အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Wednesday, December 9, 2009

ပန္းတုိင္

အခ်စ္ပဲျမင္ အျပစ္မတင္
ခ်စ္ျခင္းနွင္႔ အျပစ္ကင္း
အသစ္မလုိ..
အေဟာင္းကို ဆုပ္ကိုင္လို႔..
ဘယ္မွာလဲ ေကာင္းက်ိဳးလိုလား…..။

အမုန္းလွ်ံ မီးလိုေတာက္
အမုန္းတရားနွင္႔ စစ္ကိုခင္း
အသစ္ကို လိုခ်င္.
အေဟာင္းကို ဆုပ္ေျခလို႔….
ဘယ္မွာလဲ ေကာင္းက်ိဳးလိုလား…..။

အျပစ္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည္႔မွ.
အမွားကို အမွန္ျပင္တတ္မယ္..
ခ်စ္ျခင္းနွင္႔အျပစ္မကင္းေစနဲ႔..
အမုန္းတရားနဲ႔ စစ္ကို ေရွာင္ကာ..
တရားေသာနည္း က်င္႔ကာသုံးလ်က္…
ေကာင္းက်ိဳးလိုလား ေမတၱာပြားမ်ား..
ဒါ..အမွန္ဆုံးလမ္းပဲ……..။

ဘာဘာညာညာ မစဥ္းစားနဲ႔..
မွန္တယ္ထင္ရင္ ဆက္ေလွ်ာက္စမ္းပါ..
ပန္းတုိင္ဆိုတာ မေဝးပါဘူး…
တေခၚေလာက္ပဲ…..။

ေဝးတယ္ဆုိျပီး စိတ္မပန္းနဲ႔..
နီးတယ္ထင္ျပီး မာန္မတက္နဲ႔..
အခ်ိန္တန္ရင္ ရနုိင္ပါတယ္...
အားတင္းထားကြဲ႕………..။
.

1 comment:

ေမာင္ေကာင္း said...

အခ်ိန္တုိင္း အားတင္းထားႏိုင္ပါေစဗ်ာ...။