အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Tuesday, January 12, 2010

မိမိဂုဏ္ျမွင္႔ ပြဲလယ္တင့္..

ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ဘာသာဝင္မဆို ေကာင္းေသာလူရွိသကဲ့သို႔၊ ဆိုးေသာလူလည္း ရွိပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ေကာင္းမွဳဆိုးမွဳသည္ လူမ်ိဳးနွင့္ မသက္ဆုိင္သကဲ့သုိ႔၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာနွင့္လည္း ပတ္သက္မွဳမရွိေပ။ ထုိလူ၏ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြသည္ ၄င္း၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို္၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာနွင့္သာ သက္ဆုိင္မွဳရွိပါသည္။

ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မွဳနွင့္ ဘာသာတရား..
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဟူသည္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မွဳ ရွိရုံသာမက၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မွဳလည္း ရွိရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ က်င့္စဥ္စည္းကမ္း နည္းလမ္းကို အားထုတ္သူ မည္သည့္ဘာသာဝင္မဆုိ ျမတ္တရားဓမၼ၏ အက်ိဳးတရားကို ခံစားနုိင္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဖန္ဆင္းသူမဟုတ္သကဲ့သုိ႔၊ တန္ခိုးရွင္လဲ မဟုတ္ေပ။ ျမတ္ဓမၼတရားမ်ားကို ေဟာေျပာျပသသူ၊ လမ္းညႊန္ျပသသူ ဆရာသခင္သက္သက္သာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ မိမိတို႔၏ဘဝ ဖန္ဆင္းရွင္အစစ္အမွန္သည္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံတည္းဟူေသာ ကံသုံးပါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္သမွ် အေၾကာင္းတရားကံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကိုသာ သံသရာတေလွ်ာက္ စံစား ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမင့္ျမတ္ေသာလူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ…
ျမင့္ျမတ္ေသာလူမ်ိဳးဟူသည္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေကာင္းျမတ္သည္နွင့္အညီ၊ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာေလ့ရွိပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူအရ ယဥ္ေက်းလိမၼာသည့္အျပင္ တျခားေသာလူမ်ိဳးႏွင့္ သူတပါး၏ ဘာသာတရားကို ဆိုးဝါးစြာ ပုတ္ခတ္္ ေဝဖန္ေလ႔မရွိၾကေပ။

သူ႔ူဂုဏ္ႏွိမ္႔ခ် မိမိဂုဏ္ပုိနိမ့္က်
သူတပါး၏ဂုဏ္သိကၡာကို ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္းသည္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမင့္တက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အတူ မိမိဘာသာ၏ ၾကီးျမတ္မွဳကို ထုတ္ေဖာ္ရမည့္အစား၊ သူတပါး၏ ဘာသာတရားကို မဟုတ္တန္းတရား ပုတ္ခတ္ေဝဖန္ေနျခင္းသည္ မေယာင္ရာဆီလူး၊ အခ်ိန္ကုန္လူပန္း အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေစပါသည္။ မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္ေအာက္တန္းက်မွဳကို ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါေသာေၾကာင့္ အထူးေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ သူတပါး၏ကဲ့ရဲ႕ ပုတ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏ဂုဏ္ နိမ့္က် ယုတ္ေလ်ာ့မွဳ မရွိပါေသာ္လည္း၊ သူတပါးအား ႏွိမ္႔ခ်ပုတ္ခတ္မိပါက မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္ေအာက္တန္းက်မွဳ ျပသမိပါေသာေၾကာင့္ ရွိရင္းစြဲဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခို္က္နိမ့္က်ေစပါသည္။

ဟုတ္လွ်င္နာ၊ မဟုတ္လွ်င္ နာစရာမလိုပါ...
မိမိတို႔အား စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ မွန္ကန္မွဳမရွိပါက နာက်င္ခံစားစရာ လုံးဝ မလိုအပ္သလို၊ ျပန္လွန္ တုန္႔ျပန္စရာလည္း မလိုအပ္လွေပ။ အနာေပၚတုတ္က်သလို ဆတ္ဆတ္ခါ နာက်င္ေနျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္မွားယြင္းမွဳကို အမ်ားအား ဝန္ခံေနသည္နွင့္ တူလွပါသည္။

ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိပါ…
ျမတ္စြာဘုရားရွင္္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေဒသနာမ်ားတြင္ သူတပါး၏ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္းအား ထိပါးေစာ္ကားမွဳကို အားေပးျခင္း လုံးဝမပါရွိပါ။ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲျဖင့္ လူလူခ်င္း နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳမူျခင္းထက္ သတၱဝါအားလုံးအေပၚ တူညီေသာ ေမတၱာထားျခင္းကိုသာ ဆုံးမစကား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ လူသားတုိ႔သည္ မိမိတို႔ ကံဇာတ္ဆရာ၏ စီမံမွဳေအာက္တြင္ အယူခံခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ လုံးဝမရွိဘဲ ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၌္ လူမ်ိဳးကြဲ ဘာသာကြဲမ်ားအျဖစ္ ကြဲျပားစြာ က်င္လည္ေနၾကရပါသည္။ အတိတ္ဘဝ၏ ပါရမီဓာတ္ခံ ပါလာသူအခ်ိဳ႕သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစစ္ တရားမွန္ကို ေလ့လာလုိက္စားခြင့္ ဆည္းပူးက်င့္သုံးခြင့္ ရရွိၾကပါသည္။ ယုံၾကည္မွဳမရွိေသာသူမ်ား၊ အသိဥာဏ္မမွီေသာ မိစာၦဒိ႒ိမ်ားအား ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးျခင္း ျပဳလုပ္ၾကမည့္အစား၊ အမွန္တကယ္ တရားဓမၼမ်ားကို ၾကည္ညိဳသက္ဝင္ေသာ္လည္း လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွားေရာက္ေနသူမ်ားကိုသာ ေစတနာျဖင့္ လမ္းမွန္ေရာက္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသည္ ပိုမုိသင့္ေလ်ာ္လွပါသည္။

မိမိဂုဏ္ျမွင့္ ပြဲလယ္တင့္…
မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊ မိမိတို႔ဘာသာ၊သာသနာ တိုးတက္ျမင့္မားမွဳကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားနုိင္ျပီး၊ သူတပါးလူမ်ိဳး၊ သူတပါး၏ ဘာသာတရားကို ကဲ့ရဲ႕ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားျခင္းသည္ မည္သည့္ရွဳေထာင္႔မွ ၾကည့္ၾကည့္ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္လွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ အိမ္ျခံစည္းရုိးအား လုံျခဳံေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္နုိင္ပါက မည္သည့္ရန္သူ သူခိုးဂ်ပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္နုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ မိမိတာ မိမိ လုံေအာင္ မကာကြယ္ပဲ သူတပါးအား ရန္လို အမုန္းထားမည္ ဆိုပါက ရန္သူမ်ား၏ ဝါးမ်ိဳ ဖ်က္ဆီးမွဳကို အခ်ိန္မေရြးခံရနုိင္သည္ကို သတိျပဳၾကေစလိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိလူမ်ိဳး၊ ဘာသာ သာသနာ၏ ဂုဏ္က်က္သေရကို ျမွင့္တင္နုိင္မွသာ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ပြဲလယ္တင့္ေစနုိင္ပါသည္။ ။
.

6 comments:

ေမာင္ေကာင္း said...

ဟုတ္ပါ့အစ္မေရ..။ ကိုယ့္ဘာသာကို တန္ဖိုးထားရင္ သူမ်ားဘာသာကို မပုတ္ခတ္ရပါဘူး။ သူမ်ားဘာသာကို ပုတ္ခတ္တာဟာ ကိုယ္ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ဘာသာ ဘယ္ေလာက္အဆင့္အတန္း နိမ့္လဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ကိုယ့္ဘာသာကိုခ်စ္ရင္ ကိုယ့္ဘာသာကို ျမႇင့္တင့္ပါ.. သူမ်ားဘာသာကိုလည္း ေလးစားပါ လို႔မွာခ်င္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူငယ္ေတြ အင္မတန္သိသင့္တဲ့အရာေလးပါပဲ။ မွတ္ေက်ာက္ အတင္ခံႏိုင္တဲ့ ေရႊအစစ္ကို ရၿပီးမွေတာ့ ေရႊလို႔ ေအာ္ေနစရာမလိုပါဘူး။ သူမ်ားက မ်က္စိအျမင္နဲ႔လာၿပီး အတုေျပာရင္ေတာ့ ျပံဳးျပံဳးေလးပဲ ၾကည့္ေနလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ တန္ဖိုးရွိမွ တန္ဖိုးသိမည္ဆိုတဲ့ အတုိင္းပါပဲ။ ကိုယ့္ဘာသာရဲ႕တန္ဖိုး ကိုယ္ျမႇင့္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္...။

U Lawkanartha said...

လာေရာက္ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္...

ဒါေလးလည္းေကာင္းတယ္
"အမွန္တကယ္ တရားဓမၼမ်ားကို ၾကည္ညိဳသက္ဝင္ေသာ္လည္း လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွားေရာက္ေနသူမ်ားကိုသာ ေစတနာျဖင့္ လမ္းမွန္ေရာက္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသည္ ပိုမုိသင့္ေလ်ာ္လွပါသည္။"


လိုလားေတာင့္တေနသူကို ေပးကမ္းရျခင္းက အေကာင္းဆံုးပါပဲ...

လူသားေတြ ေတာင့္တေနတဲ့အရာကို ေပးဖို႔ ျမတ္ဗုဒၶ ပြင့္ေပၚလာခဲ့တယ္ ဒါေပမဲ့ ယူတတ္သူကေတာ့ ရွားလွေပတယ္...

ဆင္းရဲကင္းၾကပါေစ...
ဦးေလာကနာထ
၁.၁၂.၂၀၁၀

Unknown said...

ေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ေရးေသာစာျဖစ္၍ ေကာင္းေသာစာဟု ေျပာဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မွားေသာေနရာ ရွာမေတြ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ လိုေနမည္လားဟု ေတြးေတာမိေသာ ေနရာတစ္ခုအား ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
............
( အမွန္စင္စစ္ မိမိတို႔၏ဘဝ ဖန္ဆင္းရွင္အစစ္အမွန္သည္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံတည္းဟူေသာ ကံသုံးပါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ) ....... ဟုေသာစာသည္ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ ျပည့္စံုသလိုရွိေသာ္လည္း (မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္သမွ် အေၾကာင္းတရားကံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကိုသာ သံသရာတေလွ်ာက္ စံစား ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။) ........ ဟုပါ ေနာက္ဆက္တဲြကိုပါ ဖတ္ရေသာေၾကာင့္ ဘ၀ဖန္ဆင္းရွင္သည္ ကံသံုးပါး ဆိုသည္ကို ေပၚလြင္သြားေစပါသည္။
........................................................
စာေရးသူက ကံသံုးပါးဟု သံုးသြားေသာ္လည္း မည့္သည့္ကံ (ေကာင္းကံ၊ ဆိုးကံ) ကို ခြဲျခားမျပျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယစာေၾကာင္း ထပ္တိုးသြားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကံသံုးပါးသည္ ဘ၀ကိုဖန္ဆင္းသည္ဟု စာဖတ္သူအား အထင္ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ကံသံုးပါးျဖင့္ ဘ၀တစ္ခုကို ဖန္ဆင္းႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္ထက္ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ကံ ဟု ေရးမွ ဘ၀ဖန္ဆင္းရွင္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေပၚလြင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကံသံုးပါးလံုးသည္ ဘုရား၊ ရဟႏၱာ၊ ပုထုဇဥ္ အားလံုးမွာ ရွိတာခ်ည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကံမွာ ကိေလသာေရာလွ်င္ ပုထုဇဥ္၊ ကံမွာ ကိေလသာမေရာေတာ့လွ်င္ အရိယာသာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။
.............................................
မိေက်ာင္းမင္း ေရခင္းျပျခင္းပဲ ..... ဟုမမွတ္ေစလိုပါ။ အလွေပၚ အယဥ္ဆင့္ အျမင့္တင့္ေစလို၍ ေမတၱာေရွ႕ထား ေျပာၾကားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာသမွ်စကားထဲမွာ အမွားဆိုတာပါခဲ့ရင္ ေတြ႔တဲ့ေနရာမွာ ဆံုးမပါဦး။
................................
အက်ိဳးျပဳစာေပ မ်ားမ်ားေပၚထြက္လာပါေစ။

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ သုခရိပ္ရယ္..
ခုလို နက္နက္နဲနဲ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားျပီး ေထာက္ျပတာကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူမိပါတယ္....

စာေရးသူကလဲ စာေရးရင္ တိုတုိတုတ္တုတ္ ေရးေလ့ရွိျပီး ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ရွင္းျပတာကို သိပ္အေလးမထားမိလို႔ ခုလို နားလည္မွဳေတြ လြဲကုန္တာ စိတ္မေကာင္းမိပါဘူး..

အမွန္တကယ္ ဒီစာကို ေရးမိတာကလဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔ တကြ ဇာတိတဖန္ မျဖစ္ေတာ့တဲ့ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြကို ရည္ရြယ္ျပီး ေရးျခင္းမဟုတ္ပါ။

အမွားကို အမွားမွန္းမသိ၊ အမွန္မျမင္နုိင္ေသးတဲ႔. စာေရးသူအပါအဝင္ ပုထုဇဥ္လူသားေတြကို ရည္ရြယ္ျပီးေရးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး ကံသုံးပါးျပဳလုပ္ရာမွာလဲ အ၀ိဇၨာႏွင္႔ တဏွာက (ပုထုဇဥ္ျဖစ္၍) ေျပာစရာမလို အလိုအေလ်ာက္ပါျပီးသား ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အထူးတလည္ မေဖာ္ျပေတာ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျဖရွင္းပါရေစ။

ေနာင္လုိအပ္တာ ရွိရင္လဲ ေထာက္ျပပါ။ ဆင္ေျခေပးဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ (အက်င့္ပါေနလို႔)

thukha said...

အစ္မတရားစာေတြဖတ္၇တာ သဒၶါတရားအရမ္း
ေကာင္းတယ္ဆုိတာ သိသာပါတယ္အစ္မေရ။
တရားရွာ ကုိယ္မွာေတြ႔ဆုိသလုိေပါ့ အစ္မ
အက်င့္ပုိင္းေလးမ်ား ပုိၿပီး ဖိဖိစီးစီးလုပ္ႏုိင္မယ္
ဆုိရင္ ဒီထက္ သာသနာၿပဳတာပုိထိေရာက္မယ္
လုိ႔ အၾကံၿပဳပါေစ။

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

သုခေတြ မ်ားလြန္းလုိ႔ မ်က္စိေတာင္လည္တယ္.တကယ္..

အခုလို အၾကံဥာဏ္ေပးတာ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္..
ေနာင္လဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေထာက္ျပပါလို႔...