အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Saturday, February 20, 2010

ဆူနာမီဆရာေတာ္ထံသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလႊာ…

သို႔
အရွင္ဘုရား..
တပည့္ေတာ္ ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။ ပထမဦးဆုံး ေလွ်ာက္ထားလုိသည္မွာ တပည့္ေတာ္ ေလွ်ာက္ထားသမွ် အားလုံးသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္ လုံးဝမပါဘဲ သာသနာေရး တရားဓမၼေရး သက္သက္ကိုသာလွ်င္ ဦးတည္ပါေၾကာင္းပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္အေနနဲ႔ အရွင္ဘုရားကို ျမင္လဲ မျမင္ဘူးပါေသာေၾကာင့္ ရဟန္းတစ္ပါးအေနႏွင့္ ကံသုံးပါးျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိပါေသာ္ ဦးႏွိမ္ညြတ္က်ိဳး မာန္ကိုနွိမ့္၍ ရွိခိုးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။

အရွင္ဘုရားနွင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို နားေထာင္ျပီးေသာအခါ ပထမဦးဆုံးသနားမိတာကေတာ့ အရွင္ဘုရားရဲ႕ ပစၥည္းေလးပါး ဒကာ ဒကာမမ်ားကိုပါပဲဘုရား။ အရွင္ဘုရားေဟာသမွ် တရားစစ္ထင္မွတ္ျပီး ယုံၾကည္မွဳမွား အယူမွားျခင္းျဖင့္ သံသရာတေလွ်ာက္ ဒုကၡမ်ားစြာျဖင့္ မေပၚေသာျမွပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္မွာကို ျမင္ေယာင္မိလို႔ပါဘုရား။

တပည့္ေတာ္ဘဝင္မက်ဆုံးကေတာ့ တရားရျပီးလွ်င္၊ ဒါမွမဟုတ္ အရွင္ဘုရားတရားနည္းႏွင့္ ေကာင္းစြာအားထုတ္ျပီးသူ တေယာက္အေနႏွင့္ ဝိနည္းသီလကို မလုိက္နာျခင္းသည္ အျပစ္မဟုတ္ပါဟု ထင္ျမင္ျခင္းကိုပါပဲဘုရား။ တဦးတေယာက္၊ စည္းကမ္းခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္လုိ႔ ဆုပ္ကိုင္ထားစရာမလုိဘဲ စိတ္အစြဲမပါဘဲ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက အျပစ္မျဖစ္နုိင္ပါဘူးဆုိျခင္းသည္ တနည္းအားျဖင့္ ေသာတာပန္-ၾကက္သတ္နုိင္သလိုမ်ိဳး၊ အနာဂါမ္- ညစာစားသလုိမ်ိဳး၊ရဟႏၱာ-ဝိကာလေဘာဇနာ မေရွာင္တာမ်ိဳးပါပဲဘုရား။

ေသာတာပန္သည္ ငါးပါးသီလ၊ သကဒါဂါမ္သည္ ရွစ္ပါးသီလ၊ အနာဂါမ္သည္ ဆယ္ပါးသီလကို အသက္ထက္ဆုံး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားပါတယ္ဘုရား။ ဝိနည္းသီလကို ထိန္းခ်ဳပ္စရာမလိုဘဲ ကံသုံးပါးစလုံးနွင့္ အလိုအေလ်ာက္ အထူးလုံျခံဳသြားပါတယ္ဘုရား။ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္နွင့္မွ်လဲ မေဖာက္ဖ်က္ေတာ့ပါဘူး အရွင္ဘုရား။ ဝိနည္းသီလ မလုံသူတစ္ဦးကိုလည္း မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် အရိယာတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရနုိင္ပါဘူးဘုရား။

ေနာက္ထပ္စိတ္မခ်မ္းေျမ့ေစတာကေတာ့ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၱာကို လူအမ်ားနားလည္သလို ျမတ္စြာဘုရားသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းမ်ိုဳး မဟုတ္ဘဲ၊ အရွင္ဘုရားနားလည္သလို သတ္မွတ္ျခင္းပါပဲဘုရား။ ရဟႏၱာဟူသည္ လူဝတ္ႏွင့္ျဖစ္ပါက ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းမကူးေျပာင္းလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္စံရမည္ဆုိသည္ကို အရွင္ဘုရား လက္မခံျခင္းသည္ အဆုိးဆုံးပါပဲဘုရား။ ယူဆခ်က္၊သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္စရာမလုိပါဘူး ဟူေသာ အရွင္ဘုရား၏ ပုံေသနည္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာနွင့္ လားလားမွ်မတူ၊ အလြန္တရာဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိေနပါတယ္ဘုရား။

ေနာက္ထပ္တုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခားစရာအေကာင္းဆုံးကေတာ့ အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔ စိတ္ၾကီးဝင္ျပီး ဆူနာမီတရားရယ္လို႔ (မဟာစည္ဆရာေတာ္၊ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ကဲ့သုိ႔) တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လူအမ်ားလက္ခံလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေနျခင္းရယ္ပါ။ ဘုရားေဟာပါ႒ိေတာ္မ်ား၊အ႒ကထာမ်ားကို မမွန္ပါဟု ယူဆေနသူ၊ လက္မခံသူျဖစ္ေနေသာ အရွင္ဘုရား၏ တရားးမ်ားကို ဘုရားေဟာ ပါ႒ိေတာ္၊ အ႒ကထာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလွေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ တရားမ်ားနွင့္တန္းတူသေဘာထားေနျခင္းသည္ မသင့္ျမတ္ မဆီေလ်ာ္လွပါဘူး ဘုရား။

ပိဋကတ္သုံးပုံဆုိသည္မွာလည္း ျမတ္ဘုရား၏ ႏွဳတ္ေတာ္မွျမြက္ဆုိွ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားကို စာေပအကၡရာ တင္ျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္၊ ဗုဒၶစာေပကို ပစ္ပယ္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအလုိက် ျဖစ္နုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးအရွင္ဘုရား။ ျမတ္စြာဘုရား၏သားေတာ္၊ သံဃာေတာ္အစစ္အမွန္ဟူသည္ ပရိယတၱိစာေပကို တတ္ကြ်မ္းမွသာလွ်င္ ျမတ္ဘုရား၏ သာသနာကို ထိန္းသိ္မ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္ပါတယ္ဘုရား။ ပရိယတၱိစာေပကို အေျခခံလ်က္ ပဋိပတၱိအက်င့္ျမတ္ကို ျမဲျမံစြာ က်င့္သုံးနုိင္ပါလွ်င္ ပဋိေဝဓဟူေသာ ပန္းတုိင္ကို မလြဲမေသြ ဆုိက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္ အရွင္ဘုရား။

<<ဒီေနရာမွာ သာသနာျပဳေနသူ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို အထူးေလွ်ာက္ထားလုိသည္မွာ - သာသနာအတြင္း တရားအမွန္ ပိဋကတ္ေတာ္္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနသူ၊ တရားအမွားမ်ား စီစစ္ေထာက္ျပသူမ်ားကို ပိဋကတ္ေထာင္သူ၊ အက်င့္ျမတ္အက်င့္မွန္ က်င့္ေနသူမ်ားကို ပရမတ္ေၾကာင္သူဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္ သာသနာျပဳသူအခ်င္းခ်င္း စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ အဇၥ်တၱကို ေဖာ္ျပရာေရာက္ေနပါသျဖင့္ အထူးဆင္ျခင္ေစလိုပါသည္ဘုရား။>>

ေနာက္တခုအဆုိးဝါးဆုံးကေတာ့ တရားးအမွားမ်ား ေဟာၾကားေနျခင္းပါပဲ အရွင္ဘုရား။ ရုိးရုိးစကား အမွားကို စကားနွင့္ျပန္ျပင္လုိ႔ရေပမဲ့၊ တရားအမွားကိုေတာ့ ေဟာခ်င္သလို ေဟာလုိ႔မရပါဘူး။ အမွန္တကယ္ တရားရသြားသူ ဆုိသည္မွာ-မိမိ၏ အသိဥာဏ္အတြင္း ဖ်က္ပစ္၍ မရေလာက္ေအာင္ သိသြားျခင္း ျဖစ္ပါသျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္္ေနရာမဆုိ မည္သူ႔ကိုပဲ ေဟာေဟာ အမွန္တရားက တခုတည္းပဲ ျဖစ္ရမွာပါ အရွင္ဘုရား။ ပရိသတ္၏ အသိဥာဏ္္ အနိမ့္အျမင့္ကို လိုက္ျပီး၊ တရားအႏုအရင့္ ေဟာေျပာနုိင္ပါေသာ္လည္း၊ တရားအေၾကာင္းအရာ တခုတည္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးမွားယြင္းျပီး ေဟာၾကားလုိ႔ မရနုိင္ပါဘူး အရွင္ဘုရား။ မိမိလြတ္လပ္ခြင့္ပါဟု ဆုိကာ ထင္သလုိေဟာၾကား၍ မရပါဘူးအရွင္ဘုရား။

နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ အသခၤတအျငိမ္းဓာတ္ကို ရယူလိုသူ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ဦးတြင္ ဒါနနွင့္ေပ်ာ္နုိင္ေသာ သဒၶါ၊ ခါးဝတ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႔ ျမဲျမံေသာ သီလ၊ အရာရာကိုစြန္႔လႊတ္နုိင္ေသာ စာဂ၊ တရားေဆြးေႏြးျခင္းဟူေသာ သုတ၊ သေဘာနွင့္ လကၡဏာကို ဆင္ျခင္နုိင္ေသာ ပညာ၊ မေကာင္းမွဳကို ရွက္ျခင္းဟူေသာဟိရီိ၊ သံသရာေဘးကို ေၾကာက္ျခင္းဟူေသာ ၾသတၱပၸ စသည့္ သူေတာ္ဥစၥာမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံသူ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္လွပါသည္ အရွင္ဘုရား။

စားစရာျမင္လုိ႔ စားစိတ္ေပၚလာသည္ဆုိပါက မ်က္မျမင္သူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားစရာျဖစ္လုိ႔ေနပါတယ္ အရွင္ဘုရား။ စိတ္ဟူသည္ သိတတ္တဲ့သေဘာတခုတည္းကိုပဲ ျပဳလုပ္ေပးတာပါအရွင္ဘုရား။ အာရုံနွင့္ဒြါရတုိက္စဥ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခႏၶာငါးပါးေၾကာင့္သာ စားစိတ္ေပၚလာရျခင္းပါ အရွင္ဘုရား။ ပညတ္အထည္ခႏၶာေပၚ မူတည္ျပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ သေဘာခႏၶာငါးပါး၏ မျမဲမွဳ၊ ဆင္းရဲမွဳ၊ အစိုးမရမွဳဟူေသာ ဒုကၡသစၥာကို သိျပီး၊ ယင္းေပၚအေျခခံလ်က္ ေပၚေပါက္လာေသာ သမုဒယသစၥာကို မဂၢသစၥာျဖင့္ ပြားမ်ား ပယ္သတ္နုိင္မွသာလွ်င္ နိေရာဓသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္မွာပါ အရွင္ဘုရား။

အနိမ့္ဆုံး ေသာတာပန္ အရိယာဟူသည္ ဒိ႒ိနွင့္ ဝိစိကိစၦာနွစ္ပါး ကင္းစင္သြားရပါတယ္အရွင္ဘုရား။ ဒိ႒ိအစြဲျပဳတ္ျခင္းနွင္႔ အတူ ယုံမွားျခင္း ဝိစိကိစၦာကင္းစင္မွသာလွ်င္ အရိယာဟု သတ္မွတ္၍ ရပါတယ္ အရွင္ဘုရား။ သုတၱန္နည္း အရ ဘုရား၊ တရား၊သံဃာ၌ယုံမွားျခင္း၊ သိကၡာ၌ယုံမွားျခင္း၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ယုံမွားျခင္း၊ သံသရာ၏ ေရွ႕အစြန္း၊ အေနာက္အစြန္း၊ အစြန္းႏွစ္ပါးစလုံး၌ ယုံမွားျခင္း စသည္တုိ႔ ကင္းစင္ရပါတယ္ အရွင္ဘုရား။

မည္သည့္တရားနည္းမဆုိ သမၼာဒိ႒ိ အျမင္ရွိမွသာလွ်င္ မဂၢင္ရွစ္ပါးနွင့္ျပည့္စုံေသာ မဂၢသစၥာကို ပြားမ်ားနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလႏွင့္ သမာဓိမရွိပါလွ်င္လည္း မဂၢင္ရွစ္ပါးႏွင့္ မျပည့္စုံပါေသာေၾကာင့္ မဂၢသစၥာကို ပြားမ်ားနုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးအရွင္ဘုရား။ သီလတရားနွင့္ျပည့္စုံမွ စိတ္စင္ၾကယ္၊ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းတည္း ဟူေသာ သမာဓိျဖစ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုမွတဆင့္ ပညာဥာဏ္နွင့္ ထုိးထြင္းသိျမင္နုိင္ျခင္းဟူေသာ ပညာမဂၢင္ကို ရရွိမွာပါ အရွင္ဘုရား။ ပညာဥာဏ္ၾကီးမား၍ သီလႏွင့္သမာဓိ မထူေထာင္ဘဲ ပညာမဂၢင္ကို ဦးဆုံးပြားမ်ားနုိင္မည္ဆုိပါကလဲ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ သမၼာသကၤပၸ တည္းဟူေသာ ပညာမဂၢင္ျပည့္စုံသြားပါက သီလႏွင့္ သမာဓိ အလုိအေလ်ာက္ မေဖာက္မျပားဘဲ အထူးလုံျခဳံ စင္ၾကယ္သြားရပါမယ္ အရွင္ဘုရား။

ေနာက္ဆုံးအေနနွင့္ေတာင္းပန္ခ်င္မိတာကေတာ့ အရွင္ဘုရားကိုယ္တုိင္ ဝန္ခံထားေသာ တရားအမွားမ်ားကို အင္တာနက္ စာမ်က္နွာမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ အယူမွား ဝါဒမွားနုိင္ေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားတင္ျခင္း၊ အျပစ္ကင္းစင္မွဳမရွိေသာ တရားမ်ားကို ေဟာေျပာျပသျခင္း၊ ရုိးသားမွဳရွိေသာ၊ ဗဟုသုတအားနည္းျပီး မသိနားမလည္ေသာ လူအမ်ားကို ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ ေဆးကုသျခင္း၊ နတ္ပူူးဝင္ျခင္း၊ သရဏဂုံ ပ်က္ျပားေစေသာ ဘုိးေတာ္ မယ္ေတာ္နတ္မ်ားကို ပသျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအား ရပ္တန္႔ေစခ်င္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရိပ္သာဝင္ၾကေသာ ပရိသတ္အင္အားကို ဆုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ငါ့တရားသာ အမွန္ဟူေသာ အစြဲကို ဆုပ္ကိုင္ျခင္း၊ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တရားေဟာခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းကို ဂရုမစိုက္ျခင္း၊ လုပ္ခ်င္တာကို လြတ္လပ္စြာလုပ္မည္ဟူေသာ တလြဲမာနကို ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းမ်ားအား လႊြတ္ခ်ေပးပါရန္ ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။

အယူမွား အလြဲမွားျခင္းဟူေသာ မိစာၦဒိ႒ိေၾကာင့္ သံသရာတေလွ်ာက္ မေပၚေသာ ျမွပ္ျခင္းျဖင့္ နစ္ျမွပ္သြားနုိင္ေသာ ေဝေနယ် အေပါင္းကို ငဲ့ညွာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ “ဧကႆ စရိတံ ေသေယ်ာ” (တစ္ေယာက္ထည္း ေနနိုင္ျခင္းသည္္ အျမတ္ဆုံး ေနထုိင္ျခင္း) ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆုံးမစကားအတုိင္း က်င့္ၾကံေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ အရွင္ဘုရားအတြက္သာမက အရွင္ဘုရား၏ တပည့္ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိနုိင္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳေရးသား ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။

အရွင္ဘုရား က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ မိမိခႏၶာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္နုိင္ပါေစ။

ေဝေနယ်အားလုံး၏ ကိုယ္စား
ထက္စုႏွင္းဆီ (ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀ရက္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္)
.

27 comments:

monk said...

သာဓုေခၚပါတယ္...

ဖတ္ရင္းနဲ႔ အံ့ၾသစရာခ်ည့္ပါပဲ...

ဆူနာမီ ဆရာေတာ္ တရားေတြ နာၾကားၿပီး ေထရ၀ါဒနဲ႔ မညီတာေတြ ထုတ္ေဖၚေပးေနၾကတာ အေတာ္မ်ားလာၿပီပဲ...

ဒကာ ဒကာမမ်ား သာသနာမ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး မေၾကာက္မရြံ႔...
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာနဲ႔ ဆရာေတာ္ကို ေရးၾက ေလွ်ာက္ၾကတာ ေတြ႔ရေတာ့...
သာသနာအတြက္ ၀မ္းသာမိတယ္...

ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးမပါတဲ့ သာသနာျပဳမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ...
ေထရ၀ါဒ ျမန္ႏိုးသူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္း အားေပးပါတယ္...


သာဓု ထပ္ေခၚသြားပါတယ္...
ဆရာေတာ္ဘုရား ေထရ၀ါဒသာသနာကို တည္ေထာင္ႏိုင္ပါေစ...
ဦးေလာကနာထ
၂.၂၀.၂၀၁၀

venkawwida said...

ထက္စုႏွင္းဆီ

အမွားေဟာတဲ့တရားေတြကို မွားရင္မွားတယ္၊ဆိုတာကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေလွ်ာက္ထား တာဟာ သာသနာျပဳျခင္းတစ္မ်ဳိးပါပဲ
ဒီလိုေရးလိုက္တဲ့အတြက္လဲ ၀မ္းသာစရာေကာင္း လွပါတယ္။
ဆက္လက္သာသနာျပဳနိင္ပါေစ
ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္)

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

အားေပးစကား ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူေသာ အရွင္နွစ္ပါးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဘုရား..

ဆူနာမီဆရာေတာ္ကသာ တပည့္ေတာ္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာမယ္ဆုိရင္ တပည့္ေတာ္ ေရးရက်ိဳးနပ္ပါတယ္. အရွင္ဘုရားတို႔...

Anonymous said...

ဒီဆရာေတာ္ကို ေလွ်ာက္ရဒါ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ သူက ၀တ္နည္းဆိုဒါလဲ ပညတ္၊ ဘုရားေဟာထားဒါ အကုန္လံုး ပညတ္၊ ရွိရွိသမွ် အကုန္လံုးကို ပညတ္ လို႔သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ သူနားလည္ထားတဲ့ ပညတ္ကလဲ ဘာမွ မဟုတ္သလို ဘာမွကို အေရးမပါဘူးေပါ့။ သူက သူသိတဲ့အသိကုိမွ အမွန္လုိ႔ထင္ေနဒါကိုး။ ခက္ဒါက သူ႔အသိဆိုဒါကလဲ သူကိုယ္တိုင္ ဘာမွန္းကို မသိဒါ။ ရွင္းကို မျပနုိင္ဒါ။ ဆရာေတာ္ သိတဲ့ တရားက ဘာလဲဆိုေတာ့လဲ မသိတဲ့လူကို ရွင္းျပလို႔မရဘူးတဲ့။ ရွင္းျပဒါကိုက ပညတ္တဲ့။ ခက္ေတာ့ဒါပါဘဲ။ ဘုရားေဟာကို လိုက္နာက်င့္ၾကံတဲ့လူေတြ အားလံုးကို သူက ေရွးထံုး အတိုင္းက်င့္သူေတြေပါ့။ အဲလိုက်င့္လွ်င္ ဆက္တက္နိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ သူေျပာသလိုဒါ က်င့္လိုက္ရင္ေတာ့ လံုး၀ တစ္ဆင့္တက္သြားတယ္ေပါ့။ ဒါကို မွမွန္တယ္လို႔ ဘယ္လို confirm လုပ္မလဲဆုိေတာ့ သူ႔ေယာဂီေတြဆီက ျပန္ၾကားရတယ္ေပါ့။ ဘာကိုမွ အေသအခ်ာ မရွိ၊ ေဟာခ်င္ဒါေဟာ၊ မွားဒါလဲပါခ်င္ပါမယ္၊ ေနာင္ခါလာေနာင္ေစ်း၊ ဦးဇင္းကေတာ့ အခုေျပာဒါလဲမမွတ္ထားဘူး ပညတ္ဘဲ အဲလို ကိုယ္ေဟာတဲ့တရား ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မွားမွန္း မသိ မွန္မွန္း မသိ။ တရားေဟာ က်င့္တယ္ဆိုဒါကလဲ ပါေသးတယ္။ တရားေဟာဒါကို စစ္တုရင္ထိုးသလိုမ်ိဳး ထိုင္က်င့္လုိ႔ရတယ္မ်ားမွတ္ေနလားမသိပါဘူး။ မွားတဲ့အခါလဲ မွားေပမေပါ့ ဆိုျပီး စမ္းေဟာေနတဲ့ပံုျဖစ္ေနတယ္။ ကတံုးတုန္းျပီး ဘုန္းၾကီး၀တ္လိုက္ဒါနဲ႔ သူ႔ဟာသူ စြန္႔ရဲတယ္ဘဲေျပာေနဒါဘဲ။ ကိုယ္ရင္ ဘ၀ကတည္းက ၀တ္လာတဲ့ ရဟန္းေတြက အားမနာေတာ့ဘူး။ သူေျပာခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ဆိုဒါကလဲ ရွင္းျပလို႔မရဘူး။ ေနာက္ဆံုးေတာ့လဲ သူ သိတဲ့ အသိက ဆိုဒါက လြဲလို႔ က်န္ဒါရွိရွိသမွ် ပညတ္၊ ရွိရွိသမွ် ပညတ္အဲလို ေဟာသလိုျဖစ္ေနျပီ။

Anonymous said...

ဆူနာမီဆရာေတာ္မွ ရွင္းျပခ်က္မ်ား ေဒါင္းလုပ္ျပဳ နားဆင္ႏိုင္ပါၿပီ။

http://www.mediafire.com/?sharekey=19aabee74b2877695a3d773badf21430859762455ffca24384bbec0582a7e90e

ေမာင္ေကာင္း said...

ရိုရိုေသေသေလးနဲ႔ ထိထိမိမိေလ်ာက္ထားပံုေလးကို သာဓုေခၚသြားပါတယ္ဗ်ာ..။ က်ားကိုက္ပါတယ္ဆိုမွ အေပါက္ေလးနဲ႔လားလို႔ ေမးေနသလိုပါပဲ.. အမွားႀကီးကို အမွားမွန္းသိရက္နဲ႔ မွန္တယ္မွန္တယ္ ထင္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ သူ႔လမ္းနဲ႔သူေပါ့အစ္မေရ..။ အမွားကိုအမွားအတုိင္း ရဲရဲ၀င့္၀င့္နဲ႔ လူအမ်ားနားလည္လက္ခံေအာင္ ေရးသားေပးတဲ့အတြက္ သာဓုပါအစ္မေရ...။ ဆက္လက္ေရးသား ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ပါေစ..။

အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ said...

မထက္စုႏွင္းဆီ.. စာေၾကာင္းတုိင္းမွာ ေစတနာေတြ ပါေနတယ္ဆုိတာ ဖတ္ရင္းနားလည္မိတယ္။ အဓမၼကုိ ဓမၼလုိ႔ေဟာေျပာမႈကုိ သာသနာျမတ္နိဳးသူပီပီ လိမ္လိမ္မာမာ ညင္ညင္သာသာ ေလွ်ာက္ထားတာ သာဓုေခၚစရာပါ။ဆူနာမီဆရာေတာ္နဲ႔ပတ္သက္
ျပီး ေရးေန ေျပာေန ေလွ်ာက္ထားေနၾကတာ ပုဂၢိဳလ္ေရး မုန္းတီးမႈမဖက္ ဓမၼသန္႔စင္ေရး သက္သက္သာျဖစ္ပါတယ္။

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ဆုေတာင္းစကားေျပာေပးတဲ့ ေမာင္ေကာင္းနဲ႔႔ အားေပးစကားခ်ီးျမွင့္တဲ့ ဦးဇင္းဘုရားတုိ႔ကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အမွန္တရားကို သိျမင္တဲ့အတုိင္း ေရးေပးေသာ အမည္မသိနဲ႔ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း မသိေသးေသာ၊ ဘယ္ေတာ့အခါမွ သိမည္မသိေသာ အမည္မသိတုိ႔ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အမွန္ျဖစ္ေစခ်င္ေသာေစတနာနဲ႔ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ. လူတုိင္းသေဘာေပါက္လက္ခံရင္ ေက်နပ္လွပါျပီ။

Vipassana Meditation said...

မထက္..
ဆူနာမီဆရာေတာ္မွ ျပန္လည္ရွင္းျပမႈ တရား(၉)ပုဒ္နားဆင္ျခင္းျဖင့္ အမွား အမွန္ ကြဲကြဲျပားျပားသိႏိုင္ပါေစ။
ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
http://www.mediafire.com/?sharekey=19aabee74b2877695a3d773badf21430859762455ffca24384bbec0582a7e90e
မထက္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ သာသနာျပဳႏုိင္ပါေစ ..
မထက္ရဲ႕ေမာင္ေလး
သစၥာ

ပန္းကမၻာ said...

ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းမြန္ၿပည္႔စုံတဲ႔ ေဆာင္းပါးေလးပါ၊ ဦးဇင္းတို႔ဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးလုံး၀ မပါဘဲ ဓမၼကိုသာ ေရွးရွဳ႕ေနႀကတာမို႔ သံဃာထု လူထုအားလုံးကိုယ္စား သာဓုေခၚ ၀မ္းသာရပါတယ္။ အားလုံးစိတ္တူကိုယ္တူ သာသနာၿပဳၿပီး သစၥာတရားအမွန္သာ ထြန္းကားၿပန္႔ပြားနိုင္ပါေစ- -

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

အားေပးစကား ခ်ီးျမွင့္ေပးေသာ ဦးဇင္းဘုရားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဦးဇင္း ေဆာင္းပါးက “ဧကႆ စရိတံ ေသေယ်ာ” (တစ္ေယာက္ထည္း ေနနိုင္ျခင္းသည္္ အျမတ္ဆုံး ေနထုိင္ျခင္း) ဆိုတဲ့ စာစုေလးကို သင့္ေတာ္လုိ႔ ယူသုံးထားပါတယ္ ဘုရား။

သစၥာေရ.. နားေထာင္ျပီးပါျပီ. ဘာမွလဲ ထူးထူးျခားျခား မရွင္းျပထားပါဘူး. အရင္အတုိင္းပါပဲ. အမွားအမွန္ ကြဲကြဲျပားျပားသိဖို႔က သစၥာတုိ႔ ဒကာ ဒကာမေတြ အတြက္ အထူးလုိအပ္ေနတာပါ။ အသိဥာဏ္နဲ႔ ေသခ်ာစဥ္းစားပါေနာ္။ ေနာက္မက်ေသးပါဘူး။ မ်က္စိမွိတ္ျပီး ဇြတ္မတုိးပါနဲ႔။

Vipassana Meditation said...

မထက္ ကလည္း
တရား ၉ ပုဒ္ ကို ျမန္လွခ်ည္လား နားေထာင္တာ...
မေန႔က မွ ေပးတဲ့ဟာကို

သစၥာ

KO KO said...
This comment has been removed by the author.
KO KO said...

တကယ္ေတာ့သူလိုလူ ဒီလိုေတြးတာမဆန္းပါဘူး။ စာေပမွမဖတ္ဘူးတာ။မိလိႏၵပဉႇာ မွာအရွင္နာဂေသန ေျဖျပျပီးသားပါ။
မေက်နပ္သးရင္ လယ္တီဆရာေတာ္ရဲ့ အနတၱဒီပနီ က်မ္းသစ္ သစၥာ(၂)ပါးခြဲျပခန္းမွာဖတ္။

သူေျပာသလို အားလုံး ပညတ္ၾကီးပဲဆိုရင္ ဆူနာမီဆရာေတာ္ဆိုတာလဲ ပညတ္ပဲေလ ဘာလို႕ယံုေနရမွာလဲဗ်ာ။
အားလုံးကို ပညတ္ၾကီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ ေထာင္ကိုေရာ ပညတ္ပဲဆိုျပီး ဝင္ေနျပလိုက္ရင္ေကာင္းမယ္။
အားလုံးကို ပညတ္ၾကီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ သကၤန္းကိုေရာ ပညတ္ပဲဆိုျပီး ခြၽတ္ေနလိုက္ရင္ေကာင္းမယ္။ (တန္လဲမတန္ေတာ့ပါဘူးေလ)
အားလုံးကို ပညတ္ၾကီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ သပိတ္ကိုေရာ ပညတ္ပဲဆိုျပီး ပန္းကန္ေလးနဲ႕ဆြမ္းခံလိုက္ရင္ေကာင္းမယ္။
အားလုံးကို ပညတ္ၾကီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ ဖိနပ္ကိုေရာ ပညတ္ပဲဆိုျပီး ေဝါကင္း႐ႉးနဲ႕ ေနလိုက္ရင္ေကာင္းမယ္။

ဆူနာမီေရ ပါရာဇိကက်ျပီးရင္ ငရဲကိုတန္းေနျပီေနာ္၊

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘုရားေဟာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ဝိုင္းၾကီးကို ဖင္ခုထိုင္ထားတာကေတာ့ "ဟင္း။ေနာ္"
သူ႕အရိပ္သူ႕ေနာက္လိုက္မွာပါေလ။

ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ေနာက္လိုက္တျပည့္ေတြကေတာ့ အဇာတသတ္ လက္သစ္ေတြေပါ့ေလ။ ဆရာတင္မွားလို႔ သံသရာမွာခံၾကရဦးမွာပဲ။
စကားေျပာနဲနဲၾကမ္းသြားရင္ စာလာဖတ္တဲ့သူေတြကိုေတာင္းပန္ပါတယ္၊ သူ႕ရဲ႕ေနာက္လိုက္တျပည့္ေတြ အတြက္ စိတ္ပူလြန္းလို႕ပါ။

မွတ္ခ်က္။ အားလုံးကို ပညတ္ၾကီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ သင့္အတြက္ "ငရဲ"ဆိုတဲ့ ပညတ္ မွာအထူးခန္းတစ္ခန္း ၾကိဳမွာထားေပးတယ္။

သိၾကားရဲ့ေက်ာက္ျဖာတင္းလာလို႕လာဝင္ရွင္းတာ

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

သစၥာေရ. အကုန္လုံးေတာ့ မနာျဖစ္ပါဘူး။ နာသေလာက္က မထူးဘူးေျပာတာပါ။ ကိုယ့္အလုပ္ကုိယ္လဲ လုပ္ရေသးတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္တရားနာတာ ေကာင္းပါတယ္ သစၥာရယ္။

သိၾကားမင္းေရ. ကံ-ကံ၏အက်ိဳးပဲေပါ့။ အေၾကာင္းကံေၾကာင့္ အက်ိဳးကံက ေပးမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆူနာမီလွိဳင္းဒဏ္ ခံရမယ့္ ေဝေနယ်ေတြအတြက္ပဲ စိတ္ပူမိတာပါ။ ေက်ာက္ဖ်ာတင္းလို႔ပဲ လာလာ၊ လာတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးပါပဲ။

(သာသနာမွာ မွားတာကို မွားေၾကာင္း ေထာက္ျပရဲသူ သိပ္ရွားလုိ႔ ေထာက္ျပသူအားလုံးကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူမိပါတယ္။)

Anonymous said...

:)

Vipassana Meditation said...

မထက္စုႏွင္းဆီသို႔ေပးစာ(၁)

http://trueanswer.multiply.com/journal/item/4/4

သစၥာ

Vipassana Meditation said...

မထက္စုႏွင္းဆီသို႔ေပးစာ(၂)

http://trueanswer.multiply.com/journal/item/3

သစၥာ

Vipassana Meditation said...

မထက္စု ႏွင့္
ဆူနာမီ ဆရာေတာ္ ဘုရား ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ၾကေသာသူ ပညာရွင္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဘုန္းဘုန္း အေပါင္း တို႔ခင္ဗ်ား........ဆူနာမီဆရာေတာ္အား ေမးျမန္းခဲ့ၾကေသာ YES/NO ေမးခြန္းေလး မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေမးခြန္းပုစၦာ( ၉ )အား အမ်ားသူငါ အမွားအမွန္ သံသယ ရွင္းလင္း စြာ သိရွိႏိုင္ေရး ေမတၱာေရွ႕ထားကာ ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေလးျမတ္စြာ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္ ဘုရား။

ေမးခြန္းေလးေတြက ေအာက္ပါလင့္မွာပါဘုရား။

http://trueanswer.multiply.com/journal/item/5/5

Anonymous said...

ေအာ္
တရားက်စရာေကာင္းလွခ်ည္လား အမရယ္
ဆူနာမီဆရာေတာ္ ကိုေတာ့ တရားခံတစ္ဦးလို ေမးခ်င္သလို ေမးၿပီး အတင္း အေျဖေတာင္းတယ္...
မေျဖႏိုင္ေတာ့ မဟိန္းေဟာက္႐ံု တမယ္ ေဒါသထြက္ျပတယ္....
အမတို႔က်ေတာ့ တကယ့္အဓိကက်တဲ့ ေမးခြန္းေလး(၉)ကိုေတာင္ မေျဖႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့လည္း.....
အမ်ားအတြက္ အမွား-အမွန္ဆိုတာ သဲကြဲသြားၿပီေပါ့။။

Anonymous said...

ကုိယ့္စိတ္ကိုယ္မစစ္ပဲ သူမ်ားစိတ္သာ စစ္ခ်င္ေနတဲ ့ တသံသရာလံုးက အက်င့္ေတြ ေဖ်ာက္သင့္ပါဘီ။ ဗုဒၶဘာသာ အခ်င္းခ်င္း အဲ့လုိ ရန္ညိႈးနဲ ့ စခဲ့တာက ေဒါသေတြနဲ ့ေမးလိုက္ ျမန္းလုိက္နဲ ့ ေျဖရွင္း ေနၾကတာ ရွက္စရာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ သူမ်ားဘာသာသိရင္ ရွက္စရာ ၾကီး ။ သူမ်ားဘာသာမ်ား တေယာက္နဲ ့တေယာက္ ေဖးမကူညီ အားေပးလိုက္ၾကတာ။ ဘယ္သူ ဘာၾကီး ျဖစ္ေနဘီ ဆုိတာထက္ မိမိစိတ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ ့ ေလာဘ စိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ မာနစိတ္ စေသာ ကိေလသာ စိတ္ေတြ ကို အျမဲစစ္ေပးပါလုိ ့အၾကံျပဳ ပါရေစ။ မိမိသင့္ေတာ္မယ္ထင္တဲ ့နည္းနဲ ့ကိုယ့္ ဘာသာကိုယ္ အျမန္ဆံုး အပါယ္တံခါးပိတ္ နိဗၺာန္ တံခါးပြင့္ေအာင္ လုပ္ဖုိ ့အေရးၾကီးပါတယ္။ သက္တမ္း တ၀က္ မက က်ိဳးေနပါဘီ။ ဘယ္ေန ့ဘယ္အခ်ိန္ေသမယ္ဆုိတာ မသိေသးခင္မွာ သူမ်ား အတြက္ အခ်ိန္မကုန္ပဲ မိမိသာလွ်င္ အျမန္ဆံုး အေသ မဦးခင္ ဥာဏ္ဦးၾကပါစု့ိ။ သူမ်ားစိတ္စစ္ေန ျခင္းအားျဖင့္ အပါယ္သြားမဲ ့အလုပ္ ေတြ ရပ္တန္ ့ၾကပါစို ့လုိ ့ဘုရားအၾကိဳက္ တရားနဲ ့ပူေဇာ္ျခင္း အလုပ္သင့္ဆံုး အလုပ္ကို လုပ္ဖုိ ့ေစတနာျဖင့္ တုိက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။

ေက်ာ္သုည said...

ဓမၼႏၱရာယ္ေဘးဆုိးမွ လြတ္ကင္းႏုိင္ၾကပါေစသတည္း

Ashin.Nagasena (ehipepsi@gmail.com)

clementzaw said...

ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းမြန္ၿပည္႔စုံတဲ႔ ေဆာင္းပါးေလးပါ၊ ရိုရိုေသေသေလးနဲ႔ ထိထိမိမိေလ်ာက္ထားပံုေလးကို သာဓုေခၚသြားပါတယ္ဗ်ာ..။

Anonymous said...

အလကားေနရင္း..ရန္မၿဖစ္ႀကပါနဲ႔ဗ်ာ...ေသသြားရင္ ရဟႏၱာဟုတ္မဟုတ္...သိပါမည္။ဘုရားေဟာတရားမ်ားကို..အားလံုးသိရန္ ႏွင္႔ ထိုးထြင္းၿမင္ရန္မွာ..........u all will know what I mean....

visitor said...

တရားေတာ္ေတြကိုအားလံုးနားထာင္ၿပီးပါၿပီ
ပညတ္နဲ ့ ပရမတ္ကိုေသခ်ာခြဲၿခားၿပတဲ့အတြက္ဆရာေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္ရပါတယ္...
ဒါေတြကတရားထိုင္ရင္းနဲ ့မွသိလာမယ့္အရာေတြပါ

ဘစ္ကက္ said...

ဆူနာမီဆရာေတာ္အား ရွိခုိးပူေဇာ္ပါ၏။ အဝိဇၨပညတ္အသိမွ ဝိဇၨာပညတ္အသိတင္ ရပ္မေနပဲ ပရမတ္သစၰာအသိထူးတုိင္ေအာင္ သြားႏုိင္ၾကပါေစ...

ေအာင္မိ်ဳးထက္ said...

ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာဆိုတာထက္ သာသနာမ်က္ႏွာ ေထာက္ရမွာပါ။တပည့္ေတာ္တို့ လက္ထက္က်မွ သာသနာယို႕ယြင္းရင္ ရွက္ရမွာပါ။