတုိင္ကို ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ပါေစ။ ဗုဒၶသာသနာ အဒြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစဖို႔ အဓမၼ၀ါဒေတြ ကင္းစင္ ရွင္းသန္႔ပါေစ...။

win latt said...

တရားစစ္ တရားမွန္
ေဝဖန္ခြဲျခား
နည္းမွန္လမ္းမွန္ က်င့္ၾကံတာမွန္ဖို႔အဓိကထား
အပါယ္မလားႏိုင္ေစတဲ႔ တရား။
သူေတာ္သူယုတ္
မဟုတ္တရုတ္ေတြအၾကံထုတ္
သူေတာ္စင္သူေတာ္ေကာင္း
သာသနာေတာ္သန္႔ရွင္းေစေၾကာင္း
သာသနာေတာ္အဓြန္႔ရွည္ တည္တ႔ံေစေၾကာင္း
ေပါင္းသင္ ေရေလာင္း။
(သာသနာေတာ္သန့္ရွင္းေစေရး အခုလို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ားကို သာဓုေခၚပါသည္)

Anonymous said...

မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ ႀကီးကေတာ့ ေသခ်ာမွာထားတယ္။ သူမ်ားပါးစပ္မွာ လမ္းမဆံုးေစနဲ႕ လို႕။ ကိုယ္တိုင္ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ သိေအာင္ မႀကိဳးစားႏိုင္ရင္ေတာ့ သူမ်ားပါးစပ္မွာဘဲ လမ္းဆံုးၾကမွာဘဲ။

Anonymous said...

- မွ တ္ ေက်ာ က္ အ စ စ္ -
(ဗုဒၶ- ကာလာမသုတ္၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္)
၁။ တစ္ဆင့္စကား ေျပာသံၾကားကို ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူၾကေလႏွင့္-
၂။ ႐ိုးရာအစဥ္အလာဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စကားျဖစ္၍လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူၾကေလႏွင့္-
၃။ ေရွးကဤသုိ႔ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ဆိုၿပီး ေကာလဟာလ စကားမ်ားျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီ
မွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္းအတည္မယူၾကေလႏွင့္-
၄။ က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဆိုၿပီး ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္
မယူၾကေလႏွင့္-
၅။ မိမိ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ယုတၱိရွိႏိုင္သည္ ဟူ၍ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္းအတည္မယူၾကေလႏွင့္-
၆။ လက္ခံႏုိင္စရာ ေဖာ္ျပခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားရ႐ံုျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္းအတည္မယူၾကေလႏွင့္-
၇။ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆီေလ်ာ္ႏိုင္သည္ဟု အေပၚယံမွန္းဆၾကည့္ၿပီး သေဘာ
က်မိ႐ံုျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္ မယူၾကေလႏွင့္-
၈။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ထူးျခားေသာ စြမ္းပကား စြမ္းရည္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္
ႏုိင္ရ႐ံုျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္းအတည္ မယူၾကေလႏွင့္-
၉။ နဂိုလက္ခံထားေသာ အယူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဆိုၿပီး ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု
ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူၾကေလႏွင့္-
၁၀။ ငါတို႔ေလးစားေသာ ဆရာ(ရဟန္း)၏ စကားဆိုၿပီး ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု
ခ်က္ခ်င္းအတည္ မယူၾကေလႏွင့္မိမိကုိယ
္တိုင္ လက္ေတြ႕-ေလ့လာ-က်င့္သံုးၾကည့္ၿပီး ကိေလသာကင္းရာတဏွာ၊
မာန၊ ဒိ႒ိ တို႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း (မိမိ ေရာ အျခားသူမ်ားပါ
အမွန္တကယ္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားေၾကာင္း၊ ပညာရွိမ်ား က်င့္သံုးၾကရာ
ခ်ီးမြမ္းၾကရာျဖစ္ေၾကာင္း) ကိုယ္တိုင္-သိရွိနားလည္ သြားျခင္းသည္သာ ဟုတ္ၿပီ
မွန္ၿပီ ဟု အတည္ယူႏိုင္ေရး (သို႔) အမွန္တရား - သစၥာတရား အတြက္
မွတ္ေက်ာက္အစစ္ ျဖစ္ေလသည္။
(ဗုဒၶ- ကာလာမသုတ္၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္)

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ဟုတ္ကဲ႔ပါ အမည္မသိေရ..

အမည္မသိေျပာတဲ႔. ဗုဒၶ- ကာလာမသုတ္၊ ဆုိတာ ဒိ႒ိစြဲ အယူရွိတဲ႔ ကာလာမတုိင္းသားေတြကို ေဟာခဲ႔တဲ႔တရားပါ.. တနည္းအားျဖင္႔ ဘာသာျခားေတြကို ေဟာသလိုမ်ိဳးပါပဲ.. ျမတ္စြာဘုရားက ဗုဒၶဘာသာကို အစစ္ေဆးခံနုိင္လို႔ ေဟာခဲ႔တာပါ....

အခုေခတ္မွာ တကယ္႔တရားအႏွစ္သာရေတြ ရွိရက္နဲ႔ အယူမွား အေတြးမွားေတြက (ျမတ္စြာဘုရားကို တကယ္ၾကည္ညိဳစိတ္ သဒၶါတရားရွိမယ္ဆုိရင္) မထားသင္႔ေတာ႔ပါဘူးး ေကာက္က်စ္တဲ႔ ပညာလြန္ကဲျခင္းသည္ သဒၶါတရားအေပၚ လႊမ္းမုိးသြားတတ္ပါတယ္ဆုိတာ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္.......။

Anonymous said...

အမရယ္ comment ထဲ က ရဟႏၱာျဖစ္တဲ့ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ဆံုးမစကားကို ဘာျဖစ္လို႕ ဖ်က္ပစ္တာလဲ ခင္မ်ာ။ ကာလမသုတ္စတဲ့ သုတၱန္ ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္အစစ္ေတြကိုေတာ့ တစ္လံုးခ်င္းစီ အဓိပၸါယ္ အရွည္ႀကီးကို သူ႕အဓိပၸါယ္အတိုင္းမယူဘဲ တစ္လံုးထဲ ကိုယ္လိုရာ ဆြဲမယူပါနဲ႔ ခင္မ်ာ-
အမေျပာတဲ့ တကယ့္တရားအႏွစ္သာရေတြ ဆိုတာ ဘာေတြကမ်ား အႏွစ္သာရျဖစ္ေနတာလို႕ ဆိုလိုတာလဲခင္မ်ာ- ကိုယ့္ရင္ထဲက ကိုယ့္ေဒါသေတြကိုေတာင္ ကိုယ္သတိမထား မျမင္ႏိုင္ဘဲ နဲ႔ သူမ်ားကို အေလာဘ-အေဒါသ-အေမာဟ ဆိုတဲ့ စိတ္ေတြ ပြားမ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္ရတဲ့ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း တရားဓမၼနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ - သူမ်ားကို လိုက္ သတိေပးေနတာကေတာ့ နဲနဲ ဂြက်ေနသလိုပဲ။ အမ စကားေတြထဲမွာ ေဒါသ သံ ေတြ ပါ ပါေနတာ လူတိုင္းခံစားႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္တရား သစၥာတရားအတြက္ ပိုမိုသိနားလည္လိုပါက အႀကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ေတးဘုမၼာ သီခ်င္းကို တစ္ေန႔ သံုးေခါက္ဖြင့္ပါ။ မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 11-9-61 တရားေခြကို သံုးေခါက္နာပါ။(တျခားတရားေခြ သံုးေခြနာလည္းျဖစ္ပါသည္) ရဟႏၱာအရွင္သူျမတ္ သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ႀကီး ႐ႈကြက္တရားေခြ သံုးေခြ ျပည့္ေအာင္နာပါ။ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက (မဟာၿမိဳင္ေတာရ) ေခြ သံုးဆယ္ခန္႔ နာႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစားပါ။ (မွတ္ခ်က္။ နာေနစဥ္မွာေတာ့ ဒိုင္သူႀကီးစိတ္ - တရားသူႀကီးစိတ္ နဲ႔ နာရင္ေတာ့ ထူးျခားမည္မထင္ပါ)ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ကြန္မန႔္ကို မဖ်က္ပါဘူး ဒီအတုိငး္ပါပဲ..
စီေဘာက္က မွားဖ်က္တာပါ...
ဖ်က္ျပီးမွ မွားမွန္းသိတယ္..
ေဆာ္ရီးပါ... ေဒါသသံပါတယ္ ထင္ရင္လဲ ခြင္႔လႊတ္ပါ.. စာေရးတာ မကြ်မ္းက်င္ အားနည္းလို႔ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္...
ေဒါသသံပါတယ္ထင္ရေပမဲ႔ ေစတနာကေတာ႔ အျပည္႔ပါေနာ္..

ေက်ာ္စြာ said...

မထက္စုေရ

ဆူနာမီဆရာေတာ္တရားေတြ မွားေနတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္လဲ ျမင္တယ္။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ အနတၱကုိ ေဟာရာမွာ အနတၱကုိ ရွင္းရင္း နတၱိက (ဘာမွမဟုတ္) လုိ႔ ေျပာမိသြားသလားလုိ႔။

ဆရာေတာ္ဟာ လူငယ္ဆုိေတာ့ ကုိယ္ရတယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ တရားကု္ိ ျဖန္႔ေဝေပးခ်င္တဲ့ ေစတနာ အားၾကီၤးသြားတာထင္တယ္။ သဒၶါလြန္သြားတဲ့ သေဘာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ဖူးေပမယ့္ ဒါေတြ ေျပာခ်င္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဆူနာမီဆရာေတာ္ကုိ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားပါ့မယ္။ မထက္စုတုိ႔လဲ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားၾကရင္ ေကာင္းမယ္။ ဘုရားသားေတာ္တစ္ပါး မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ရေအာင္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတြကုိ ျပန္ေဟာတာ ဘုရားေဟာစံကေန လြဲေဟာမိေနျပီဆုိတာ ဒီဆရာေတာ္ လက္ခံေအာင္ ေဆြးေနြးႏုိင္ၾကရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္။

သံဃာ့နာယကကလဲ ေခၚေမးျပီးျပီဗ်။ ေမးျမန္းေဆြးေနြးျပီးသကာလ ရုိးရုိးသားသား တက္ၾကြေနတဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါး၊ သဒၶါတရားလဲ အားေကာင္းတဲ့ ကုိယ္ေတာ္ဆုိေတာ့ သာသနာ့ေရရွည္အက်ိဳး ငဲ့ျပီး ဆရာေတာ္ၾကီးေတြက အျပစ္မယူတာ ထင္တယ္။ အစြန္းေရာက္ေနတဲ့ အျမင္ေတြ အခ်ိန္တန္ ျပန္တည့္မတ္သြားမယ္ ျမင္လုိ႔လဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္ဆုိ အရွိန္အဝါအား၊ ေငြအားေတြနဲ႔ ခုခံတာေတာင္ သံဃနာယက ဥကၠဌ မေကြးဆရာေတာ္ၾကီးက လံုးဝ သည္းခံေတာ္မူတာ မဟုတ္ဘူး။ ၊ဓမၼေစတီရဲ႕ အဓမၼဝါဒ တရားေတြ မေဟာရလုိ႔ ပိတ္လုိက္တာ ၾကည့္ပါလား။

ဆူနာမီ ဆရာေတာ္က်ေတာ့ ဆင့္ေခၚလုိ႔ လာေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ေျဖတာ ေျပာတာေတြက ေထာင္လႊားမႈ ေတာ္ေတာ္နည္းျပီး ရုိးရိုးသားသား ေျပာတာကုိ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြ သေဘာက်ပံု ရတယ္။ လုိအပ္တာေတြ သတိ္ေပး ေထာက္ျပတာေတြေတာ့ ရွိမွာပါ။

ပရိယတ္ အားနည္းတာကုိ ျဖည့္လုိက္ရင္ ဒီဆရာေတာ္အတြက္ ပုိေကာင္းမလားလုိ႔။ ဓမၼေစတီက်ေတာ့ ပရိယတ္ပဲ ရွိျပီး လက္ေတြ႔ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈ ပဋိပတ္ မရွိလုိ႔ ျဖစ္သြားတဲ့ အမွားဗ်။ ဒီဆရာေတာ္က ဓမၼေစတီလုိ မာယာေတြ မာနေတြ မရွိဘူး။ လက္ေတြ႔ပုိမ်ားျပီး ပရိယတၱိ လုိလုိ႔ ျဖစ္သြားတာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။

မဟာျမိဳင္ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကလဲ ပရိယတ္ အတန္းစာေမးပြဲေတြ ဘာမွ ေျဖမထားဘူး။ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္တုိ႔၊ သဲအင္းဂူ ဆရာေတာ္တုိ႔လဲ ပရိယတ္ သင္ယူဖုိ႔ အခြင့္မရတဲံၾကားက တရားကုိ ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြပဲ။ ဒါေပမယ့္ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ ႏွစ္ခုလံုး ႏုိင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ တရားျပေပးရင္း တစ္ဖက္ကလဲ ဓမၼာစရိယတန္းထိ စာဝါလုိက္၊ ဒါမွမဟုတ္ အဘိဓမၼာ မဟာသိပၸံတုိ႔၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရဝါဒ တကၠသိုလ္တုိ႔၊ သီတဂူ ဗုဒၶတကၠသုိလ္တုိ႔မွာ စာဝါလုိက္ျပီး ေလာကုတၱရာဘြဲ႔ေတြ ယူလုိက္ရင္ ပုိေကာင္းမလားလုိ႔။

Anonymous said...

Tint ေျပာတာမွာ
၁၀ ဝါ မျပည့္မီ တပည့္ေမြးေသာ္... ဆုိတာ မွားေနတယ္ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သိတာေတာ့ ၅-ဝါ မျပည့္မီ အျခားသူကုိ ရဟန္းျပဳမေပးရလုိ႔ပဲ ဖတ္ဖူးသလားလုိ႔။ အရွင္သာရိပုတၱရာရဲ႕ ညီေတာ္မေထရ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ပညတ္တာပါ။ ဒီအရွင္က ေနာက္ ရဟႏၱာ ျဖစ္သြားပါတယ္။

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ကိုေက်ာ္စြာေရ..

စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ၾကီးလဲ စာေပမတတ္ေျမာက္ပါဘူး ဒါေပမဲ႔ ဆရာေတာ္ၾကီးက တရားအသိမွာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေဒသနာစဥ္နဲ႔ လမ္းေခ်ာ္ျပီး မသိခဲ႔ပါဘူး.. အတိအက် စကားလုံးအသုံးအနွဳန္းသာမက၊ (စာမတတ္ေသာ္လည္း ပညတ္အသုံးအနွဳန္းမမွားပါ) အသိဥာဏ္ပါ ထပ္တူက်ခဲ႔ပါတယ္။ အရိယာျဖစ္ျပီးေနာက္မွာလဲ ဝိနည္းစည္းကမ္းေဖာက္တယ္ မၾကားခဲ႔မိပါဘူး။ စကားအေျပာအဆုိမွာလဲ ေဖာင္းပြမွဳ မရွိခဲ႔ပါဘူး။ မိမိေတာ္ေၾကာင္း တတ္ေၾကာင္းကို လဲ လူသိထင္ရွားမလုပ္ခဲ႔ပါဘူး။။။ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ေၾကာင္႔ မေၾကာ္ညာပဲ ေၾကာ္ၾကားခဲ႔တာပါ။။။ အဲဒါေတြကို အတုယူသင္႔ပါတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္...

Anonymous said...

ကိုေက်ာ္စြာေရ-
ကိုေက်ာ္စြာလိုဘဲ ကၽြန္ေတာ္လည္းအရင္က ဆရာေတာ္အေပၚ ဒီလိုဘဲ ထင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ “အ၀ိဇၹာ မွ ၀ိဇၹာ သို႔ ” တရားအလွဴေတာ္ လုပ္္ငန္းေလး ဖြင့္လွစ္ ကာ သစၥာတရား-၀ိပႆနာ နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ တရားစီဒီ၊ ဗြီစီဒီ တရားစာအုပ္၊ တရားတိပ္ေခြ ေတြ မ်ား ကို အခမဲ့ ငွားရမ္းၿပီး။ အရင္းအတိုင္းေရာင္းခ်ေပးတာ။ မဟာစည္။ မိုးကုတ္။ သဲအင္း ။ ဆရာႀကီးဦးဘခင္။ ဆရာႀကီးဂိုအင္ကာ။ မူလဓမၼ ဆရာႀကီး ဦးၾကည္။ တရား mp3 စီဒီေတြ quality ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အမ်ားနားေထာင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးတာေတြ အတြက္ သူ႕ကို အလြန္ပဲေက်းဇူးတင္မိတယ္။ ၀ိပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ တစ္ေနရာတည္းမွာ အစံုအလင္ေတြ႕ရတာ ဒီတစ္ေနရာပဲ ေတြ႕ဖူးတယ္။ အဲဒါနဲ႔ သူ႕ေစတနာ ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ 38 လမ္း ေခြသြားသြား ငွားရင္းက သူတရားကို ဂရုတစိုက္နာၾကည့္တဲ့အခါ သူေျပာခ်င္တာက ”ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ တရစပ္ ပ်က္စီးေနတဲ့ စြမ္းအင္သတၱိသေဘာပဲ။ ျဖစ္ကာမတၱျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနတာ။ စသည္ျဖင့္ ဒိေ႒ဒိ႒ံ နည္းကို သင္ၾကားေပးေနမွန္း သေဘာေပါက္လာတယ္ ။ တခ်ဳိ႕ေတြက “ဘာမွမဟုတ္ဘူး” ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးတင္ ကြက္ယူၿပီး “အဘာ၀ပညတ္”ျဖစ္တယ္ ။ ဆရာေတာ္ ပညတ္ေတြကို ပယ္ေနတယ္ စသည္ျဖင့္ ဆရာေတာ့္အေပၚ ေ၀ဖန္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရတယ္။ အခု 2009 ေနာက္ပိုင္းတြင္ “ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ ဆိုတဲ့ တရစပ္ပ်က္စီးေနတဲ့ စြမ္းအင္သတၱိသေဘာေလးေတြဘဲ” ဆိုတဲ့ ပညတ္ကို သံုးစြဲျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ပဋိစၥသမုပါၸဒ္ေဒသနာအတိုင္း သမုဒယသစၥာ နဲ႔ ဒုကၡသစၥာအမွန္တရားသာ ရွိတယ္။ (သမုဒယသစၥာ အေၾကာင္းတရားငါးပါးျဖစ္တဲ့) အ၀ိဇၹာ-တဏွာ-ဥပါဒါန္ တို႕ရဲ႕ ဖန္တီး-ျပဳလုပ္ေနမႈ (သခၤါရ-ကံ) မ်ားသာ တရစပ္ပ်က္စီးလ်က္ရွိသည္ (ဒုကၡသစၥာ)ဟု သင္ၾကားျပသေပးေနပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ရဟန္း၀တ္စ ေရွ႕ပိုင္းႏွစ္ေတြမ်ားတြင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးေဟာစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရွိရာက မရွိရာကို ေတြ႕ေအာင္႐ႈရမယ္လို႕သင္ၾကားေပးပါတယ္။)
သစၥာတရားမ်ားကို ေထာင္ႏိုင္ေသာဥာဏ္နားမ်ားရွိၾကေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ - ေမတၱာျဖင့္

ေက်ာ္စြာ said...

Anonymous ေရ ဟုတ္တယ္။ ဒီဆရာေတာ္ လူ႔ဘဝကတည္းက တရားေခြေတြ တရားစာအုပ္ေတြ မ်ိဳးစံုေအာင္ ဝယ္ျပီး အခမဲ့ ငွားခဲ့တာ သာဓု ေခၚမိပါတယ္။ တရားစာအုပ္ေတြ ေခြေတြကလဲ ခင္ဗ်ားေျပာသလုိ အရမ္းစံုတယ္။ ဝိပႆနာစာအုပ္ ဖတ္ခ်င္လဲ မဟာစည္ ဖတ္မလား၊ မုိးကုတ္ဖတ္မလား၊ သတိပဌာန္က်မ္းေတြဆုိလဲ ဘာလုိခ်င္လဲ အစံုရတဲ့ေနရာပဲ။ နည္းနည္းေနာေနာ ေစတနာ သဒၶါတရား မဟုတ္ပါဘူး။ အခု အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း ဒီလု္ိ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားလာတာ၊ လုပ္သမွ် ခရီးေရာက္ေနတာလဲ ျပဳခဲ့တဲ့ မဟာကုသုိလ္ ေစတနာေဇာေတြက အားၾကီးေတာ့ ဘဝမျခား လက္ငင္းအက်ိဳးေပးတာလဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အလွဴတကာ အလွဴမွာ တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆံုးလုိ႔ ဘုရားေဟာ ရွိတယ္ မဟုတ္လား။

အခု ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားတာေတြက ဘုရားေဟာနဲ႔ လြဲေနမွာ စိတ္ပူလုိ႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတာပါ။ ဆရာေတာ္လဲ ျမတ္စြာဘုရားကုိ အလြန္ၾကည္ညိဳသူပဲ။ ဘုရားကုိ ထိခုိက္မယ္သိရင္ သူ လုပ္မယ့္သူ မဟုတ္ပါဘူး။

တရားျပေပးေနရေတာ့ စာဖတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ရွားမွန္း နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပရိယတၱိစာေတြ အခ်ိန္ေပးျပီး မ်ားမ်ား ဖတ္ရႈေတာ္မူမယ္ဆုိရင္ ဆရာေတာ္ အခု ေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြ ေက်ာ္လႊားေျပလည္ျပီး ျဖစ္သြားမွာပါ။ လက္ေတြ႔ကုိ ဘုရားေဟာနဲ႔ ျပန္ညွိျပီးမွ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္လုိ႔ ရမွာေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး ဘုရားေလာက္ အၾကြင္းမဲ့ သိနားလည္ၾကတာမွ မဟုတ္တာ။

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီးက စာစကားကုိ ရြာနားအေရာက္ ပုိ႔မယ္ ဆုိတဲ့ ေစတနာနဲ႔ တရားကုိ လူတုိင္း နားလည္လြယ္ေအာင္ အရပ္သံုး စကားမ်ားပါ အသံုးျပဳျပီး လြယ္လြယ္ရွင္းရွင္း ေဟာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ တရားေတြက ပါဠိစကား ထည့္မသံုးလုိ႔ မျဖစ္တဲ့ေနရာ၊ ဘာသာျပန္လုိ႔ မရတဲ့ ေနရာေတြ ရွိတယ္ဗ်။ ေစတနာနဲ႔ ဘာသာျပန္လုိက္ရင္ လူေတြ အဓိပၸာယ္ေကာက္လြဲကုန္ႏုိင္လုိ႔။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ လုိ ကိစၥေတြကုိ သူ႔နဂုိ္ ပါဠိအတုိင္း သံုးတာ ပုိေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ အစုိးမရ၊ အႏွစ္မရွိ၊ ငါမဟုတ္၊ ငါ့ဟာမဟုတ္--- ဒီလုိျပန္ရင္လဲ ေတာ္ေလာက္ျပီေလ။

တျခားေနရာေတြလဲ လုိအပ္ရင္ ပါဠိစကား မူရင္းအတုိင္း သံုးရင္ ျမန္မာဒကာဒကာမေတြ နားလည္ပါတယ္။ ေတာေရာျမိဳ႕ပါ ပါဠိနဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္ ရွိေနတဲ့ တုိင္းျပည္ပဲ။ ဆ႒သံဃာယနာတင္ရာမွာ ၾကီးမွဴးပါဝင္ခဲ့တဲ့ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ၾကီးနဲ႔ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီးက ပါဠိ-ျမန္မာ ဘာသာျပန္ရာမွာ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ၾကေပမယ့္ တရားေဟာရင္ ပါဠိေတာ္ကုိ လံုးဝ မစြန္႔လႊတ္ဘူးဗ်။ ပရိယတၱိသေဘာ လံုးဝ ကြယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ တရား အျဖစ္မခံဘူး။ ဒါေလးလဲ အတုယူစရာ ေကာင္း မွတ္တယ္။

ေက်ာ္စြာ said...

ဆရာေတာ္ ပရိယတ္ စာဝါေတြ ျပန္သင္ယူဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိရင္ေတာင္ ပရိယတၱိစာေပေတြ ဖတ္ရႈဖုိ႔ေတာ့ အခိ်န္ယူရင္ ရွိရမွာပါ။ ဒါလဲ ရဟန္းကိစၥဆုိေတာ့။ သက္ေတာ္ ၄၀ ဆုိတာ ပရိယတၱိစာေမးပြဲေတြ ျပန္ေျဖရင္ေတာင္ ငယ္ေသးတဲ့ အရြယ္ပါ။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီး သက္ေတာ္ ၄၂ မွာ တိပိဋက စာေမးပြဲ ေအာင္တာပဲ။

စာေျဖဖုိ႔ အခိ်န္မရရင္လဲ ပိဋကတ္ ျမန္မာျပန္ေတြ ဖတ္ရႈေတာ္မူဖုိ႔ ဆရာေတာ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါဆုိ သာသနာ့အက်ိဳးကုိ ဆရာေတာ္ ပုိေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။

တပည့္တစ္ဦး အနာဂါမ္ ဟုတ္မဟုတ္က ကာမရာဂနဲ႔ ေဒါသ ကိေလသာ ကုန္မကုန္ စစ္ေဆးၾကည့္ရင္ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ သိႏုိင္ပါတယ္။ မခ်စ္ျမတ္ႏုိးရဲ႕ တရားအဆင့္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ မသိေတာ့ တကယ္ အရိယာ ျဖစ္ေနရင္ အျပစ္ျဖစ္မွာစုိးလုိ႔ ဒီေနရာမွာေတာ့ မေျပာရဲပါ။ အနာဂါမ္ မဟုတ္ဘဲ ေသာတာပန္ ဆုိရင္ေတာင္ အေျပာရုိင္းမိရင္ ကုိယ္ အျပစ္ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားရျပီလုိ႔ ေၾကညာမေပးလုိက္တာ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ အသက္ ၂၀ အရြယ္မွာ တရားထူးရတဲ့ မိန္းကေလးအျဖစ္ တျခားသူေတြ အားက်အတုယူေစခ်င္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ဆရာေတာ္ အမိန္႔ရွိေတာ္မူတာ ဆုိရင္လဲ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးျပစ္ကုိ အရင္ တြက္သင့္တယ္ ျမင္တယ္။ ေနာက္ အေရးၾကီးတာက မခ်စ္ျမတ္ႏုိးဟာ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္စဆုိေတာ့ ပုိေတာင္ အခ်္န္ရွိေသးတယ္။ သီလရွင္ စာသင္တုိက္ေတြမွာ ပရိယတၱိကုိ သင္ယူဖုိ႔ အပ္ႏွံ၊ လူဝတ္နဲ႔ပဲ ေနခ်င္ရင္လဲ လူဝတ္နဲ႔ပဲ ပရိယတ္ စာေပေတြ သင္ယူခြင့္၊ စာေမးပြဲေျဖခြင့္ ရွိတာပဲ။ ဒီလုိ လုပ္ေပးတာ မခ်စ္ျမတ္ႏုိးအတြက္ အမ်ားၾကီး အက်ိဳးရွိမယ့္ အလုပ္ပါ။ တရားျပေစခ်င္ရင္ မခ်စ္ျမတ္ႏုိးကုိ ပရိယတ္အခံ အရင္ထည့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ရဟႏၱာထက္ တစ္ဆင့္ပဲ နိမ့္ေတာ့ ကာမတဏွာ လံုးဝ မရွိေတာ့ဘူး။ ေဒါသ လံုးဝ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါနဲ႔ တြက္ခ်က္တာ အမွန္ဆံုးပါ။ တရားထုိင္ေနခုိက္ ေတြ႔ရတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ သတ္မွတ္တာက မွားတတ္ပါတယ္။ ေယာဂီရဲ႕ စရုိက္၊ သႏၱာန္၊ ရႈမွတ္မႈ၊ ရႈမွတ္နည္းေတြေပၚတည္ျပီး အေတြ႔အၾကံဳေတြလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတတ္တယ္ခင္ဗ်။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာတာပန္ေတြဟာ ဘယ္အခ်ိန္က ေသာတာပန္ စျဖစ္သလဲ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ျပန္ဆန္းစစ္ရင္ ရက္အတိအက်နဲ႔ ျပန္မေျပာႏုိင္ဘူးတဲ့ဗ်။ လူေတြ ထင္ေနသလုိ မဂ္ရတဲ့ အခ်ိန္ကုိ ရက္ နာရီ မိနစ္ အတိအက်နဲ႔ မွတ္မိေနတတ္တယ္ဆုိတာ အျမဲတမ္း မမွန္ဘူးဆုိတာ မွတ္သားစရာပဲ။

ဒီလုိေျပာတာ ဘယ္သူကျဖင့္ အနာဂါမ္ဆုိတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာ လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟုတ္ေနရင္ ကၽြန္ေတာ္ အျပစ္ မျဖစ္ခ်င္လုိ႔ပါ။ တျခား အရိယာပုဂၢိဳလ္ေတြလုိ မေျပာဘဲ ဖံုးဖိထားတာ ပုိေကာင္းမယ္ ျမင္လုိ႔ပါ။ ကိေလသာ ကုန္ျပီးတဲ့ ရဟႏၱာေတြေတာင္ ေနမေကာင္းခ်ိန္တုိ႔၊ ေမာပန္းခ်ိန္တုိ႔၊ ခႏၶာက သဘာဝအရ ဆာေလာင္ခ်ိန္တုိ႔မွာ မရႊင္လန္း မသက္သာတဲ့ လကၡဏာေတြ ျမင္ရရင္ ပုထုဇဥ္ေတြက ကိေလသာ မကုန္ေသးဘူးလုိ႔ အထင္မွား ျပစ္မွားမိတတ္တယ္ေလ။ မသိနားမလည္သူေတြ အကုသုိလ္ မျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ ဖံုးဖိၾကတာလဲ တစ္ေၾကာင္းပါပါတယ္။

Anonymous said...

ကိုေက်ာ္စြာ-
အခုလို ရွင္းျပေပးတာ ေက်းဇူးပါဘဲ အကိုေရ။ တရားအဓိပၸါယ္ရွင္းျပရာမွာ ပညတ္ ေ၀ါဟာရေတြ က ပါဠိေရာ -ျမန္မာဘာသာ - အဂၤလိပ္ဘာသာပါ ေတာ္ေတာ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အဓိပၸါယ္ ေကာက္တတ္မွဘဲ။ ဥပမာ- ဒိ႒ိ - သခၤါရ - သုညတ - စတဲ့ စကားလံုးတလံုးခ်င္းစီေတာင္ အင္မတန္မွ ေလးနက္ပါတယ္။ စိတ္ဆႏၵ မေလာဘဲ - ေဒါသမပါဘဲ - open minded ရွိရင္ အခ်ိန္က (ေလာကဓံက) အမွန္တရား - သစၥာတရားက ဘာဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ေပးမွာပါ။ ၀ိမုတိၱယုဂေခတ္ႀကီးထဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒီလို ကိစၥေတြေတြက ျဖစ္ေနက်ပါ။ အမွန္တရား-သစၥာတရားမ်ား ကို ဘာကမွ ဖံုးကြယ္ထားလုိ႕ ဖ်က္ဆီးပစ္လို႕ မရဘူး။ ပုပ္တဲ့သူေပၚ၍ ဟုတ္တဲ့သူေက်ာ္မွာပါပဲ။ ေဘးတီးေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုေက်ာ္စြာလို အျပဳသေဘာ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္တတ္သူေတြ ရွိေနေတာ့ ေတြ႕ရေတာ့ အလြန္ကိုပဲ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ ေမတၱာျဖင့္

Dr Phyo Wai Kyaw said...

ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကတဲ့ ေ၀ဖန္သူအားလုံးကုိ ကုိေက်ာ္စြာလုိပဲ တစ္သေဘာထားတည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္တယ္လုိ႔ ထည့္သြင္း ယူဆရပါလိမ့္မယ္။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အတၱအက်ိဳး ပရအက်ိဳး လုိလားသူအားလုံးဟာ ထုိထုိသံသယ ျဖစ္ဖြယ္ တရားေတာ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ ေ၀ဘန္ ေစာဒနာမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရဟန္းသံဃာမ်ား ကုိ ကူညီရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါျပီ။

အေၾကာင္းကေတာ့ မုိးကုတ္၀ိနိစၧယ ေၾကာင့္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီး ရဲ႔ ေဟာတရားမ်ား ဂုဏ္မပ်က္သြားပါ။ အခ်ိဳ႔စကားလုံးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ေစျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တရားေတာ္မ်ား ပုိမုိသန္႔စင္ၾကည္ညိဳဖြယ္ ျဖစ္သြားတာ အားလုံး လက္ခံၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဆရာေတာ္ရဲ႔ အဘယ္ တရားေတာ္မ်ားကုိ မဆုိ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္မ်ားမွ ေသြဖည္တယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကမဆုိ ေစာဒနာခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဒီလုိေစာဒနာရင္ အားလုံးလည္း မွားတာကုိ ေတြ႔ခ်င္မွ ေတြ႔မယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လည္းး အျပန္အလွန္ ေျဖရွင္းေလွ်ာက္ထားလုိ႔ ရတယ္။ အသုံးအႏႈန္း အေခၚအေ၀ၚ မွားယြင္းရင္ အေခၚအေ၀ၚ အသုံးအႏႈန္းျပဳျပင္ျခင္း အားျဖင့္ သန္႔စင္တဲ့ သာသနာကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ၾကမယ့္ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ကူညီေမတၱာထားဖုိ႔ လုိအပ္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Anonymous said...

ကုိအလွတရားေရ။ မုိးကုတ္ ဝိနိစၦယ ဘယ္မွာ ေဒါင္းလုတ္ ရႏုိင္မလဲခင္ဗ်ာ။ ဖတ္ခ်င္လုိ႔ပါ။

tint said...

Anonymous said...
Tint ေျပာတာမွာ
၁၀ ဝါ မျပည့္မီ တပည့္ေမြးေသာ္... ဆုိတာ

http://www.venkawwida.net/2008/12/blog-post_9509.html
အဲဒါကို စာျပန္ရိုက္ရမွာပ်င္းလု ့ ဘုန္းဘုန္းဦးေကာ၀ိိဒေရးျပီးသားဘဲဖတ္လိုက္ေတာ့ေနာ္
ေနာက္ သတိရလို ့
ျပန္ရွာေတာ့
http://www.venkawwida.net/2008/08/blog-post_1358.html
http://www.venkawwida.net/2008/06/blog-post_27.html
ၾကာပါျပီ ၂၀၀၈ထဲက အေမးအေျဖေတြပါ ။

tint said...

Anon ဆိုခ်င္တာက ၁၀၀ါမျပည့္ခင္ သူတပါးကို ရဟန္းခံမေပးရင္ ၀ိနည္းအရ အျပစ္မရွိလို ့ေျပာခ်င္တာ ထင္တယ္ေနာ္ ။
အဲဒါ ကိုယ္နားလည္ထားတာက တမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ ။
ဆရာတပည့္ဆက္ဆံေရးမွာ ဥပၸဇါယ္ဆရာအျဖစ္ခံယူတယ္ဆိုတာ တပည့္ကို အစစ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္လို ့ ၀န္ခံတာက ပိုအေရးၾကီးတယ္လို ့ ယူမိတယ္ေလ ။
အဲဒါေၾကာင္ ့ ၁၀၀ါမျပည့္ခင္မွာ တျခား ရဟန္းကို မိမိက ပဓါနဆရာအျဖစ္နဲ ့ တပည့္ေမြးတာကိုလဲ လြဲေနတယ္လို ့ ျမင္မိတာပါ ။
(စာသင္တိုက္ေတြမွာ သီတင္းသံုးေဖၚခ်င္းေစာင့္ေရွာက္တာကို ေျပာတာမဟုတ္ပါ ။ ဆရာရင္း တပည့္ရင္းခံၾကတာကို ေျပာလိုရင္းပါ )
အင္း ခု စဥ္းစားေတာ့ စူနာမီဆရာေတာ္တို ့က်ေတာ့ ရိပ္သာဘဲ ။ သူတို ့ဆီလာတဲ ့ တျခား ရဟန္းေတာ္မ်ားကို စူနာမီဆရာေတာ္က တရားဘဲျပတာ ။ တပည့္အေနနဲ ့ မေမြးဘူးလို ့မ်ားျငင္းမလားမသိ ။
ခက္ေနတာက တရားေဟာစကားလြဲတာေလာက္ဆိုရင္ ကိုေက်ာ္စြာေျပာသလိုဘဲ ျပင္ယူရေကာင္းပါရဲ ့ ။ ခုဟာက လြဲေနတာေတြက မ်ားလွတယ္ေလ ။
မဟာနာယကရဲ ့ သေဘာထားကိုေမးေလွ်ာက္ၾကည့္မွဘဲ ရွင္းမွာပါေလ ။

Anonymous said...

ကိုမိုးေသာက္၀က္ဆိုဒ္မွ ကိုစုိး၀င္းထြဋ္၏ အႀကံဳျပဳလႊာေလးကို တဆင့္ ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္ခင္မ်ာ

“ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္မ်ာ”

ဘုရားသာသနာအစစ္တည့္တံေရး အမွန္တရား သစၥာတရားကို အမွန္တကယ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္လ်က္ ကၽြန္ေတာ္ အႀကံတစ္ခု ေပးပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္အႀကံေပးခ်က္ကို လက္ခံရင္လည္း အလြန္၀မ္းသာမွာ ျဖစ္သလို လက္မခံလွ်င္လည္း စိတ္မဆိုးပါခင္မ်ာ။ အ႐ိုးက ဓါတ္ေတာ္က်ျပတဲ့ ရဟႏၲာအျဖစ္ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ရတဲ့ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ “သူမ်ားပါးစပ္မွာ လမ္းမဆံုးေစနဲ႔” လို႕ အေသအခ်ာမွာပါတယ္။

ဆူနာမီဆရာေတာ္ဟာ ၀ိနည္း(သီလ) ကို လိုက္နာသလား- မလိုက္နာဘူးလား - တရားေဟာရာမွာ ပညတ္ေတြမွားေနသလား-မွန္ေနသလား- ဆူနာမီဆရာေတာ္နဲ႔ တရားျပဆရာေတြ အရိယာဟုတ္ မဟုတ္ -စသည္ျဖင့္ေပါ့ -

အမွန္တရားကို အမွန္တကယ္ သိလိုပါက -

ကိုယ္ေ၀ဖန္ေနတာေတြ ကိုယ္ထင္တာေတြ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာသိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ အႀကံဥာဏ္ေပးလိုတာက သူမ်ားပါးစပ္မွာတင္လမ္းမဆံုးပဲ ဆရာေတာ္ရဲ႕ သံလ်င္ရိပ္သာမွာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ပတ္ေလာက္သြားေနကာ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ သိလိုသူဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါက မိမိယံုၾကည္တဲ့သူ (သို႕) ပရိယတ္ ပဋိပတ္ စံုတဲ့မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦးကို သြားေရာက္ေလ့လာေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္။ ဓါတ္ပံုေလးၾကည့္ၿပီး-တရားေလး တစြန္းတစနာၿပီး ကိုယ္လိုရာဆြဲယူ ၿပီး အြန္လိုင္းမွာ ဟုိေျပာ သည္ေျပာ နဲ႔ေတာ့ အမွန္တရား-သစၥာတရားကို တကယ္သိဖို႕ ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သြားေရာက္ေလ့လာရာမွာလည္း ရွင္အာဒိစၥရံသီ(ဆရာဦးဆန္းလြင္)ေျပာသလို open mind ရွိရပါမယ္။ ဘာလိုအေျဖထြက္ပါေစ-အမွန္တရားျဖစ္ပါက လက္ခံႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္သတၱိေတာ့ရွိဖို႕လိုပါတယ္။ သုေတသန လုပ္တဲ့ သိပၸံ ပညာရွင္စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးရွိရပါမယ္။ “ဘာအေျဖထြက္ရမယ္” လို႕ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားတာမ်ဳိး မဟုတ္္ဘဲ “ထြက္ေပၚလာတဲ့အမွန္တရား”ကို လက္ခံႏုိင္ရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ထားရွိရပါမယ္။ အကဲျဖတ္ဒိုင္သူႀကီးစိတ္နဲ႔ေတာ့ “ငါဆံုးျဖတ္တာ-ငါသိတာသာအမွန္ ” သြားလုပ္ေနရင္ေတာ့ သစၥာတရား အမွန္တရားနဲ႔ ေ၀းေနဦးမွာပါဘဲ။

အခု 2009 ခုထဲ မွာဘဲ အမွန္တရား- သစၥာတရားကို အမွန္တကယ္ သိရွိလိုသူမ်ားကေတာ့ သံလ်င္ရိပ္သာ ဆူနာမီဆရာေတာ္ဆီကို သြားေရာက္ေလ့လာကုန္ၾကပါၿပီ။ မဟာစည္ေယာဂီမွစကာ-မိုးကုတ္-သဲအင္း-စြန္းလြန္း-ဆရာႀကီးဦးၾကည္ေယာဂီ မ်ား ထိေအာင္ တရားစခန္း၀င္လွ်က္ ဆရာေတာ္ထံ သြားေရာက္ ေမးျမန္းကာ ေလ့လာေနၾကပါၿပီ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ တကၠသိုလ္ ပဋိပတၱိဌာန မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးလည္း လာေရာက္ တရားစခန္း၀င္ကာ သိပၸံပညာရွင္စိတ္ထားျဖင့္ ေလ့လာသြားခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႔ ကိုယ္သိခ်င္တဲ့ အမွန္တရား သစၥာတရားအတြက္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္မွ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ဘဲနဲ႔ေတာ့ သစၥာတရား အမွန္တရား နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္သိခ်င္ သိခ်င္ အလကားပါဘဲ။

အရိယာ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ ။ အရိယာလို႕ ေျပာသင့္ မေျပာသင့္ စသည္ျဖင့္ သေဘာေပါက္ဖို႕ အမွန္တရား သစၥာတရားအတြက္ အစြဲမ်ားကို ရဲရဲ စြန္႔လႊတ္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက(မဟာၿမိဳင္ေတာရ) နဲ႔ ဆရာဦးဆန္းလြင္ (ဆရာေတာ္ အာဒိစၥရံသီ) တို႕ရဲ႕ ပါဠိေတာ္ အကိုးအကားမ်ားနဲ႔ တရားအေမးအေျဖကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ အမွန္တရား - သစၥာတရားအတြက္ တကယ့္ကို open minded ရွိရာမွ စံျပအရာျဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက နဲ႔ ဆရာဦးဆန္းလြင္တို႕ရဲ႕ သစၥာတရား အမွန္တရား သိရွိေရး ႀကီးမားလံု႕လ - ၀ီရိယနဲ႔ ေပးဆပ္ခဲ့မႈမ်ားကို တျခားလူေတာ့မသိဘူး ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ အလြန္အားက် တန္ဖိုးထား မိပါတယ္။

အမွန္တရား-သစၥာတရားကို သိဖို႕အတြက္ အမွန္တရားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနမ်ားကို (အစြဲမ်ား) ကို ဘ၀ႏွင့္ရင္း၍ စံထားေလာက္ေသာ ဇြဲ လုံလ ၀ီရီယ open mind အျပည့္ျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ - စြန္႕လႊတ္လာခဲ့ရင္း ေနာက္ဆံုး အမွန္တရား - သစၥာတရားမ်ားကို သူမ်ားကို လိုက္ေမးေနစရာမလိုပဲ - သူမ်ားေျပာျပမွ သိရတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကုိယ္တိုင္ ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္သိရွိသူျဖစ္သြားခဲဲ့ ႐ံုမက လမ္းလႊဲေနေသာ မိ႐ိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားကို ပင္ တကယ့္ သစၥာတရားလမ္းမွန္သို႕ ပို႕ေဆာင္ လမ္းျပနိုင္ခဲ့သူ သာသနာ့အာဇာနည္ ဘုရားသားေတာ္အစစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္။ သူတို႔ရဲ႕ ေလးစားဖြယ္ရာ လုံလ ၀ီရီယ open mind အျပည့္ျဖင့္ ဘ၀တစ္ခုလံုး အခ်ိန္ေပးကာ အမွန္တရား သစၥာတရားအတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ပံုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးစားအတုယူအားက် ၿပီးလွ်င္ -ယခု ကၽြန္ႏ္ုပ္တို႔ သိလိုေသာ အမွန္တရားအတြက္ သူမ်ားပါးစပ္မွာ လမ္းမဆံုးဘဲ အနည္းဆံုး ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ မိမိသိလိုေသာ အမွန္တရား အတြက္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ အခ်ိန္ေပး၍ သြားေရာက္ေလ့လာၾကပါလို႕ ခင္မင္ေလးစားစြာ အႀကံျပဳရင္း-သစၥာတရားမ်ားေထာင္ႏုိင္ေသာ ဥာဏ္နားမ်ားျဖစ္ေပၚၾကပါေစ ။

(မွတ္ခ်က္။ သြားေရာက္ေလ့လာရာတြင္ ရိပ္သာတြင္ ေနစရိတ္-စားစရိတ္-က်န္းမာေရးစရိတ္ အားလံုး အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္- )

Anonymous said...

ရိပ္သာသို႔လည္း ေလာေလာဆယ္ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ မေလ့လာႏိုင္ေသာ အေ၀းေရာက္ အမွန္တရားကို ႐ိုး႐ိုးသားသား အမွန္တကယ္ သိလိုသူတစ္ဦး၏ လက္ေတြ႕ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုကိုလည္း ကိုမိုးေသာက္ ၀က္ဆိုဒ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
" အားလံုး လႊတ္ေျမာက္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၾကိဳးစားေနသူ အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲေခၚေဆာင္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ေဆြးေျပာဆုိေနၾကတာပဲ။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္… ဒီတုိင္းျငင္းေနတာနဲ႔ေတာ့ ဘယ္သူမွာ အဆံုးသတ္ အေျဖရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဆရာေတာ္ လာရင္ စကားေျပာဖုိ႔ စီစဥ္ေပးေစလိုပါတယ္။" (ကိုေအာင္ဦး)

သမုဒယသစၥာ (အ၀ိဇၹာ) က လွည့္ျဖားဖို႕ အၿမဲႀကိဳးစားေနပါသည္ ။ သတိထားၾကပါကုန္။

Anonymous said...

ဆရာဦးဆန္းလြင္(ရွင္အာဒိစၥရံသီ) ႏွင့္ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက ဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး www.mindfulness.moethout.com မွ တဆင့္ ကူးယူ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
“ထိုဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးဟာ ေထရ၀ါဒ သာသနာ၏ အမွန္တရားသစၥာတရားကို သိရွိေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပံုမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေထရ၀ါဒ သာသနာကိုျပဳေနပါသည္ဟု အမည္ခံယူထားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားပင္ လက္ဖ်ားခါေလာက္ပါသည္။
ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးလံုး ဆိုလွ်င္ သစၥာတရား အမွန္တရားႏွင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္ဘက္ ဘ၀မွ အေျခအေနမ်ားမွ စတင္ခဲ့ရေလသည္။ ဆရာဦးဆန္းလြင္ဆိုလွ်င္ သစၥာတရား သိရွိႏိုင္ေရး အျခားဘာသာမ်ားအတြင္းသို႕လည္း ဘာသာ၀င္အျဖစ္၀င္ေရာက္ကာ တကယ့္ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာရင္း ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာ၀င္အျဖစ္ ခံယူရာတြင္ သူတပါး အျပစ္ကို ရွာၾကံဖို႕ မဟုတ္ဘဲ သစၥာတရား အမွန္တရား ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္သိေရးတစ္ခုတည္း ကို သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ေလသည္။

ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာေတာ့လည္း ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အဆင့္ျမင္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ ၀ိပႆနာအားထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တရားရိပ္သာမ်ားကို ကုိယ္တိုင္၀င္ေရာက္ကာ တကယ့္ကို သိပၸံပညာရွင္စိတ္ထားျဖင့္ ေလ့လာပါတယ္။ ၀ိဇၹာေဇာ္ဂ်ီက်င့္စဥ္ - မဟာယန- ဇင္ - နည္းပါမက်န္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံရဲ႕ ၀ိပႆာနာက်င့္စဥ္ မ်ားမွာ အထူးနာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ လယ္တီ။ မိုးကုတ္။ မဟာစည္ ။ ဆရာႀကီးဦဘခင္ နည္းမ်ား။ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကည့္လ်က္ေလ့လာပါတယ္။ ထို႔ျပင္

ေထရ၀ါဒ ပဋိပတ္က်င့္စဥ္မွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရဟႏၲာအျဖစ္ နာမည္ႀကီးတဲ့ ဆရာေတာ္ အာဂ်န္ခ်ာ-အာဂ်န္မြန္ စသည့္ ၀ိပႆနာနည္းမ်ား- အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ Jack Konfield . Josepth Goldstein စတဲ့ ၀ိပႆနာဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းမ်ားကို လည္း အေပၚယံမဟုတ္ ထဲထဲ၀င္၀င္ open minded အျပည့္ျဖင့္ ဘ၀တစ္ခုလံုးေပးကာ ေလ့လာရင္း ကိုယ္တိုင္လည္းအားထုတ္ရင္း ေနာက္ဆံုး အမွန္တရား - သစၥာတရားမ်ားကို သူမ်ားကို လိုက္ေမးေနစရာမလိုပဲ - သူမ်ားေျပာျပမွ သိရတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကုိယ္တိုင္ ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္သိရွိသူျဖစ္သြားခဲဲ့ ႐ံုမက လမ္းလႊဲေနေသာ တရားသမားဆိုသူမ်ား- မိ႐ိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ပင္ တကယ့္ သစၥာတရားလမ္းမွန္သို႕ ပို႕ေဆာင္ လမ္းျပနိုင္ခဲ့သူ သာသနာ့အာဇာနည္ ဘုရားသားေတာ္အစစ္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ဦးဆန္းလြင္ (ဆရာေတာ္ အာဒိစၥရံသီ) ကဲ့သို႕ လုိက္လုပ္ရမည္ မဆိုလိုပါ။ ဆရာေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ အမွန္တရား- သစၥာတရား အတြက္ မိဘ ေဆြမ်ဴိးမ်ားအပါအ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ အႏွိမ္ခံ အကဲ့ရဲ႕ ကာ အမွန္တရား သစၥာတရား အတြက္ စံထားေလာက္ေသာ ဇြဲ လုံလ ၀ီရီယ open mind အျပည့္ျဖင့္ ဘ၀တစ္ခုလံုး အခ်ိန္ေပးကာ ႀကိဳးစားခဲ့ပံုမ်ားကို ေလးစားအတုယူအားက် ၿပီးလွ်င္ -အမွန္တရား သစၥာတရားကို အမွန္တကယ္သိရွိလိုပါက သူမ်ားပါးစပ္မွာ လမ္းမဆံုးဘဲ မိတ္ေဆြ ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြထဲက အနည္းဆံုး ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ အမွန္တရား သစၥာတရားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အထက္က အႀကံေပးခဲ့သလို အခ်ိန္ေပးသင့္ ပါတယ္လို႕ အႀကံျပဳရင္း-”

ကိုေဇာ္ said...

တရားေတာ္ေတြဟာ ဧဟိပႆိေကာ ဂုဏ္ေတာ္နဲ႔လည္း အမွန္တကယ္ ျပည့္စံုပါလားေနာ္။
ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရဟႏၱာအစစ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးကို ဝိနိစၦယ လုပ္တာ ကိုအလွတရားေျပာမွပဲ ဖတ္ခ်င္လိုက္တာ- ကိုအလွတရားေရ လမ္းညႊန္ပါဦး ကၽြန္ေတာ္လည္း ေဒါင္းလုပ္လုပ္ခ်င္လို႕ -

Anonymous said...

“မဟာနာယကရဲ ့ သေဘာထားကိုေမးေလွ်ာက္ၾကည့္မွဘဲ ရွင္းမွာပါေလ ။”
------
Tint ရယ္ “၁၀ ၀ါမျပည့္မီ တပည့္ေမြးေသာ္“ ၀ိနည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မရွင္းလင္းေသးပဲ မဟာနာယက ကို ေမးေလွ်ာက္ၾကည့္ရဦးမယ့္ဟာ ကို ေသခ်ာေမးၿပီးမွ လာေျပာေရာေပါ့-

Anonymous said...

tint ရဲ႕ ဒုတိယ ေျပာၾကားခ်က္ ျဖစ္တဲ့
” နတ္၀င္ေျပာလို ့ နဲ ့ ပူးေျပာလို ့တဲ ့
အဲလိုသာေျပာတိုင္းယံုရ အင္း ေလာကၾကီးခက္မွာေပါ့

အဲဒါေတြ သိထားေတြ ့ထားတာ ၾကာလွေပါ့ဗ်ာ

tint ေျပာပံုအရဆို အခုတေလာ တရား၀က္ဆိုဒ္ေတြမွာ တင္တင္ထားတဲ့ ေက်းဇူးရွင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး နဲ႔ နတ္မင္းႀကီး အေမးအေျဖဟာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႕မ်ား ဆိုလိုပါသလားခင္မ်ာ

Myit Wa Thar said...

ပညတ္..ဆုိတာ ပရမတၱသစၥာနယ္မွာ မရွိဘူးဆုိေပမယ့္ ပညတ္ကုိ ဘယ္ဘုရားရဟႏၱာမွ မပစ္ပယ္ၾကပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ဝိနည္း ၂၂၇ သြယ္ဆုိတာလဲ ပညတ္။ ငါးပါးသီလဆုိတာလဲ ပညတ္ပဲ။ ပညတ္မုိ႔ ဒါေတြ မရွိဘူးသာ ေျပာရင္ အကုန္ရႈပ္ကုန္ေတာ့မယ္။ အခု စာဖတ္သူရဲ႕ ေငြတစ္သိန္းကုိ တစ္ေယာက္က ခုိးသြားပါျပီတဲ့ဗ်ာ။ ျပန္ေတာင္းရင္ ////ဘာေတြလာေျပာေနတာလဲ။ သူ႔ပစၥည္း ကုိယ့္ပစၥည္းဆုိတာ ပညတ္ေတြ။ ပရမတၱသစၥာနယ္မွာ ဒါေတြ မရွိဘူး။ ရုပ္တရားတစ္ခုက ရုပ္တရားတစ္ခုကုိ သယ္ေဆာင္သြားတာ။ အျပစ္မရွိဘူး/// လုိ႔ ေျပာရင္ ျုဖစ္မလား။

ပရမတၱ နယ္မွာက ေလးခု ရွိပါတယ္။ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ရုပ္နဲ႔ နိဗၺာန္။ ဒါေပမယ့္ အရာအားလံုးဟာ ဒီေလးခုထဲမွာ သြားအက်ံဳးဝင္ေနတာခ်ည္းပဲ။ ပစၥည္း ဒါမွမဟုတ္ သက္ရွ္ိတစ္ခုဟာ ရုပ္ ဆုိတဲ့ ပရမတၱနယ္မွာ အမွန္ ရွိေနတာပဲဥစၥာ။ ဒီေတာ့ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ေျပာခဲ့သလုိ ///ဘာမွ မရွိဘူး၊ဘာမွ မရွိဘူး///ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ သတ္မွတ္လုိ႔ မရဘူး။ ကုိယ္က ရုပ္နာမ္ အစုအေဝးၾကီးဆုိတာ အမွန္ သိေနရက္သားနဲ႔ ///ဘာမွ မရွိဘူး၊ ဘာမွ မဟုတ္ဘူး/// လုိ႔ ဘယ္လုိ ရႈမွတ္ပြားမ်ားလုိ႔ ရမလဲ။

ပညတ္ကုိ ပစ္ပယ္ရင္ ဘုရားဆုိတာ မရွိဘူး၊ ခႏၶာငါးပါးပဲ၊ မိဘဆုိတာ မရွိဘူး ေက်းဇူးရွင္ဆုိတာ မရွိဘူး။ ခႏၶာငါးပါးပဲ ဆုိျပီး လူေတြ လုိရာဆြဲေတြး ဆြဲေျပာကုန္လိမ့္မယ္။ သီလရွင္ေတြ လူေတြဆုိတာ ပညတ္ေတြပဲဆုိျပီး လူက သီလရွင္ ရွိခုိးတာ ခံလုိ႔ မရဘူး။ ဒါ ဘိကၡဳနီအသြင္ ဆက္ယူထားတဲ့ ဘုရားတပည့္သာဝကေတြ။ သာသနာထဲမွာ သာသနာ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြ၊ က်င့္ဝတ္ေတြဆုိတာ တကယ္ ရွိတယ္။ ဘာမွ မရွိဘူး၊ ဘာမွ မရွိဘူးဆုိျပီး မလုိက္နာလုိ႔ မရဘူးဗ်ာ။

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ဟုတ္ပ Myit Wa Thar ေရ....

တကယ္ပရမတ္အစစ္ကို ပညတ္နဲ႔ ခြဲျခားသိသူေတြကေတာ႔ ပယ္ဖုိ႔ မၾကိဳးစားေတာ႔ပါဘူူး...
ပရမတ္အစစ္မျမင္ေသးပဲ ပညတ္ကို ပယ္ေနသူေတြက အရူးထက္ဆုိးတယ္လို႔ ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္ၾကီးက မိန္႔ပါတယ္..

ကိုယ္ေတြ႔ပဲ ျဖစ္ေစဦးေတာ႔ .ဘုရားေဟာနဲ႔ မညီရင္ေတာ႔ လက္မခံနုိင္ပါဘူး..

စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ၾကီးဆုိ ဘုရားေဟာအတုိင္းကို မလြဲပဲ အသိေရာ အက်င္႔ေရာ ျပည္႔စုံေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္..

tint said...

tint ရဲ႕ ဒုတိယ ေျပာၾကားခ်က္ ျဖစ္တဲ့
” နတ္၀င္ေျပာလို ့ နဲ ့ ပူးေျပာလို ့တဲ ့
အဲလိုသာေျပာတိုင္းယံုရ အင္း ေလာကၾကီးခက္မွာေပါ့

အဲဒါေတြ သိထားေတြ ့ထားတာ ၾကာလွေပါ့ဗ်ာ

tint ေျပာပံုအရဆို အခုတေလာ တရား၀က္ဆိုဒ္ေတြမွာ တင္တင္ထားတဲ့ ေက်းဇူးရွင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး နဲ႔ နတ္မင္းႀကီး အေမးအေျဖဟာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႕မ်ား ဆိုလိုပါသလားခင္မ်ာ......

အဲဒါေလးေသခ်ာသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဟာစည္ရိပ္သာခြဲဆရာေတာ္ျဖစ္တဲ ့ ဦးေကာ၀ိဒ ျမိတ္ကို ေလွ်ာက္သင့္ပါတယ္ ။
anon ေထာက္တဲ ့ ၁၀၀ါဆိုတဲ ့ ၀ိနည္းကို မဟာနာယကကိုေလွ်ာက္မယ္လို ့ ကိုမဆိုလိုပါဘူး ။
စာကို ျဖတ္ယူလိုက္ေတာ့ အယူမွားတာပါ ။ ကိုဆိုလိုတာက ၁၀၀ါမတိုင္ခင္ ရဟန္းဟာ ကိုယ္တိုင္မခိုင္မာေသးလို ့ တပည့္ကို လက္မခံသင့္လိုာ ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ ့ စည္းကမ္းပါ ။ အဲဒါကို ဦးေကာ၀ိဒလဲ ေသခ်ာ သူ ့ပို ့စ္မွာ ရွင္းျပီးသားပါ ။
http://www.venkawwida.net/2008/12/blog-post_9509.html

link ၃ခုလံုးေပးထားပါတယ္ ။ တတိယလင့္ဟာ စူနာမီဆရာေတာ္တရားအားထုတ္ရင္းေသတဲ ့ ေယာဂီေသာတာပန္နတ္သမီးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ ့ နတ္၀င္အဆိုကို ဆရာေတာ္ဦးေကာ၀ိဒ ပိုင္းျခားျထားတာပါ ။
http://www.venkawwida.net/2008/06/blog-post_27.html
ခု လင့္ေတြထပ္ေပးထားပါတယ္ ။
မဟာနာယကိုေလ်ွာက္မွ ရွင္းမယ္ဆိုတာက ခုအျငင္းအခံုဟာ နက္ထဲေျပာေနမျပီးနိုင္ျဖစ္ေနမွာပါ ။ မဟာနာယက ဆရာေတာ္မ်ား တရား၀င္ဆံုးျဖတ္မွ ျပီးမွာပါ ။တကယ္လို ့ဆံုးျဖတ္ျပီးသား တရား၀င္ခြင့္ျပဳျပီးသားဆိုရင္လဲ အဲဒီတရား၀င္စာေလးတင္ေပးပါ ။ ျငင္းခံုေနတာရပ္သြားမွာေပါ့ ။

tint said...

မိုးကုတ္၀ိနိစၦယကေတာ့ နက္ထဲမေတြ ့မိေသးပါ ။
သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွာေတာ့ ၂၀၀၇မွာရိုက္ထားတဲ ့စာအုပ္ကို ၀ယ္ယူနိုင္ပါေသးတယ္ ။ ၀ိနိစၦယကို ၂၀၀၄ Jan 17 to 28th march 2005 ထိ ခံုံရံုးအမွတ္ ၁၂ က ဆရာေတာ္ၾကီး ၅ပါး (အရံ ၂ပါး ေပါင္း ၇ပါး ) က ေစာဒကဆရာေတာ္ နဲ ့ မိုးကုတ္၀ိပႆနာက စုတိဒက ဆရာေတာ္ ၃ပါးတို ့ရဲ ့ တင္လႊာ ေခ်လႊာမ်ားကို တိပိဋက နဲ ့ အ႒ကထာဋီကာ စံုေအာင္ညွိျပီး ေျဖရွင္းေတာ္မူခဲ ့ပါတယ္ ။ လြဲမွားသည္မ်ားကို ပါယ္ႏွဳတ္ရန္ ။ ျပင္ဆင္ရန္ညႊန္ၾကားခဲ ့ပါတယ္ ။
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရား မွန္တာကိုလဲ မွန္ပါတယ္လို ့ ေထာက္ခံေပးခဲ ့ပါတယ္ ။ စုစုေပါင္း ေစာဒနာခ်က္ ၁ကေန ၈ထိ ။ေနာက္ ၉(၁)ကေန ၉(၄) ။ ၁၀ ကေန ၁၂ထိ ။ ၁၃(၁) ကေန ၁၃(၂၇၈)ထိ ကို ဆံုးျဖတ္ေပးထားပါတယ္ ။ အခြင့္ၿကံုရင္ေတာ့ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ၀ိနိစၦယဟာ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားကို ဂုဏ္မပ်က္ေစဘဲ ဆရာေတာ္ရဲ ့ တရားေတာ္ကို ပိုမို သန့္စင္ေစခဲ ့လို ့ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ ့ ဂုဏ္ေတာ္ကို အထူးပူေဇာ္ရာက်တယ္လို ့ ျမင္မိပါတယ္

Anonymous said...

tint ေရ ေက်းဇူးပါခင္မ်ာ-online ကရရင္ေျပာေပးပါခင္မ်ာ - ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနသူမို႔ပါ

Anonymous said...

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားခင္မ်ာ-
ကၽြန္ေတာ္လည္း အေၾကာင္းအေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ဒီ၀က္ကို မလာႏိုင္ေတာ့ပါ ခင္မ်ာ - ကို tint နဲ႔ ကို အလွတရားတို႔ကို လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ကိုအလွတရားတို႔ ေျပာမွပဲ ဘုရားစကားအစစ္ (ပါဠိေတာ္) ကလြဲ၍ ရဟႏၱာအစစ္ႀကီးေတြရဲ႕ စကားေတာင္မွ (လိုတာ ပိုတာ-နားလည္မႈလြဲစရာ)၀ိနိစၦယ ေတြ ရွိေနေသးပါလားဆိုတာ သတိရမိပါတယ္။ ဒီ ဒီpost ေရးသူ အမ နဲ႔ တကြ comment မွာ ေရးခဲ့တဲ့သူအေပါင္းအေပၚ ၀စီကံ မေနာကံ မ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ စာသားမ်ားတြင္ တစံုတရာ ေစာ္ကားသလိုမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါရင္ ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေလးစားစြာ ျဖင့္ အားလံုးကို ဒီေနရာကပဲ ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ (မိုးကုတ္ ၀ိနိစၦယ ရရင္ေတာ့ ကို အလွတရား ၀က္မွာပဲ တင္ေပးထားဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ေနာ္။)
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ -

ေအးခ်မ္း said...

Annoymous ခင္ဗ်ား။

မာနမပါတဲ့ ခင္ဗ်ားကြန္မန္႔ ဖတ္ရတာ သာဓုပါဗ်ာ။ သာဓု။ သာဓု။ သာဓု။ အယူအဆ တူတာ ကြဲလြဲတာကုိ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာလုိဘူး။ ဒီလုိ မာန္မာန ကင္းတာ၊ ယဥ္ေက်းတာကုိ ထူးထူးျခားျခား ေတြ႔လုိက္ရလုိ႔ တကယ္ ေလးေလးစားစား သာဓုေခၚပါတယ္။ ဘေဘာထား ကြဲလြဲသူေတြ ဘဝမွာ ၾကံဳရဦးမွာပဲ။ ဒီလုိ သေဘာထားျပည့္ဝတဲ့ ကြဲလြဲသူတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆံုဆည္းရတာ မြန္ျမတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လဲ ဒီလုိ ယဥ္ေက်းတဲ့၊ မာန္မာနကင္းတဲ့သူ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားတုိ႔ေရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရာ တရားထူးတရားျမတ္ေတြ အျမန္ဆံုး ရႏုိင္ၾကပါေစဗ်ာ။

ေအးခ်မ္း said...

Anonymous - ခင္ဗ်ား။ tint ေျပာတဲ့ အေပၚစီးစကားေတြကုိ သေဘာထားၾကီးစြာ သည္းခံေပးတဲ့အတြက္လဲ ေလးစားပါတယ္။

စူနာမီဆရာေတာ္ကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဝိဝါဒ ကြဲသူေတြနဲ႔ သေဘာခ်င္း တုိက္ဆုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ အဲဒီေနရာေတြေတာ့ လက္မခံႏုိင္ပါဖူး။ ဒါေပမယ့္ tint နဲ႔ tint ေနာက္က data ထုတ္ေပးတဲ့ မိတ္ေဆြက အျပစ္မရွာခင္ ေမတၱာစိတ္ကုိ အရင္ေမြးေစခ်င္တယ္။

ေနာက္က သူ႔အသံၾကီးနဲ႔ တတြတ္တြတ္ ေအာ္ေနတယ္ ဆုိတာက မုိးကုတ္ရိပ္သာက နည္းပါ။
ဒါေတာ့ အျပစ္တင္ မေစာသင့္ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ေတြက ေယာဂီေတြ တရားထုိင္ရ လြယ္ေစခ်င္ေတာ့ တရားထုိင္ေနခ်ိန္မွာ အားေပးစကား ေျဖးေျဖခ်င္း ေဘးက ေျပာေပးေနတတ္တယ္။ ဒါလဲ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ ထုိင္ျပီး ေတြးခ်င္တုိင္း ေတြးေနမိမယ့္ ေယာဂီသစ္ေတြအတြက္ ေဘးက သတိေပးေနသလုိ ျဖစ္ျပီး အက်ိဳးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆုိ ဘာသံမွ မၾကားဘဲ ဆိတ္ျငိမ္ရာမွာ အားထုတ္ရတာ ပုိၾကိဳက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မုိးကုတ္နည္းကုိလဲ အျပစ္မဆုိခ်င္ဖူး။ ဒီနည္းနဲ႔ကုိက္မယ့္ ေယာဂီေတြတြက္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အက်ိဳးရွိတာဘဲ။
လူျဖစ္ ေခြးျဖစ္ နတ္ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္လုိ႔ ေဟာတာလဲ တဏွာေၾကာင့္ သံသရာမွာ ဘဝသစ္ေတြ ျဖစ္ရတယ္လုိ႔ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီး ေဟာတတ္တဲ့ ပဋိစၥသမုပါဒ္နည္းအတုိင္း ဆိုလုိတာမ်ားလား။ ဒါနသီလ ေစာင့္တဲ့သူက ဒါနသီလေစာင့္ႏုိင္တဲ့ လူ႔ဘံုနတ္ဘံု ေရာက္တယ္။ အိပ္စားကာမနဲ႔ ေနခ်င္တဲ့သူက အိပ္စားကာမနဲ႔ ေနရတဲ့ တိရစၦာန္ဘံု ေရာက္တယ္။ ႏွိ္ပ္စက္ရသတ္ရမွေပ်ာ္တဲ့လူက ႏွိပ္စက္တာေတြ အျမဲၾကံဳေနရတဲ့ ငရဲေရာက္တယ္။ တိရစၦန္ျဖစ္ရပါေစ။ ငရဲက်ပါေစ ဆုမေတာင္းလဲ ကုိယ့္စိတ္က ဒါေတြထဲမွာ ေပ်ာ္ေနရင္ ဒါေတြပဲ ရွိတဲ့ဘံု မေရာက္ခ်င္လဲ ေရာက္ရမွာပဲ။
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီးက ပရိသတ္ကုိ တရားထူးေတြ ရေစခ်င္တယ္။ ကၽြတ္တမ္းဝင္ေစခ်င္တယ္။ သားမယားကိစၥနဲ႔ အခ်ိန္မကုန္ေစခ်င္ဘူး။ ဒီေစတနာနဲ႔ ေဟာတာ ေျပာတာမွာ အမွားေတြ ပါယင္ ေထာက္ျပတာ ေကာင္းပါတယ္။ လက္ခံပါတယ္။ ဆရာေတာ္ၾကီးက တစ္ဘဝနဲ႔ ခႏၶာျပတ္ေအာင္ လုပ္ခုိင္းတယ္။ ဘဝသစ္ မျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ခုိင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္အပါဝင္ အမ်ားစုက တဘဝနဲ႔ ခႏၶာျပတ္ျပီး ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ မၾကိဳးစားႏုိင္ဘူး။
ပဋိစၥသမုပါဒ္ စက္ဝုိင္းေဒသနာကုိ ေယာဂီတုိင္းကုိ သင္တာလဲ ေယာဂီတုိင္းနဲ႔ ေတာ္ပါ့မလား ကၽြန္ေတာ္ ခုထိ အေျဖမရေသးဘူး။ တကယ္ေသခ်ာ နားမလည္ဘဲ ျဖန္းေျပာတဲ့အက်င့္ ရသြားမွာ စုိးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ ေတြးမိတာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္ၾကီးကုိ ထိခုိက္ေစလုိစိတ္ လံုးဝ မရွိပါဘူး။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကုိလဲ ရွိခုိးကန္ေတာ့လုိက္ပါတယ္။

tint said...

http://www.dhammalaws.org/2010/01/blog-post_8411.html

thukha said...

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရေဟာၾကားတဲ့တရားမ်ားကုိ မွားတယ္ မွန္တယ္အေ၀ဖန္မေစာေစခ်င္ပါ
ဘူးခင္မ်ာ။ဆရာေတာ္လာမွ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်
ေလွ်ာက္ထားၾကည္႔တာက နည္းလမ္းအက်ဆုံးပါ
။နာဖူးတဲ့ တရားတစ္ပုဒ္ ႏွစ္ပုဒ္ေလာက္နဲ႔တင္
ေကာက္ခ်က္မခ်ေစခ်င္ပါဘူး။အေပၚမွာေဆြးေႏြး
တဲ့သူေတြထဲမွာ တကယ္ကုိ အမွန္တရားကုိ ရွင္း
ရွင္းလင္းလင္း သိခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့သူ
ေတြပါတယ္ဆုိတာ ေဆြးေႏြးတဲ့စာသားကုိဖတ္ရ
တာနဲ႔တင္ သိပါတယ္။ဒီအတြက္လဲ ၀မ္းသာပါ
တယ္။သုိ႔ေသာ္ ဒီအထဲမွာ ပုဂၢိဳလ္စြဲနဲ႔ေရာၿပီး
ေဒါမနႆသေဘာေတြပါတာလည္း ဖတ္ရပါ
တယ္။မိမိစိတ္မွာ မရွင္းလင္းတာေတြ ဒြိဟ ၿဖစ္စရာေတြၿဖစ္တာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ၿဖစ္
ခြင့္လည္းရွိပါတယ္။ကုိအလွတရားေၿပာသလုိ ေစာဒနာခြင့္ရွိပါတယ္။သုိ႔ေသာ္ မိမိအဆင့္နဲ႔
မေလွ်ာ္ေသးတဲ့ ေ၀ဖန္မႈမ်ဳိးဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်တာမ်ဳိးေတာ့မလုပ္မိၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိ ဆရာေတာ္က ေရွ႕ကေနကုန္းေအာ္ေနတာ ဘယ္မွာေနာက္ကလူကသမာဓိရပါ့မလဲဆုိတဲ့စတဲ့ကေလးဆန္ဆန္အေၿပာမ်ဳိးေတြ၊ မထက္စုႏွင္းဆီဆုိလည္း မခ်စ္ၿမတ္ႏုိးကုိ ေ၀ဖန္တာေတြမွာ တစ္ခ်ဳိ႕စကားေတြဆုိ
ေတာ္ေတာ္အရုပ္ဆုိးပါတယ္။ဘာေတြလည္း
ေတာ့ကြ်န္ေတာ္မေၿပာလုိပါဘူး။ေရးသူေတြေၿပာသူေတြသာသိပါလိမ့္မယ္။သူတကယ္အရိယာၿဖစ္မၿဖစ္ မိမိအဆင့္နဲ႔ သတ္မွတ္လုိ႔မရပါဘူး။ဒါေတြက ဆရာေတာ္ၾကီးေတြ သီလ သမာဓိ ပညာသူေတြအလုပ္ေတြပါ။ကဲ ထားပါေတာ့သူကအရိယာ မၿဖစ္ရင္ေတာ့ ေၿပာတာေတြက ဘာမွမၿဖစ္ပါဘူး။တကယ္လုိ႔မ်ား ၿဖစ္ခဲ့ရင္ေရာဆုိတဲ့ တရားကုိေလးစားတဲ့သူေတြးသလုိမ်ဳိးေလး ေတြးေပး ေစလုိပါတယ္။ဒါကအစ္မအတြက္ပါ။ေၿပာလုိကေၿပာ ေရးလုိကေရးပါ။သေဘာကုိေျပာတာပါ။ေနာက္ မိမိေရးသားေၿပာဆုိတဲ့စကားေတြ စာေတြဟာ သမာသမတ္က်တဲ့စိတ္နဲ႔ေၿပာသလား မေၿပာဘူးလားဆုိတာ open mind ရွိတဲ့သူေတြ အမွန္တရားကုိ သိေအာင္ၾကိဳးစားေနသူေတြကသိပါတယ္။အခုအေပၚမွာဆုိ ေနာက္ဆုံး တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ခ်ီးက်ဴးထားၾကတာေလး ဖတ္၇တာ အင္မတန္ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းပါတယ္။အၿမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကလုိ႔ ကြဲလြဲတာက တပုိင္းပဲေလ။မာန္မာန ကင္းကင္းေဆြးေႏြးၾကေတာ့ ပုိၿပီးေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ဒါေၾကာင့္အၾကံၿပဳခ်င္တာေလးကေတာ့ တရားေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ မိမိစိတ္ကုိ အနည္းငယ္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ထားၿပီးမွ ေအးေအးေဆးေဆးေလး ေဆြးေႏြးၾကပါ။တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေဒါမနႆ မထားပဲ တရားစစ္ တရားမွန္ကုိေရာက္ေအာင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကပါေစ။

Anonymous said...

ဟုတ္ကဲ႔ပါ အမည္မသိေရ..

အမည္မသိေျပာတဲ႔. ဗုဒၶ.ကာလာမသုတ္၊ ဆုိတာ ဒိ႒ိစြဲ အယူရွိတဲ႔ ကာလာမတုိင္းသားေတြကို ေဟာခဲ႔တဲ႔တရားပါ.. တနည္းအားျဖင္႔ ဘာသာျခားေတြကို ေဟာသလိုမ်ိဳးပါပဲ.. ျမတ္စြာဘုရားက ဗုဒၶဘာသာကို အစစ္ေဆးခံနုိင္လို႔ ေဟာခဲ႔တာပါ....

အခုေခတ္မွာ တကယ္႔တရားအႏွစ္သာရေတြ ရွိရက္နဲ႔ အယူမွား အေတြးမွားေတြက (ျမတ္စြာဘုရားကို တကယ္ၾကည္ညိဳစိတ္ သဒၶါတရားရွိမယ္ဆုိရင္) မထားသင္႔ေတာ႔ပါဘူးး ေကာက္က်စ္တဲ႔ ပညာလြန္ကဲျခင္းသည္ သဒၶါတရားအေပၚ လႊမ္းမုိးသြားတတ္ပါတယ္ဆုိတာ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္.......။

ဆုိေတာ့ ကာလာမသုတ္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ ေဟာတဲ့တရားမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ ငါ့ေျပာတာယုံရမယ္ဆုိတဲ့ ဘာသာလား။အခုေဆြးေႏြးသြားတဲ့သူကေရာ့ ဘာတရားထူးမ်ားရေနၾကျပီလဲ။ tint နဲ႕ အလွတရားကေတာ့ နာမည္ၾကီးေတြ ေ၀ဖန္ျပီး နာမည္ၾကီးခ်င္ေနတဲ့သူေတြပဲ။