အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Saturday, February 27, 2010

အျမတ္သီလ

တိုလွ လူ႔ဘဝ

ဤကာလ ဝယ္

ဒါန သီလ ဘာဝနာ ဟု

ျမတ္ေသာအက်င္႔

ဤသုံးဆင္႔ကို

စြဲျမဲလုိက္နာ ေဆာင္ထားရန္

ျမတ္ဘုရားက

မွာခဲ႔တယ္…….။


ဒါနပါရမီဆိုတာ

မရွိမျဖစ္

ျဖည္႔က်င္႔ကာ

လွဴဒါန္းဖို႔လဲ

လိုအပ္ပါတယ္…..။


ဘာဝနာတရား

ပြားမ်ားျပီးလည္း

သံသရာလြတ္လမ္း

ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔လဲ

လိုအပ္ပါတယ္…..။


အေရးၾကီးဆုံး

ျဖည္႔က်င္႔ရမွာ

ေလာကီရတနာ

သီလလည္ဆြဲ

ရင္တြင္းစိတ္ဝယ္

အစဥ္စံပယ္ ကိန္းဝပ္ပါလွ်င္

သံသရာတေလွ်ာက္

ေကာင္းတာေရာက္…….။


ရဟန္း ျပည္သူ မင္း ဟူသည္

သီလ လည္ဆြဲ တူယွဥ္တြဲခါ

စိတ္ဝယ္ျမဲျမဲ အစဥ္ကိုင္စြဲပါ

ျငိမ္ေအးသာယာ ျပည္ျမန္မာ

ေရာက္မည္မလြဲ ေသခ်ာပါ၏………..။
.

2 comments:

Anonymous said...

ဒါန သီလ ဘာဝနာလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ ကဗ်ာေလး လာဖတ္သြားတယ္ ေကာင္းဗ်ာ။

၀၀၀

ထိပ္ထား said...

မွတ္သားသြားပါတယ္ မမ....