အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Sunday, March 21, 2010

တုိလွ ဤခရီး...

ဘဝဆိုတာ တုိတုိေလးပါ..
ဤလမ္း ဤခရီး ဤကာလကို
အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်မွသာ
လူျဖစ္ရက်ိဳး နပ္ေပမေပါ့။

လုိခ်င္ ေလာဘ၊ မရ ေသာက
ရန္စရန္ညီး၊ ရန္မီးေဒါသ
မသိ ေမာဟ မ်ားေနသူတုိ႔
သြားရာသည္က အပါယ္လမ္းပါ။

မသိလုိ႔ဘဲ မုိက္ခ်င္မုိက္
သိလ်က္နဲ႔ ေ႔ရွဆက္တုိးမုိက္
ဘယ္လုိပဲ မုိက္ပါေစ
ကံ-ကံ၏အက်ိဳးက မွန္ျမဲပါေနာ္။

သင္ေသေသာအခါ....
ေလာကီပညာ ဥစၥာရတနာ
စည္းစိမ္မွန္သမွ် ထားခဲ့ရ.
စြဲလန္းမိကား အပါယ္လား။

သူေတာ္ဥစၥာ ရတနာသည္သာ
ကိုယ့္တြက္ ကိုယ္တာ
ကိုယ့္ေနာက္ပါလ်က္.
သံသရာတေလွ်ာက္ သုံးစြဲရာ၏။

ဘဝတုိတုိ ဤထုိထုိဝယ္
ေလာဘပယ္သတ္
ေလွ်ာ့ခ်ေဒါသ ေမာဟေမွာင္မွ.
ကင္းစင္ပေပ်ာက္ အလင္းေရာက္ေအာင္..
ျမတ္ဘုရား၏ တရားမွန္ကို
က်င့္ၾကံက်ိဳးကုတ္ အားထုတ္မွသာ..
သံသရာလြတ္လမ္း အျမန္လွမ္း
ျငိမ္းခ်မ္းၾကမည္သာ။ ။
.

1 comment:

ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ said...

အင္း ကုိယ့္တရားနဲ႔ ကုိယ္ပဲ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ ေနာ္