အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Thursday, December 24, 2009

လူ႔အလုိ..

လူ႔ဘဝဟူသည္
တုိတိုေလးဟု
ထင္မွတ္ေသာ္ျငား
ရွည္လ်ားသံသရာ
ၾကာေညာင္းမွဳေၾကာင့္၊
ေျခကုန္လက္ပန္း
ေမာႏြမ္းနယ္၏
ငါ၏ အလုိ
ျပန္ျပင္မွသာ
ျဖစ္ေတာ႔မည္။
.

1 comment:

ေမာင္ေကာင္း said...

လူ႔အလိုေတာ့ ဘယ္သူမွမလိုက္ႏုိင္ဘူးအစ္မေရ.. ကိုယ့္အလိုကိုယ့္ဘာသာထိန္းမွပါပဲ.. ဟုတ္တယ္မွတ္လားအစ္မေရ..။ ကိုယ့္အလိုကိုယ့္ထိန္းၿပီး ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါေစ...။