အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Monday, March 22, 2010

အေနမပ်င္းနဲ႔... ေသမင္းႏွင့္စစ္ခင္း
video ဖန္တီးသူ - အေမာင္(ေရနံ႔သာ
လူ႔ဘဝျဖစ္ေစရန္ အလြန္ခက္ခဲလွပါသည္။
အေၾကာင္းေကာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ထားနုိင္မွသာ
လူ႔ဘဝကို ရရွိနုိင္္ပါသည္။

ရခဲလွေသာ လူ႔ဘဝတြင္
အေနတတ္မွ အေသျမတ္ျပီး
အေနမပ်င္းမွ ေသမင္းနွင့္စစ္ခင္းနုိင္ၾကပါသည္။
.

1 comment:

ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ said...

တုိတုိနဲ႔ ထိမိတဲ့ ဆံုးမ စကားအတုိင္း လုိက္နာ ေနထုိင္မယ္ဗ်ာ