အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Tuesday, December 20, 2011

သံေဝဂ...

မအုိေသးခင္
ျပင္ၾကဆင္ၾက ရုပ္အလွ..

မနာေသးခင္
ေမာ္ၾကၾကြားၾက ဥစၥာဓန...

မေသေသးခင္
ေထာင္ၾကလႊားၾက မာန္မာန..

သင္အိုေသာအခါ
သင့္ခႏၶာ ရြတ္တြပ်က္စီးအံ့..

သင္နာေသာအခါ
သင့္ဥစၥာ မုခ် မကယ္တင္နုိင္အံ့..

သင္ေသေသာအခါ
သင့္မာန ေျမျမွပ္ သျဂိဳလ္ခံရအံ့...

မေသခင္စပ္ၾကား ရွင္ခ်ိန္မ်ား..
ေကာင္းမွဳကုသို္လ္ ထံုမႊမ္းၾက...............။

No comments: